Archaeology

Brooks Hedstrom, Darlene L.
The monastic landscape of late antique Egypt : an archaeological reconstruction / Darlene L. Brooks Hedstrom. - Cambridge [i pozostałe] : Cambridge University Press, 2017. - XXVII, [1], 426, [2] strony : ilustracje ; 27 cm.

ISBN: 9781107161818
Rethinking Israel : studies in the history and archaeology of ancient Israel in honor of Israel Finkelstein / edited by Oded Lipschits, Yuval Gadot and Matthew J. Adams. - Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns, 2017. - XXXVIII, 481 stron : ilustracje ; 26 cm.

ISBN: 9781575067872

Economics and finance

Fel, Stanisław Bogusław (1960- ).
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego / Stanisław Fel, Magdalena Zdun, Marek Wódka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. - 163 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788380616790
Gorlińska-Sobusiak, Dobrochna (1973- ).
Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego / Dobrochna Gorlińska. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2015. - 369, [2] s. : il. ; 30 cm.

ISBN: 9788361033967

Philosophy

Biela, Adam (1947- ).
Idzi Radziszewski : charyzmatyczny psycholog / Adam Biela. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 186, [61] stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788380616271
Buber, Martin (1878-1965).
Obrazy dobra i zła / Martin Buber ; przełożył Marcin Masny. - Gliwice : Fundacja Instytut Globalizacji, 2017. - 108, [1] s. : il. ; 20 cm.

ISBN: 9788376730554
Couldry, Nick (1958- ).
The mediated construction of reality / Nick Couldry and Andreas Hepp. - Cambridge ; | Malden : Polity Press, 2017. - IX, [1], 290 stron ; 23 cm.

ISBN: 9780745681306 | 9780745681313
Ianniello, Giuseppina.
Evangelium vitae humanae e l'educazione al valore della vita : istanze filosofiche, processi pedagogici e decisioni bioetiche in prospettiva teologico-pastorale / Giuseppina Ianniello ; Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino. - Napoli : Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino, 2018. - 95, [9] stron ; 23 cm.

ISBN:
Kublikowski, Robert.
Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma / Robert Kublikowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. - 220 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788380616851
Kulisz, Józef (1943- ).
Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości / Józef Kulisz SJ. - Warszawa : Wydawnictwo Rhetos, 2017. - 192, [1] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788394809812
Leszczyński, Damian (1972- ).
Polityczna eschatologia / Damian Leszczyński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - 184 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788322936122
Logika. Cz. 1, Natura logiki / redakcja Stanisław Janeczek, Marcin Tkaczyk, Anna Starościc ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 398 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788380615977
Lubelska szkoła filozoficzna : historia - koncepcje - spory / redakcja Agnieszka Lekka-Kowalik, Paweł Gondek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. - 331 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380617254
Marian Kurdziałek mediewista / redakcja Monika A. Komsta. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 253 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

ISBN: 9788380616516
Plato (427-347 p.n.e.).
Protagoras / Platon ; przełożył i wstępem opatrzył Leopold Regner. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2019. - 146 stron ; 20 cm.

ISBN: 9788365680525
Sheen, Fulton J. (1895-1979).
Nowe stare błędy / Fulton J. Sheen ; przełożył Zbigniew Kasprzyk. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2019. - 219, [5] stron ; 20 cm.

ISBN: 9788379062706
Święcki, Paweł M.
Teleologia poznania intelektualnego według Tomasza z Akwinu / Paweł M. Święcki ; [recenzenci Jan Krokos, Jacek Wojtysiak]. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015. - 216 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788373067059
Wiśniewski, Ludwik (1936- ).
Trzeba krzyczeć w obronie deptanych wartości / Ludwik Wiśniewski w rozmowie z Anną Bimer. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. - 211, [5] stron ; 22 cm.

ISBN: 9788380626188

History

Bielińska-Galas, Ewa.
Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej / Ewa Bielińska-Galas. - Lublin : Norbertinum, Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, 2017. - 559 s., [4] k. tabl. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788372226068
Brooks Hedstrom, Darlene L.
The monastic landscape of late antique Egypt : an archaeological reconstruction / Darlene L. Brooks Hedstrom. - Cambridge [i pozostałe] : Cambridge University Press, 2017. - XXVII, [1], 426, [2] strony : ilustracje ; 27 cm.

ISBN: 9781107161818
Galdiero, Raffaele.
La pietà popolare: da problema a risorsa per la nuova evangelizzazione : il culto di San Ciro a Portici (NA) / Raffaele Galdiero ; Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino. - Napoli : Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino, 2019. - 72, [8] stron ; 23 cm.

ISBN:
Gorlińska-Sobusiak, Dobrochna (1973- ).
Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego / Dobrochna Gorlińska. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2015. - 369, [2] s. : il. ; 30 cm.

ISBN: 9788361033967
Grabbe, Lester L. (1945- ).
Ancient Israel : what do we know and how do we know it? / Lester L. Grabbe. - London ; | New York : T&T Clark Bloomsbury Publishing Plc, 2019. - XXII, 365 stron ; 24 cm.

ISBN: 9780567670434 | 9780567670441 | 9780567670458
Johnson, Douglas Hamilton (1949- ).
South Sudan : a new history for a new nation / Douglas H. Johnson. - Athens, Ohio : Ohio University Press, 2016. - 224, [2] strony : mapy ; 18 cm.

ISBN: 9780821422427
Johnson, Hilde Frafjord (1963- ).
South Sudan : the untold story, from independence to civil war / Hilde F. Johnson ; foreward by Desmond Tutu. - London ; | New York : I. B. Tauris, 2017. - XXIII, [1], 376 stron : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9781784536442 | 9781786720054 | 9781786730053
Kytheckal, Saji Thekke.
Communicating Christ today : a pastoral perspective of sharing Christ in a multi-cultural situation of Central India / Saji Thekke Kytheckal ; Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino. - Napoli : Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino, 2018. - 90, [6] stron ; 23 cm.

ISBN:
Leonardi, Cherry.
Dealing with government in South Sudan : histories of chiefship, community & state / Cherry Leonardi. - Woodbridge, Suffolk : | Rochester, NY : James Currey, an imprint of Boydell & Brewer Ltd ; | Boydell & Brewer Inc., 2015. - XVI, 253, [7] stron : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9781847011145
Marian Kurdziałek mediewista / redakcja Monika A. Komsta. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. - 253 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

ISBN: 9788380616516
Martell, Peter.
First raise a flag : how South Sudan won the longest war but lost the peace / Peter Martell. - London : Hurst & Company, 2018. - XXIII, [1], 332 strony, [8] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9781849049597
Onyala, Saturnino.
A short social and cultural anthropology of the Northern Luo of South Sudan / Saturnino Onyala. - Melbourne, Australia : [wydawca nieznany], 2019. - XXVI, 805, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9780648436713 | 9780648436720
Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym / pod redakcją Tomasza Dolaty. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018. - 258 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788379773817
Rethinking Israel : studies in the history and archaeology of ancient Israel in honor of Israel Finkelstein / edited by Oded Lipschits, Yuval Gadot and Matthew J. Adams. - Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns, 2017. - XXXVIII, 481 stron : ilustracje ; 26 cm.

ISBN: 9781575067872
Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919 / redakcja naukowa Wojciech Rojek i Andrzej Kastory ; [recenzenci: Michał Baczkowski, Marek Herma ; redaktor wydawnictwa Grzegorz Korczyński] ; Polska Akademia Umiejętności. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016. - 242, [1] s., [4] s. tabl. kolor. ; 21 cm.

ISBN: 9788376762265
Stabryła, Stanisław (1936- ).
Terroryści znad Tybru : akty przemocy publicznej i zamachy w starożytnym Rzymie / Stanisław Stabryła. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018. - 173, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788375457926

Computer and information sciences

Genuise, Francesca.
Riconfigurazioni teologiche della questione educativa nel magistero degli ultimi 50 anni : dalla Gravissimum educationis all'emergenza educativa / Francesca Genuise ; Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino. - Napoli : Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino, 2018. - 132, [7] stron ; 23 cm.

ISBN:
Religion online : how digital technology is changing the way we worship and pray. Vol. 1, Religion in cyberspace / August E. Grant, Amanda F. C. Sturgill, Chiung Hwang Chen, and Daniel A. Stout, editors. - Santa Barbara, California : Praeger an Imprint of ABC-CLIO, LLC, 2019. - VI, 310 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9781440853715 | 9781440853739 | 9781440853746 | 9781440853722
Religion online : how digital technology is changing the way we worship and pray. Vol. 2, Faith groups and digital media / August E. Grant, Amanda F. C. Sturgill, Chiung Hwang Chen, and Daniel A. Stout, editors. - Santa Barbara, California : Praeger an Imprint of ABC-CLIO, LLC, 2019. - VI, 298 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9781440853715 | 9781440853739 | 9781440853746 | 9781440853722

Linguistics

Bosak, Pius Czesław (1944- ).
Słownik wszystkich biblijnych nazw i imion własnych / Pius Czesław Bosak. - Kraków : Petrus, 2019. - XXVI, [2], 428, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788377204979
Łopieńska, Ilona.
Powszechny słownik włosko-polski, polsko-włoski / Ilona Łopieńska, Giorgio Borio, Tadeusz Korsak, Magdalena Hornung. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 2015. - 700 s. ; 17 cm.

ISBN: 9788363556785
Muraoka, Takamitsu (1938- ).
A syntax of septuagint greek / T. Muraoka. - Leuven ; | Paris ; | Bristol, CT : Peeters, 2016. - LXXIII, [1], 904, [2] strony ; 28 cm.

ISBN: 9789042933163
Wituszyńska, Ludwika.
Praktyczny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki / opracowanie haseł: Ludwika Wituszyńska, Patrycja Zakaszewska, Jolanta Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Edgard, 2018. - 768 stron ; 15 cm.

ISBN: 9788366053014
Współczesny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki / baza haseł Anna Słomczewska ; opracowanie haseł Ludwika Wituszyńska, Patrycja Zakaszewska, Jolanta Nowak. - Warszawa : Edgard jezykiobce.pl, 2018. - 848 stron ; 20 cm.

ISBN: 9788365884862

Literary studies

Seweryn, Dariusz (1964- ).
Alegoria i problemy dyskursu symbolicznego / Dariusz Seweryn ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. - 300 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380614901
Starowieyski, Marek (1937- ).
Tradycje biblijne : Biblia w kulturze europejskiej / Marek Starowieyski ; wstęp Gianfranco Ravasi. - Kraków : Wydawnictwo PETRUS, 2019. - 520, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

ISBN: 9788377204337

Biological Sciences

Ianniello, Giuseppina.
Evangelium vitae humanae e l'educazione al valore della vita : istanze filosofiche, processi pedagogici e decisioni bioetiche in prospettiva teologico-pastorale / Giuseppina Ianniello ; Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino. - Napoli : Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino, 2018. - 95, [9] stron ; 23 cm.

ISBN:

Medical Sciences

Druvert, Hélène.
Narodziny / Hélène Druvert ; współpraca Jean-Claude Druvert ; przekład Jowita Maksymowicz-Hamann. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania, 2019. - [41] stron : ilustracje kolorowe ; 37 cm.

ISBN: 9788366329232

Communication and Media Studies

Couldry, Nick (1958- ).
The mediated construction of reality / Nick Couldry and Andreas Hepp. - Cambridge ; | Malden : Polity Press, 2017. - IX, [1], 290 stron ; 23 cm.

ISBN: 9780745681306 | 9780745681313
Digital methodologies in the sociology of religion / edited by Sariya Cheruvallil-Contractor and Suha Shakkour. - London ; | New York : Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2016. - XXVI, 227 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9781472571168 | 9781472571151 | 9781472571175 | 9781472571182
Rydlewski, Michał.
Scenariusze kultury upokarzania : studium z antropologii mediów / Michał Rydlewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. - 303, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788322936603

Culture and Religion Studies

Brooks Hedstrom, Darlene L.
The monastic landscape of late antique Egypt : an archaeological reconstruction / Darlene L. Brooks Hedstrom. - Cambridge [i pozostałe] : Cambridge University Press, 2017. - XXVII, [1], 426, [2] strony : ilustracje ; 27 cm.

ISBN: 9781107161818
Dzieło sztuki w przestrzeni kulturowej / redakcja Irena Rolska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015. - 452 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788373067325 | 9788380611825
Dziwisz, Stanisław
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym / Stanisław Dziwisz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. - 289 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788380617049
Edgar-Hunt, Robert.
The Language of film / Robert Edgar, John Marland, Steven Rawle. - London ; | New York : Bloomsbury Academic, 2018. - 216 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.

ISBN: 9781501347818 | 9781472575258 | 9781474249225
Euare lectures : Ex nihilo and First Annual Conference 2017-2018 / edited by Francesca Cadeddu ; European Academy of Religion. - Bologna : Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, 2019. - 233, [3] : ilustracje (w tym kolorowe) ; 18 cm.

ISBN: 9788896118078
Franik, André.
Bazylika św. Jana Chrzciciela : dawny i obecny kościół garnizonowy w Berlinie / tekst André Franik ; fotografie Angelika Fischer ; tłumaczenie Agnieszka Grzybkowska. - Łódź : Poligraf Marek Więckowski, 2017. - 112 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788392162513
Galdiero, Raffaele.
La pietà popolare: da problema a risorsa per la nuova evangelizzazione : il culto di San Ciro a Portici (NA) / Raffaele Galdiero ; Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino. - Napoli : Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino, 2019. - 72, [8] stron ; 23 cm.

ISBN:
Genuise, Francesca.
Riconfigurazioni teologiche della questione educativa nel magistero degli ultimi 50 anni : dalla Gravissimum educationis all'emergenza educativa / Francesca Genuise ; Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino. - Napoli : Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Sezione S. Tommaso d'Aquino, 2018. - 132, [7] stron ; 23 cm.

ISBN:
Golonka, Jan (1936- ).
Maryja Królowa nieba i nasza : pamiątka jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki BożeJ Jasnogórskiej 1717-2017 / opracowanie Jan Golonka, Stanisław Rudziński, Jerzy Żmudziński. - Częstochowa : Wydawnictwo Paulinianum, 2017. - 140, [4] strony : ilustracje (głównie kolorowe) ; 31 cm.

ISBN: 9788365600547
Grabbe, Lester L. (1945- ).
Ancient Israel : what do we know and how do we know it? / Lester L. Grabbe. - London ; | New York : T&T Clark Bloomsbury Publishing Plc, 2019. - XXII, 365 stron ; 24 cm.

ISBN: 9780567670434 | 9780567670441 | 9780567670458
Krakowiak, Czesław (1944- ).
Sanktuaria i pielgrzymki : teologia, liturgia i pobożność ludowa / Czesław Krakowiak. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016. - 153 s. ; 20 cm.

ISBN: 9788373067189
Kulisz, Józef (1943- ).
Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości / Józef Kulisz SJ. - Warszawa : Wydawnictwo Rhetos, 2017. - 192, [1] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788394809812
Leszczyński, Damian (1972- ).
Polityczna eschatologia / Damian Leszczyński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - 184 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788322936122
Lipiński, Edward (1930- ).
A history of the kingdom of Israel / by Edward Lipiński. - Leuven ; | Paris ; | Bristol, CT : Peeters, 2018. - XII, 200, [12] stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 26 cm.

ISBN: 9789042937444 | 9789042936553
Łysień, Leszek (1963- ).
Myślenie według Ewangelii / Leszek Łysień. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2018. - 339, [1] stron ; 20 cm.

ISBN: 9788377204849
Misiniec, Stefan (1942- ).
Na tropach pierwszych chrześcijan / ks. Stefan Misiniec. - Kraków : Petrus, 2018. - 314, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

ISBN: 9788377205525
Onyala, Saturnino.
A short social and cultural anthropology of the Northern Luo of South Sudan / Saturnino Onyala. - Melbourne, Australia : [wydawca nieznany], 2019. - XXVI, 805, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9780648436713 | 9780648436720
Sheen, Fulton J. (1895-1979).
Nowe stare błędy / Fulton J. Sheen ; przełożył Zbigniew Kasprzyk. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2019. - 219, [5] stron ; 20 cm.

ISBN: 9788379062706
Stabryła, Stanisław (1936- ).
Terroryści znad Tybru : akty przemocy publicznej i zamachy w starożytnym Rzymie / Stanisław Stabryła. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018. - 173, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788375457926
Starowieyski, Marek (1937- ).
Tradycje biblijne : Biblia w kulturze europejskiej / Marek Starowieyski ; wstęp Gianfranco Ravasi. - Kraków : Wydawnictwo PETRUS, 2019. - 520, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

ISBN: 9788377204337
Szczepanowicz, Barbara (1950- ).
Muzyka i taniec w Biblii / Barbara Szczepanowicz ; [rysunki Andrzej Ciepłucha]. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2016. - 189 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788375193503

Political Science and Public Administration

Johnson, Douglas Hamilton (1949- ).
South Sudan : a new history for a new nation / Douglas H. Johnson. - Athens, Ohio : Ohio University Press, 2016. - 224, [2] strony : mapy ; 18 cm.

ISBN: 9780821422427
Johnson, Hilde Frafjord (1963- ).
South Sudan : the untold story, from independence to civil war / Hilde F. Johnson ; foreward by Desmond Tutu. - London ; | New York : I. B. Tauris, 2017. - XXIII, [1], 376 stron : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9781784536442 | 9781786720054 | 9781786730053
Leonardi, Cherry.
Dealing with government in South Sudan : histories of chiefship, community & state / Cherry Leonardi. - Woodbridge, Suffolk : | Rochester, NY : James Currey, an imprint of Boydell & Brewer Ltd ; | Boydell & Brewer Inc., 2015. - XVI, 253, [7] stron : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9781847011145
Leszczyński, Damian (1972- ).
Polityczna eschatologia / Damian Leszczyński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - 184 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788322936122
Martell, Peter.
First raise a flag : how South Sudan won the longest war but lost the peace / Peter Martell. - London : Hurst & Company, 2018. - XXIII, [1], 332 strony, [8] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9781849049597

Arts Studies

Bielińska-Galas, Ewa.
Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej / Ewa Bielińska-Galas. - Lublin : Norbertinum, Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, 2017. - 559 s., [4] k. tabl. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788372226068
Dzieło sztuki w przestrzeni kulturowej / redakcja Irena Rolska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015. - 452 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788373067325 | 9788380611825
Franik, André.
Bazylika św. Jana Chrzciciela : dawny i obecny kościół garnizonowy w Berlinie / tekst André Franik ; fotografie Angelika Fischer ; tłumaczenie Agnieszka Grzybkowska. - Łódź : Poligraf Marek Więckowski, 2017. - 112 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788392162513
Historyzm, tradycjonalizm, archaizacja : studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym / pod redakcją Marka Walczaka. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2015. - 326, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

ISBN: 9788361033974