Archaeology

Bordreuil, Pierre.
Ras Ibn Hani. 2, Les textes en écritures cunéiformes de l'âge du Bronze récent (fouilles 1977 à 2002) / par Pierre Bordreuil†, Dennis Pardee et Carole Roche-Hawley ; avec un avant-propos de Jacques Lagarce ; Institut français du Proche-Orient. - Beyrouth : Presses de l'Ifpo, 2019. - 371, [5] stron : ilustracje ; 28 cm.

ISBN: 9782351597569

Economics and finance

Europa Karpat : rzecz o współpracy / redaktor Waldemar Paruch. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019. - 182, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788376666433
Gerber, Michael E. (1936- ).
Mit przedsiębiorczości : dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić / Michael E. Gerber ; przekład Tomasz Rzychoń. - Warszawa : MT Biznes Sp z o. o., 2019. - 205 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788377468975
Kamińska-Radomska, Irena.
Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce / Irena Kamińska-Radomska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. - 244 strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788323518815 | 9788323518976 | 9788323518891 | 9788323519058
Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym / redakcja Marek Bielecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 277 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788380615038
Zadroga, Adam (1977- ).
Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu / Adam Zadroga ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 279 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788380614857

Philosophy

Ateizm : próba dokończenia projektu / pod redakcją Szymona Wróbla i Krzysztofa Skoniecznego ; Wydział "Artes Liberales" Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018. - 327 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788328600423
Austriaco, Nicanor Pier Giorgio (1968- ).
Ewolucja w świetle wiary : perspektywa tomistyczna / Nicanor Pier Giorgio Austriaco OP, James Brent OP, Thomas Davenport OP, John Baptist Ku OP ; przełożyli Grażyna Gomola i Aleksander Gomola. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2019. - 252, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788379062836
Barton, John (1948- ).
Ethics in ancient Israel / John Barton. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - VIII, [4], 316, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9780199660438 | 9780198785170
Causation and creation in late antiquity / edited by Anna Marmodoro and Brian D. Prince. - Cambridge [i pozostałe] : Cambridge University Press, 2018. - XI, [1], 299, [1] strona ; 23 cm.

ISBN: 9781107061538 | 9781107695320
Colombetti, Elena.
Etica del perdono / Elena Colombetti. - Milano : Vita e Pensiero, 2019. - 174, [2] strony ; 22 cm.

ISBN: 9788834339268
Colombo, Giuseppe (1950- ).
Il prodigioso duello : la sfida per l'uomo / Giuseppe Colombo. - Milano : Vita e Pensiero, 2019. - X, 219, [3] strony ; 22 cm.

ISBN: 9788834337998
Dzwonkowska, Dominika.
Etyka cnót środowiskowych / Dominika Dzwonkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. - 368, [1] strona ; 25 cm.

ISBN: 9788380906372 | 9788380906389
Dzwonkowska, Dominika.
Etyka cnót środowiskowych / Dominika Dzwonkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. - 368, [1] strona ; 25 cm.

ISBN: 9788380906372 | 9788380906389
Fiała, Edward (1946- ).
Homo iudicans : sądzenie jako degradacja osoby / Edward Fiała ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Teorii i Antropologii Literatury. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 172 strony ; 22 cm.

ISBN: 9788380616219
Filozofować eksperymentalnie : umysł w świecie kultury / redakcja Arkadiusz Gut, Zbigniew Wróblewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 150 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788380615793
Franczak, Jerzy (1978- ).
Błądzące słowa : Jaques Rancière i filozofia literatury / Jerzy Franczak. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2017. - 407, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788365832382
Hułas, Maciej (1972- ).
Decydować samemu : sfera publiczna jako locus autonomii według Jürgena Habermasa / Maciej Hułas ; Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. - 544 strony ; 25 cm.

ISBN: 9788380616691
Johannes de Rupescissa (1300-1366?).
Vade mecum in tribulatione : translated into medieval vernaculars / John of Rupescissa ; edited by Robert E. Lerner and Pavlína Rychterová ; studies, critical editions and translations by Pavlína Cermanová, Viorica Codita, Marleen Cré, Barbara Ferrari, Robert E. Lerner, Alberto Montaner Frutos, Antonio Montefusco, Marco Pedretti, Carola Redzich, Pavlína Rychterová, Rosa Vidal Doval, Sophie Zimmermann. - Milano : Vita e Pensiero, 2019. - XV, [3], 511, [3] strony ; 22 cm.

ISBN: 9788834337622
Krąpiec, Mieczysław Albert (1921-2008).
Komentarz do "Metafizyki" Arystotelesa / Mieczysław Albert Krąpiec ; redakcja Anna Czajczyk, Paweł Gondek. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 368 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788380616509
Lambert, Dominique (1960- ).
Ryzykowne spotkanie teologii z nauką / Dominique Lambert ; tłumaczenie Paloma Korycińska. - Kraków : Copernicus Center Press, 2018. - 268 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788378863595
Lipszyc, Adam (1975- ).
Freud : logika doświadczenia : spekulacje marańskie / Adam Lipszyc. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019. - 247, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788366076440
Logika. Cz. 2, Kultura logiczna / redakcja Stanisław Janeczek, Marcin Tkaczyk, Anna Starościc ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 387 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788380615984
Maryniarczyk, Andrzej (1950- ).
Dlaczego stworzenie "ex nihilo" : teoria metafizycznego kreacjonizmu / Andrzej Maryniarczyk SDB. - Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2018. - 238, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788365792075
Maryniarczyk, Andrzej (1950- ).
Dlaczego stworzenie "ex nihilo" : teoria metafizycznego kreacjonizmu / Andrzej Maryniarczyk SDB. - Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2018. - 238, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788365792075
Michałowski, Damian.
Aporie sobości : problem tożsamości osobowej w powieściach Wiesława Myśliwskiego / Damian Michałowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018. - 132, [3] stron ; 21 cm.

ISBN: 9788324234868 | 9788324233731
Nycz, Ryszard (1951- ).
Kultura jako czasownik : sondowanie nowej humanistyki / Ryszard Nycz. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. - 234, [1] strona ; 21 cm.

ISBN:
Patočka, Jan (1907-1977).
"Świat naturalny" w medytacjach autora po trzydziestu trzech latach / Jan Patočka ; przekład Anna Bystrzycka ; przekład przejrzeli i poprawili Naděžda Pelcová i Dariusz Bęben ; redakcja naukowa Dariusz Stępkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. - 126 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788380904156 | 9788380904163
Patočka, Jan (1907-1977).
"Świat naturalny" w medytacjach autora po trzydziestu trzech latach / Jan Patočka ; przekład Anna Bystrzycka ; przekład przejrzeli i poprawili Naděžda Pelcová i Dariusz Bęben ; redakcja naukowa Dariusz Stępkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. - 126 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788380904156 | 9788380904163
Petryszak, Karol Łukasz (1990- ).
Ogród Eden na wschodzie, czyli Materializm dialektyczny w "Drugiej płci" autorstwa Simone de Beauvoir / Karol Petryszak. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Wydawnictwo Naukowe, 2018. - 156, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788374386838 | 9788374386845
Plato (427-347 p.n.e.).
Obrona Sokratesa / Platon ; przełożył i komentarzem opatrzył Ryszard Legutko. - Kraków : | Warszawa : Ośrodek Myśli Politycznej ; | Państwowy Instytut Wydawniczy : | Teologia Polityczna, 2017. - 228 s. ; 22 cm.

ISBN: 9788362884452 | 9788364753855
Sipiński, Bartłomiej (1984- ).
Dialog / Bartłomiej Sipiński. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 219 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788380615656
Teizm, ateizm i religia : najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej / Piotr Gutowski i Marcin Iwanicki redakcja naukowa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. - 875 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788380617186
Tupikowski, Jerzy (1967- ).
The problem of God in the process philosophy of Alfred North Whitehead / Jerzy Tupikowski ; translated by Monika and Jacek Szela. - Wrocław : the Pontifical Faculty of Theology, 2019. - 104 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788363642822
Wójcik, Stanisław (1949- ).
Polskie drogi personalizmu społeczno-politycznego / Stanisław Wójcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 210 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788380615298
Wybrane zagadnienia filozoficzne dydaktyki i pedagogiki / redakcja Kazimierz Mrówka, Michał Haraburda, Marcin Murzyn, Dariusz Gzyra. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. - 178, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788380843523 | 9788380843530

History

#Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej = #Heritage and response in contemporary art / redakcja Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano ; tłumaczenie Robert Kusek, Maciej Czuchra. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2018. - 658 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788380842410 | 9788380842427
Amalaire de Metz (około 775-około 850).
Święte obrzędy Kościoła / Amalariusz z Metzu ; przekład zbiorowy z języka łacińskiego ; redakcja Tadeusz Gacia ; wstęp Janusz A. Ihnatowicz ; przypisy i bibliografia Agnieszka Strycharczuk. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016. - 495, [3] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788373067479 | 9788380613386
Amalaire de Metz (około 775-około 850).
Porządek antyfonarza ; Inne pisma o świętych obrzędach ; Reguły życia duchownych i mniszek / Amalariusz z Metzu ; przekład zbiorowy z języka łacińskiego ; redakcja Tadeusz Gacia ; przypisy i bibliografia Jarosław Adamiak, Natalia Turkiewicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017. - 465 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788373067851 | 9788380614802
Augustyn 354-430).
Przeciw listowi Parmeniana / Aureliusz Augustyn ; wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe Tadeusz Kołosowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. - 218 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788380906112 | 9788380906129
Augustyn 354-430).
Przeciw listowi Parmeniana / Aureliusz Augustyn ; wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe Tadeusz Kołosowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. - 218 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788380906112 | 9788380906129
Barton, John (1948- ).
Ethics in ancient Israel / John Barton. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - VIII, [4], 316, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9780199660438 | 9780198785170
Buryła, Sławomir (1969- ).
Wojna i okolice / Sławomir Buryła. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2018. - 262 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788365832979
Causation and creation in late antiquity / edited by Anna Marmodoro and Brian D. Prince. - Cambridge [i pozostałe] : Cambridge University Press, 2018. - XI, [1], 299, [1] strona ; 23 cm.

ISBN: 9781107061538 | 9781107695320
Černušák, Tomáš (1972- ).
Papežství a české země v tisíciletých dějinách / Tomáš Černušák a kol. - Praha : Academia, 2017. - 450, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788020026385
Chaberek, Michał (1980- ).
Kościół i wolność : analiza pojęcia wolności w nauczaniu Kościoła od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do Soboru Watykańskiego II / Michał Chaberek OP. - Warszawa : Fundacja En Arche : | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. - 157, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788380906457 | 9788380906464
Chaberek, Michał (1980- ).
Kościół i wolność : analiza pojęcia wolności w nauczaniu Kościoła od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do Soboru Watykańskiego II / Michał Chaberek OP. - Warszawa : Fundacja En Arche : | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. - 157, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788380906457 | 9788380906464
Chwalba, Andrzej (1949- ).
Obyczaje w Polsce : od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja Chwalby ; [aut.] Andrzej Chwalba, Tadeusz Czekalski, Marek Ferenc, Dobrochna Kałwa, Lidia Korczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 446, [1] s. ; 25 cm.

ISBN: 9788301181307
Costruire il consenso modelli, pratiche, linguaggi (secoli XI-XV) / a cura di Maria Pia Alberzoni, Roberto Lambertini ; con la collaborazione di Miriam Rita Tessera. - Milano : Vita e Pensiero, 2019. - 415, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 22 cm.

ISBN: 9788834338667
Daniel, Emmett Randolph (1935- ).
Franciszkańska koncepcja misji w złotym okresie średniowiecza / Emmett Randolph Daniel ; tłum. z jęz. ang. Leon Nieścior OMI. - Poznań : Wydawnictwo Misjonarzy Oblatów M. N. "Misyjne Drogi", 2017. - 147, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788363775339
Diodorus.
Assyriaka et Indika : (Bibliotheca Historica II) = Starożytności asyryjskie i indyjskie : (Biblioteka Historyczna II) / Diodorus Siculus ; redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Małgorzata Wróbel ; komentarz Leszek Mrozewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. - 122, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788323232629
Dryja, Sławomir.
Słownik biograficzny słodowników, piwowarów i karczmarzy krakowskich 1501-1655 / Sławomir Dryja. - Kraków : Księgarnia Akademicka : | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2018. - 1264 strony ; 25 cm.

ISBN: 9788381380041
Dziedzictwo Tridentinum : religia - kultura - sztuka / redakcja ks. Stanisław Nabywaniec, Beata Lorens, ks. Sławomir Zabraniak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 201 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788379966899
Equilibri e disequilibri geopolitici nel mondo antico / a cura di Cinzia Bearzot, Franca Landucci, Giuseppe Zecchini. - Milano : Vita e Pensiero, 2018. - X, 129, [3] strony ; 22 cm.

ISBN: 9788834337752
Feliks, Anna.
Meble plecione w Polsce 1864-1939 / Anna Feliks. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2018. - 400, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.

ISBN: 9788365630612
Fučíková, Eliška (1940- ).
Renaissance Prague / Eliška Fučíková ; translated by Derek and Marzia Paton. - Prague : Karolinum Press, 2018. - 183, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 26 cm.

ISBN: 9788024638577
Garroway, Kristine Henriksen.
Growing up in ancient Israel : children in material culture and biblical texts / Kristine Henriksen Garroway. - Atlanta : SBL Press, 2018. - XXV, [1], 329, [5] stron : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9781628372113
Greenblatt, Rachel L. (1968- ).
"Aby vyprávěli svým dětem" : paměť židovské obce v rané novověké Praze / Rachel L. Greenblattová ; přeložil Pavel Sládek. - Praha : Academia, 2016. - 319, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788020025418
Grollová, Jana (1977- ).
Memento mori středověkých reformních postil : obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství / Jana Grollová. - Ostrava : | České Budějovice : Ostravská univerzita. Filozofická fakulta ; | Nakladatelství a vydavatelství Veduta, 2017. - 334, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788074649370 | 9788088030225
Gruszczyńska, Kazimiera (1848-1927).
Historia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących / Kazimiera Gruszczyńska ; wstęp i opracowanie Lucyna Czermińska, Józef Marecki. - Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019. - 287 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788377303924
Gruszczyńska, Kazimiera (1848-1927).
Historia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących / Kazimiera Gruszczyńska ; wstęp i opracowanie Lucyna Czermińska, Józef Marecki. - Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019. - 287 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788377303924
Hiley, David (1947- ).
Chorał Kościoła zachodniego : podręcznik / David Hiley ; tłumaczenie Maciej Kaziński. - Kraków : Wydawnictwo astraia, 2019. - 832 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788365686046
Hughes, Ian
Belizariusz, wódz Bizancjum / Ian Hughes ; przekład Mateusz Fafiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2016. - 399, [1] s. : il. ; 22 cm.

ISBN: 9788379765065
Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1962-1989 : wybór dokumentów / redakcja i opracowanie Adam Dziurok, Filip Musiał ; wybór dokumentów Adam Dziurok, Adrian Jusupović, Marcin Kasprzycki, Łucja Marek, Filip Musiał, Anna Karolina Piekarska, Norbert Wójtowicz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Kraków ; | Katowice : Wydawnictwo Avalon, 2017. - 932, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788377303689
Johannes de Rupescissa (1300-1366?).
Vade mecum in tribulatione : translated into medieval vernaculars / John of Rupescissa ; edited by Robert E. Lerner and Pavlína Rychterová ; studies, critical editions and translations by Pavlína Cermanová, Viorica Codita, Marleen Cré, Barbara Ferrari, Robert E. Lerner, Alberto Montaner Frutos, Antonio Montefusco, Marco Pedretti, Carola Redzich, Pavlína Rychterová, Rosa Vidal Doval, Sophie Zimmermann. - Milano : Vita e Pensiero, 2019. - XV, [3], 511, [3] strony ; 22 cm.

ISBN: 9788834337622
Jurek, Tomasz (1962- ).
Biskupstwo poznańskie w wiekach średnich / Tomasz Jurek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018. - 664 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788323233527 | 9788323233534
Kaczanowicz, Marta.
Egipt : ostatnie wieki imperium (747-332 p.n.e.) / Marta Kaczanowicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. - 295, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788323235330
Kęsik, Grzegorz (1984- ).
Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Ciechanowa z 1851 roku / Grzegorz Kęsik. - Warszawa ; | Ciechanów : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2019. - 97 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 32 cm +

ISBN: 9788375459821
Koczanowicz, Dorota.
Pozycja smaku : jedzenie w granicach sztuki / Dorota Koczanowicz. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN - Wydawnictwo, 2018. - 358, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788365832245
Kogut, Mieczysław Michał (1955- ).
Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 22 / Mieczysław Kogut. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2019. - 274 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788363642761
Kogut, Mieczysław Michał (1955- ).
Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 21 / Mieczysław Kogut. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2019. - 280 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788363642723
Kogut, Mieczysław Michał (1955- ).
Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 20 / Mieczysław Kogut. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2018. - 245 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788363642716
Kogut, Mieczysław Michał (1955- ).
Wrocławska Canossa z 20 grudnia 1261 r. / Mieczysław Kogut. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2018. - 158 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788363642655
Kogut, Mieczysław Michał (1955- ).
Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 19 / Mieczysław Kogut. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2018. - 295 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788363642648
Kogut, Mieczysław Michał (1955- ).
Z dziejów katolickiej parafii w Pichorowicach po roku 1945 / Mieczysław Kogut. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2019. - 311 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788363642778
Konkordaty polskie : historia i teraźniejszość : praca zbiorowa / Krzysztof Burczak, Wacław Uruszczak, Wojciech Góralski, Józef Krukowski ; pod redakcją naukową Józefa Krukowskiego. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019. - 517 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788373068360
Korzeniowski, Paweł (1982- ).
"Nieśmiertelna dywizja" na Gallipoli : walki 29. Dywizji Piechoty na półwyspie Gallipoli w 1915 r. / Paweł Korzeniowski. - Reszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 246 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379966752
Kotarski, Edmund (1930- ).
Kultura medialna średniowiecza : Europa łacińska / Edmund Kotarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. - 335 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788375072198
Łatak, Kazimierz (1955- ).
Przywileje, prawa i dokumenty podkrakowskiej wsi Kamień XIV-XVIII wiek / Kazimierz Łatak, CRL. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2018. - 135, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788375656053
Maestri e discepoli : raccolta di studi di professori e studenti del Dipartimento di Storia della Chiesa della Facoltà di Teologia / a cura di Luis Martínez Ferrer, Łukasz Żak. - Varsavia : | Roma : [Wydawca nieznany] ; | Pontificia Università della Santa Croce, 2019. - 304 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788395422904
Majchrowski, Jan (1964- ).
Wojewoda w dawnej Polsce / Jan Majchrowski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019. - 256 stron : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9788376666259
Małczyński, Jacek.
Krajobrazy zagłady : perspektywa historii środowiskowej / Jacek Małczyński. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. - 247, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.

ISBN:
Matysiak, Bogdan Wiktor (1951- ).
Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie / Bogdan Wiktor Matysiak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018. - 142 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788381001342
Niebelski, Eugeniusz (1950- ).
"Wiosna i jesień trwa tu krótko" : księża zesłańcy 1863 roku w syberyjskiej Tunce / Eugeniusz Niebelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 234 strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380616424
Niebelski, Eugeniusz (1950- ).
Wobec roku 1863 : księża w powstaniu styczniowym i ich losy / Eugeniusz Niebelski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016. - 467 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788373067547
O'Hear, Natasha F. H. (1980- ).
Picturing the Apocalypse : the book of revelation in the arts over two millennia / Natasha O'Hear and Anthony O'Hear. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - XXII, [2], 333 strony, [32] strony tablic kolorowych : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9780199689019 | 9780198779278
Piękne przedmioty : ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich / pod redakcją Agnieszki Bender, Małgorzaty Wrześniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019. - 409 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788380905986 | 9788380905993
Piękne przedmioty : ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich / pod redakcją Agnieszki Bender, Małgorzaty Wrześniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2019. - 409 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788380905986 | 9788380905993
Pisarkiewicz, Mirosław (1963- ).
Nie tylko Powązki. Cz. 5 / Mirosław Pisarkiewicz. - [Kraków] : Ridero, 2019. - 190 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788381892445
Pseudo-Plutarchus.
O nazwach rzek i gór oraz o tym, co się tam znajduje / Pseudo-Plutarch ; przełożyła i opracowała Emilia Żybert. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018. - 131, [2] strony : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788379773749