Economics and finance

Jarosiewicz, Aleksandra.
Pierestrojka Nazarbajewa : kryzys i reformy w Kazachstanie / Aleksandra Jarosiewicz. - Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. - 51, [1], 53, [1] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788362936816
Kaczmarski, Marcin.
Jedwabna globalizacja : chińska wizja ładu międzynarodowego / Marcin Kaczmarski. - Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. - 28, 28 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788362936915
Konończuk, Wojciech.
Fundament systemu : starzy i nowi oligarchowie na Ukrainie / Wojciech Konończuk. - Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. - 40, 41 s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788362936823
Kunz, Waldemar.
Innowacyjne wsparcie rozwoju lokalnego / Waldemar Kunz ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Akademia Pomorska, 2021. - 171, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 22 cm.

ISBN: 9788374673457
Polish-Ukrainian cross-border cooperation : opportunities and challenges / edited by Wojciech Gizicki, Pavlo Sheremeta, Olena Kovalchuk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - 150, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788381802239
Popławski, Konrad.
Na zakręcie : kryzys niemieckiej branży motoryzacyjnej / Konrad Popławski. - Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2020. - 49, [1], 49, [1] stron : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788365827524
Wiśniewska, Iwona (1975- ).
Bezcenna przyjaźń : kremlowskie wsparcie dla przyjaciół Putina / Iwona Wiśniewska. - Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2018. - 52, 52 strony : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788365827326

Philosophy

Burzka-Janik, Małgorzata (1977- ).
Codzienność i metafizyka : studia o Mickiewiczu / Małgorzata Burzka-Janik. - Kraków ; | Nowy Wiśnicz : Collegium Columbinum, 2021. - 226, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788376241517
Etyka polityczna / redakcja Piotr Świercz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2021. - 398 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788376144931
Furmanek, Waldemar.
Człowiek : wielorakość godności / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 300, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788379968596
Gawor, Leszek (1955- ).
Studia z filozofii społecznej / Leszek Gawor. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 213, [1] strona ; 20 cm.

ISBN: 9788379969111
Hamann, Johann Georg (1730-1788).
Lettere. 5, 1783-1785 / Johann Georg Hamann ; a cura di Ilsemarie Brandmair Dallera ; traduzione e note di Angelo Pupi ; revisone di testo e note Paolo Grillenzoni ; con contributo di Daniele Savino. - Milano : Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020. - XIII, [1], 556, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788834341025
Hanna Chrzanowska 1902-1973).
Pamiętniki, listy, notatki / Hanna Chrzanowska ; opracowanie Alina Rumun, Marzena Florkowska. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej, 2018. - 311 stron : ilustracje ; 24 cm +

ISBN: 9788387130299
Kiejkowski, Paweł (1968- ).
Świadkowie dziedzictwa Prawosławia na Zachodzie / Paweł Kiejkowski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2019. - 119, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366399013
Kirenko, Janusz (1954- ).
Okruchy / Janusz Kirenko, Lucjan Rybak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 158, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9788379968855
Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. T. 4, Sovietinis laikotarpis 1945-1989 / sudarytojas Gintaras Kabelka ; Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas. - Vilnius : Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, 2019. - 558, [2] strony ; 25 cm.

ISBN: 9786098231090
Olchanowski, Tomasz (1966- ).
Zmierzch mądrości / Tomasz Olchanowski. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 266, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788374316668
Przyjaźń : rozprawy i eseje z filozofii kultury / pod redakcją Przemysława Paczkowskiego i Witolda Nowaka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 244 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788379968749
Rachmajda, Antoni.
Jesteś większy, niż myślisz : ludzka wolność w ujęciu św. Jana od Krzyża / Roman Antoni Rachmajda ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2019. - 297, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788365251916
Sipiński, Bartłomiej (1984- ).
Źródło : esej o dialogu kultur / Bartłomiej Sipiński. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020. - 144 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788376144764
Sipiński, Bartłomiej (1984- ).
Source : an essay on intercultural dialogue / Bartłomiej Sipiński ; translation: John Kobylecki. - Kraków : Ignatianum University Press, 2020. - 145 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788376144788
Stawrowski, Zbigniew (1958- ).
Solidarność znaczy więź : AD 2020 / Zbigniew Stawrowski. - Kraków : | Warszawa : Instytut Myśli Józefa Tischnera ; | Państwowy Instytut Wydawniczy, 2020. - 439 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788360911396 | 9788381961998
Szelążek, Adolf Piotr (1865-1950).
Moralne odrodzenie świata / Adolf Piotr Szelążek. - Biały Dunajec ; | Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2017. - XIV, 251 stron, [12] stron tablic : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788388863981
Tischner, Józef (1931-2000).
Filozofia człowieka : wykłady / Józef Tischner ; opracowali naukowo Zbigniew Stawrowski i Adam Workowski. - Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. - 631 stron : ilustracja ; 21 cm.

ISBN: 9788360911341
W poszukiwaniu prawdy i miłości w prawie / redakcja Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2019. - 200, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366399044
Żmuda-Frydrychowska, Barbara.
Personalizm Adama Rodzińskiego : wobec wyzwań współczesnej kultury / Barbara Żmuda-Frydrychowska. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2020. - 279, [3] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788374389433 | 9788374389440

History

"Prometej" : 50 lat później / redakcja naukowa Alicja Jakubowska-Ożóg, Wojciech Furman. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 137 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788379968756
Airiau, Paul (1971- ).
Historia męskości. T. 2, XIX wiek. Tryumf męskości / tom pod redakcją Alaina Corbina ; autorzy: Paul Airiau, Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean-Paul Bertaud, Alain Corbin, Francois Guillet, Ivan Jablonka, Michel Pigenet, André Rauch, Régis Revenin, Christelle Taraud, Sylvain Venayre ; przełożył Tomasz Stróżyński. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2020. - 443, [5] stron, [83] strony tablic (w tym kolorowych) ; 25 cm.

ISBN: 9788374534314
Bokszczanin, Maria (1926- ).
Nie tylko o nim : szkice z literatury polskiej i folkloru / Maria Bokszczanin. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2021. - 486, [4] strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788366448995
Bolińska, Marta.
Stempel jakości : formy dziennikarskie Doroty Terakowskiej / Marta Bolińska. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2020. - 210, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788374389150 | 9788374389167
Budziakowski, Krzysztof.
My, polani i inne szkice / Krzysztof Budziakowski. - Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2021. - 195, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788365350695
Burzka-Janik, Małgorzata (1977- ).
Codzienność i metafizyka : studia o Mickiewiczu / Małgorzata Burzka-Janik. - Kraków ; | Nowy Wiśnicz : Collegium Columbinum, 2021. - 226, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788376241517
Cyran, Włodzimierz (1965- ).
Stworzenie i ewolucja : prehistoria biblijna (Rdz 1-11) a filozofia, teologia i nauka / Włodzimierz Cyran. - Częstochowa : Mamre, 2020. - 336 stron : ilustracje kolorowe ; errata ; 21 cm.

ISBN: 9788360008676 | 9782123456803
Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków : studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018 / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Dział Naukowy. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2021. - 601 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788376763279
Dei enim sumus adiutores : opuscula Adamo Przybecki septuagenario dedicata / redakcja Mieczysław Polak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2019. - 516 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788366399006
Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś / pod redakcją naukową Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab. - Kraków : Collegium Columbinum : | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020. - 329 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788376241272
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Piąte. - Kraków : Collegium Columbinum, 2019. - 405, [1], XXXV, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788376241944 | 9788380843998 | 9788380843288
Franciszkańska działalność misyjna w służbie Ewangelii / pod redakcją Marcelego Ryszarda Gęśli OFM i Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM. - Kalwaria Zebrzydowska : Calvarianum, 2020. - Strony 11-194 : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788363440657
Frank, Anne (1929-1945).
Dziennik / Anne Frank ; redakcja Mirjam Pressler ; przekład Alicja Oczko. - Kraków : Znak Horyzont, 2020. - 327, [4] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788324077878
Gostomska, Anna.
Dyskurs ze śmiercią : literatura i sztuka XII-XVII wieku : studium przypadku / Anna Gostomska ; pod redakcją naukową Wacława Waleckiego. - Kraków ; | Nowy Wiśnicz : Collegium Columbinum, 2020. - 459 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788376241074
Grigorova, Margreta Lûbomirova (1964- ).
Polsko-bułgarskie relacje historyczno-kulturowe do 1918 roku : wybrane aspekty / Grigorova Margreta ; redaktor tomu: Jarosław Ławski ; zdjęcia Jarosław Kuźmicki. - Białystok : Prymat Mariusz Śliwowski : | Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, 2021. - 74, [4] strony : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788376573359
Grocholska, Zofia (1866-1957).
Wspomnienia bolesne 1917-1919 = Painful memories 1917-1919 / Zofia z Zamoyskich Tadeuszowa Grocholska ; na język angielski przetłumaczył John Comber ; przedmowy napisali Henryk Grocholski, Hanna Węgrzynek, Jurij Legun, Michał A. Grocholski ; przypisami opatrzył Marcin Brzeziński. - Warszawa : Henryk Grocholski, 2017. - 284, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788394728205
Grzybowska, Lidia.
Kazania "de tempore" i "de sanctis" Mikołaja z Błonia : zarys monografii / Lidia Grzybowska. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2020. - 543 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788366076952
Hamann, Johann Georg (1730-1788).
Lettere. 5, 1783-1785 / Johann Georg Hamann ; a cura di Ilsemarie Brandmair Dallera ; traduzione e note di Angelo Pupi ; revisone di testo e note Paolo Grillenzoni ; con contributo di Daniele Savino. - Milano : Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020. - XIII, [1], 556, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788834341025
Hanna Chrzanowska 1902-1973).
Pamiętniki, listy, notatki / Hanna Chrzanowska ; opracowanie Alina Rumun, Marzena Florkowska. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej, 2018. - 311 stron : ilustracje ; 24 cm +

ISBN: 9788387130299
Historia męskości. T. 1, Od starożytności do oświecenia: wymyślanie męskości / tom pod redakcją Georges'a Vigarello ; autorzy: Élisabeth Belmas [i 14 pozostałych] ; przełożył Tomasz Stróżyński. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2019. - 522, [5] stron, [80] stron tablic (w tym kolorowych) ; 25 cm.

ISBN: 9788374535878
Hubening, Alfred (1931- ).
Żyjąc mocą Ducha Świętego : święty Eugeniusz de Mazenod - założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej / Alfred Hubening OMI ; wstęp René Motte OMI ; tłumaczenie Marek Stankiewicz, Marek Mularczyk OMI. - [Poznań] : Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Misyjne Drogi, 2021. - 455, [1] strona : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788363775537
Humanistyka między narodami : interdyscyplinarne studia polsko-ukraińskie / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Lucjan Suchanek. - Białystok ; | Kraków : Temida 2 : | przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2020. - 493 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788365696694
Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980).
Wszystko jak chcesz : o miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego / [redakcja merytoryczna i opracowanie Anna Król ; opracowanie rękopisów i przypisy Malwina Mus]. - Warszawa : Wilk & Król Oficyna Wydawnicza, 2017. - 522, [6] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

ISBN: 9788365089083
Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata. Cz. 2, 100-lecie urodzin Karola Wojtyły / redakcja naukowa: ks. Robert Tyrała, ks. Bogusław Mielec. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2020. - 216 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788374389631 | 9788362747382 | 9788374389648
Jarosiewicz, Aleksandra.
Pierestrojka Nazarbajewa : kryzys i reformy w Kazachstanie / Aleksandra Jarosiewicz. - Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. - 51, [1], 53, [1] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788362936816
Językowe dziedzictwo kultury materialnej / pod redakcją naukową Ewy Młynarczyk i Ewy Horyń. - Kraków : Collegium Columbinum, 2016. - 532 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788376241845
Korczak-Siedlecka, Jaśmina (1989- ).
Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII wieku / Jaśmina Korczak-Siedlecka ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021. - 459 stron : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9788323144755
Ku niepodległości : kierunek północno-wschodni (1918-1923) / redakcja Diana Maksimiuk, Paweł Niziołek. - Białystok ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2021. - 287, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788382291452
Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. T. 4, Sovietinis laikotarpis 1945-1989 / sudarytojas Gintaras Kabelka ; Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas. - Vilnius : Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, 2019. - 558, [2] strony ; 25 cm.

ISBN: 9786098231090
Łatka, Rafał (1985- ).
Primate Stefan Wyszyński : a biography / Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, rev. Dominik Zamiatała ; translated by Jerzy Giebułtowski. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : | Soli Deo, 2021. - 116, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788382291940 | 9788382291957 | 9788388202759 | 9788388202766
Matthaeus Vindocinensis.
Księga Tobiasza = Liber Tobiae / Mateusz z Vendôme ; przekład z języka łacińskiego Anna Lenartowicz-Zagrodna ; rewizja przekładu Ida Radziejowska ; wstęp i przypisy Anna Lenartowicz-Zagrodna oraz zespół redaktorski. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2020. - 158 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788366076488
Mazowsze w retrospektywie badawczej : dynastia, instytucje, społeczeństwo / [redaktorzy naukowi Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Bartłomiej Dźwigała]. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2016. - 152 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788378692966
Mazur, Jerzy (1953- ).
Idźcie i głoście aż po krańce ziemi : biskup ełcki odpowiada na pytania Grzegorza Polaka / bp Jerzy Mazur SVD. - Górna Grupa : VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów, 2020. - 394 strony : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9788371925832
Michalak, Mariola Małgorzata.
Wkład sióstr benedyktynek misjonarek w dzieło ewangelizacji / Mariola Małgorzata Michalak. - Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2020. - 349, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788373549920
Mikołajczyk, Hubert (1958- ).
Złudzenia postmoderny : studium historyczno-krytyczne / Hubert T. Mikołajczyk. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2020. - 137, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788374673389
Misterium liturgii Misterium codzienności : w 50. rocznicę powstania Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie / pod redakcją naukową Barbary Ciciory, przy współpracy Adriany Kołodziej ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Muzeum Historyczno-Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : | Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020. - 212 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788381382199 | 9788381382205
Niedziela, Maurycy Lucjan (1934- ).
Ojciec Jacek Woroniecki : dominikanin, myśliciel i kapelan wojska polskiego walczącego z bolszewikami w 1920 r. / Maurycy Lucjan Niedziela OP. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2020. - 26 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788377937235
Piaśnica : a scene of German crimes in Pomerania in 1939 : guidebook / introduction by Monika Tomkiewicz ; text edited by Janosz Józefczyk, Mirosław Odyniecki ; biographical notes written by Mateusz Ihnatowicz. - Sztutowo : | Wejherowo : The Stutthof Museum in Sztutowo ; | for the Branch Office: The Piaśnica Museum in Wejherowo, 2017. - 63 strony, [1] karta tablic kolorowych złożona luzem : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788394698652
Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. T. 5, Idee przewodnie / pod redakcją Mariusza Dobkowskiego i Tadeusza Cegielskiego. - Gdańsk : | Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; | Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. - 499, [7] stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788382061413 | 9788323547181
Pyc, Marek (1955-2021).
Chrystologia soborów chrześcijańskiej starożytności / Marek Pyc. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2019. - 153, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788366399051
Rachwalik, Walter (1959- ).
Sekretarka Króla Miłosierdzia / Kazimierz Turowski rozmawia z ks. Walterem Rachwalikiem ojcem duchownym Alicji Lenczewskiej. - Kraków ; | [Częstochowa] : [Poligram Elżbieta Kalasińska], 2021. - 339, [5] stron ; 21 cm.

ISBN: 9788396143402
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. T. 1, Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki / redakcja Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Katedra Studiów Wschodnich. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 414 s. ; 25 cm.

ISBN: 9788380612945
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. T. 2, Afryka i Azja / redakcja Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Katedra Studiów Wschodnich. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 440 s. ; 25 cm.

ISBN: 9788380612907
Rosik, Mariusz (1968- ).
Od narodzin Jezusa do narodzin chrześcijaństwa : Ziemia Święta w pytaniach / Mariusz Rosik. - Wrocław : Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2019. - 155, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788374544528
Sadecki, Andrzej.
Długi cień Trianon : węgierskie zmagania z przeszłością / Andrzej Sadecki. - Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2020. - 39, [1], 39, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788365827531
Skrzyńska, Emilia (1824-1892).
Dzienniki z lat 1855-1862 / Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska ; do druku przygotowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Beata Lorens, Jerzy Kuzicki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 425 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788379968817
Skrzypek, Agnieszka
Służebniczki Dębickie w diecezji tarnowskiej w latach 1891-1989 / Agnieszka Skrzypek SBDNP. - Dębica : [Muzeum Regionalne], 2016. - 459 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

ISBN: 9788394337315
Solidarność - nowy początek : IX Konferencja Świętokrzyska 24-26 lipca 2020 roku / opracował i zredagował Mirosław Lewandowski. - Warszawa : Ośrodek Myśli Niepodległościowej Instytutu Historycznego nn im. Andrzeja Ostoja Owsianego, 2021. - 373, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788395790164
Stefaniak, Piotr (1970- ).
Trzebnicka opowieść o opactwie Panien Cysterek, klasztorze Sióstr Boromeuszek i kościele św. Bartłomieja Apostoła, sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej (1202-2016) / Piotr Stefaniak ; [tłumaczenie Zbigniew Kmiecik]. - Wrocław : Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2017. - 351, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.

ISBN: 9788374543712
Stosunki polsko-sowieckie od września 1939 r. do kwietnia 1943 r. : zbiór dokumentów / podał do druku, opracował i opatrzył wstępem Rafał Habielski ; tłumaczenie z języka angielskiego i francuskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tłumaczenie z języka niemieckiego Iuridico Legal & Financial Translations na zlecenie MSZ ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Sejmu. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021. - 511, [1] strona, [24] strony tablic ; 25 cm.

ISBN: 9788376667096
Święci żyją świętymi : święta Jadwiga Śląska i Trzebnica w życiu świętego Jana Pawła II / [opracował] Bogdan Giemza SDS. - Wrocław : TUM Wydawnictwo i Drukarnia Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2017. - 111, [1] s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788374543903
Szczepaniak, Maciej (1968- ).
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu / Maciej Szczepaniak ; przekład tekstów z języka włoskiego i francuskiego Anna Godzich ; przekład tekstów z języka łacińskiego Anna Strzelecka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2019. - 835, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788365251879
Tarnowski, Władysław (1836-1878).
Artysta i cierpienie. Cz. 1, Poematy, wiersze, artykuły, wybór listów, okoliczności śmierci / Władysław Tarnowski ps. Ernest Buława ; opracowanie Marcin Tarnowski. - Łódź : [Marcin Tarnowski], 2020. - 690 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788394567439
Terror, holocaust, represje : społeczność żydowska pod władzą niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu na ziemiach polskich 1939-1945 : katalog publikacji 2000-2020 / koncepcja i opracowanie Natalia Cichocka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2021. - 66, [4], 66, [4] strony : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788382291001 | 9788382291018
Tomasik, Wojciech (1955- ).
Jezioro Genewskie : śladami Krasińskiego i Słowackiego / Wojciech Tomasik. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021. - 303 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788380183414 | 9788380183667
Ukraïna - Polʹša : ìstorične susìdstvo : materìali mìžnarodnoï naukovoï konferencìï 19-20 travnâ 2017 r. / red. kol. Û. A. Zìnʹko [i 13 pozostałych] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni ; Generalʹne Konsulʹstvo Respublìki Polʹŝa u m. Vìnnicì ; Vìnnicʹkij deržavnij pedagogìčnij unìversitet ìmenì Mihajla Kocûbinsʹkogo Fakulʹtet ìstorìï, etnologìï ì prava ; Varšavsʹkij unìversitet, Institut etnologìï ì kulʹturnoï antropologìï ; Unìversitet Kardinala Stefana Vìšinsʹkogo u Varšavì ; Deržavnij arhiv Vìnnicʹkoï oblastì ; Vìnnicʹkij oblasnij kraêznavčij muzej ; Vìnnicʹka oblasna unìversalʹna naukova bìblìoteka ìmenì K. A. Tìmìrâzêva ; Hristiânsʹko-demokratičnij soûz polâkìv Vìnnicì ; Centr ìstorìï Vìnnicì. - Vìnnicâ : Vìnnicʹkij deržavnij pedagogìčnij unìversitet ìmenì Mihajla Kocûbinsʹkogo : | Nìlan-LTD, 2017. - 413, [1] strona ; 31 cm.

ISBN: 9789669246271
Varia: od romantyzmu ku współczesności / pod redakcją Anny Janickiej, Kazimierza Maciąga, Janusza Pasterskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 795, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379968411
Wardzyńska, Maria.
Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939-1945 / Maria Wardzyńska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 559 s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788380981300
Wilk, Szymon
In servitio pacis et boni : działalność duszpasterska bernardynów w Przeworsku w latach 1884-1939 / Szymon Wilk. - Kalwaria Zebrzydowska : | Przeworsk : | Rzeszów : Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych ; | Urząd Miasta Przeworska : | Starostwo Powiatowe : | Akcja Katolicka przy Parafii pw. Świętej Barbary ; | Bonus Liber Sp. a o.o., 2020. - 414 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788366566088
Wiśniewski, Jan (1951- ).
Religious coexistence in Pomesania in the 17th-18th centuries / Jan Wiśniewski, Marek Żmudziński. - Olsztyn : Wydział Teologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2020. - 107 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788364129636
XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose : katalogas. 1 tomas, A-N / sudarė: Rita Urbaitytė ; aprašus kūre Sygitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; Kauno apskrities viešoji biblioteka. - Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. - LVII, [1], 640, [2] strony ; 25 cm.

ISBN: 9789986498803 | 9789986498810
XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose : katalogas. 2 tomas, O-Z / sudarė: Rita Urbaitytė ; aprašus kūre Sygitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; Kauno apskrities viešoji biblioteka. - Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. - [6], 649-1260, [2] strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9789986498803 | 9789986498827