Economics and finance

Banga Ayanyaki, Martin (1972- ).
Faillite du système sanitaire et politique sociale en RD Congo : cas du territoire administratif de Poko / Banga Ayanyaki Martin ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Scienze Sociali. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - XVI, 202 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:
Ceccarelli, Serena.
The effects of Covid-19 on the tourism industry in Italy : an analysis of four regions: Veneto, Piedmont, Latinum and Sicily / verfasst von Serena Ceccarelli ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2021. - 32 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN:
Kurpejovic, Ilda.
Impact of Covid-19 on Montenegrin's economical and health system / verfasst von Ilda Kurpejovic ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2022. - 34 strony : ilustracje ; 30 cm.

ISBN:
Milenovic, Nikola.
Investieren in Serbien / Nikola Milenovic ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2021. - 15 stron : ilustracje ; 30 cm.

ISBN:
Morina, Dastid.
Dynamics of EU-Kosovo trade relations / verfasst von Dastid Morina ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2022. - 17 stron ; 30 cm.

ISBN:
Ngoyi Muana, Emery (1972- ).
La gestion publique des affaires foncieres en Republique Democratique du Congo : cas de la circonscription de Kananga / Emery Ngoyi Muana ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Scienze Sociali. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 151 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:
Pertosa, Michele.
European territorial cooperation : envisioning an archipelagic strategy between Sicily and Malta / verfasst von Michele Pertosa ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2021. - 32 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN:
Tcheugoue Ngadjui, Fabienne Laure (1989- ).
Les enjeux socio-economiques des politiques de developpement au Cameroun a partir des independances : entre theorie et evidence empirique / Fabienne Laure Tcheugoue Ngadjui ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Scienze Sociali. - Roma : [wydawca nieznany], 2020. - 324 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:

Philosophy

Ezeanochie, Chinedu Vincent (1979- ).
Democracy, culture and human development in John Dewey and Martha Nussbaum / Ezeanochie Chinedu Vincent. - Roma : GBP Pontificia Universita Gregoriana, Pontificio Istituto Biblico, 2021. - 326 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788878394537
Geiger, Louis-Bertrand (1906-1983).
Fenomenologia i tomizm oraz inne pisma filozoficzne / Louis-Bertrand Geiger OP ; wybór tekstów, tłumaczenie z języka francuskiego, opracowanie i wprowadzenie Dariusz Radziechowski. - Kraków : Societas Vistulana, 2022. - 183 strony : ilustracja ; 19 cm.

ISBN: 9788365548993
MacIntyre, Alasdair C. (1929- ).
Edyta Stein : prolog filozoficzny, 1913-1922 / Alasdair MacIntyre ; przełożyła Jadwiga Guerrero van der Meijden ; wstępem opatrzył ks. prof. Robert Skrzypczak. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. - 323, [4] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788366061965
Minuț, Marius (1987- ).
L'essere è la traccia dell'Uno : il carattere semiotico del "nous" nell'epistemologia plotiniana / Marius Minuț ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Filosofia. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 87 stron ; 24 cm.

ISBN:
Montoya Jaramillo, Ana Lucia (1978- ).
La fenomenologia de la atención en Paul Ricceur : la generosidad del cogito encarnado / Ana Lucia Montoya Jaramillo ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Filosofia. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 82 strony ; 24 cm.

ISBN:
Nguyen, Ngoc Hai (1974- ).
Un risveglio della dignità umana : dall'inquietudine umana ad una civiltà di tipo sacrale nel pensiero di Gabriel Marcel / Nguyen Ngoc Hai ; Pontificià Università Gregoriana. Facoltà di Filosofia. - Roma : [wydawca nieznany], 2020. - [2], 448 stron ; 24 cm.

ISBN:
Woźniewska-Działak, Magdalena.
W poszukiwaniu koncepcji narodu : między historią idei a historią i antrolpologią kultury polskiej XIX wieku / Magdalena Woźniewska-Działak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022. - 550 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788382810851 | 9788382810868

History

Carnevale, Eleonora.
The constitutional trasition in Bosnia and Herzegovina : from the 2006 "April Package" towards the european integration / verfasst von Eleonora Carnevale ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2022. - 41 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN:
Caruso, Rosario (1977- ).
Padre Giorgio Guzzetta c. o. e la fondazione del Seminario Greco Albanese di Palermo (1734-1764) / Rosario Caruso ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 363, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:
Cvijic, Alexandar.
Die Lokalwahlen in Vojvodina 2020 / verfasst von Alexandar Cvijic ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2021. - 21 stron : ilustracje ; 30 cm.

ISBN:
Czyżewska, Iwona
Gazeta Tczewska : historia i rola w latach 1982-2017 / Iwona Czyżewska. - Tczew : Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o.o., 2017. - 269 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788393626137
Dibrova, Anna.
Lokalwahlen in der Ukraine 2020 / verfasst von Anna Dibrova ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2021. - 19 stron : ilustracje ; 30 cm.

ISBN:
Hetman / Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. - Warszawa : POLONIKA, 2020. - 42 strony, 1 karta tablic złożona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.

ISBN:
Horáčková, Aneta.
Kreiswahlen in Südböhmen, Pilsen und Vysočina in Jahren 2020, 2016, 2012 / verfasst von Aneta Horáčková ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2022. - [4], 24 strony : ilustracje ; 30 cm.

ISBN:
Ikonoklazm bizantyński w latach 754-787 : źródła / wstęp, tłumaczenie, opracowanie Małgorzata Jesiotr ; tłumaczenie żywotów Antuzy z Mantineon i Antuzy, córki Konstantyna V, Marcin Perłowski ; redakcja Józef Naumowicz. - Warszawa : Neriton : | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. - 266 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788366018860 | 9788366018877 | 9788380909526 | 9788380909533
Ilgner, Bogusława (1913-1982).
Mój pamiętnik / Bogusława Ilgner ; wstęp, opracowanie tekstu i redakcja tomu: Anna Janicka i Jarosław Ławski ; do druku podał i posłowiem opatrzył: Artur Ilgner. - Białystok : Wydawnictwo PRYMAT, 2022. - 383 strony, [1] karta tablic złożona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788376574189
Januszewski, Bartosz (1975- ).
Kino pod okupacją : wojenne losy i postawy polskich filmowców (1939-1945) / Bartosz Januszewski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Gdańsk ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 270, [2] strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788382291087
Kipkoech, Patrick (1982- ).
Local ordinaries in Kenya 1868-1960 : prosopography and contribution to the Catholic Church / Patrick Kipkoech ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - IV, 159 stron ; 24 cm.

ISBN:
Kpioheda Bin-Masudi, Anselme (1978- ).
Le diocese de Dungu-Doruma en Republique Democratique du Congo : des origines a l'erection canonique (1900-1967) / Anselme Kpioheda Bin-Masudi ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 180 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:
Krawczyk, Barbara Małgorzata (1990- ).
Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk / Barbara Krawczyk. - Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka : | Biblioteka Jagiellońska, 2021. - 359 stron, [8] stron tablic ; 24 cm.

ISBN: 9788367127059 | 9788367127080 | 9788381385947
Lewicki, Michał (1985- ).
Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850-1918 / Michał Lewicki. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska : | Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021. - 322 strony, [96] stron tablic kolorowych : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788396091611 | 9788381385343 | 9788396091635
Łapeta, Oskar.
Atlas muzyki : 100 najsłynniejszych utworów klasycznych / Oskar Łapeta. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2019. - 191, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788380598478
Łopat, Jerzy (1964- ).
Mariologia scholastyczna / Jerzy Łopat OFMConv. - Łódź ; | Łagiewniki : [wydawca nieznany], 2022. - 365 stron ; 23 cm.

ISBN:
Malantrucco, Alessandro (1960- ).
L'esperienza fisica e psicologica della morte di Gesù : una lettura teologico-spirituale dei Vangeli e della Sindone / Alessandro Malantrucco ; Pontificia Università Gregoriana. Istituto di Spiritualità. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 526 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN:
Od tradycji do nowatorstwa : studia nad nazwami własnymi / redakcja naukowa Elżbieta Bogdanowicz, Jolanta Chomko, Anna Romanik. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 343 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788374317139
Pax et Bonum : Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku / Marek Brčák a Jiří Wolf (edd.). - Dolní Břežany : Scriptorium, 2020. - 269, [2] strony : ilustracje ; 20 cm.

ISBN: 9788076490048
Piraino, Pietro (1984- ).
Fra' Anselmo Evangelista Sansoni vescovo di cefalù (1908-1921) : un religioso toscano vescovo nella Sicilia del primo '900 / Pietro Piraino ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 161 stron ; 24 cm.

ISBN:
Šlechtová, Barbora.
Parliamentary elections in the Czech Republic in 2021 in comparison to 2017 and 2013 / verfasst von Barbora Šlechtová ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2022. - 39 strony : ilustracje ; 30 cm.

ISBN:
Suchanová, Kateřina.
[Česky Krumlov castle] / verfasst von Kateřina Suchanová ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2021. - 23 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN:
Thaçi, Arbër.
2021 local elections in Kosovo / verfasst von Arbër Thaçi ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2022. - 22 strony : ilustracje ; 30 cm.

ISBN:
Wilkowski, Eugeniusz (1955- ).
Ks. Tadeusz Kawala : kapłan wierny Kościołowi i Ojczyźnie / Eugeniusz Wilkowski. - Chełm : [Eugeniusz Wilkowski], 2021. - 164 strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788395621963
Woźniewska-Działak, Magdalena.
W poszukiwaniu koncepcji narodu : między historią idei a historią i antrolpologią kultury polskiej XIX wieku / Magdalena Woźniewska-Działak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022. - 550 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788382810851 | 9788382810868
Žamojcìn, Ânka (1922-2003).
Z peražytaga / Ânka Žamojcìn ; ukladanne, pradmova ì kamentar Galìny Tvaranovìč. - Belastok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2022. - 234 strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788374317337
Zemło, Mariusz.
W korowodzie działań twórczych : rzecz o Wojciechu Załęskim / Mariusz Zemło. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2022. - 231 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788374317283

Linguistics

Kształcenie filologiczne : od teorii do praktyki / pod redakcją Marzanny Karolczuk, Ewy Lewickiej-Mroczek, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 320 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788374317214
Mikuła, Monika.
Hellīnes esmen pantes : podręcznik do nauki języka starogreckiego. T. 1 / Monika Mikuła, Magdalena Popiołek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa : | Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. - 419, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366546080 | 9788366546059
Mikuła, Monika.
Hellīnes esmen pantes : podręcznik do nauki języka starogreckiego. T. 2 / Monika Mikuła, Magdalena Popiołek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa : | Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. - 324, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366546080 | 9788366546066
Mikuła, Monika.
Hellīnes esmen pantes : podręcznik do nauki języka starogreckiego. T. 3 / Monika Mikuła, Magdalena Popiołek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa : | Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. - 307, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366546080 | 9788366546073
Od tradycji do nowatorstwa : studia nad nazwami własnymi / redakcja naukowa Elżbieta Bogdanowicz, Jolanta Chomko, Anna Romanik. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. - 343 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788374317139
Olano Carranza, Fabio Josè (1980- ).
La mistica della parole come comprensione della "Verbum Domini" : una proposta alternativa alla mistica atea / Fabio Josè Olano Carranza ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Teologia. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 99 stron ; 24 cm.

ISBN:
Rambiert-Kwaśniewska, Anna (1985- ).
Terminologia tekstylna w Biblii Hebrajskiej i Septuagincie : włókna i tkaniny / Anna Rambiert-Kwaśniewska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2019. - 302 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788378292913
Słownik polskiej terminologii prawosławnej / pod redakcją Wiesława Przyczyny, Katarzyny Czarneckiej, Marka Ławreszuka. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2022. - 606 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788374317382
Słownik polskiej terminologii prawosławnej / pod redakcją Wiesława Przyczyny, Katarzyny Czarneckiej, Marka Ławreszuka. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2022. - 606 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788374317382
Słownik teologii św. Pawła / redakcja: Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid ; redakcja naukowa wydania polskiego Krzysztof Bardski ; [tumaczenie: Laura Canghelaris i 6 pozostałych]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2018. - XXXII, 1020 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788374920971
Strong, James (1822-1894).
Hebrajsko-polski i aramejsko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów hebrajskich i aramejskich oraz kodami Baumgartnera / James Strong ; [tłumaczenie Aleksandra Czwojdrak]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2017. - XVIII, 1178 s. ; 25 cm.

ISBN: 9788378292371
Zagadnienia bilingwizmu. Ser. 2, Rodzina Miłoszów i rody pogranicza polsko-litewskiego : studia / redakcja naukowa Andrzej Baranow, Jarosław Ławski, Anna Romanik. - Białystok ; | Vilnius : Temida 2 : | przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022. - 545 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788365696960
Złocka-Dąbrowska, Magdalena.
Generative anthropology in contexts and texts / Magdalena Złocka-Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022. - 188 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788382810578 | 9788382810585

Literary studies

Debenedetti, Giacomo (1901-1967).
Il romanzo del novecento / Giacomo Debenedetti ; presentazione di Eugenio Montrale ; testi introduttivi di Mario Andreose e Massimo Onofri. - Milano : Nave di Teseo, 2019. - XXXVIII, [2], 658 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788834600863
Jakiel, Edward (1966- ).
Biblia w wybranych dramatach okresu Młodej Polski / Edward Jakiel. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022. - 128 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788382064032
Piccolo, Andrea (1975- ).
Allargare l'immaginazione religiosa : teoria e prassi nell'incontro tra teologia e letteratura / Andrea Piccolo ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Teologia. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 115 stron ; 24 cm.

ISBN:
Pisarkiewicz, Mirosław (1963- ).
Legendy Rodowa / Mirosław Pisarkiewicz. - [Kraków] : Ridero, 2022. - 181, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788381552066
Szostakowski, Józef (1953- ).
Muszla pełna morza / Józef Szostakowski. - Wilno : Vladislavo Sirokomlės muziejus = Muzeum Władysława Syrokomli, 2022. - 123, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9786099545691
Wernik, Romuald (1926- ).
Nie wrócą bociany na Graniczną : opowieść kresowa / Romuald Wernik. - Biały Dunajec-Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2019. - 231 stron ; 21 cm.

ISBN:
Zagadnienia bilingwizmu. Ser. 2, Rodzina Miłoszów i rody pogranicza polsko-litewskiego : studia / redakcja naukowa Andrzej Baranow, Jarosław Ławski, Anna Romanik. - Białystok ; | Vilnius : Temida 2 : | przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022. - 545 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788365696960

Medical Sciences

Ceccarelli, Serena.
The effects of Covid-19 on the tourism industry in Italy : an analysis of four regions: Veneto, Piedmont, Latinum and Sicily / verfasst von Serena Ceccarelli ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2021. - 32 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN:
Hagelberg, Ellen.
Health tourism in Montenegro as a Route to EU Membership / verfasst von Ellen Hagelberg ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2021. - 26 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN:
Kurpejovic, Ilda.
Impact of Covid-19 on Montenegrin's economical and health system / verfasst von Ilda Kurpejovic ; Institut der Regionen Europas. - Salzburg : Institut der Regionen Europas, 2022. - 34 strony : ilustracje ; 30 cm.

ISBN:

Communication and Media Studies

"Przegląd Tygodniowy" 1866-1876 : teksty, analizy, komentarze. Seria I, T. 1, Cz. 1 / Pozytywiści, idee, programy. Obraz człowieka. redakcja naukowa edycji Anna Janicka ; współpraca redakcyjna Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski ; opracowanie tekstów i komentarze Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2019. - 712 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788376573472 | 9788376573519 | 9788376573182
"Przegląd Tygodniowy" 1866-1876 : teksty, analizy, komentarze. Seria I, T. 1, Cz. 2 / Pozytywiści, idee, programy. Obraz człowieka. redakcja naukowa edycji Anna Janicka ; współpraca redakcyjna Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski ; opracowanie tekstów i komentarze Michał Siedlecki, Patryk Suchodolski, Paweł Wojciechowski, Łukasz Zabielski. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2019. - 615 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788376573472 | 9788376573519 | 9788376573229
"Topos" : pismo literackie, idee, środowisko : studia / idea i wstęp Jarosław Ławski ; redakcja naukowa Joanna Godlewska i Jarosław Ławski ; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód". - Białystok : | Kraków : Uniwersytet w Białymstoku ; | Collegium Columbinum : | Jarosław Ławski, Joanna Godlewska, 2021. - 462, [4], XXXV stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376241470
Czyżewska, Iwona
Gazeta Tczewska : historia i rola w latach 1982-2017 / Iwona Czyżewska. - Tczew : Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o.o., 2017. - 269 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788393626137
Gangola Bawa, Olivier (1980- ).
Industrie de l'ephemere : espace-temps et corporeite a l'ere digitale a Kinshasa / Olivier Gangola Bawa ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Scienze Sociali. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 121 stron ; 24 cm.

ISBN:
Kadima Mulamba, Lievin (1967- ).
Medias, democratie et etat de droit en Republique Democratique du Congo : la contribution des medias de Kinshasa / Kadima Mulamba Lievin ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Scienze Sociali. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - XII, 207 stron ; 24 cm.

ISBN:
Kouabenan, Jean Kouadio Kra (1976- ).
Culture de la convergence et democratisation de la television publique en Cote D'Ivoire / Jean Kouadio Kra Kouabenan ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Scienze Sociali. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - XVII, [1], 575 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:
Krawczyk, Barbara Małgorzata (1990- ).
Józef Muczkowski : dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, historyk / Barbara Krawczyk. - Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka : | Biblioteka Jagiellońska, 2021. - 359 stron, [8] stron tablic ; 24 cm.

ISBN: 9788367127059 | 9788367127080 | 9788381385947
Lewicki, Michał (1985- ).
Katalog krakowskich druków muzycznych z lat 1850-1918 / Michał Lewicki. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska : | Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021. - 919 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788396091628 | 9788381385336 | 9788396091642
Lewicki, Michał (1985- ).
Edytorstwo muzyczne w Krakowie w latach 1850-1918 / Michał Lewicki. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska : | Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021. - 322 strony, [96] stron tablic kolorowych : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788396091611 | 9788381385343 | 9788396091635

Culture and Religion Studies

Brzezińska, Tomira Wanda.
Bł. Bolesława Lament / Tomira Wanda Brzezińska. - Warszawa : Dzieło Nowego Tysiąclecia, 2021. - 35 stron ; 14 cm.

ISBN:
Caruso, Rosario (1977- ).
Padre Giorgio Guzzetta c. o. e la fondazione del Seminario Greco Albanese di Palermo (1734-1764) / Rosario Caruso ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 363, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:
Chmura, Nulla.
Św. s. Faustyna Kowalska / Nulla Chmura ISMM. - Warszawa : Dzieło Nowego Tysiaclecia, 2022. - 43 strony ; 14 cm.

ISBN:
Człowiek drogą Kościoła : tradycja i współczesność / redakcja naukowa bp Piotr Turzyński, ks. Wojciech Wojtyła. - Radom : Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji. Wydawnictwo Naukowe, 2020. - 398 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788377896334
Hahn, Scott (1957- ).
Czwarty kielich : odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża / Scott Hahn ; z przedmową Branta Pitre'a ; przełożyła Dominika Krupińska. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. - 189, [2] strony ; 20 cm.

ISBN: 9788366061682
Hanicotte, Vincent (1966- ).
Confier une paroisse à une collectivité associative? : enjeux et conditions d'une application analogique du can. 520 / Vincent Hanicotte. - Roma : GBP Pontificia Universita Gregoriana, Pontificio Istituto Biblico, 2021. - 516 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788878394452
Ikonoklazm bizantyński w latach 754-787 : źródła / wstęp, tłumaczenie, opracowanie Małgorzata Jesiotr ; tłumaczenie żywotów Antuzy z Mantineon i Antuzy, córki Konstantyna V, Marcin Perłowski ; redakcja Józef Naumowicz. - Warszawa : Neriton : | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. - 266 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788366018860 | 9788366018877 | 9788380909526 | 9788380909533
Izaak 6..-7..).
Mowy : zbiór pierwszy / Izaak z Niniwy ; wprowadzenie, przekład z języka syryjskiego, opracowanie naukowe i indeksy Marcin Jan Janecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022. - 616, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788382811056 | 9788382811063
Jakiel, Edward (1966- ).
Biblia w wybranych dramatach okresu Młodej Polski / Edward Jakiel. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022. - 128 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788382064032
Kpioheda Bin-Masudi, Anselme (1978- ).
Le diocese de Dungu-Doruma en Republique Democratique du Congo : des origines a l'erection canonique (1900-1967) / Anselme Kpioheda Bin-Masudi ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 180 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:
Mpwaji, Vincent Lawrence (1978- ).
Baptism in the Holy Spirit : a study of the ecclesiological and ecumenical implications of the theme among pentecostals and catholics / Vincent Lawrence Mpwaji ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Teologia. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - [2], 431 stron ; 24 cm.

ISBN:
Olano Carranza, Fabio Josè (1980- ).
La mistica della parole come comprensione della "Verbum Domini" : una proposta alternativa alla mistica atea / Fabio Josè Olano Carranza ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Teologia. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 99 stron ; 24 cm.

ISBN:
Pax et Bonum : Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku / Marek Brčák a Jiří Wolf (edd.). - Dolní Břežany : Scriptorium, 2020. - 269, [2] strony : ilustracje ; 20 cm.

ISBN: 9788076490048
Piraino, Pietro (1984- ).
Fra' Anselmo Evangelista Sansoni vescovo di cefalù (1908-1921) : un religioso toscano vescovo nella Sicilia del primo '900 / Pietro Piraino ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 161 stron ; 24 cm.

ISBN:
Quiroz Gutierrez, Joaquin (1972- ).
Los factores culturales que inciden en la violencia y vulnerabilidad hacia la mujer rural en la región centro del Departamento de Boyacà Colombia / Joaquin Quiroz Guitierrez ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Scienze Sociali. - Roma : [wydawca nieznany], 2020. - VI, 90 stron ; 24 cm.

ISBN:
Rayzacher-Majewska, Aneta.
Katecheta jako animator misyjny / Aneta Rayzacher-Majewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022. - 280 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788382810936 | 9788382810943
Rella Ríos, Antonio.
El recurso contra los decretos penales aprobados o emitidos por la Congregación para la Doctrina de la Fe (SST art.27) / Antonio Rella Rios ; Catholica Universitas Valentina. Facultas Iuris Canonici. - Murcia : Laborum Ediciones, 2021. - 375 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788417789923
Savini, Francesco (1975- ).
"Quale pace tra il ricco e il povero?" (Sir 13, 18b) : il binomio povertà-ricchezza nel libro di Ben Sira / Francesco Savini. - Roma : GBP Pontificia Universita Gregoriana, Pontificio Istituto Biblico, 2020. - 388 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788876537318
Sidelnyk, Ruslan (1987- ).
L'identità, l'iconicità e la spiritualità del presbitero sposato nella Chiesa Greco-Cattolica Ucraina / Ruslan Sidelnyk ; Pontificia Università Gregoriana. Istituto di Spiritualità. - Roma : [wydawca nieznany], 2021. - 211 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN:
Słownik polskiej terminologii prawosławnej / pod redakcją Wiesława Przyczyny, Katarzyny Czarneckiej, Marka Ławreszuka. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2022. - 606 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788374317382
Słownik polskiej terminologii prawosławnej / pod redakcją Wiesława Przyczyny, Katarzyny Czarneckiej, Marka Ławreszuka. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2022. - 606 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788374317382
Wilkowski, Eugeniusz (1955- ).
Ks. Tadeusz Kawala : kapłan wierny Kościołowi i Ojczyźnie / Eugeniusz Wilkowski. - Chełm : [Eugeniusz Wilkowski], 2021. - 164 strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788395621963