Archaeology

Dziedzictwo archeologiczne Puszczy Białowieskiej : katalog obiektów. 3, "Część południowa" / redakcja Przemysław Urbańczyk, Joanna Wawrzeniuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. - 788 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

ISBN: 9788380909380 | 9788380909397
Fogel, Jerzy (1942-2013).
W kręgu wielkopolskich i kujawskich starożytników : prace wybrane / Jerzy Fogel ; wybór i opracowanie Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Magdalena Biniaś-Szkopek. - Poznań : Biblioteka Kórnicka PAN : | Wydział Historii UAM, 2021. - 357 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788385213727 | 9788366355736
Gruszczyńska-Ziółkowska, Anna.
Wydobyte z ciszy / Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Katarzyna Tatoń, Ireneusz Czajka. - Warszawa : Instytut Muzykologii UW : | Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego : | Fundacja Nauk Humanistycznych Varia, 2021. - 352 strony : ilustracje ; 23x25 cm +

ISBN: 9788395165061 | 9788364551239
Mizoguchi, Kōji (1963- ).
The archaeology of Japan : from the earliest rice farming villages to the rise of the state / Koji Mizoguchi. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - XIX, 371 stron : ilustracje ; 29 cm.

ISBN: 9780521711883 | 9780521884907

Economics and finance

Bąk, Paulina
Spółka z o. o. w pytaniach i odpowiedziach. 1, Praktyczny przewodnik po tym, co ważne na starcie : jak założyć i dobrze zorganizować spółkę? / redakcja: Karolina Bojko, Martyna Kunke, Michał Markiewicz, Tomasz Rutkowski, Rafał Szymkowiak, Marcin Tomczak ; współautorzy: Paulina Bąk, Karolina Bojko, Mateusz Buszkiewicz, Paweł Butkiewicz, Kacper Chachurski, Wojciech Czernik, Halid Dalati, Igor Dudkiewicz, Paweł Dymkowski, Oskar Dziok, Kamil Ekiert, Aleksander Gałek, Aleksandra Hemmerling, Mateusz Janus, Dominika Jaszczyk, Iwona Jędrzejewska, Aleksandra Judek, Krzysztof Kaczmarek, Wojciech Kaptur, Karolina Kulińska-Polak, Martyna Kunke, Aleksandra Lipka, Paweł Malewski, Michał Markiewicz, Karolina Matkowska, Paulina Mikołajczak, Jacek Miłaszewski, Maria Ratajczyk, Tomasz Rutkowski, Paulina Sandomierz, Paweł Skurzyński, Eryk Stefanicki, Ewelina Szumska, Rafał Szymkowiak, Marcin Tomczak, Michał Walczak, Kacper Ziniak. - Poznań : PragmatIQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2022. - 526 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788395980114
Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne / redakcja naukowa Małgorzata Czermińska, Klemens Budzowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2020. - 425, [7] stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788366007413
Community cohesion, well-being, and local development / scientific editors: Włodzimierz Okrasa, Dominik Rozkrut ; Statistics Poland. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2021. - 174 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788366466395 | 9788366466401
Danilewicz, Wioletta Teresa.
"Moi rodzice pracowali za granicą" : dorosłe dzieci migrantów o praktykach rodzinnej codzienności / Wioleta T. Danilewicz. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 304 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788374317023
Finanse samorządowe wobec wyzwań przyszłości / redakcja Przemysław Bryksa, Piotr Romanicz ; Kancelaria Prezydenta RP. - Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2020. - 127 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788364626470
Jak zrobiliśmy Urban Lab : wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie / publikacja przygotowana przez zespół autorski Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pod redakcją Magdaleny Bień i Bartosza Piziaka w składzie: Jakub Depa, Wojciech Jarczewski, Katarzyna Ner. - Warszawa ; | Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2021. - 121 stron : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

ISBN: 9788365105905
Kowalczyk, Ewaryst.
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. Cz. 1 / Ewaryst Kowalczyk. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2021. - 221 stron : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788366248601 | 9788366248618
Kowalczyk, Ewaryst.
Pozaustawowe zamówienia publiczne / Ewaryst Kowalczyk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2021. - 204 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788387193072
Krajewski, Andrzej (1973- ).
Krew cywilizacji : biografia ropy naftowej / Andrzej Krajewski. - Kraków : MANDO, 2018. - 343, [1] strony : ilustracja ; 21 cm.

ISBN: 9788327715647
Lindemann, Gabriela.
Komunikacja Konstruktywna w biznesie : przez rozmowę do efektywnego zarządzania : zaproszenie do stworzenia nowej kultury dialogu w firmie opartej na filozofii Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) / Gabriele Lindemann & Vera Heim ; z języka niemieckiego przełożył Michał Sterczyński. - Poznań : Fundacja Miejsce Ludzi : | we współpracy z DU sp. z oo, 2021. - 230, [1] strona : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788396187000
Miyashiro, Marie R.
Trzeci wymiar : moc empatii w biznesie / Marie Miyashiro ; z języka angielskiego przełożyła Magdalena Macińska. - Poznań : Fundacja Miejsce Ludzi : | we współpracy z DU sp. z o.o., 2021. - 285, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788396187024
Nowak, Krzysztof
Dynamika rynku powierzchni biurowej / Krzysztof Nowak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 196, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379969562
Nowoczesne rozwiązania w transporcie publicznym w JST / redakcja naukowa Iwona Wieczorek, Adam Sadowski. - Łódź : Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2021. - 209 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.

ISBN: 9788395642111
Polska Wielki Projekt X / redakcja: Małgorzata Terlikowska, Wawrzyniec Malinowski. - Warszawa: Fundacja Polska Wielki Projekt, 2020. - 426, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9788395975905
Rachunkowość w zarządzaniu : historia i współczesność / pod redakcją Dariusz Fatuły i Barbary Oliwkiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza KAAFM, 2021. - 200 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788366007604 | 9788366007802
Roszkowska, Dorota (1985- ).
Gospodarka, nowe technologie i innowacje w erze transformacji cyfrowej / Dorota Roszkowska. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 141, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788374316743
Sarama, Maria.
Społeczne i ekonomiczne aspekty transformacji cyfrowej w Polsce / Maria Sarama, Roman Chorób. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 209, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379969258
Szczerbak, Monika.
Instrumenty finansowe : wycena, ewidencja, sprawozdawczość / Monika Szczerbak, Ryszard Waśkiewicz, Agnieszka Wikarczyk. - Warszawa : Difin, 2021. - 219 stron : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9788380856332
Wiśniewska-Kuźma, Magda.
Progresywność podatku od dochodów osobistych w państwach Unii Europejskiej / Magda Wiśniewska-Kuźma. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 159 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788374316989
Wysocki, Igor.
An Austro-libertarian theory of voluntariness : a critique / Igor Wysocki. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydawnictwo Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, 2021. - 183 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788395364228

Philosophy

Andrzejuk, Izabella.
Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu / Izabella Andrzejuk. - Warszawa : | Komorów : Naukowe Towarzystwo Tomistyczne ; | Redakcja Rocznika Tomistycznego, 2021. - 172 strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788395905537 | 9788395905551
Badiou, Alain (1937- ).
Malebranche : byt 2 - figura teologiczna : seminarium 1986 / Alain Badiou ; tekst francuski opracowała Isabelle Vodoz ; przełożył Piotr Herbich. - Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2022. - 233 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788365787606
Huemer, Michael (1969- ).
Problem władzy politycznej : o przymusie i posłuszeństwie / Michael Huemer ; tłumaczenie: Jan Lewiński i Piotr Świercz. - Wrocław : Instytut Ludwiga von Misesa, 2019. - XXX, 404 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788365086198
Kowalska, Małgorzata (1961- ).
O sprawiedliwości innymi słowy / Małgorzata Kowalska. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 236 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788374316866
Kryzys w człowieku człowiek w kryzysie = Crisis in man man in crisis / red. = ed. Marek Tatar. - Warszawa ; | Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022. - 424 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788381014694
Leciejewski, Sławomir.
Filozofia kosmologii antropicznej / Sławomir Leciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021. - 115, [1] strona ; 22 cm.

ISBN: 9788376544427
Nouwen, Henri J. M. (1932-1996).
W drodze z Jezusem : podróż wewnętrzna na przekór niepokojom / Henri J.M. Nouwen ; przedmowa Richard Rohr ; opracowanie: Gabrielle Earnshaw; przekład: Justyna Grzegorczyk. - Poznań : Wydawnictwo w Drodze, 2022. - 139, [5] stron ; 21 cm.

ISBN: 9788379065219 | 9788379065226
Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny / redakcja naukowa Marian Machinek, Małgorzata Prusak, Tadeusz Zadorożny. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2020. - 217 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788381002059
Płotka, Magdalena
Tomasz z Akwinu o przyjemności / Magdalena Płotka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021. - 193 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788382810066 | 9788382810073
Płotka, Magdalena
Tomasz z Akwinu o przyjemności / Magdalena Płotka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021. - 193 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788382810066 | 9788382810073
Przanowska, Małgorzata.
Listening and acouological education / Małgorzata Przanowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. - 306 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788323537359 | 9788323537519 | 9788323537434 | 9788323537595
Strach, odpowiedzialność, nadzieja : filozoficzno-społeczne aspekty globalnego ocieplenia / Michał Krot, Ewa Lech, Paweł Falkowski, Karol Polecki. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 199 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788374316880
Taylor, Charles (1931- ).
Avenues of faith : conversations with Jonathan Guilbault / Charles Taylor ; Yanette Shalter, translator. - Waco, Texas : Baylor University Press, 2020. - X, 94 strony ; 23 cm.

ISBN: 9781481312509
Taylor, Charles (1931- ).
The language animal : the full shape of the human linguistic capacity / Charles Taylor. - Cambridge ; | London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2016. - X, [2], 352 strony ; 24 cm.

ISBN: 9780674660205
Tomasz z Akwinu 1225-1274).
Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza / Tomasz z Akwinu ; przełożył i opracował Michał Zembrzuski. - Warszawa ; | Radzymin : | Komorów : Wydawnictwo von borowiecky ; | Redakcja Rocznika Tomistycznego, 2021. - 197 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788366480360 | 9788365806307
Woźniczka, Maciej.
Idee czy ideologie? : znaczenie i wartość edukacji filozoficznej / Maciej Woźniczka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2021. - 208 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788366536593
Wysocki, Igor.
An Austro-libertarian theory of voluntariness : a critique / Igor Wysocki. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydawnictwo Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, 2021. - 183 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788395364228

History

"…aby każdy okruch historii został uratowany!" : archiwum pełne pamięci / pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 502, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN: 9788382292374
Adamska-Czerw, Jolanta.
Las Katyński w latach 1940-1943 / Jolanta Adamska ; Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 471, [1] strona, [24] strony tablic kolorowych ; 25 cm.

ISBN: 9788382293272
Amrozy, Katarzyna.
Bliskość ulic Puławskiej i Batorego : apolityczność polskiej Policji w latach 2007-2015 / Katarzyna Amrozy. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydawnictwo Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, 2021. - 229, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788395364235
Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945-1956 : wybrane kierunki i metody (dokumenty) / wstęp, wybór dokumentów i opracowanie Rafał Kościański ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Poznań ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 736 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788382292855
Archiwa polskie i sowieckie w realiach systemu komunistycznego / pod redakcją Janusza Łosowskiego i Mirosława Szumiły ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 351 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788382292190
Bartosiak, Jacek (1976- ).
Rzeczpospolita między lądem a morzem : o wojnie i pokoju / Jacek Bartosiak. - Warszawa : Zona Zero : | Jacek Bartosiak, 2018. - 845 stron, [16] stron tablic kolorowych : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

ISBN: 9788395019364
Bartosiak, Jacek (1976- ).
Rzeczpospolita między lądem a morzem : o wojnie i pokoju / Jacek Bartosiak. - Warszawa : Zona Zero : | Jacek Bartosiak, 2018. - 845 stron, [16] stron tablic kolorowych : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

ISBN: 9788395019364
Bataliony chłopskie : armia polskiego Pańtwa Podziemnego / katalog wystawy pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości : | Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2021. - 118, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 x 23 cm.

ISBN: 9788366640306 | 9788379012732
Bond, Brian (1936- ).
The victorian army and the Staff College 1854-1914 / Brian Bond. - London ; | New York : Routledge, 2016. - XV, [3], 350 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9781138907843 | 9781315679051 | 9781138922655 | 9781138922662 | 9781315685557
Byli siewcami dobra i miłości... : Kurowscy z Wileńszczyzny we wspomnieniach / pod redakcją Józefa K. Kurowskiego. - Łódź : Wydawnictwo EKO-GRAF Adam Świć, 2018. - 186 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

ISBN: 9788361354468
Ceglarek, Michał.
Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919-1921 / Michał Ceglarek ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 428, [4] stron, [16] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788382292305
Chapoutot, Johann (1978- ).
Nazistowska rewolucja kulturalna / Johann Chapoutot ; przekład Urszula Kropiwiec. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2020. - 326 stron ; 20 cm.

ISBN: 9788324236466 | 9788324265220
Cybulska, Kamila.
O niepodległość i prawa kobiet : Zofia Moraczewska 1873-1958 : życie i działalność / Kamila Cybulska ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021. - 367, [1] strona, [32] strony tablic : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788382292862
Droga do wolności : Bitwa Warszawska 1920 roku / redakcja naukowa Janusz Gmitruk, Jacek Macyszyn, Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości : | Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2021. - 431, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366640337 | 9788379013364
Fogel, Jerzy (1942-2013).
W kręgu wielkopolskich i kujawskich starożytników : prace wybrane / Jerzy Fogel ; wybór i opracowanie Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Magdalena Biniaś-Szkopek. - Poznań : Biblioteka Kórnicka PAN : | Wydział Historii UAM, 2021. - 357 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788385213727 | 9788366355736
For the vote and more : stories of women changing America / edited by Halina Parafianowicz, Łukasz Niewiński. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 341 stron, [40] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788374317054
Gacka, Bogumił (1955- ).
Splendor personae : Święty Stanisław Papczyński / Bogumił Gacka MIC. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. - 209, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788382810158 | 9788382810165
Gacka, Bogumił (1955- ).
Splendor personae : Święty Stanisław Papczyński / Bogumił Gacka MIC. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. - 209, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788382810158 | 9788382810165
Goniewicz, Aleksandra.
Przewodnik powstańczy : 1919, 1920, 1921 / Aleksandra Goniewicz ; pod redakcją Zygmunta Woźniczki. - Warszawa : | [Katowice] : Instytut De Republica ; | Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, 2021. - 245, [1] strona : ilustracje ; 23 cm +

ISBN: 9788396259400
Góralczyk, Bogdan (1954- ).
Nowy długi marsz : Chiny ery Xi Jinpinga / Bogdan Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2021. - 337, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788380029637
Gorzki smak zwycięstwa : polski bilans II wojny światowej / redakcja naukowa Janusz Gmitruk, Tadeusz Panecki, Tadeusz Skoczek, Józef Smoliński. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2021. - 406 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366640320 | 9788379013357
Grabska-Gliwka, Katarzyna.
Arcybiskup Bronisław Dąbrowski : życie i działalność (1917-1997) / Katarzyna Grabska-Gliwka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : | Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, 2021. - 356, [1] strona, [12] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788380907522 | 9788380907539 | 9788396207630
Grabska-Gliwka, Katarzyna.
Arcybiskup Bronisław Dąbrowski : życie i działalność (1917-1997) / Katarzyna Grabska-Gliwka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : | Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, 2021. - 356, [1] strona, [12] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788380907522 | 9788380907539 | 9788396207630
Gryboǔskì, Ûryj (1979- ).
Białoruski ruch niepodległościowy w czasie II wojny światowej / Jerzy Grzybowski ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021. - 431, [1] strona, [32] strony tablic : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788382292510
Grzegorz Peradze 1899-1942).
Polish-Georgian Historians' Commission. Vol. 2, Saint Grigol Peradze diaries / edited by David Kolbaia ; Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation. - Warsaw : Instytut Pamięci Narodowej, 2021. - 327, [1] strona ; 25 cm.

ISBN: 9788382292923
Hallerczycy : informator wystawy "Generał Józef Haller i jego żołnierze" / pod redakcją Tadeusza Skoczka ; autorzy tekstów Jan Engelgard, Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2021. - 81, [3] strony : ilustracje ; 21 x 23 cm.

ISBN: 9788366640696
Hlebowicz, Adam (1962- ).
Podróż na Wschód / Adam Hlebowicz. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 513 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788382292640
Judycki, Maksymilian.
Polacy w armii Napoleona : słownik biograficzny dowódców / Maksymilian i Zbigniew Judycki ; pod redakcją Tadeusza Skoczka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, 2021. - 109, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366640511
Karkut, Dorota.
Misja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w procesie wspomagania środowiska oświatowego : 75-lecie działalności / Dorota Karkut, Agata Kucharska-Babula. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 190 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.

ISBN: 9788379969425
Kilian, Stanisław (1956- ).
Endecja na uchodźstwie : myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990 / Stanisław Kilian. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021. - 275, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788380847507 | 9788380847514
Konflikt - rywalizacja - współpraca w Europie środkowej w XX-XXI wieku : meandry stosunków polsko-czeskich / edited by Dušan Janák, Tomasz Skibiński and Radosław Zenderowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021. - 326 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788380909649 | 9788380909656
Korzon, Tadeusz (1839-1918).
Kościuszko : biografia z dokumentów wysnuta / Tadeusz Korzon ; pod redakcją Leszka Marka Krześniaka i Tadeusza Skoczka. - Maciejowice ; | Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie : | Polska Fundacja Kościuszkowska, 2021. - 2 części w 1 woluminie ([6], 128 ; [4], 691, [3], VIII stron, [8] kart tablic, [10] stron tablic) : ilustracje, errata ; 24 cm.

ISBN: 9788385666295
Kowal, Paweł (1975- ).
Testament Prometeusza : źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej / Paweł Kowal. - Warszawa : | Wojnowice : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; | Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, 2018. - 767 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.

ISBN: 9788378931461
Kowalska, Małgorzata (1961- ).
O sprawiedliwości innymi słowy / Małgorzata Kowalska. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 236 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788374316866
Krajewski, Andrzej (1973- ).
Krew cywilizacji : biografia ropy naftowej / Andrzej Krajewski. - Kraków : MANDO, 2018. - 343, [1] strony : ilustracja ; 21 cm.

ISBN: 9788327715647
Krokosz, Paweł (1976- ).
Adam Weyde a procesy modernizacyjne armii rosyjskiej na przełomie XVII i XVIII wieku / Paweł Krokosz, Karol Łopatecki. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 407, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788374317061
Krubki : "mjr Hubal - munduru nie zdejmę, broni nie złożę..." / praca pod redakcją Andrzeja Dyszyńskiego i Łukasza Ksyty. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : | Oficyna wydawnicza Rytm, 2021. - 62, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788373999138 | 9788366640641
Krzek-Lubowiecki, Marcin.
Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej : dzieje niezależnej oficyny w latach 1982-1989 / Marcin Krzek-Lubowiecki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 304 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788382292282
Księża i dyplomaci : spotkania pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych w PRL z przedstawicielami Kościoła w świetle dokumentów (1974-1988) / opracowanie naukowe i wprowadzenie Patryk Pleskot ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 454, [1] strona ; 25 cm.

ISBN: 9788382290677
Kuklińska, Soraya.
Oskar Dirlewanger : SS-Sonderkommando "Dirlewanger" / Soraya Kuklińska. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 543, [1] strona, [72] strony tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788382292633
Kutkowski, Arkadiusz.
Polskie rehabilitacje : wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953-1957 / Arkadiusz Kutkowski ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. - Lublin ; | Radom : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 584 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788382292220
Lachowska-Kurowska, Irena.
W szponach nadludzi / Irena Lachowska-Kurowska ; opracowanie Krzysztof Łukawski, Krzysztof Wiśniewski. - Pułtusk : Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku : | Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne : | Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela : | Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2021. - 298 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788395677465 | 9788375498981
Lewandowski, Arkadiusz
Akcja Wyborcza Solidarność : centroprawica w poszukiwaniu modelu współpracy / Arkadiusz Lewandowski. - Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. - 320 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788361601036
Maciąg, Kazimierz.
Sam jeden : Józef Mackiewicz - pisarz i publicysta / Kazimierz Maciąg. - Warszawa : FRSE : | Instytut Pamięci Narodowej, 2021. - 532, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.

ISBN: 9788382293128 | 9788366515468
Mandziuk, Józef (1941- ).
Postacie Kościoła katolickiego na Śląsku / Józef Mandziuk. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2016. - 776 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

ISBN: 9788378211358