Filologia

Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu / opracowała Anna Kochan. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. - 191, [2] s. : il. ; 22 cm.

ISBN: 9788379771455
Awangarda, awangardyzm, awangardowość w teorii i praktyce / redakcja naukowa Sławomir Sobieraj i Roman Bobryk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016. - 195 s. : il. ; 22 cm.

ISBN: 9788364415555
Boruszkowska, Iwona (1982- ).
Defekty : literackie auto/pato/grafie : szkice / Iwona Boruszkowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - 118, [2] s. ; 23 cm.

ISBN: 9788323341789 | 9788323395331 (ebook)
Cwanek-Florek, Ewa.
Język niemiecki w Austrii / Ewa Cwanek-Florek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 193, [1] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788379963928
Doświadczenie, przeżycie, kontemplacja : pisarstwo Kazimierza Brauna / pod red. Jolanty Pasterskiej i Barbary Trygar. - Reszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 210 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788379963973
Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. Bd. 6 / herausgegeben von Mariola Wierzbicka, Małgorzata Sieradzka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 174 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788379963997
Kaczor, Katarzyna (1973- ).
Z "getta" do mainstreamu : polskie pole literackie fantasy (1982-2012) / Katarzyna Kaczor. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017. - 380, [4] s. ; 23 cm +

ISBN: 9788324230693
Kudyba, Wojciech (1965- ).
Próba bólu : o wierszach Joanny Pollakówny / Wojciech Kudyba. - Warszawa : Towarzystwo "Więź" : | Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. - 245, [3] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788365424051 | 9788380902039
Libera, Leszek (1948- ).
Gottfried August Bürger - autor "Lenory" / Leszek Libera ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Alter Studio, 2016. - 326 s. : il. ; 22 cm.

ISBN: 9788364081361
Litanic verse II : Britannia, Germania et Scandinavia / Witold Sadowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Maria Kubas (eds.). - Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. - 267 s. ; 22 cm.

ISBN: 9783631663493 (Print) | 9783653057492 (EPDF) | 9783631694459 (EPUB) | 9783631694466 (MOBI)
Ludyczność w języku i literaturze / redakcja naukowa Agnieszka A. Niekrewicz, Bogdan Walczak, Jowita Żurawska-Chaszczewska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2017. - 112 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788365466143
Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ i jego twórczość : studia i materiały / redakcja naukowa Jakub Lichański, Teresa Kaczorowska ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Academia Europaea Sarbieviana, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Atena". - Pułtusk : | Sarbiewo : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; | Academia Europaea Sarbieviana, 2015. - 169 s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788375492163
Opór i dominacja : antologia tekstów / pod redakcją Agnieszki Pasieki, Katarzyny Zielińskiej. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2015. - 422, [1] s. ; 25 cm.

ISBN: 9788376884189
Prywatne i publiczne w tekstach kultury : studia / redakcja naukowa: Andrzej Borkowski, Antoni Czyż ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016. - 252 s. ; 22 cm.

ISBN: 9788364415333
Ryczek, Wojciech.
Antystrofa dialektyki : teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna / Wojciech Ryczek ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 584 s. ; 22 cm.

ISBN: 9788323137184
Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 : pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje : indeksy / redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski. - Warszawa : | Toruń : Instytut Badań Literackich PAN ; | Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016. - 232 s. ; 25 cm.

ISBN: 9788323134954
Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 : pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. T. 2, N-Z / redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski. - Warszawa : | Toruń : Instytut Badań Literackich PAN ; | Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016. - 823 s. ; 25 cm.

ISBN: 9788323134954
Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 : pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. T. 1, A-M / redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski. - Warszawa : | Toruń : Instytut Badań Literackich PAN ; | Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016. - 953 s. ; 25 cm.

ISBN: 9788323134954
Szamryk, Konrad Kazimierz.
Język rękopiśmiennych kazań Krzysztofa Kluka / Konrad Kazimierz Szamryk. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - 315 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788374315098
Twórczość literacka kobiet dla dzieci i młodzieży : studia i szkice / redakcja Beata Walęciuk-Dejneka. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2017. - 136 s. : il. ; 23 cm.

ISBN: 9788364415432
Wójtowicz, Aleksander.
Nowa sztuka : początki (i końce) / Aleksander Wójtowicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - 278, [2] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788323341857 | 9788323395416 (e-book)
Zygmunt Krasiński : "Varia" tekstowe i tekstologiczne / pod redakcją Mirosława Strzyżewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 329 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788323136156

Filozofia

Bednarek, Joanna (1982- ).
Życie, które mówi : nowoczesna wspólnota i zwierzęta / Joanna Bednarek ; [redaktor : Mateusz Falkowski]. - Warszawa : Fundacja na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi : | Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 159, [1] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788301193010 | 9788364547270
Człowiek - ciało i duch. T. 1, Ujęcie humanistyczne / pod redakcją Krzysztofa Krzemińskiego, Karoliny Olszewskiej, Rafała Beszterdy. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - 135 s. : il. ; 23 cm.

ISBN: 9788323134664
Kaśkiewicz, Kinga (1973- ).
Aktualność estetyki Kanta / redakcja naukowa Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 238, [1] s. ; 22 cm.

ISBN: 9788323135166
Lisowski, Aleksander
Transcendentalia jako przejawy aktu istnienia bytu w metafizyce św. Tomasza z Akwinu / Aleksander Lisowski ; [redakcja naukowa Tomasz Bartel]. - Warszawa : Drukarnia Cyfrowa Iota Unum, 2015. - 135, [1] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788363710217
Pacholik-Żuromska, Anita.
Intencjonalność, rozumienie, samowiedza : filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych / Anita Pacholik-Żuromska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 372 s. : il. kolor. ; 24 cm.

ISBN: 9788323137443
Pawluczuk, Włodzimierz (1934- ).
Światopogląd a sposób bycia / Włodzimierz Pawluczuk. - Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2016. - 198, [1] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788377302132
Załuski, Wojciech Zbigniew (1978- ).
Etyczne aspekty doświadczenia czasu / Wojciech Załuski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - 226 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788323342304 | 9788323395874 (e-book)
Znaczenie filozofii Oświecenia : człowiek wśród ludzi / redakcja naukowa Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 432 s. ; 23 cm.

ISBN: 9788323136514

Informacja naukowa

Zarządzanie dokumentacją : badania i dydaktyka / pod red. Roberta Degena i Marleny Jabłońskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 211 s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788323137870

Kulturoznawstwo

Adala, Hermenegildo (1946- ).
L'Adamoua : trésors culturels et patrimoniaux : peuples, traditions et identités culturelles. T. 1 / Adala Hermegildo ; préface d'El Hadj Hamoa Hamatoukour. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 214, [6] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9782343047010
Bęben, Wojciech.
Yamy, trucizna i duchy : Arapesze z Papui-Nowej Gwinei / Wojciech Bęben. - Gdańsk ; | Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - 208 s., [25] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788378653035
Fenomen wieczności / Redakcja naukowa Anna Grzegorczyk, Kazimierz Ilski, Piotr Jakubowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. - 395, [3] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788323230908
Kołyszko, Marek.
Wizerunki podwójnego krzyża w kulturze Polski / Marek Kołyszko. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - 246, [1] s. : il. ; 23 cm.

ISBN: 9788323132585
Kupisiński, Zdzisław (1955- ).
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem : tradycja a współczesność / Zdzisław Kupisiński, Jan Łuczkowski. - Opoczno : Muzeum Regionalne, 2016. - 320, [3] s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788394604806
Skoczek, Tadeusz (1955- ).
Z kolędą przez stulecia / Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęczny, Janusz Gmitruk. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : | Muzeum Niepodległości, 2017. - 175, [1] s. : il. kolor. ; 21x23 cm.

ISBN: 9788379011148 (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) | 9788365439093 (Muzeum Niepodległości)
Snuć nić jak opowieść : tkaniny w kulturach świata = Spinning a tread into a story : textiles in world cultures / redakcja Anna Nadolska-Styczyńska ; współpraca Dorota Kamińska-Jones, Małgorzata Baka-Theis. - Toruń : | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; | Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, 2016. - 287, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

ISBN: 9788323136903
Walton, Stuart.
Odlot : kulturowa historia odurzenia / Stuart Walton ; przełożyła Anna Kunicka. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017. - 435 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788365680129

Media

Gatunki i formaty we współczesnych mediach / redakcja naukowa Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2015. - 462 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788375615838
Kreft, Jan.
Koniec dziennikarstwa, jakie znamy : agregacja w mediach / Jan Kreft. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - 197, [1] s. : il. ; 23 cm.

ISBN: 9788323341987 | 9788323395621 (ebook)
Urbaniak, Paweł.
Objectivity in journalism / Paweł Urbaniak ; [translated by Marcin Walczyński]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - 118, [2] s. ; 22 cm.

ISBN: 9788322935262

Nauki biologiczne

Bezpieczeństwo żywności / redakcja naukowa Grzegorz Zaguła, Czesław Puchalski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 119 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788379964086
Cox, Brian (1968- ).
Człowiek i Wszechświat / Brian Cox, Andrew Cohen ; tłumaczenie Łukasz Lamża. - Kraków : Copernicus Center Press, 2017. - 354 s., XVI s. tabl. kolor. : il. ; 22 cm.

ISBN: 9788378863038
Environmental influence on the food quality and human health / editors Małgorzata Dżugan, Anna Pasternakiewicz, Monika Wesołowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 235 s. : il. ; 23 cm.

ISBN: 9788379964093
Jakość żywności - teraźniejszość i przyszłość / redakcja naukowa Anna Augustyńska-Prejsnar, Czesław Puchalski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 117 s. : il. ; 23 cm.

ISBN: 9788379964024
Produktywność i zdrowotność środowiska / redakcja naukowa Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 119 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788379964062

Nauki historyczne

Auschwitz-Birkenau : Miejsce Pamięci : Memorial 2016 / [redakcja Bartosz Bartyzel, Paweł Sawicki]. - Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2017. - 81, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.

ISBN:
Brûhov, Vasilij Pavlovič (1924- ).
Czerwony czołgista : wojna w T-34 na froncie wschodnim / Wasilij Briuchow ; spisał Siergiej Anisimow ; przeł. Natalia Matela. - Czerwonak : Vesper, 2014. - 296, [4] s., [8] s. tabl. ; 21 cm.

ISBN: 9788377311950
Chomik, Piotr.
Historia Białorusinów Podlasia / Piotr Chomik, Helena Głogowska, Sławomir Iwaniuk, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Zbigniew Misiuk, Hienadź Siemianczuk ; [opracowanie redakcyjne Sławomir Iwaniuk, Oleg Łatyszonek]. - Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2016. - 538 s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788360456439
Czuchryta, Artur (1967-2013).
Gospodarka województwa wołyńskiego : 1921-1939 / Artur Czuchryta ; wstęp i opracowanie Mirosław Szumiło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - 268 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788377848692
Deschamps, Paul (1888-1974).
Zamki i twierdze Królestwa Jerozolimskiego : studium historyczne, geograficzne i architektoniczne / Paul Deschamps ; [tłumaczenie: Artur Foryt]. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017. - 253 s. : il. (w tym kolor. ) ; 31 cm.

ISBN: 9788365746085
Dziedzictwo kulturowe cystersów : Forum Scientiae Cisterciense / pod red. Ewy Łużynieckiej, Anny Galar. - Wrocław : Tart Studio Wydawniczo-Poligraficzne, 2014. - 205 s. : il. ; 30 cm.

ISBN: 9788385417347
Foltyn, Jerzy (1935- ).
Historia powstania parafii i budowy kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu / spisana na dwudziestą rocznicę konsekracji tegoż kościoła, która przypada w dniu 4 maja A.D. 2017, przez pierwszego proboszcza i budowniczego ks. prałata Jerzego Foltyna. - Poznań : Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. Wydawnictwo, 2017. - 124, [4] s. : il. ; 27 cm.

ISBN: 9788380650862
Gajec, Marcin.
Od Manzikertu do Antiochii : Syria w przededniu wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich / Marcin Gajec. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. - 179, [1] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788376387437 (wersja papierowa) | 9788376387444 (e-book)
Gancewski, Jan.
Mazury. Z. 3, Mrągowo / opracowanie historyczne: Jan Gancewski, Roman Czaja ; opracowanie kartograficzne: Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 1 atlas (24 s., 12 k. luz. w tym złoż.) : fot. kolor., mapy kolor., widoki kolor. ; teka 49 cm.

ISBN: 9788323133728
Gmitruk, Janusz (1948- ).
Insurekcja kościuszkowska i jej naczelnik w legendzie, historiografii i sztuce / Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : | Muzeum Niepodległości, 2017. - 95 s. : il. kolor. ; 21 cm.

ISBN: 9788379011131 | 9788365439109
Górny, Grzegorz (1969- ).
Przebaczamy : jak polscy biskupi zapoczątkowali pojednanie z Niemcami / Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń. - Wrocław : | Warszawa : Gmina Wrocław ; | Narodowe Centrum Kultury, 2015. - 279 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

ISBN: 9788379821365
Górska, Magdalena (1972- ).
Zbawca Europy : o graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego / Magdalena Górska ; przekład i konsultacja inskrypcji łacińskich Bartosz Radomski. - Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, 2017. - 243, [1] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788363580766
Grygiel, Ludmiła (1943- ).
Prorok ze św. Anny : biskup Jan Pietraszko / Ludmiła Grygiel. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. - 349, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm.

ISBN: 9788324045495
Güttner-Sporzyński, Darius von.
Święte wojny Piastów / Darius von Güttner-Sporzyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - 304 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788301192150
Heinze, Anna (1981- ).
Der Liegende wielbliche Akt in Malerei und Graphik der Renaissance / Anna Heinze. - Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2016. - 287, [1] s. : il. (w tym. kolor.) ; 33 cm.

ISBN: 9783731901693
Kalina, Dariusz.
Miasto i gmina Busko-Zdrój : dzieje i zabytki / Dariusz Kalina, Roman Mirowski. - Busko-Zdrój : Gmina Busko-Zdrój, 2014. - 432 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm +

ISBN: 9788364577048
Kalina, Dariusz.
Dziedzictwo kulturowe na terenie gminy Chmielnik / Dariusz Kalina. - Chmielnik : | Białystok : [s.n.] ; | Wydawnictwo BUK, 2016. - 352 s., [48] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788364922381
Karbowska, Agata.
Kultura strategiczna Turcji za czasów Atatürka / Agata Karbowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - 126, [1] s. ; 23 cm.

ISBN: 9788323342038 | 9788323395676 (ebook)
Kempa, Tomasz (1969- ).
Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku / Tomasz Kempa. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 799, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.

ISBN: 9788323136002
Kocój, Henryk (1931- ).
Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego / Henryk Kocój. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - 717, [1] s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788323340522
Kopciowski, Dariusz.
Archikatedra lubelska / [zespół redakcyjny Paweł Pencakowski, Dariusz Kopciowski, Marek Szymański ; autorzy tekstów Dariusz Kopciowski, Rafał Niedźwiadek, Paweł Pencakowski, Danuta Szewczyk-Prokurat ; zdjęcie na okładce i fotografie Piotr Maciuk ; przekład Jarosław Rutkowski]. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2016. - 271, [2] s. (w tym 3 k. złoż.) : il. kolor. ; 32 cm.

ISBN: 9788375482904
Kozina, Elena Ûrʹevna (1973- ).
Die Mittelalterlichen Glasmalereien in Niedersachsen : ohne Lüneburg und die Heideklöster / Elena Kosina ; unter Verwendung von Vorarbeiten von Ulf-Dietrich Korn. - Berlin : Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, 2017. - 647 s. : il. (w tym kolor.) ; 33 cm.

ISBN: 9783871572449
Leszka, Małgorzata Beata.
Bazylisa : świat bizantyńskich cesarzowych : IV-XV wiek / Małgorzata B. Leszka, Mirosław J. Leszka. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 430, [1] s. : il. (w tym kolor.). ; 21 cm.

ISBN: 9788380883277 | 9788380883284 (e-ISBN)
Majchrzak, Grzegorz (1969- ).
Tajemnice stanu wojennego / Grzegorz Majchrzak. - Warszawa : Zona Zero, 2016. - 319, [1] s. : il. ; 23 cm.

ISBN: 9788394613129
Morawiec, Jakub.
Norwegia / Jakub Morawiec. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2017. - 237, [1] s., [8] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 21 cm.