Witamy w katalogu bibliotek UKSW


Katalog bibliotek UKSW obejmuje zasoby:

  • Biblioteki Głównej
oraz bibliotek wydziałowych:
  • Wydziału Prawa i Administracji
  • Wydziału Nauk Humanistycznych
  • Wydziału Nauk Pedagogicznych
  • Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (zbiory dotychczas opracowane).


Informujemy uprzejmie, że publikacje:

  • ze zbiorów Biblioteki Głównej udostępniane są - wypożyczenia i zwroty - na Dewajtis oraz w filii Biblioteki Głównej na Wóycickiego
  • ze zbiorów bibliotek wydziałowych udostępniane są - wypożyczenia i zwroty - wyłącznie w poszczególnych bibliotekach wydziałowych.


Wypożyczanie książek jest możliwe po aktywacji konta czytelnika:

  1. Kliknij Zaloguj się, a następnie Jeżeli posiadasz konto CAS, kliknij tutaj, żeby się zalogować. Dane logowania są takie same jak do USOS UKSW.
  2. Zaakceptuj Regulaminy udostępniania zbiorów.

Funkcję karty bibliotecznej pełni legitymacja studencka i doktorancka; pracownicy UKSW korzystają na podstawie kart dostępowych.
W celu skutecznej komunikacji z Państwem prosimy o aktualizację swoich danych osobowych w systemie Koha, w tym szczególnie adresu e-mail.

Przetrzymanie wypożyczonej pozycji skutkuje brakiem możliwości realizacji nowego zamówienia. Opłata za przetrzymanie jednej książki wynosi 50 gr za każdy dzień zwłoki. Dokonywanie opłat za przetrzymane książki możliwe jest tylko poprzez przelew bankowy na rachunek uczelni: Bank Zachodni WBK 80 1090 1014 0000 0001 2338 8216
W tytule wpłaty należy wpisać: nazwisko, imię i nr legitymacji studenckiej lub doktoranckiej oraz „Opłata za przetrzymanie książek”.

Powered by Koha