Philology

Ad notam - ad gloriam : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Długoszowi z okazji 60-lecia aktywności zawodowej i 40-lecia pracy naukowej / pod redakcją naukową Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2018. - 238 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788365466433
Dembińska, Kamila.
Start 3 : higher beginner Polish : podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A2 / Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska. - Warszawa : Start Kamila Dembińska Agnieszka Małyska, 2017. - 144 strony : ilustarcje kolorowe ; 30 cm + 1 płyta audio (CD).

ISBN: 9788394693961
Dembińska, Kamila.
Gramatyka dla praktyka : fleksja i słowotwórstwo : funkcjonalne ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A1, A2, B1 / Kamila Dembińska, Karolina Fastyn-Pleger, Agnieszka Małyska, Marta Ułańska. - Potsdam : Kolleg für polnische Sprache und Kultur, 2017. - 296 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN: 9783981717822
Dobaczewski, Adam.
Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych / Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. - 295 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788323140795 | 9788323140801
Estetyczne modele literatury rosyjskiej / pod redakcją Agnieszki Baczewskiej-Murdzek, Weroniki Biegluk-Leś, Ewy Pańkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2018. - 282 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788376572437
Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students' voices. 6 / edited by Agnieszka Uberman, Magdalena Trinder, Patrycja Austin. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 143 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379965670
Giedroyc, Jerzy (1906-2000).
Listy 1946-1962 / Jerzy Giedroyc, Czesław Straszewicz ; opracował, wstępem i przypisami opatrzył Maciej Urbanowski ; Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Association Institut Littéraire "Kultura". - Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2018. - 313, [7] stron ; 21 cm.

ISBN: 9788365424457
Głos, język, komunikacja. T. 5, W obliczu emocji / redaktorzy tomu Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 195 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379965823
Hendrykowski, Marek (1948- ).
Tutti frutti : z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej / Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. - 363, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788323233718
Jędrzejewski, Tomasz (1984- ).
Czytanie Dziadów w czterech częściach / Tomasz Jędrzejewski. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2018. - 187, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366076044
Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich / redakcja naukowa Bożena Taras. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 234 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379965472
Kuczera-Chachulska, Bernadetta.
Cyprian Norwid : estetyka teologiczna / Bernadetta Kuczera-Chachulska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. - 200, [1] strona ; 22 cm.

ISBN: 9788380904613 | 9788380904620
Kuczera-Chachulska, Bernadetta.
Cyprian Norwid : estetyka teologiczna / Bernadetta Kuczera-Chachulska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. - 200, [1] strona ; 22 cm.

ISBN: 9788380904613 | 9788380904620
Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX wieku. Cz. 2 / opracował zespół pod redakcją Anny Krasnowolskiej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. - 411, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788376389264
Małe formy w literaturze rosyjskiej. 2 / pod redakcją Kazimierza Prusa. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 141 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788379965526
Medium w mediach : tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku / redaktorzy tomu Agnieszka Niekrewicz, Katarzyna Taborska. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2017. - 155 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788365466389
Olech, Barbara.
Zachor : żydowskie losy odzyskane w słowie / Barbara Olech. - Białystok : Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód", 2017. - 198 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788376572703
Sacrum sekularne : ponowoczesna ekspresja duchowości? : praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017. - 287, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.

ISBN: 9788374672825
Specialist communication : student training and market demands / edited by Marcin Grygiel and Agnieszka Uberman. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 2167, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788379965625
Trzeciak, Katarzyna
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty / Katarzyna Trzeciak. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018. - 617 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788324234745 | 9788324233847
W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. - Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2016. - 332 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788376884103
Zabielski, Łukasz (1985- ).
Kajetan Koźmian spoza kanonu : studia i szkice historycznoliterackie / Łukasz Zabielski. - Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2018. - 282 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788363470944
Złotkowska, Krystyna.
Na początku był ogród... : wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy / Krystyna Krawiec-Złotkowska ; Akademia Pomorska w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. - Słupsk : | Wejherowo : Akademia Pomorska : | Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej ; | Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2017. - 517, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.

ISBN: 9788374672818 | 9788389692436

Philosophy

Abramciów, Rafał.
Przenicowana rzeczywistość : świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta / Rafał Abramciów, Joanna Mysona Byrska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018. - 148, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788380841178 | 9788380841437
Copleston, Frederick (1907-1994).
The enlightenment : Voltaire to Kant / Frederick Copleston. - London ; | New Delhi ; | New York ; | Sydney : Bloomsbury, 2015. - IX, [1], 509 stron ; 22 cm.

ISBN: 9780826469007 | 9780826469489
Copleston, Frederick (1907-1994).
The enlightenment : Voltaire to Kant / Frederick Copleston. - London ; | New Delhi ; | New York ; | Sydney : Bloomsbury, 2015. - IX, [1], 509 stron ; 22 cm.

ISBN: 9780826469007 | 9780826469489
Filipowicz, Adam (1968- ).
Tertulian przeciwko Hermogenesowi, czyli Spór o stworzenie świata / Adam Mariusz Filipowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. - 236 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788380904699 | 9788380904705
Filipowicz, Adam (1968- ).
Tertulian przeciwko Hermogenesowi, czyli Spór o stworzenie świata / Adam Mariusz Filipowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. - 236 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788380904699 | 9788380904705
Gródek, Wojciech Kleofas (1963- ).
Jedno, wiele, nic u Zenona i Gorgiasza : analiza terminów hén, pollá, oύdén w kontekście teorii Parmenidesa / Wojciech Kleofas Gródek OFM. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2018. - 268 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788374386555 | 9788374386562
Gruca-Miąsik, Urszula.
Rozumowanie moralne : osoba, rozwój, wychowanie / Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 354, [1] ; 24 cm.

ISBN: 9788379965748
Michna, Natalia Anna.
Kobiety i kultura : o doświadczeniu w filozofii feministycznej / Natalia Anna Michna. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 294, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788323345268
Obojętność i wrażliwość w życiu publicznym / redakcja naukowa: Joanna Mysona Byrska, Jakub Synowiec ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Filozoficzny. Katedra Etyki i Katedra Filozofii Społecznej i Polityki. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2017. - 339 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788374386579 | 9788374386586

Information Science

Detjen, Klaus (1943- ).
Światy zewnętrzne : o projektowaniu okładek / Klaus Detjen ; przełożył Paweł Piszczatowski. - Kraków : d2d.pl, 2018. - 87, [1] strona : ilustracje ; 21 cm +

ISBN: 9788395038228

Cultural Studies

Eros w moralności i kulturze : sacrum i profanum w kulturze / redakcja naukowa Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnyy, Bernadeta Botwina. - Lwów ; | Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 145 stron : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9788379964994
Homo ludens : zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio i Wojciecha Bejdy we współpracy z Lechem Kościelakiem. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017. - 602, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788374672887
Krajobraz kulturowy / pod red. Beaty Frydryczak i Mieszka Ciesielskiego ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. - 367 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788376543130
Nikitorowicz, Jerzy (1951- ).
Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości / Jerzy Nikitorowicz. - Kraków : | Białystok : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; | Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2017. - 413 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788380953376 | 9788375879056
Pleśniarowicz, Krzysztof (1954- ).
Kantor / Krzysztof Pleśniarowicz. - Warszawa : Wielka Litera, 2018. - 317 stron, [48] stron tablic (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788380322714
Rzeźba dzisiaj 2 : sztuka w przestrzeni publicznej = Sculpture today 2 : art in the public space / redakcja naukowa Marta Smolińska, Eulalia Domanowska ; tłumaczenia Maria Apanowicz. - Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 2018. - 403, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788364653179
W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. - Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2016. - 332 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788376884103
Warner, Bill.
Kobieta w doktrynie islamu / Bill Warner ; przekład: Fundacja Centrum Studiów nad Politycznym Islamem. - Kraków : Fundacja Centrum Studiów nad Politycznym Islamem, 2018. - 85, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788088089759
Wielkie Pomorze : społeczności i narody : praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Adeli Kuik-Kalinowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Gdańsk : | Słupsk : Instytut Kaszubski ; | Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017. - 417, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

ISBN: 9788365826053 | 9788374672856

Media

Bartosik-Purgat, Małgorzata.
Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym / Małgorzata Bartosik-Purgat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 367 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788301201944
Gober, Greta.
Instytucja medialna przez pryzmat płci / Greta Gober. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018. - 417 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788366107052
Habielski, Rafał (1957- ).
Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 / Rafał Habielski, Paweł Machcewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2018. - 415, [1] stron ; 25 cm.

ISBN: 9788365588722
Medium w mediach : tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku / redaktorzy tomu Agnieszka Niekrewicz, Katarzyna Taborska. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2017. - 155 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788365466389
Pitrus, Andrzej (1968- ).
To nie jest sztuka, panie profesorze : artyści i ich technologie / Andrzej Pitrus. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 211, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788323345442 | 9788323399025
Prasa zagraniczna o Polsce : listopad 1918 - luty 1919 / redakcja: Włodzimierz Borodziej, Joanna Brzegowy, Bartłomiej Gajos, Nina Hetmańska, Marta Laskowska ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2018. - 471 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788366091122 | 9788366091139
Regiewicz, Adam (1972- ).
Religijność nowych mediów / Adam Regiewicz, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Łukasz Sasuła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 312 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788374555616 | 9788380198357
Sikorska, Karolina (1982- ).
"Kobiece" gatunki telewizyjne : geneza i kulturowe przeobrażenia / Karolina Sikorska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. - 275 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788323140863
Tematyka religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku : studia i materiały / redakcja naukowa Jerzy Myszor ; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Katowice : Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, 2018. - 306 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788394993627

Medicine

Otis, John D.
Przewlekły ból : terapia poznawczo-behawioralna : poradnik pacjenta / John D. Otis ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Sopot : GWP, 2018. - 99 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788374897679
Puszczałowska-Lizis, Ewa.
Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat / Ewa Puszczałowska-Lizis. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 138, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788379965618

Biological Sciences

Natural resources of border areas under a changing climate : monography / edited by Zbigniew Osadovsky, Mykola Nosko ; T. Shevchenko National Pedagogical University of Chernihiv, Pomeranian University in Słupsk. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017. - 217, [1] s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788374672801
Obce gatunki inwazyjne - identyfikacja zagrożeń w celu ochrony bioróżnorodności = Invasive alien species - identification of threats to protect biodiversity / Jakub Skorupski, Magdalena Szenejko, Przemysław Śmietna, Remigiusz Panicz, Sławomir Keszka, Przemysław Czerniejewski, Marianna Soroka, Lidia Orłowska, Marzena Albrycht, Magdalena Zatoń-Dobrowolska, Magdalena Moska, Lucyna Kirczuk, Anna Rymaszewska ; redakcja naukowa = scientific editors Jakub Skorupski, Remigiusz Panicz, Magdalena Szenejko ; Federacja Zielonych "Gaja" ; Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej Lutereola. - Szczecin : Federacja Zielonych "Gaja" : | Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej Lutereola, 2017. - 180 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788394430023
Puszczałowska-Lizis, Ewa.
Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat / Ewa Puszczałowska-Lizis. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 138, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788379965618
Skorupski, Jakub
Genetyka konserwatorska w Polsce : teoria i praktyka = Conservation genetics in Poland : theory and practice / Jakub Skorupski, Remigiusz Panicz, Przemysław Śmietana, Łukasz Napora-Rutkowski, Marianna Soroka, Ludmiła Kolek, Marek Budniak, Barbara Wąsowicz, Sławomir Keszka, Marta Kempf, Magdalena Moska, Magdalena Zatoń-Dobrowolska ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej Lutreola : | Wydział Biologii. Uniwersytet Szczeciński, 2017. - 207 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788394430009

Historical Sciences

1968 marzec : fakty, wydarzenia, interpretacje / pod redakcją Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej i Wojciecha Polaka. - Toruń : Costa.net, 2018. - 290 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788395219603
Albright, Madeleine Korbel (1937- ).
Fascism : a warning / Madeleine Albright with Bill Woodward. - London : William Collins, 2018. - [14], 288 stron ; 23 cm.

ISBN: 9780008282264 | 9780008282271
Barokní architektura v Čechách / Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík (edd.) ; Vladimír Uher, Martin Micka (fotografie). - Praha : Univerzita Karlova : | nakladatelství Karolinum, 2015. - 767, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.

ISBN: 9788024627366
Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. T 1, Aspekty koncepcyjno-doktrynalne, prawne i organizacyjne / redakcja naukowa: Maryla Fałdowska, Stanisław Jaczyński, Renata Tarasiuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - 423 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788370518523
Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. T. 2, Aspekty geopolityczne i społeczne / redakcja naukowa: Stanisław Jaczyński, Włodzimierz Nowak, Rafał Roguski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - 426 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788370518615
Bieniaszewska, Anna (1949- ).
Żydzi w Chełmży / Anna Bieniaszewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - 402 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.

ISBN: 9788380198722
Bieniecki, Ireneusz (1955- ).
Przestępczość graniczna w Polsce w drugiej połowie XX wieku w świetle biuletynów Wojsk Ochrony Pogranicza : schyłek lat 70. i okres stanu wojennego : źródła / Ireneusz Bieniecki, Izabela Szkurłat ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. - 209, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788374672771
Borodziej, Włodzimierz (1956- ).
11.11 1918 : niepodległość i pamięć w Europie Środkowej / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018. - 447, [1] strona : ilustracje ; 27 cm.

ISBN: 9788363463823
Czarnecka, Barbara.
Kobiety w lagrze : zapis doświadczenia / Barbara Czarnecka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 248, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788323344315 | 9788323397991
Czechowski, Janusz (1956- ).
Gdynia i Wolne Miasto Gdańsk w politycznej, gospodarczej i kulturalnej perspektywie II Rzeczypospolitej / Janusz Czechowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. - 231, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788374672894
Detjen, Klaus (1943- ).
Światy zewnętrzne : o projektowaniu okładek / Klaus Detjen ; przełożył Paweł Piszczatowski. - Kraków : d2d.pl, 2018. - 87, [1] strona : ilustracje ; 21 cm +

ISBN: 9788395038228
Grzybek, Dariusz.
Kwestia płacy roboczej w klasycznej ekonomii politycznej / Dariusz Grzybek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 235, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788323344599 | 9788323398257
Habielski, Rafał (1957- ).
Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 / Rafał Habielski, Paweł Machcewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2018. - 415, [1] stron ; 25 cm.

ISBN: 9788365588722
Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie = History of St. Oswald church in Płonkowo. T. 2 / pod redakcją Małgorzaty Grupy, Krzysztofa Jarzęckiego i Wiesława Nowosada = edition Małgorzata Krupa, Krzysztof Jarzęcki and Wiesław Nowosad ; tłumaczenie na język angielski = English translation Ewa Józefowicz. - Płonkowo : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polskich, 2018. - 171, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9788394185114
Homo ludens : zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio i Wojciecha Bejdy we współpracy z Lechem Kościelakiem. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017. - 602, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788374672887
Kaliński, Dariusz
Czerwona zaraza : jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski? / Dariusz Kaliński. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. - 297, [3] s. : il. ; 22 cm.

ISBN: 9788324041947
Kolmasiak, Mariusz (1987- ).
Belweder 1818-2018 / Mariusz Kolmasiak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2018. - 366, [2] strony, [20] stron tablic kolorowych : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788373997912
Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów / pod redakcją Waldemara Graczyka, Jolanty M. Marszalskiej, Wojciecha Fałkowskiego, Leszka Zygnera ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. - Warszawa : | Ciechanów : Wydawnictwo Naukowe UKSW ; | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. - 272 s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788380901810
Kuźniar, Roman (1953- ).
Europa w porządku międzynarodowym / Roman Kuźniar. - Warszawa : PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2016. - 271 s. ; 24 cm.

ISBN: 9788364895838 | 9788364895845
Langewiesche, Dieter (1943- ).
Liberalizm w Niemczech / Dieter Langewiesche ; przekład Justyna Górny, Adam Peszke ; redakcja naukowa Magdalena Niedzielska. - Warszawa : Niemiecki Instytut Historyczny : | Wydawnictwo Neriton, 2018. - 435 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788366018020
Lauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego : 1583 - 1793 / opracowali Michał Bąk, Mikołaj Borkowski, Krzysztof Chłapowski, Andrzej Haratym. Tomasz Płóciennik, Łukasz Przybyłek, Eugeniusz Walczuk ; pod redakcją naukową Mirosława Nagielskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2017. - 332, [2] s., [13] s. tabl. (gł. kolor.) ; 25 cm.

ISBN: 9788375434194
Łozińska, Teresa.
Myśl polityczna Czang Kaj-szeka / Teresa Łozińska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - 203, [2] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788323342632 | 9788323396130
Łukomski, Grzegorz (1956- ).
Antemurale : schyłek Wielkiego Księstwa Litewskiego 1918-1922 / Grzegorz Łukomski. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2018. - 358, [1] strona, [12] stron tablic ; 21 cm.

ISBN: 9788375655827
Maciejak, Maciej (1980- ).
Anatomia konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego : Grozny 1994/1995, 1999/2000 / Maciej Maciejak. - Zabrze ; | Tarnowskie Góry : Inforteditions, 2018. - 591, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788365982193
Matelski, Dariusz (1963- ).
Niemcy w II Rzeczypospolitej (1918-1939). 1 / Dariusz Matelski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - 611 stron, [1] karta tablic : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9788380199057
Matelski, Dariusz (1963- ).
Niemcy w II Rzeczypospolitej (1918-1939). 2 / Dariusz Matelski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - 628 stron, [1] karta tablic ; 23 cm.

ISBN: 9788380199064
Meyer, Stanisław.
Historia Okinawy / Stanisław Meyer. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 225, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788323344377 | 9788323398059
Mirkiewicz, Agnieszka.
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w II Rzeczypospolitej (1918-1939) / Agnieszka Mirkiewicz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 597, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788379965090