Philology

(Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019. - 370 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788324235438
Bennema, Cornelis (1964- ).
Mimesis in the Johannine literature : a study in Johannine ethics / Cornelis Bennema. - London ; | New York : Bloomsbury T&T Clark an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017. - XIV, 230, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9780567437204 | 9780567225702 | 9780567678416
Błoński, Jan (1931-2009).
Listy 1958-1997 / Jan Błoński, Czesław Miłosz ; zebrał, przepisał i opatrzył przypisami Adam Puchejda. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2019. - 348, [4] strony, [1] karta tablic ; 22 cm.

ISBN: 9788379081332
Cebula, Andrzej (1954- ).
Słownik gwary sandomierskiej / Andrzej Cebula ; wprowadzenie Andrzej Sarwa. - Sandomierz : Armoryka, 2018. - 138, [2] strony, [2] strony tablic : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380645134
Chojnowski, Zbigniew (1962- ).
Postacie kobiecości : o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Zbigniew Chojnowski. - Kraków : | Warszawa : Instytut Literatury ; | Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. - 159, [17] stron ; 24 cm.

ISBN: 9788380906075 | 9788366359048
Chojnowski, Zbigniew (1962- ).
Postacie kobiecości : o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Zbigniew Chojnowski. - Kraków : | Warszawa : Instytut Literatury ; | Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. - 159, [17] stron ; 24 cm.

ISBN: 9788380906075 | 9788366359048
Czyż, Antoni (1955- ).
Rojny i gwarny blask kultury : literacka varietas i historyczne multum tekstów / Antoni Czyż ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Instytut Polonistyki i Neofilologii. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019. - 842 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788370519254
Dyskursy pogranicza : wektory literatury : Stanisławowi Uliaszowi w darze / pod redakcją Jolanty Pasterskiej i Zenona Ożoga. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 693 strony, [1] karta portret : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379966912
Gady, płazy i potwory w kulturach świata / redakcja naukowa Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2018. - 262 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788365466549
Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students' voices. 7 / edited by Anna Dziama, Marta Dick-Bursztyn. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 170 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379966684
Globalizacja a języki słowiańskie = Globalization and Slavic languages : papers dedicated to the XVI International Congress of Slavists (Serbia, Belgrade, 20-27.08.2018) / redakcja naukowa Elena Koriakowcewa ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Międzynarodowy Komitet Slawistów. Komisja Słowotwórstwa. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. - 148 stron ; 26 cm.

ISBN: 9788370519131
Herbertiana : rwąca rzeka (...) myśli / redakcja naukowa Patrycja Saniewska. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski : | Uniwersytet w Białymstoku, 2018. - 143 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376573885
Heroica : bohaterstwo w literaturze i kulturze europejskiej / redakcja naukowa Anna Gawarecka, Włodzimierz Szturc, Elżbieta Wesołowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. - 362 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788323234968
Kąś, Józef (1954- ).
Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej. T. 1- / Józef Kąś. - Bukowina Tatrzańska [etc.] : Bukowińskie Centrum Kultury "Dom Ludowy" [etc.], 2015. - Wol. : il. kolor. ; 31 cm.

ISBN: 9788364477126
Kostaszuk-Romanowska, Monika.
Deziluzja w dramacie : rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego / Monika Kostaszuk-Romanowska ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski, 2018. - [2], 389 stron : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788376572116
Kostkiewiczowa, Teresa (1936- ).
Pod znakiem Klio : pamięć zbiorowa w polskiej poezji drugiej połowy XVIII wieku / Teresa Kostkiewiczowa. - Białystok : Prymat, Mariusz Śliwowski : | Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, 2019. - 115, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788376573175
Kruczkiewicz, Bronisław (1849-1918).
Epigrafika rzymska : wykłady uniwersyteckie / Bronisław Kruczkiewicz ; do druku podał, przedsłowiem i przypisami opatrzył Leszek Mrozewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. - 84, [1] strona, [10] stron tablic (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788323235019
Kuć, Joanna.
Z polskim słowem : ćwiczenia gramatyczno-leksykalne dla obcokrajowców / Joanna Kuć. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019. - 133 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788370519322
Kuik-Kalinowska, Adela.
Piórem i stylem : Norwidowskie toposy i techniki artystyczne / Adela Kuik-Kalinowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019. - 241, [2] strony : ilustracje (głównie kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788373068407
Kur, Elżbieta M.
Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty. Część 1, Filozofia, historia, psychologia, otoczenie społeczne / Elżbieta M. Kur ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. - 238 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788370519117
Kur, Elżbieta M.
Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty. Cz. 2, Sztuka, estetyka, kultura / Elżbieta M. Kur ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. - 169 stron : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9788370519087
Łaszkiewicz, Weronika (1986- ).
Exploring fantasy literature : selected topics / Weronika Łaszkiewicz. - Kraków ; | Nowy Wiśnicz : | Białystok : Collegium Columbinum ; | Temida 2, 2019. - 128 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788376241784 | 9788365696274
Michta, Tomasz (1984- ).
A model for an English-Polish systematic dictionary of chemical terminology / Tomasz Michta ; Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. - Siedlce : Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2018. - 164 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788370519278
Moje przeżycia wojenne : wypracowania dzieci z 1946 roku = My wartime experiences : children's compositions from 1946 / koncepcja publikacji: Leszek Zaborowski ; redaktor prowadzący: Anna Król ; współpraca redakcyjna: Ewelina Grzechnik ; tłumaczenie: Aleksandra Arumińska, Julia Niedzielko, Ian Stephenson, Maciej Zakrzewski. - Warszawa : Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, 2019. - 251, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366340060
Pelpliński Graduał L13 : dzieło - badania - konserwacja / pod redakcją Juliusza Raczkowskiego i Moniki Jakubek-Raczkowskiej ; tłumaczenie Joanna M. Arszyńska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. - 302 strony : ilustracje kolorowe ; 28 cm.

ISBN: 9788323142065
Polskie wiersze wojenne = Polʹskaâ voennaâ poèziâ / ułożył = sostavil Józef Czapski ; podali do druku = podgotovka teksta Igor Biełow i Piotr Mitzner. - Warszawa : | Moskwa : Wydawnictwo Naukowe UKSW ; | Rossijskij Gosudarstvennyj Arhiv Literatury i Iskusstva, 2019. - 307, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380905702 | 9788380905719
Polskie wiersze wojenne = Polʹskaâ voennaâ poèziâ / ułożył = sostavil Józef Czapski ; podali do druku = podgotovka teksta Igor Biełow i Piotr Mitzner. - Warszawa : | Moskwa : Wydawnictwo Naukowe UKSW ; | Rossijskij Gosudarstvennyj Arhiv Literatury i Iskusstva, 2019. - 307, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380905702 | 9788380905719
Powstanie Styczniowe : reinterpretacje pamięci : studia / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Paweł Wojciechowski. - Białystok : Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : | przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. - 503 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788365696243
Przestrzeń i czas w lekturze - lektura przestrzeni i czasu / pod redakcją Danuty Hejdy i Alicji Jakubowskiej-Ożóg. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 451 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379966332
Sidoruk, Elżbieta.
Granice satyry / Elżbieta Sidoruk. - Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku, 2018. - 368 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788386064540
Stelingowska, Barbara (1977- ).
Poezja "idylliczna" Marii Komornickiej : dialog, idylla i romans. T. 2 / Barbara Stelingowska. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019. - 267, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788370519179
Studia słowiańskie : język, kultura i literatura. 1 / redakcja naukowa Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018. - 316 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788378423348
Subtle citation, allusion, and translation in the Hebrew Biblie / edited by Ziony Zevit. - Sheffield ; | Bristol, CT : Equinox Publishing Ltd, 2017. - VI, [2], 252, [4] strony ; 24 cm.

ISBN: 9781781792667 | 9781781792674
Szczerbic, Paweł (1552-1609).
Speculum Saxonum, Ius municipale : skorowidz terminów prawniczych / zestawił i opracował Grzegorz M. Kowalski. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018. - XIV, 155 stron : erraty ; 25 cm.

ISBN: 9788381380492
Szewczyk-Haake, Katarzyna.
Moralna strona ludzkiego bytu : o twórczości Józefa Wittlina / Katarzyna Szewczyk-Haake. - Kraków : | Warszawa : Instytut Literatury ; | Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. - 208, [16] stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788380906082 | 9788366359055
Szewczyk-Haake, Katarzyna.
Moralna strona ludzkiego bytu : o twórczości Józefa Wittlina / Katarzyna Szewczyk-Haake. - Kraków : | Warszawa : Instytut Literatury ; | Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. - 208, [16] stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788380906082 | 9788366359055
Szymański, Leszek
Modal auxiliaries and aspect in contemporary American English : a corpus-based study / Leszek Szymański. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. - 211 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788378423713
Thompson, Ewa (1937- ).
Zrozumieć Rosję : święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej / Ewa Thompson ; tłumaczenie Eliza Litak. - Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej", 2019. - 417 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788362884223
Trościński, Grzegorz.
Okolicznościowa poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego / Grzegorz Trościński. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 453, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788379966639
Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 7, Między Odessą a Wilnem : wokół idei syjonizmu / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Ewelina Feldman-Kołodziejczuk. - Białystok : Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : | przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. - 389, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788376573175 | 9788365696229 | 9788366137066

Philosophy

Corbin, Alain (1936- ).
Historia ciszy i milczenia : od renesansu do naszych dni / Alain Corbin ; przełożyła Karolina Kot-Simon. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2019. - 168, [1] strona ; 20 cm.

ISBN: 9788365680518
Gudaniec, Arkadiusz (1970- ).
U podstaw jedności bytowej człowieka : studium z metafizyki osoby / Arkadiusz Gudaniec ; [recenzenci: Piotr Mazur, Andrzej Maryniarczyk]. - Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : | Wydawnictwo KUL, 2016. - 519, [1] s. ; 23 cm.

ISBN: 9788360144879 | 9788380611610
Idea wolności w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce / redakcja Ewa Nidecka, Jolanta Wąsacz-Krztoń. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 365 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379966264
Jaworska-Wołoszyn, Magdalena.
Joannes Italos: "konsul filozofów" : aporie i rozstrzygnięcia / Magdalena Jaworska-Wołoszyn ; Akademia im. Jakuba z Paradyża. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2019. - 214 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788365466563
Korona, Monika M. (1976- ).
Czas / przestrzeń / miejsce : Monika M. Korona = Time / space / place / [teksty Monika M. Korona, Justyna Gongała, Natalia Wegner, Ryszard Ługowski, Robert Brzęcki, Rafał Boettner-Łubowski ; tłumaczenia Szymon Nowak]. - Poznań : | Konin : Uniwersytet Artystyczny ; | Galeria CKiS "Wieża Ciśnień", Centrum Kultury i Sztuki, 2016. - 84, [10] s. : il. kolor. ; 23x22 cm +

ISBN: 9788363533779 | 9788363533786
Kur, Elżbieta M.
Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty. Część 1, Filozofia, historia, psychologia, otoczenie społeczne / Elżbieta M. Kur ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. - 238 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788370519117
Odmiany pamięci : rozprawy i eseje z filozofii kultury / pod redakcją Witolda Nowaka i Przemysława Paczkowskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 133 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788379966479
Oświeceniowe źródła idei sekularyzmu / pod redakcją Anny Tomaszewskiej i Damiana Barnata. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - 352, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788323343684 | 9788323397397
Paul and the greco-roman philosophical tradition / edited by Joseph R. Dodson and Andrew W. Pitts. - London ; | New York : T&T Clark Bloomsbury Publishing Plc, 2019. - XVIII, 300, [6] stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9780567657916 | 9780567688071 | 9780567657930 | 9780567657923
Philippe, Jacques (1947- ).
8 sposobów na znalezienie szczęścia tam, gdzie się go nie spodziewasz / Jacques Philippe ; przełożyła Maria Nowak. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2018. - 219, [5] stron ; 20 cm.

ISBN: 9788379062201
Rura, Mateusz.
Podmiot w filozofii Emila Ciorana / Mateusz Rura. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. - 144 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788322792490
Špet, Gustav Gustavovič (1879-1937).
Zjawisko i sens : fenomenologia jako nauka podstawowa i jej problemy / Gustaw Szpet ; przekład i słowo od tłumacza Bogusław Żyłko ; redakcja naukowa przekładu Jacek Uglik ; projekt okładki Andrzej Łubniewski ; redaktor prowadzący Elżbieta Morawska. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2018. - 190, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788376831701 | 9788376831763
Szahaj, Andrzej (1958- ).
Kapitalizm wyczerpania? / Andrzej Szahaj. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2019. - 143, [1] strona ; 20 cm.

ISBN: 9788365304858
Szahaj, Andrzej (1958- ).
Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys / Andrzej Szahaj. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017. - 286, [1] stron ; 19 cm.

ISBN: 9788365304643
Szyszkowska, Małgorzata
Wsłuchując się w muzykę : studium z fenomenologii słuchania / Małgorzata A. Szyszkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. - 286 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788375072419
Trochimska-Kubacka, Beata.
Filozofia Hermanna Cohena : estetyka w systemie krytycznego idealizmu / Beata Trochimska-Kubacka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - 365 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788322936528
Wojna, etyka, kultura / redakcja naukowa Cezary Kalita, Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. - Siedlce : | Warszawa : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; | Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2019. - 245 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788375459456 | 9788370519445

Information Science

Książka i co dalej : 25 lat / [redakcja i opracowanie materiałów Tomasz Wilmański ; tłumaczenia Tomasz Wilmański]. - Poznań : Galeria AT - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2016. - 83, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.

ISBN: 9788365578174

Cultural Studies

Banaszyk, Piotr.
Katalog plakatów konkursowych UEP i UAP 2009-2017 = Catalog of UEP and UAP competition posters / [teksty: Piotr Banaszyk, Agnieszka Hała]. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny : | Uniwersytet Artystyczny, 2017. - [92] s. : il. kolor. ; 28 cm.

ISBN: 9788374179393 | 9788365578136
Bogusławski, Tomasz (1958- ).
Tomasz Bogusławski : plakaty = posters / wstęp Zdzisław Schubert ; wybór plakatów i podpisy Tomasz Bogusławski, Zdzisław Schubert ; tłumaczenie Robin Gill. - Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2018. - 63, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788375764017
Curatorial_Lab / [redakcja Anna Chistoserdova, Andżelika Jabłońska ; tłumaczenia Agnieszka Smólczyńska, Leon Malinowski, Maria Silvanovicz]. - Poznań : Fundacja Uniwersytetu Artystycznego, 2015. - 181, [3] s. : il. ; 22 cm.

ISBN: 9788393641079
Czyż, Antoni (1955- ).
Rojny i gwarny blask kultury : literacka varietas i historyczne multum tekstów / Antoni Czyż ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Instytut Polonistyki i Neofilologii. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019. - 842 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788370519254
D_14 / [redakcja Justyna Ryczek ; tłumaczenia Jan Wasiewicz ; opracowanie materiałów Piotr Szwiec i 16 pozostałych]. - Poznań : Uniwersytet Artystyczny, 2015. - 315, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.

ISBN: 9788363533670
Foto-obrazy architektury : fotografia jako medium referujące i projektujące architekturę / [redakcja Piotr Wróbel ; zespół Jan Bosak, Bartosz Haduch, Artur Jasiński, Anna Palej]. - Kraków : Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - 324 s. : il. ; 26 cm.

ISBN: 9788365208668
Gady, płazy i potwory w kulturach świata / redakcja naukowa Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2018. - 262 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788365466549
Galicia studies in linguistics, literature and culture : the students' voices. 7 / edited by Anna Dziama, Marta Dick-Bursztyn. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 170 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379966684
Heroica : bohaterstwo w literaturze i kulturze europejskiej / redakcja naukowa Anna Gawarecka, Włodzimierz Szturc, Elżbieta Wesołowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. - 362 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788323234968
Kąś, Józef (1954- ).
Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej. T. 1- / Józef Kąś. - Bukowina Tatrzańska [etc.] : Bukowińskie Centrum Kultury "Dom Ludowy" [etc.], 2015. - Wol. : il. kolor. ; 31 cm.

ISBN: 9788364477126
Kasińska-Metryka, Agnieszka (1971- ).
Społeczeństwa w obliczu zmian : przeobrażenia polityczno-kulturowe w Hiszpanii i we Włoszech / Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Dudała. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019. - 194, [4] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788371337505
Konferencja Per Artem ad Deum / redakcja Małgorzata Róg-Giacosa. - Kielce : Targi Kielce : | Wydawnictwo Jedność, 2018. - 159, [1] strona : ilustracje ; 25x25 cm.

ISBN: 9788379719648
Kultura ludowa Górali Żywieckich : praca zbiorowa / pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Barbary Rosiek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2018. - 681, [4] strony, [16] stron tablic kolorowych : ilustracje ; 23 cm +

ISBN: 9788362473939
Kur, Elżbieta M.
Dydaktyka polonistyczna i jej konteksty. Cz. 2, Sztuka, estetyka, kultura / Elżbieta M. Kur ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. - 169 stron : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9788370519087
Malinowski, Jerzy (1950- ).
Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela : malarstwo, rzeźba, rysunek / Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska. - Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2017. - 616, [1] strona, [2] strony tablic kolorowych : ilustracje kolorowe ; 31 cm.

ISBN: 9788394234478 | 9788394914929
Misericordia Domini / pod redakcją Józefa Mareckiego i Lucyny Rotter. - Kraków : Wydawnictwo UNUM, 2016. - 404, [3] s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788376431246
Nigdy więcej : sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku / pod redakcją Joanny Mytkowskiej i Katarzyny Szotkowskiej-Beylin ; przekłady z języka angielskiego Krystyna Mazur, Jan Popowski. - Warszawa : Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2019. - 199, [7] stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788364177620
Odmiany pamięci : rozprawy i eseje z filozofii kultury / pod redakcją Witolda Nowaka i Przemysława Paczkowskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 133 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788379966479
Performatizaciâ sovremennoj russkoj dramy : slavânskij literaturnyj kontekst / pod redakcją Natalii Maliutiny i Agnieszki Lis-Czapigi. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 159 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788379966554
Pluta, Władysław (1949- ).
Władysław Pluta : plakaty ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : praca zbiorowa = Władysław Pluta : posters from the collection of the Main Library of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow : collective work / pod redakcją Barbary Widłak = edited by Barbara Widłak ; teksty = texts Janusz Antos, Joanna Grabowska, Tomasz Gryglewicz, Krystyna Szczur, Stanisław Tabisz, Barbara Widłak ; noty katalogowe = catalogue notes Krystyna Szczur ; projekt graficzny = graphic design Władysław Pluta ; tłumaczenie na jezyk angielski = English translation Vivalang. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki = The Publishing House of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, 2018. - 311, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 32 cm.

ISBN: 9788366054219
Półchłopek, Tadeusz
"Piórem i żywym słowem" : dyskursy kulturowe Aleksandra Dunina Borkowskiego / Tadeusz Półchłopek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 371 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788379966622
Raba, Kazimierz.
Ślady : spacer z powidokiem / Kazimierz Raba, Andrzej Rozwadowski, Łukasz Gruszczyński. - Poznań : Uniwersytet Artystyczny, 2016. - 112 s. : il. kolor. ; 30 cm.

ISBN: 9788365578488
Re-konstruktionen : Stadt, Raum, Museum : Beiträge der 23. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Posen, 7.-10. Oktober 2015 = Re-konstrukcje : miasto, przestrzeń, muzeum : materiały 23 Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków w Poznaniu, 7-10 października 2015 / herausgegeben von = redakcja Piotr Korduba, Dietmar Popp ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Historii Sztuki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung - Institut de Leibniz-Gemeinschaft. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019. - 321 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788365630711 | 9783879694488
Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej : spoiwa i pęknięcia / redakcja naukowa: Karol Hryniewicz, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz. - Kraków : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. - 313 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788380172562
RYSopis kapłana : wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku / pod red. Łukasza Janickiego. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium" : | Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent", 2018. - 116, [4] strony : ilustracje ; 20 cm.

ISBN: 9788375483963 | 9788394489441
Schlögel, Karl (1948- ).
Odkrywanie nowoczesnej Europy - próba archeologii / Karl Schlögel ; przełożyli Tomasz Ososiński i Anna Wołkowicz. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2019. - 223, [5] stron ; 22 cm.

ISBN: 9788374534925
Skłonności do ostrości Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / [teksty Roman Kubicki, Grzegorz Marszałek, Mirosław Adamczyk, Eugeniusz Skorwider ; tłumaczenie Joanna Kalinowska-Kuchno]. - Legnica : | Poznań : Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego ; | Uniwersytet Artystyczny, 2015. - 132, [4] s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.

ISBN: 9788393732876 | 9788363533649
Sławska, Aniela (1918-1997).
"No i co teraz zrobimy?" : pamiętnik z pewnej wycieczki / Aniela Sławska. - Poznań : Instytut Historii Sztuki UAM, 2019. - 134, [6] stron : ilustracje ; 20 cm.

ISBN: 9788394908713
Studia słowiańskie : język, kultura i literatura. 1 / redakcja naukowa Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018. - 316 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788378423348
Świętosławska, Iwona Hanna.
Chceta wa lëdze gwiôzdkã widzec? : opowieść o kaszubskich kolędnikach / Iwona Hanna Świętosławska. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 2016. - 240 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.

ISBN: 9788362137930
Wojna, etyka, kultura / redakcja naukowa Cezary Kalita, Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. - Siedlce : | Warszawa : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; | Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2019. - 245 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788375459456 | 9788370519445
Żydzi - chrześcijanie - muzułmanie : co ich łączy - co ich dzieli = Juden - Christen - Muslime : was sie verbitndet - was sie trent / redakcja = herausgegeben von Krystian Kałuża, Reinhold Zwick. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2018. - 288, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788365860392

Media

Antropologia, media, komunikacja / pod redakcją Małgorzaty Czapigi, Michała Rydlewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - 184 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788322936597
Capitanio, Maria Elena.
Komunikacja w polityce i w biznesie : sztuka przekonywania w epoce postprawdy / Maria Elena Capitanio, Andrea Di Cicco ; tłumaczenie: Zbigniew Łucki. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 307 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788381022071
Drożdż, Michał (1958- ).
Etyka mediów w obronie wartości = Media ethics in the defence of the values / Michał Drożdż, recenzje naukowe Jerzy Jastrzębski, Arkadiusz Wuwer. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Wydawnictwo Naukowe, 2019. - 415 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788374387132 | 9788374387149