Filologia

"Rozliczanie" przeszłości : relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wiek / pod redakcją Tadeusza Sucharskiego i Marty Murawskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016. - 393, [1] s. ; 22 cm.

ISBN: 9788374672689
Chomsky, Noam (1928- ).
Jakimi istotami jesteśmy? / Noam Chomsky ; przekład: Jarosław Rybski. - Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda, 2017. - 195, [5] s. ; 20 cm.

ISBN: 9788379981137
Czura, Tomasz (1980- ).
Piękno jako problem teologiczny w świetle wybranych dzieł literackich / Tomasz Czura. - Olsztyn : Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. - 98, [2] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788364129247
Edmundson, Mark (1952- ).
Self and soul : a defense of ideals / Mark Edmundson. - Cambridge, MA ; | London : Harvard University Press, 2015. - [IX], [3], 283 s. ; 22 cm.

ISBN: 9780674088207 (alk. paper)
Freise, Matthias (1957- ).
Czesław Miłosz i historyczność kultury / Matthias Freise ; przekład Jacek Dąbrowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016. - 313, [1] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788324230617
Górny, Tomasz.
Polifonia : od muzyki do literatury / Tomasz Górny. - Kraków : Universitas, 2017. - 236 s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788324231157 | 9788324232789
Grześkiewicz, Ewelina.
Modlitwa indywidualna w analizie genologicznej / Ewelina Grześkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. - Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN, 2016. - 258 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788364007255
Hennelowa, Józefa (1925- ).
Coraz bliżej albo coraz mniej / Józefa Hennelowa. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. - 237, [2] s. ; 20 cm.

ISBN: 9788324049851
Inny w podróży. T. 2, Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku / pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Oksany Weretiuk, Matyldy Zatorskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 327, [1] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788379964499
Inny w podróży. T. 1, Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków / pod redakcją Oksany Weretiuk i Magdaleny Rabizo-Birek ; współpraca Izabela Bierowiec, Matylda Zatorska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 351, [1] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788379964444
Kowalczykowa, Alina (1936- ).
Wobec współczesności : tematy poważne i mniej serio / Alina Kowalczykowa ; redakcja naukowa tomu i opracowanie tekstu: Anna Janicka, Grzegorz Kowalski. - Białystok : Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego [etc.], 2016. - 403, [3] s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788363470760
Lipowska, Dorota.
Komputerowe modelowanie ewolucji języka / Dorota Lipowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. - VI, 287 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788323231073
Matysiak, Bogdan Wiktor (1951- ).
Słownik statystyczny języka hebrajskiego i aramejskiego Starego Testamentu / Bogdan Wiktor Matysiak. - Olsztyn : Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017. - 252, [4] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788364129438
McGinn, Colin (1950- ).
Philosophy of language : the classics explained / Colin McGinn. - Cambridge ; | London : The MIT Press, 2016. - X, 225 stron ; 23 cm.

ISBN: 9780262028455 | 9780262529822
Morawski, Franciszek Dzierżykraj (1783-1861).
Bajki / Franciszek Dzierżykraj-Morawski ; wydała Marta Kowalewska. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2017. - 398 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788364703720 | 9788365573124
Ostrowski, Józef J. M. (1940- ).
Rzeźbiarzu mój - poeto... : życie i twórczość Kazimierza Witolda Ostrowskiego : Lwów 1848 - Warszawa 1880 / Józef J. M. Ostrowski ; [zebranie dokumentów i materiałów fotograficznych Renata Janukowicz-Konefał]. - Paryż ; | Warszawa : Józef Ostrowski LOCAUX, 2017. - [2], 165 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.

ISBN: 9788394675301
Rzepczyński, Sławomir.
O Norwidzie : syntezy i zbliżenia / Sławomir Rzepczyński ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017. - 299 s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788374672795
Schütte, Oliver.
Sztuka czytania scenariusza / Oliver Schütte ; [tłumaczenie: Maria Borzęcka, Aneta Głowska]. - Łódź : Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2015. - 271 s. : il. ; 20 cm.

ISBN: 9788387870997
Ścigała-Stiller, Barbara.
Akty etykiety językowej na forach internetowych / Barbara Ścigała-Stiller ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. - Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN, 2014. - 248, [3] s. ; 23 cm.

ISBN: 9788364007125
Szybkość w kulturze / redakcja naukowa Agnieszka Smaga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. - 321 s : il. kolor. ; 24 cm.

ISBN: 9788380902565 (wersja drukowana) | 9788380902572 (wersja elektroniczna)
Wojciechowski, Michał (1953- ).
Modlitwy greckie epoki hellenistycznej / Michał Wojciechowski. - Olsztyn : Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017. - 163, [1] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788364129421
Wschód-Zachód w nieprzerwanym dialogu / pod redakcją Jolanty Kazimierczyk-Kuncer. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016. - 460 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788374672702
Zawitkowski, Józef (1938- ).
Sługa Służebnicy. Zbiór 7 / Józef Zawitkowski ; do druku przygotował Grzegorz Gumieniak. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2017. - 767 s. ; 20 cm.

ISBN: 9788372578839
Żeromski, Stefan (1864-1925).
Publicystyka 1920-1925 / Stefan Żeromski ; opracował Zdzisław Jerzy Adamczyk. - Kielce : | Warszawa : Uniwersytet Jana Kochanowskiego ; | Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. - 662, [4] s., [1] k. tabl. : err. ; 20 cm.

ISBN: 9788365832269

Filozofia

Adams, Zed.
On the genealogy of color : a case study in historicized conceptual analysis / Zed Adams. - New York ; | London : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. - XXI, [1], 140 stron ; 24 cm.

ISBN: 9781138928145 | 9781315682013
Baader, Franz.
An introduction to description logic / Franz Baader, Ian Horrocks, Carsten Lutz, Uli Sattler. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - vii, [1], 255 stron : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9780521873611 | 9780521695428
Bastiat, Frédéric (1801-1850).
Prawo / Frédéric Bastiat ; przełożył Piotr Toboła-Pertkiewicz. - Warszawa : Prohibita, 2015. - 84 strony : ilustracje ; 20 cm.

ISBN: 9788361344742
Białek, Przemysław (1981- ).
Pycha i skromność rozumu : współczesny spór o argumenty transcendentalne a filozofia Kanta i Fichtego / Przemysław Białek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017. - 314, [1] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788324231232
Edmundson, Mark (1952- ).
Self and soul : a defense of ideals / Mark Edmundson. - Cambridge, MA ; | London : Harvard University Press, 2015. - [IX], [3], 283 s. ; 22 cm.

ISBN: 9780674088207 (alk. paper)
Inny w podróży. T. 2, Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku / pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Oksany Weretiuk, Matyldy Zatorskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 327, [1] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788379964499
Onfray, Michel (1959- ).
Appetites for thought : philosophers and food / Michel Onfray ; [translated by Donald Barry and Stephen Muecke]. - London : Reaktion Books, 2015. - 136 s. ; 21 cm.

ISBN: 9781780234458
Paul, Joanne.
Thomas More / Joanne Paul. - Cambridge ; | Malden, MA : Polity, 2017. - xiv, 178 stron : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9780745692166 | 9780745692173 | 9780745692197 | 9780745692203
Spotkać Drugiego : prawo, etyka, praktyka = Encountering the Other : law, ethics, practice / pod redakcją Ireny Figurskiej, Darii Bieńkowskiej i Ryszarda Kozłowskiego ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017. - 329, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.

ISBN: 9788374672733
The attraction of religion : a new evolutionary psychology of religion / [edited by] D. Jason Slone and James A. Van Slyke. - London ; | New York : Bloomsbury, 2016. - xvi, 252, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9781472534620 | 9781350005280 | 9781472531728 | 9781472529688
Therapeia, askesis, meditatio : praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu / pod redakcją Krzysztofa Łapińskiego, Roberta Pawlika i Rafała Tichego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii i Socjologii, 2017. - 409 s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788387963736

Informacja naukowa

Baader, Franz.
An introduction to description logic / Franz Baader, Ian Horrocks, Carsten Lutz, Uli Sattler. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - vii, [1], 255 stron : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9780521873611 | 9780521695428
Kronika Biblioteki Gdańskiej : 1596-2016 / pod redakcją Aleksandra Balińskiego, Anny Frąckowskiej, Marii Otto. - Gdańsk : Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, 2017. - 297, [2] s. : il. ; 27 cm.

ISBN: 9788393174881
Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ).
Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie : właściciele - użytkownicy - bibliofile / Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. - 295 s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788380902985 | 9788380902992
Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ).
Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie : właściciele - użytkownicy - bibliofile / Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. - 295 s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788380902985 | 9788380902992

Kulturoznawstwo

A fe! : społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości / red. A. Drzał-Sierocka, M. Kowalewska ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. - 464, [1] s. ; 20 cm.

ISBN: 9788365155290
Akademia Ruchu : teatr / pod redakcją Tomasza Platy. - Warszawa : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski [etc.], 2015. - 303 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.

ISBN: 9788363276478
Antropologia postaci w dziele filmowym / pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka. - Warszawa : Czuły Barbarzyńca, 2015. - 427 s. ; 20 cm.

ISBN: 9788362676521
Arest, Darek (1982- ).
Efekt ekranu : kultura cyfrowa opowiedziana w tekstach z dwutygodnik.com / Arest [i 19 pozostałych ; redakcja: Agnieszka Słodownik (redaktorka prowadząca), Maciej Jakubowiak, Katarzyna Tórz, Jakub Zgierski]. - Warszawa : Narodowy Instytut Audiowizualny, 2017. - 185, [2] s., [1] k. złoż. : il. kolor. ; 22 cm +

ISBN: 9788394318215
Berman, Nancy M.
The art of Hanukkah / Nancy M. Berman with the assistance of Vicki Reikes Fox. - New York, NY : Universe, 2016. - 119 stron : ilustracje (także kolorowe) ; 31 cm.

ISBN: 9780789332516
Bielawski, Ludwik (1929- ).
Czas w muzyce i kulturze / Ludwik Bielawski. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015. - 423 s. : il. ; 26 cm.

ISBN: 9788363877637
Chrzanowska, Renata.
Teatr w służbie katechizacji / Renata Chrzanowska. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2017. - 373 s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788374385916 (druk) | 9788374385923 (online)
Craigo-Snell, Shannon (1970- ).
The empty church : theater, theology, and bodily hope / Shannon Craigo-Snell. - New York : Oxford University Press, 2016. - xii, 208, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9780199827923 | 9780190630096 | 9780199827930 | 9780199373680
Golebiowska, Ewa A.
Many faces of tolerance : attitudes toward diversity in Poland / Ewa A. Golebiowska. - New York ; | Abingdon : Routledge, 2014. - XI, [3], 209 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9780415818520 | 9780203374528
Hendrykowska, Małgorzata.
Szpital Przemienienia / Małgorzata Hendrykowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. - 179, [1] s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788323232162
Hendrykowski, Marek (1948- ).
Proksemika : studia z semiotyki i antropologii kultury / Marek Hendrykowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. - 191, [3] s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788323231035
Hinton, Perry R. (1954- ).
The perception of people : integrating cognition and culture / Perry R. Hinton. - London ; | New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. - xiv, 276 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9781841696621 | 9781841696638 | 9781315707921
Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 4, Dziedzictwo kulturowe w lasach / pod redakcją Jacka Wysockiego. - Warszawa : | Zielona Góra : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; | Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2017. - 224 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN: 9788394098575
Kościoły, religie, kultury : współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji / pod redakcją Marii Sroczyńskiej i Sławomira H. Zaręby. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. - 362 s. : il. kolor. ; 25 cm.

ISBN: 9788380903364 | 9788380903371
Kościoły, religie, kultury : współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji / pod redakcją Marii Sroczyńskiej i Sławomira H. Zaręby. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. - 362 s. : il. kolor. ; 25 cm.

ISBN: 9788380903364 | 9788380903371
Od obserwacji do animacji : autorzy o kinie dokumentalnym / pod redakcją Katarzyny Mąki-Malatyńskiej. - Łódź : Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, 2017. - 159 s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788365501240
Polisemia ciała / redakcja Jacek Jan Pawlik, Ewelina Marta Mączka. - Olsztyn : Wydział Teologii UWM, 2016. - 209 s. ; 20 cm.

ISBN: 9788364129353
Polska animacja w XXI wieku / pod redakcją Małgorzaty Kozubek i Tadeusza Szczepańskiego. - Łódź : Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej, 2017. - 445, [1] s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788365501301
Schütte, Oliver.
Sztuka czytania scenariusza / Oliver Schütte ; [tłumaczenie: Maria Borzęcka, Aneta Głowska]. - Łódź : Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2015. - 271 s. : il. ; 20 cm.

ISBN: 9788387870997
System organizacji teatrów w Europie / pod redakcją Karoliny Prykowskiej-Michalak. - Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2016. - 335 s. : il. ; 26 cm.

ISBN: 9788363276621
Szczepanska, Ania (1982- ).
Do granic negocjacji : historia Zespołu Filmowego "X" Andrzeja Wajdy (1972-1983) / Anna Szczepańska ; przekład Elżbieta Lubelska. - Kraków : Universitas, 2017. - 240 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788324230990 | 9788324232581 (e-ISBN)
Szpulak, Andrzej (1971- ).
Róża / Andrzej Szpulak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. - 170, [1] s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788323231271
Theatrical theology : explorations in performing the faith / edited by Wesley Vander Lugt and Trevor Hart. - Eugene, Orgon : Cascade Books, 2014. - XIX, [1], 278, [2] strony ; 23 cm.

ISBN: 9781556350726 | 1556350724

Media

Dzięgiel, Ewa.
Polskojęzyczna prasa na Ukrainie sowieckiej w latach 1918-1939 : przegląd tytułów i treści / Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarnecka, Dorota A. Kowalska, Ludmyla Yanushevska. - Karków : Instytut Języka Polskiego PAN, 2016. - 496 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788364007361
Marcyński, Krzysztof (1965- ).
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze / Krzysztof Marcyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. - 628 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788380901001 (wersja drukowana) | 9788380901018 (wersja elektroniczna)
Marcyński, Krzysztof (1965- ).
Kompetencja komunikacyjna : studium medioznawcze / Krzysztof Marcyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. - 628 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788380901001 (wersja drukowana) | 9788380901018 (wersja elektroniczna)
Nauki o mediach i komunikacji społecznej : krystalizacja dyscypliny w Polsce : tradycje, nurty, problemy, rezultaty / redakcja naukowa Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk. - Warszawa : | Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Aspra ; | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2017. - 620 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788364286766 | 9788375457865
Nauki o mediach i komunikacji społecznej : krystalizacja dyscypliny w Polsce : tradycje, nurty, problemy, rezultaty / redakcja naukowa Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk. - Warszawa : | Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Aspra ; | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2017. - 620 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788364286766 | 9788375457865
Obywatel w internecie / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Paweł Piotr Płatek. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2017. - 146 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788380171589
Obywatel w internecie / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Paweł Piotr Płatek. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2017. - 146 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788380171589
Publiczność mediów w epoce cyfrowej / redakcja naukowa Alicja Jaskiernia, Katarzyna Gajlewicz-Korab ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016. - 215 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788375457513
Sacrum w mediach / redakcja Mirosław Chmielewski, Marek Jodkowski, Dariusz Sonak, Jarosław Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. - 369, [1] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788380611894
Żołnierze Niezłomni w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1945-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej. T. 2, Lata 1948-1956 / [przedmowa: Michał Dworczyk ; wstęp: Jan Tarczyński ; komentarz historyczny: Irena Sawicka ; wybór i przygotowanie materiałów pod nadzorem merytorycznym dr. Jana Tarczyńskiego: Elżbieta Barańska, Marcin Białas, Joanna Ciepłuch, Magdalena Masłowska-Szczerba, Tatiana Roguska, Daniel Rząp, Irena Sawicka, Agnieszka Ślusarczyk] ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017. - [2], 227 s. : il. ; 31 cm.

ISBN: 9788363050528

Nauki biologiczne

Basco, Monica Ramirez.
Zaburzenie afektywne dwubiegunowe : podręcznik pacjenta : jak opanować wahania nastroju? / Monica Ramirez Basco ; tłumaczenie Małgorzata Cierpisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - 238 s. ; 28 cm.

ISBN: 9788323343035
Bezpieczeństwo w perspektywie ekologicznej = Security in the ecological perspective / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Maciej Tołwiński ; Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Warszawa ; | Siedlce : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. - 227 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

ISBN: 9788375457766
Bilder, Glenda.
Human biological aging : from macromolecules to organ systems / Glenda Bilder. - Hoboken : Wiley Blackwell, 2016. - ix, [1], 330 stron, 12 stron tablic kolorowych : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9781118967027
Cognitive neuroscience of aging : linking cognitive and cerebral aging / edited by Roberto Cabeza, Lars Nyberg, Denise C. Park. - New York : Oxford University Press, 2017. - IX, 606 s. : il. ; 26 cm.

ISBN: 9780199372935 (hardcover) | 9780190660222 (UPDF) | 9780190660239 (EPUB)
Kultura fizyczna a osobowość : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : | Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2017. - 399 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788393788873
Onfray, Michel (1959- ).
Appetites for thought : philosophers and food / Michel Onfray ; [translated by Donald Barry and Stephen Muecke]. - London : Reaktion Books, 2015. - 136 s. ; 21 cm.

ISBN: 9781780234458
Pilot mental health assessment and support : a practitioner's guide / edited by Robert Bor, Carina Eriksen, Margaret Oakes and Peter Scragg. - London ; | New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2017. - xxvii, [1], 405 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9781138222038 | 9781315401942
Stetoskop i habit / [zespół redakcyjny Grażyna Rybak, Alicja Moszczyńska-Kowalska, Benedykta Filipek, Andrzej Mazański ; tłumaczenie z francuskiego Aleksandra Frej]. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2017. - 139, [4] s. : il. ; 19 cm.

ISBN: 9788372578808
The encyclopedia of clinical psychology. Vol. 1, A-Cli / edited by Robin L. Cautin and Scott O. Lilienfeld. - Malden ; | Oxford : Wiley Blackwell, 2015. - XLVIII, 558 s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9780470671276
The encyclopedia of clinical psychology. Vol. 2, Cli-E / edited by Robin L. Cautin and Scott O. Lilienfeld. - Malden ; | Oxford : Wiley Blackwell, 2015. - 559-1213 s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9780470671276
The encyclopedia of clinical psychology. Vol. 3, F-Mul / edited by Robin L. Cautin and Scott O. Lilienfeld. - Malden ; | Oxford : Wiley Blackwell, 2015. - S. 1215-1938 : il. ; 25 cm.

ISBN: 9780470671276
The encyclopedia of clinical psychology. Vol. 4, Mul-R / edited by Robin L. Cautin and Scott O. Lilienfeld. - Malden ; | Oxford : Wiley Blackwell, 2015. - 1939-2503 s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9780470671276
The encyclopedia of clinical psychology. Vol. 5, S-Z / edited by Robin L. Cautin and Scott O. Lilienfeld. - Malden ; | Oxford : Wiley Blackwell, 2015. - 2505-3138 s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9780470671276
Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne = Contemporary ecological security / redakcja naukowa Mariusz Kubiak, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek ; Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Warszawa ; | Siedlce : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. - 181, [1] s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788375457773

Nauki historyczne

Błękitna Armia i jej dowódca generał Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego / redakcja naukowa Jan Tarczyński, Juliusz S. Tym ; [tekst wiodący Janusz Odziemkowski ; wstęp Jan Żaryn ; wybór i opracowanie materiałów: Beata Dymczyk, Beata Czekaj-Wiśniewska] ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017. - [2], 325 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.

ISBN: 9788363050474
60 lat : Galeria na Rynku Starego Miasta 2 / redakcja: Bronisława Słonina, Jacek Werbanowski ; tłumaczenie: Małgorzata Zipper = 60 years : the Gallery in the Old Town Market Square 2 / edited by: Bronisława Słonina, Jacek Werbanowski ; translated by: Małgorzata Zipper. - Warszawa : Staromiejski Dom Kultury, 2017. - 235, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN:
Ameryka : instytucje i społeczeństwo 1607-2017 / redakcja naukowa Zbigniew Lewicki ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. - 354 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788375457841
Arutunow, Anna.
Gdańsk, Twierdza Wisłoujście : badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014 = Wisłoujście Fortress, Gdańsk : archeological and architectural investigations, 2013-2014 / autorzy Anna Arutunow [i 28 pozostałych ; tłumaczenie Barbara Gostyńska, Anna Kucharska-Raczunas, Paweł Litwinienko]. - Gdańsk : Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański : | Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015. - 448 s. : il. kolor. ; 31 cm.

ISBN: 9788361077411
Autorytarny populizm w XXI wieku : krytyczna rekonstrukcja / redakcja naukowa Filip Pierzchalski, Bartosz Rydliński. - Warszawa : Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce : | Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, 2017. - 213, [2] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788364062216
Bazan, Aron.
Relacje polsko-ukraińskie na Wołyniu w okresie II wojny światowej / Aron Bazan. - Kraków : Bibljoteka Czech-Kosińskich, 2017. - 73, [1] s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788393999453