Philology

Barańska-Szmitko, Anna.
Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania / Anna Barańska-Szmitko. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 427 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788381424103 | 9788381424097
Barańska-Szmitko, Anna.
Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej / Anna Barańska-Szmitko. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 275 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788381423939 | 9788381423946
Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ).
Książka a stalinizm : Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego 1951-1956 / Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. - 443, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788365741325
Chłopska (nie)pamięć : dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze / pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019. - 332 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788324235209 | 9788324229536
Dakowicz, Przemysław (1977- ).
Lustra tradycji : studia i szkice interpretacyjne / Przemysław Dakowicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 287 stron : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788381422000 | 9788381422017
Dąmbska-Prokop, Urszula (1930- ).
Joseph Malègue (1876-1940) : pisarz nieznany w Polsce? / Urszula Dąmbska-Prokop. - Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2019. - 134, [1] strona ; 19 cm.

ISBN: 9788395299537 | 9788395299544
Grabska, Natalia
Polonistyczna zasada indywidualizacji : studium teoretyczno-empiryczne / Natalia Grabska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017. - 217 s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788373067554
Graf, Paweł.
Automobil w pędzie : studia o futuryzmie i futurystach / Paweł Graf. - Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe, 2018. - 522 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788323233633
Granit i tęcza : dzieła i osobowość Józefa Czapskiego / pod redakcją Anny Pilch, Anny Włodarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - 369, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788323345770 | 9788323399346
Hendrykowski, Marek (1948- ).
Sen : antropologia, kultura, semiotyka / Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. - 239, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788323234081
Józef Wittlin pisarz kulturowego pogranicza / redakcja Ryszard Zajączkowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016. - 175, [12] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788373067585 | 9788380613577
Jurkowska, Elżbieta Aleksandra.
O sylorecie Wacława Potockiego : studia i szkice / Elżbieta Aleksandra Jurkowska. - Białystok : Instytut Filologii Polskiej UwB, 2016. - 118, [23] s. : il. ; 20 cm.

ISBN: 9788386064380
Koprowska, Karolina.
Postronni? : zagłada w relacjach chłopskich świadków / Karolina Koprowska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018. - 210 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788324234189 | 9788324233373
Kowalska, Magdalena
Litanic verse III : Francia / Magdalena Kowalska. - Berlin ; | Bern ; | Bruxelles ; | New York ; | Oxford ; | Warszawa ; | Vien : Peter Lang, 2018. - 420 stron ; 22 cm.

ISBN: 9783631756225 | 9783631761595 | 9783631761601 | 9783631761618
Lata czterdzieste : początki polskiej narracji o Zagładzie / pod redakcją Maryli Hopfinger i Tomasza Żukowskiego ; Katarzyna Chmielewska, Helena Datner, Maryla Hopfinger, Elżbieta Janicka, Ewa Koźmińska-Frejlak, Wojciech Wilczyk, Anna Zawadzka. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019. - 298, [1] strona ; 23 cm.

ISBN: 9788366076280
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 4, Wolność / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński ; Konwersatorium EUROJOS, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. - Lublin ; | Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. - 620 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788322791639
Literatura polska na obczyźnie : zapomniane dziedzictwo po roku 1939 / redakcja Ryszard Zajączkowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017. - 199, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788373067905 | 9788380614703
Łańcucki, Feliks (1919-1942).
Wiersze zebrane / Feliks Łańcucki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019. - 89, [5] stron ; 18 cm.

ISBN: 9788306035612
Maldžieva, Vâra.
Językowe szaty duchowości / Viara Maldjieva. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. - 257 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788323141129
Miciński, Tadeusz (1873-1918).
Pisma rozproszone. T. 2, Eseje i publicystyka 1909-1914 / Tadeusz Miciński ; redakcja naukowa edycji Marcin Bajko i Jarosław Ławski ; wstęp, opracowanie tekstów i przypisy Wojciech Gutowski i Urszula M. Pilch. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2018. - 846 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788376573281
Nałkowska, Zofia (1884-1954).
Granica / Zofia Nałkowska ; wstęp i opracowanie Hanna Kirchner. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2018. - CLXXVII, [1], 338, [3] strony, [1] karta tablicy ; 17 cm.

ISBN: 9788365588692
Niećko-Bukowska, Bożena.
Oblicza odpowiedzialności : perspektywa aksjolingwistyczna / Bożena Niećko-Bukowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. - 218 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788323233916
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883).
Vade-mecum : transliteracja autografu / Cyprian Norwid ; opracował i wstępem opatrzył Mateusz Grabowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 230 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788381421591 | 9788381421607
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883).
Dramaty. 1 / Cyprian Norwid ; opracował Julian Maślanka. - Lublin : | [Warszawa] : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; | Biblioteka Narodowa, 2015. - 601, [3] s. : il. ; 22 cm.

ISBN: 9788373062702 | 9788373066861
Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pierwszej do drugiej wojny światowej / pod redakcją Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. - Bielsko-Biała : | Kraków : Wydawnictwo Naukowe ATH ; | Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. - 481, [3] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788366249028 | 9788360911303
Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : przełom XX i XXI wieku / pod redakcją Ewy Goczał, Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. - Bielsko-Biała : | Kraków : Wydawnictwo Naukowe ATH ; | Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. - 371, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366249042 | 9788360911327
Orska, Joanna
Performatywy : składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu / Joanna Orska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - 308, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788323346456 | 9788323399841
Pasterski, Janusz (1964- ).
Świat wiersza : szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej / Janusz Pasterski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 314 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788379966370
Patro-Kucab, Magdalena.
W kręgu spraw prywatnych i publicznych : korespondencja Alojzego Felińskiego z lat 1795-1820 / Magdalena Patro-Kucab. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 339, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379966158
Polski biedermeier : romantyzm "udomowiony" / pod redakcją Agnieszki Rosales Rodriguez. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton : | Muzeum Narodowe, 2018. - 395 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788366018129
Prus, Bolesław (1847-1912).
Kompozycja. Z. 1-3, 1896-1898 / Bolesław Prus ; opracowały Magdalena Kreft, Anna Martuszewska. - Warszawa : | Lublin : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza ; | Wydawnictwo Episteme, 2017. - 3 zeszyty w 1 woluminie (504, [8] stron) ; 25 cm.

ISBN: 9788365172006 | 9788365172143
Prus, Bolesław (1847-1912).
Notatki o kompozycji 1886-1889 / Bolesław Prus ; opracowały Magdalena Kreft, Anna Martuszewska. - Warszawa : | Lublin : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza ; | Wydawnictwo Episteme, 2016. - 449, [3] s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788365172006 | 9788365172044
Przybyszewska, Stanisława (1901-1935).
Asymptoty / Stanisława Przybyszewska ; pod redakcją Dagmary Binkowskiej. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki : | we współpracy z PAN Biblioteką Gdańska, 2018. - 382, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788379080946
Rozmaitości emigracyjne : literatura i sztuka / redakcja Dorota Kudelska, Zdzisław Kudelski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , 2017. - 351 stron, [1] karta tablic : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788373067592 | 9788380613584
Rozumko, Agata.
Modal adverbs in English and Polish : a functional perspective / Agata Rozumko. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku = University of Białystok Press, 2019. - 592 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788374315593
Ruszar, Józef Maria (1951- ).
Mane, tekel, fares : obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza / Józef Maria Ruszar. - Bielsko-Biała : | Kraków : Wydawnictwo Naukowe ATH ; | Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. - 337, [15] stron ; 24 cm.

ISBN: 9788366249059 | 9788360911334
Rutkiewicz, Paweł (1987- ).
Słowo i świat : globalizacja w literaturze i literaturoznawstwie / Paweł Krzysztof Rutkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 361, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788381421065 | 9788381421072
Skorupa, Ewa (1956- ).
Eliza Orzeszkowa : fizjonomiczne studia portretowe / Ewa Skorupa ; ilustrował Tomasz Wełna. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - 361, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788323345831 | 9788323399391
Skorupa, Ewa (1956- ).
Eliza Orzeszkowa : fizjonomiczne studia portretowe / Ewa Skorupa ; ilustrował Tomasz Wełna. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - 361, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788323345831 | 9788323399391
Słownik polskiej bajki ludowej. T. 3, p-z / redakcja naukowa Violetta Wróblewska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. - 583 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788323141303
Słownik polskiej bajki ludowej. T. 2, f-o / redakcja naukowa Violetta Wróblewska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. - 479 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788323141303
Słownik polskiej bajki ludowej. T. 1, a - e / redakcja naukowa Violetta Wróblewska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. - 481 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788323141303
Stałość i zmienność w biografii : przełomy biograficzne / red. Elżbieta Dubas, Anna Gutowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. - 207 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788381422093 | 9788381422109
Starowieyski, Marek (1937- ).
Nowe spotkania i wędrówki / Marek Starowieyski. - Kraków : Petrus, 2018. - 473, [1] strona ; 20 cm.

ISBN: 9788377205808
Świeściak, Alina (1969- ).
Współczynnik sztuki : polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią a zaangażowaniem / Alina Świeściak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - 319, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788323346425 | 9788323399827
Szczerbic, Paweł (1552-1609).
Speculum Saxonum, Ius municipale : skorowidz terminów prawniczych / zestawił i opracował Grzegorz M. Kowalski. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018. - XIV, 155 stron : erraty ; 25 cm.

ISBN: 9788381380492
Sztetl, szund, bunt i Palestyna : antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi (1905-1939) / redakcja naukowa Krystyna Radziszewska, Dariusz Dekiert i Ewa Wiatr ; przekład z języka hebrajskiego Dariusz Dekiert, Marek Mrozowski ; przekład z języka żydowskiego Dariusz Dekiert [i 16 pozostałych]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : | we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Jidyszystycznych, 2017. - LV, [3], 332, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380884700 | 9788380884717
Text - sentence - word : studies in English linguistics. Vol. 3 / Agnieszka Uberman, Magdalena Trinder (eds.) ; reviewed by Magdaléna Bilá. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 141 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379966172
Todorov, Tzvetan (1939-2017).
Symboliczność i interpretacja / Tzvetan Todorov ; z francuskiego przełożył Tomasz Stróżyński. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2018. - 153, [4] strony ; 25 cm.

ISBN: 9788374534468 | 9788374538053
Waksmundzka, Iwona.
Obcość i poczucie jedności : o sposobach budowania dystansu między czytelnikiem i osobą mówiącą w liryce Adama Mickiewicza / Iwona Waksmundzka ; ilustracje Robert Rejmak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. - 91, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380904897 | 9788380904903
Waksmundzka, Iwona.
Obcość i poczucie jedności : o sposobach budowania dystansu między czytelnikiem i osobą mówiącą w liryce Adama Mickiewicza / Iwona Waksmundzka ; ilustracje Robert Rejmak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. - 91, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380904897 | 9788380904903
Warkocki, Błażej (1977- ).
Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania : Gombrowicz - queer - Sedgwick / Błażej Warkocki. - Poznań : | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; | Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. - 303, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788323232780
Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 / redakcja naukowa Joanna Gorzelana, Monika Kaczor i Anastazja Seul. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018. - 207 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788378423201
Wczesna interwencja logopedyczna / redakcja naukowa: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. - 918 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788377441701
Wiechecki, Stefan (1896-1979).
Niejaki komputer / Wiech - Stefan Wiechecki. - Kraków : Vis à vis/Etiuda, 2019. - 218, [5] stron ; 20 cm.

ISBN: 9788379982042
Wiosna Juliana Przybosia / redakcja naukowa Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. - 177 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788323233763
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz (1957- ).
Na tropach reportażu i fotografii dziennikarskiej / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018. - 120, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 23 cm.

ISBN: 9788374387033 | 9788374387040
Zagórska, Anna (1987- ).
Antybohater polskiej prozy : (po roku 1989) / Anna Zagórska. - Kraków ; | Nowy Sącz : Wydawnictwo Pasaże, 2019. - 299, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788364511585
Zygmunt Krasiński : życie czy literatura? / pod redakcją Agnieszki Markuszewskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. - 590 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788323141464

Philosophy

Blumenberg, Hans (1920-1996).
Paradygmaty dla metaforologii / Hans Blumenberg ; przełożył Bogdan Baran. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017. - 250 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788365680082
Chaberek, Michał (1980- ).
Święty Tomasz z Akwinu a ewolucja / Michał Chaberek. - Kęty : | [Warszawa] : Wydawnictwo Marek Derewiecki ; | we współpracy z Fundacją En Arche, 2019. - 227 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788365031198
Danto, Arthur Coleman (1924-2013).
Czym jest sztuka / Arthur C. Danto ; przełożyła Anna Kunicka. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016. - 215 s. ; 20 cm.

ISBN: 9788365680075
Glinkowski, Witold P. (1956- ).
Człowiek : filozoficzne wyzwanie / Witold P. Glinkowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 236 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788381420648 | 9788381420655
Grondkowska, Barbara.
Znaki i symbole : filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy / Barbara Grondkowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2018. - 197 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788373068216
Hendrykowski, Marek (1948- ).
Sen : antropologia, kultura, semiotyka / Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. - 239, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788323234081
Lewandowski, Jan
Ateizm obalony : krytyka głównych założeń ateizmu i racjonalizmu / Jan Lewandowski. - Kraków : | [Kraków] : Inicjatywa Ewangelizacyjna "Wejdźmy na szczyt" ; | Wydawnictwo AA, 2019. - 247 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788366050358
Lewandowski, Jan
Jak polemizować z wojującym ateistą? : przykład dialogu praktycznego / Jan Lewandowski. - Kraków : | [Kraków] : Inicjatywa Ewangelizacyjna "Wejdźmy na Szczyt" ; | Wydawnictwo AA, 2019. - 204, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788366050365
Łagosz, Marek.
Ontologia : materializm i jego granice / Marek Łagosz. - Kraków : Universitas, 2019. - 393 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788324235346 | 9788324229598
Magier, Piotr.
Esej postantypedagogiczny / Piotr Magier. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016. - 290 s. ; 25 cm.

ISBN: 9788373067561 | 9788380613379
Morawski, Karol (1977- ).
Imaginaria polityczności : obraz i hegemonia / Karol Morawski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - 208 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788322936375
Murawski, Roman (1949- ).
Z historii logiki i filozofii matematyki / Roman Murawski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. - 285, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788323234418
Nowak, Andrzej (1960- ).
O historii nie dla idiotów : rozmowy i przypadki / Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019. - 621, [2] strony ; 25 cm.

ISBN: 9788308068670
Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pokolenia wojennego do Nowej Fali / pod redakcją Doroty Siwor i Józefa Marii Ruszara. - Bielsko-Biała : | Kraków : Wydawnictwo Naukowe ATH ; | Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. - 493, [3] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788366249035 | 9788360911310
Pawłowski, Kazimierz
Alkinous i średni platonizm : pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne / Kazimierz Pawłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. - 304 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788380905184 | 9788380905191
Pawłowski, Kazimierz
Alkinous i średni platonizm : pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne / Kazimierz Pawłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. - 304 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788380905184 | 9788380905191
Piecychna, Beata.
Rozumienie, dzieje, dialog : kompetencje tłumacza w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera / Beata Piecychna ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. - Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2018. - 325 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:
Prawda i miłość : towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnych / pod redakcją Janet E. Smith i ks. Paula Checka ; tłumaczenie Magda Sobolewska. - Pelplin : Bernardinum, 2017. - 389 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788378238652
Problem psychofizyczny, czyli Pytanie o istnienie i naturę duszy / pod redakcją Janusza Lemańskiego i Piotra Goniszewskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. - 204 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788379722297
Problemy filozofii matematyki i informatyki / redakcja naukowa Roman Murawski, Jan Woleński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. - 222 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788323232728
Rycyk, Konrad Dydak (1982- ).
Eidos : próba odczytania znaczenia i funkcji eidos w myśleniu Platona w kontekście filozofii presokratyków / Dydak Konrad Rycyk. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018. - 338 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788374387392 | 9788374387408
Tworak, Zbigniew.
Informacja, wiedza, logika / Zbigniew Tworak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. - 278, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788323233817
Warren, Mary Anne (1946-2010).
Status moralny : obowiązki wobec osób i innych istot żywych / Mary Anne Warren ; w tłumaczeniu Sergiusza Tokariewa. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. - 529 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788381420730 | 9788381420747
Wilson, Edward Osborne (1929- ).
Znaczenie ludzkiego istnienia / Edward O. Wilson ; przełożył Bogdan Baran. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016. - 188, [1] s. ; 20 cm.

ISBN: 9788362858897
Zeidler, Kamil (1977- ).
Estetyka prawa / Kamil Zeidler. - Gdańsk : | Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; | Wolters Kluwer, 2018. - 326, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 22 cm.

ISBN: 9788378657811
Ziobrowski, Jacek.
Struktury uzasadniania / Jacek Ziobrowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 420 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788373839793

Information Science

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym / redakcja Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak. - Poznań : Silva Rerum, 2018. - 246, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788365697608 | 9788365697615
Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ).
Książka a stalinizm : Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego 1951-1956 / Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. - 443, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788365741325
Elam, Kimberly (1951- ).
Siatki, czyli Zasady kompozycji typograficznej / Kimberly Elam ; tłumaczenie Magdalena Komorowska. - Kraków : d2d, 2019. - 143 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.

ISBN: 9788395038242
Kotuła, Sebastian.
Programy telewizyjne o książkach na kanałach polskich stacji w latach 2003-2018 : opis i dokumentacja / Sebastian Dawid Kotuła. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. - 297 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788322792124