Filologia

Bem, Paweł.
Dynamika wariantu : Miłosz tekstologicznie / Paweł Bem. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2017. - 316, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788365832283
Bieńczyk, Marek (1956- ).
Katastrofy i wypadki w czasach romantyków / Marek Bieńczyk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. - 639, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 20 cm.

ISBN: 9788365573971
Głos, język, komunikacja. T. 4, Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi / redaktorzy tomu Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 200 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379964789
Gruchała, Wojciech (1980- ).
W brzuchu wieloryba : obraz Rosji w prozie modernizmu / Wojciech Gruchała. - Białystok : Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku : | Wydawnictwo Prymat, 2016. - 379 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376572291
Janus, Katarzyna
Duch Święty w polskim piśmiennictwie : Średniowiecze i długie trwanie : studia / Katarzyna Janus ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : AJD, 2017. - 371 stron, 8 kart tablic : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

ISBN: 9787455835494
Kazanie a literatura : dawniej i dzisiaj / pod redakcją Jerzego Sikory i Jakuba Jurkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. - 258 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788380903845 | 9788380903852
Kobiece prezentacje : wybór źródeł / wstęp i opracowanie naukowe Beata Walęciuk-Dejneka ; wybór źródeł Magdalena Grunt, Łukasz Kucharczyk. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - 200 s. : il. kolor. ; 21 cm.

ISBN: 9788364415753
Kowal, Jolanta (1974- ).
Literackie oblicze "Dziennika Wileńskiego" (1805-1806 i 1815-1830) / Jolanta Kowal. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 463, [1] strona, [5] kart tablic : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379964680
Kultura nie tylko literacka : w kręgu myśli Karola Wojtyły- Jana Pawła II. Cz. 1 / redakcja naukowa Emanuela Bednarczyk-Stefaniak, Anastazja Seul. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. - 323 strony : ilustracje (kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788378422884
Libera, Leszek (1948- ).
Dzieci Słowackiego i inne szkice romantyczne / Leszek Libera. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. - 241, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788378423058
Literatura i globalizacja / redakcja naukowa: Elżbieta M. Kur, Barbara Stelingowska ; [autorzy: Ewa Borkowska, Zofia Chyra-Rolicz, Agnieszka Filipek, Elżbieta M. Kur, Magdalena Ochwat, Michał Ochwat, Barbara Stelingowska}. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - 162 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788370518509
Literatura i prawo : przegląd zjawiska / redakcja naukowa Beata Walęciuk-Dejneka. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - 192 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788364415913
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 1, Analizy i (re)interpretacje / pod redakcją naukową Elzbiety Mazur. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 304 strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788379964666
Lul, Marcin.
Wileńska maskarada : pisarz i świat w prozie Kraszewskiego / Marcin Lul ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. - Białystok : Wydawnictwo "Prymat", Mariusz Śliwowski, 2016. - 448 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376572253
Mit narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych / redakcja naukowa Aldona Borkowska i Adriana Pogoda-Kołodziejak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - 171 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788364415951
Moroz, Grzegorz.
Recontextualising Huxley : selected papers / Grzegorz Moroz ; [reviewed by Katarzyna Więckowska ; Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku]. - Białystok : Wydawnictwo "Prymat", Mariusz Śliwowski, 2017. - 193 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788376572109
Nacionalʹnye mify v literature i kulʹture : monografiâ / pod redakciej Èvy Kozak i Petra-Pavla Repčinskogo ; Estestvenno-Gumanitarnyj Universitet v g. Sedlʹce. Instytut Neofilologii i Meždisciplinarnyh issledovanij, Poznanskoe Obŝestvo Druzej Nauki, Filosofskij fakulʹtet Universiteta im. Mateâ Bela v Banskoj Bystrice. - Sedlʹce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - 142 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788364415975
Przyboś dzisiaj / pod redakcją Zenona Ożoga, Janusza Pasterskiego, Magdaleny Rabizo-Birek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 591 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379964536
Seredyńska, Anna.
Cicha święta : życie, twórczość i duchowość Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej 1885-1953 / Anna Seredyńska. - Niepokalanów : | [Bełchatów] : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów ; | Piotr Szczepankowski-Chełmoński, 2018. - 99 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788377661390
Siwiec, Magdalena.
Romantyzm, czyli Inter esse / Magdalena Siwiec. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. - 340, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788365573599
Skórzyńska, Agata (1977- ).
Praxis i miasto : ćwiczenia z kulturowych badań angażujących / Agata Skórzyńska. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. - 478, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788365832450
Ślady Szekspira : jego dzieło w literaturze i teatrze / redakcja naukowa Monika Stankiewicz-Kopeć, Krystyna Zabawa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. - 330 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376143507
Taborska, Katarzyna.
Literatura miejsca : piśmiennictwo postlandsberskie / Katarzyna Taborska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2017. - 270, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788363134815 | 9788365466280
The Cambridge companion to Xenophon / edited by Michael A. Flower. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - XX, 520 stron : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9781107050068 | 9781107652156
Twardowski, Jan (1915-2006).
Wierzę w radość / Jan Twardowski ; wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła Aleksandra Iwanowska. - Poznań : Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. - Wydawnictwo, 2018. - 221, [3] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788380652132
Uchto, Halina.
Czasopismo "Język Rosyjski" : zarys monograficzny / Halina Uchto ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2017. - 252 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788365466204
Zahorska, Anna (1882?-1942).
Poezje zebrane / Anna Zahorska ; wstęp i opracowanie Anna Wydrycka ; recenzent tomu Zbigniew Chojnowski. - Białystok : Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" : | Wydawnictwo Prymat, 2017. - 534 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788376572338
Zawadowska-Kittel, Elżbieta.
Innowacyjna rola Krajowych Ram Kwalifikacji w kształceniu filologów / Elżbieta Zawadowska-Kittel. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - 244 s. : il. ; 22 cm.

ISBN: 9788364415982

Filozofia

Bytniewski, Paweł (1954- ).
Francuska filozofia nauk : szkice epistemologiczne / Paweł Bytniewski. - Warszawa : Wydawnictwo IFIS PAN, 2017. - 133 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788376831473
Czardybon, Barbara.
Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim / Barbara Czardybon. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. - 355, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788376831510
Czarnocka, Małgorzata.
Koncepcje podmiotu poznania we współczesnej filozofii / Małgorzata Czarnocka. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. - 302 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788376831480
Przegalińska, Aleksandra (1982- ).
Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję / Aleksandra K. Przegalińska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016. - 268, s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788324230143
Rzecz, ciało, pamięć : eseje i rozprawy z filozofii historii / pod redakcją Magdaleny Żardeckiej i Witolda Nowaka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 198 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788379964796
The Cambridge companion to ancient ethics / edited by Christopher Bobonich. - New York : Cambridge University Press, 2017. - IX, [1], 395 strony ; 23 cm.

ISBN: 9781107053915 | 9781107652316
Tomasik, Henryk (1946- ).
Osoba jako byt i norma w filozofii kardynała Karola Wojtyły / Henryk Tomasik. - Radom : Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, 2018. - 156 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788361147152

Kulturoznawstwo

Connor, Carolyn Loessel.
Saints and spectacle : Byzantine mosaics in their cultural settings / Carolyn L. Connor. - New York : Oxford University Press, 2017. - XVII, [1], 212, [2] strony : ilustracje ; 26 cm.

ISBN: 9780190457624 | 9780190457631
Grabowska, Magdalena
Między wójtem a proboszczem : działalność kobiet w polskich samorządach lokalnych (1990-2016) / Magdalena Grabowska, Joanna Regulska, Emilia Rekosz-Cebula. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. - 213 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788376831565
Mazepa, Teresa.
Animacja kultury w praktyce edukacyjnej / Teresa Mazepa. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 116 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788379964697
Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym : studia i szkice. T. 1 / pod redakcją Ewy Nideckiej i Jolanty Wąsacz-Krztoń. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 254 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788379964604
Recepcja i odrzucenie : kontakty międzykulturowe w średniowieczu / pod redakcją Leszka P. Słupeckiego, Pawła Sierżęgi, Andrzeja Rozwałki, Michała Dzika. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 306, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788379964642
Skórzyńska, Agata (1977- ).
Praxis i miasto : ćwiczenia z kulturowych badań angażujących / Agata Skórzyńska. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. - 478, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788365832450
Słowińska, Sylwia.
Sensy oddolnych inicjatyw kulturalnych : w interpretacji ich realizatorów / Sylwia Słowińska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. - 324 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788378423010
Tomczyk-Kozioł, Karolina.
Ach, ten gorset! / Karolina Tomczyk-Kozioł, Agnieszka Urbańska. - Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, 2017. - 157, [3] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 17x18 cm.

ISBN: 9788380651876
Wolanin, Thomas R. (1942-2017).
Polish charity labels & placards 1913-1924 : the Wolanin collection / Thomas R. Wolanin. - Arlington : Thomas R. Wolanin, 2016. - 252 strony : ilustracje ; 28 cm.

ISBN: 9780692615225

Media

Bieńczyk, Marek (1956- ).
Katastrofy i wypadki w czasach romantyków / Marek Bieńczyk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. - 639, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 20 cm.

ISBN: 9788365573971
Hybrid warfare in Ukraine : outcomes and recommendations for Europe and the world / scientific editor Boguslaw Pacek ; reviewers Zygmunt Matuszak, Sławomir M. Mazur. - [Miejsce nieznane] : Defence Education Enhancement Programme (DEEP), 2017. - 206 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

ISBN: 9789284502066
Kowal, Jolanta (1974- ).
Literackie oblicze "Dziennika Wileńskiego" (1805-1806 i 1815-1830) / Jolanta Kowal. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 463, [1] strona, [5] kart tablic : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379964680
Uchto, Halina.
Czasopismo "Język Rosyjski" : zarys monograficzny / Halina Uchto ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2017. - 252 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788365466204

Nauki biologiczne

Janik, Marcin.
Płaszczyzny działania organów policji sanitarnej w sferze nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego : studium administracyjnoprawne / Marcin Janik. - Katowice : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego : | Oficyna Wydawnicza WW, 2015. - 246, [2] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788360743966 | 9788360743942
Myszograj, Sylwia.
Produkcja biogazu z osadów nadmiernych i odpadów komunalnych dezintegrowanych termicznie / Sylwia Myszograj ; Instytut Inżynierii Środowiska, Zielona Góra. - Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. - 175 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788393761999

Nauki historyczne

Świeccy a misje : akta sympozjum naukowego zorganizowanego w roku 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na UKSW, Warszawa 21 czerwca 2017 r. / Komisja Episkopatu Polski ds. Misji ; [redakcja i korekta: ks. Zbigniew Sobolewski]. - Górna Grupa : | Warszawa : Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów ; | Dzieło Pomocy "Ad Gentes", 2017. - 310 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788371925368
Adámek, Jan (1967- ).
Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách / Jan N. Adámek, Jan N. Royt ; s ikonografickým úvodem Zdirada J. K. Čecha. - Černošice : Virgo Art, 2017. - 155, [1] strona : ilustracje ; 26 cm.

ISBN: 9788090667815
Adamska, Magdalena
Katalog grafiki ornamentalnej z wieku XVI w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Magdalena Adamska ; [opracowanie redakcyjne Krystyna Mamajko ; fotografie wykonali Jakub Chojnacki, Zbigniew Kos] ; Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2017. - 455, [1] s. : il. ; 30 cm.

ISBN: 9788376762777
Armia Andersa w obiektywie i zbiorach płk. Leona Wacława Koca / [wybór i opracowanie Anna Eliza Wasilewska]. - Warszawa : Archiwum Akt Nowych : | Agencja Egros K. Gucman Z. Markert, 2016. - 199 s. : il. ; 19x26 cm.

ISBN: 9788363957810
Cieśla, Adam.
Ziemia spragniona miłosierdzia : dziennik z podróży misyjnej / Adam Cieśla ; zdjęcia: Wojciech Rymut. - Tarnów : Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Ognisko Misyjne, 2016. - 158 stron : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN:
Connor, Carolyn Loessel.
Saints and spectacle : Byzantine mosaics in their cultural settings / Carolyn L. Connor. - New York : Oxford University Press, 2017. - XVII, [1], 212, [2] strony : ilustracje ; 26 cm.

ISBN: 9780190457624 | 9780190457631
Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 4, 1701-1750 / opracował Wiesław Bondyra. - Warszawa : | Lublin : Wydawnictwo Sejmowe ; | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 409, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788376665306 | 9788376665344
Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 3, 1661-1700 / opracował Leszek Andrzej Wierzbicki. - Warszawa : | Lublin : Wydawnictwo Sejmowe ; | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 322, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788376665306 | 9788376665337
Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 2, 1621-1660 / opracował Dariusz Kupisz. - Warszawa : | Lublin : Wydawnictwo Sejmowe ; | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 330, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788376665306 | 9788376665320
Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 1, 1578-1620 / opracował Henryk Gmiterek. - Warszawa : | Lublin : Wydawnictwo Sejmowe ; | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 323, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788376665306 | 9788376665313
Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 : spis. Cz. 5, 1751-1794 / opracował Jerzy Ternes. - Warszawa : | Lublin : Wydawnictwo Sejmowe ; | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 359, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788376665306 | 9788376665351
Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej : II Muzealne Spotkania z Kresami / redakcja Tadeusz Skoczek ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2017. - 628, [2] strony : ilustracja ; 31 cm.

ISBN: 9788362235476
Dziedzictwo książąt mazowieckich : stan badań i postulaty badawcze : materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27-28 października 2016 r. / redakcja naukowa Janusz Grabowski, Rafał Mroczek, Przemysław Mrozowski ; autorzy tekstów: Marek Cetwiński [i 20 pozostałych]. - Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum : | Archiwum Główne Akt Dawnych : | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2017. - 384 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788370222369 | 9788394002695 | 9788365681041
Gałązka, Waldemar (1947- ).
Wyrwani z seminariów : alumni-żołnierze Brzeg n. Odrą 1967-1969 : przed 50. laty / Waldemar Gałązka. - Brzeg : [wydawca nieznany], 2017. - 155, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 31 cm.

ISBN:
Gardeła, Leszek.
Bad death in the Early Middle Ages : atypical burials from Poland in a comparative perspective / Leszek Gardeła ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2017. - 288 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

ISBN: 9788365627162
Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej : w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra. T. 1, Eseje / pod redakcją Edmunda Kizika i Sławomira Kościelaka. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2017. - 290, [1] stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

ISBN: 9788363185183
Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej : w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra. T. 2, Katalog / [redakcja naukowa Piotr Paluchowski, Agata Larczyńska, Monika Płuciennik]. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2017. - 395 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

ISBN: 9788363185220
Grzech : w sztukach plastycznych i w systemie wartościowania / pod redakcją Beaty Purc-Stępniak ; tłumaczenia Piotr Łuba. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2017. - 147 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

ISBN:
Hybrid warfare in Ukraine : outcomes and recommendations for Europe and the world / scientific editor Boguslaw Pacek ; reviewers Zygmunt Matuszak, Sławomir M. Mazur. - [Miejsce nieznane] : Defence Education Enhancement Programme (DEEP), 2017. - 206 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

ISBN: 9789284502066
Jaśkowski, Stanisław Adam.
Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych = The relations of the Polish-Lithuanian Commonwealth with Safavid Iran and the Catholicosate of Etchmiadzin in the light of archival documents / [opracowanie] Stanisław Jaśkowski, Dariusz Kołodziejczyk, Piruz Mnatsakanyan ; redakcja naukowa i wstęp historyczny = edited and provided with a historical introduction Dariusz Kołodziejczyk. - Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017. - 372, [5] stron, [20] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788394837402
Jastrząb, Łukasz (1977- ).
Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 zarejestrowane w księgach zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu / Łukasz Jastrząb, Joanna Lubierska. - Kórnik : Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, 2017. - 362, [2] strony ; 25 cm.

ISBN: 9788385213642
Kalisz, Łukasz (1992- ).
Dies Diem Docet : rys historyczny parafii Zagórzany z okazji jubileuszu 200-lecia kościoła parafialnego : praca zbiorowa / pod redakcją Łukasza Kalisza ; Tekst i opracowanie: Łukasz Kalisz, ks. Bolesław Bawiec, Urszula i Władysław Dąbrowscy, Małgorzata Galiszewska, Jadwiga i Aleksander Kaliszowie. - Zagórzany ; | Gorlice : [wydawca nieznany], 2016. - 104 strony : ilustracje ; 29 cm.

ISBN:
Karwicki, Józef Dunin (1833-1910).
Z zamglonej i niedawno minionej przeszłości : opowiadania historyczne / Józef Dunin Karwicki. - Biały Dunajec ; | Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2017. - 220 s. ; 17 cm.

ISBN: 9788388863974
Kawecki, Witold (1960- ).
W poszukiwaniu Boga / Witold Kawecki CSsR. - Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2018. - 344 strony, [64] strony ilustracji kolorowych ; 21 cm.

ISBN: 9788365432834
Kontinuitäten und Zäsuren : die 1860er Jahre : Symposium 4. November 2016 / Heeresgeschichtliches Museum Wien (Hg.). - Wien : Heeresgeschichtliches Museum, 2017. - 204 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

ISBN: 9783902551771
Kroupa, Jiří (1951- ).
Litomyšl : the Chateau Mount / Jiří Kroupa (ed.), Jiří Bláha, Petr Fidler, Tomáš Knoz, Zdeňka Vydrová ; photography Jiří Podrazil ; [English translation Martin Tharp]. - Praha : Foibos Books, 2017. - 116, [4] strony : ilustracje kolorowe ; 27 cm.

ISBN: 9788088258025
Krzemińska-Szołtysek, Sylwia (1976- ).
Wielmożni panowie i czcigodne panie : renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku / Sylwia Krzemińska-Szołtysek. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017. - 349 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788379772193
Krzywiński, Waldemar (1962- ).
Widzieć i wierzyć : przesłanie wizualnej sztuki wczesnochrześcijańskiej do współczesnej katechezy / ks. Waldemar Krzywiński. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2016. - 223, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788374385572 | 9788374385589
Lieu, Judith.
Marcion and the making of a heretic : God and scripture in the second century / Judith M. Lieu. - Cambridge ; | New York ; | Melbourne ; | Delhi : Cambridge University Press, 2017. - XVI, 502, [4] strony ; 23 cm.

ISBN: 9781108434041 | 9781107029040
Maciążek, Jerzy A.
Historyczne varia z Blanowic / Jerzy A. Maciążek. - Zawiercie : Miejski Ośrodek Kultury "Centrum", 2017. - 253, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788364173448
Malarstwo barokowe na Śląsku / pod redakcją Andrzeja Kozieła. - Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2017. - 862 s. : il. kolor. ; 30 cm.

ISBN: 9788364025372
Michelangelo Palloni : malarz fresków / redaktor prowadząca Elżbieta Modzelewska ; tłumaczenie artykułu Giovanniego Guidettiego Dorota Duszyńska. - Wilanów : Muzeum Pałacu Króla Jana III, 2017. - 367, [1] strona : ilustracje ; 28 cm.

ISBN: 9788363580902
Mikołejko, Zbigniew (1951- ).
Między zbawieniem a Smoleńskiem / Zbigniew Mikołejko. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. - 225, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788376831558
Musicam sacram dilexit : księga pamiątkowa dedykowana księdzu Henrykowi Ćwiekowi, profesorowi wyższych seminariów duchownych w Sandomierzu i Radomiu : studia i materiały / redakcja Marek Jagodziński, Szczepan Kowalik, Andrzej Wąsik. - Radom : Wyższe Seminarium Duchowne : | współpraca wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 455, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

ISBN: 9788377894705
Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym : studia i szkice. T. 1 / pod redakcją Ewy Nideckiej i Jolanty Wąsacz-Krztoń. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 254 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788379964604
Nowy Świat w polskich opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku / wybór tekstów, redakcja i opracowanie Dorota Adamiec ; Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : | Kraków : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; | Instytut Języka Polskiego PAN, 2016. - 315, [1] s. ; 22 cm.

ISBN: 9788375457544 | 9788375456608
Opolanie znani i nieznani : czasy po II wojnie światowej. Cz. 1 / pod redakcją Małgorzaty Świder. - Opole : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2017. - 309 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788394592646
Orlovac, Anto (1947- ).
Wierny do śmierci : życie i męczeńska śmierć księdza Antoniego Dujlovicia (1914-1943) / Anto Orlovac ; tłumaczenie Józef Staszkowian. - Legnica : Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, 2017. - 173 strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788389204677
Parafia św. Idziego w Suchej : historia i życie wspólnoty : praca zbiorowa / pod redakcją Marka Jagodzińskiego. - Radom : Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, 2018. - 314 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.

ISBN: 9788361147114
Pisarkiewicz, Mirosław (1963- ).
Nie tylko Powązki. Cz. 2 / Mirosław Pisarkiewicz. - [Kraków] : Ridero, 2018. - 214 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788381265157