Archaeology

Cieśliński, Adam.
Nowy Łowicz : archeologiczna Atlantyda w sercu poligonu drawskiego / Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak ; tłumaczenie Kinga Brzezińska. - Oleszno ; | Warszawa : | Koszalin : | Drawsko Pomorskie : Instytut Archeologii. Uniwersytet Warszawski ; | Muzeum w Koszalinie ; | Nadleśnictwo Drawsko, 2020. - 108 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 31 cm.

ISBN: 9788366210080
Ciołek, Renata (1972- ).
The monetary system in the kingdom of Ballaeus / Renata Ciołek ; language editing and English translation : Iwona Zych. - Warsaw : Centre for Research on the Antiquity of Southeastern Europe. University of Warsaw, 2021. - 118 stron : ilustracje ; 31 cm + 1 CD-ROM.

ISBN: 9788395822216
Dzik, Michał.
Archeologia archiwalna : materiały Cesarskiej Komisji Archeologicznej do badań nad dziedzictwem materialnym Polski. Cz. 1 / Michał Dzik, Aleksandr Musin ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 194, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN: 9788379969807
Gavìnsʹkij, Andrìj Mironovič (1982- ).
Konstrukcje budowlane kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Winniki-Lisiwka na zachodniej Ukrainie / Andrej Hawinskyj, Małgorzata Rybicka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 128 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN: 9788379969487
Interdisciplinary research on the antiquity of the Black Sea / eds Marcin Matera, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski. - Warsaw : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. - 402 strony : ilustracje kolorowe ; 31 cm.

ISBN: 9788323555605 | 9788323555681
Interdyscyplinarne badania wielofazowych osiedli obronnych z Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego / pod redakcją Rafała Soleckiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2021. - 163 strony, [4] karty tablic złożone : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN: 9788382810196 | 9788395216237 | 9788382810202
Mączyńska, Magdalena (1945- ).
Babi Dół-Borcz : cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu / Magdalena Mączyńska, Ireneusz Jakubczyk, Agnieszka Urbaniak ; Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. - Warszawa : | Gdańsk : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : | Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica ; | Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2021. - 254 strony, [1] karta tablic złożona luzem : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN: 9788366210165 | 9788396280718 | 9788395647390
Pasterkiewicz, Wojciech.
The Funnel Beaker culture in Ukraine / Wojciech Pasterkiewicz ; translation Monika Sobejko, Bożena Traciewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 207 stron, [5] kart tablic złożonych luzem : ilustracje kolorowe, errata ; 30 cm +

ISBN: 9788379969623
Szela, Andrzej.
Brudnice stanowisko V : nekropola kultury przeworskiej ze środka pustki osadniczej / Andrzej Szela. - Warszawa : Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. - 310 stron : ilustracje ; 31 cm.

ISBN: 9788366210257
Wysocki, Jacek
Polska archeologiczna myśl konserwatorska : przemiany na przestrzeni XX wieku / Jacek Wysocki. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. - 126 stron : ilustracje ; 30 cm.

ISBN: 9788395216220 | 9788382810233 | 9788382810240
Żurek, Magdalena.
Boreczno i Bałoszyce : archeologia dworów wczesnonowożytnych w Górnych Prusach / Magdalena Żurek. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2021. - 146 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN: 9788395216213 | 9788382810219 | 9788382810226

Economics and finance

100 lat relacji dyplomatycznych między Polską a Bułgarią : aspekty polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe / redakcja naukowa Marzena Czernicka, Jacek Wojnicki ; Instytut Studiów Politycznych PAN ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW ; Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce. - Pułtusk : | Warszawa : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; | Instytut Studiów Politycznych PAN : | Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019. - 239, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788375492828 | 9788365972712 | 9788375459890
Adamczyk-Kowalczuk, Magdalena.
Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym / Magdalena Adamczyk-Kowalczuk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2022. - 181 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788320824964
Bonusiak, Grzegorz.
Friuli-Wenecja Julijska / Grzegorz Bonusiak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022. - 150 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.

ISBN: 9788379969890
Braudel, Fernand (1902-1985).
Czas świata / Fernand Braudel ; przełożyli Jan i Jerzy Strzeleccy ; redakcja naukowa Jacek Kochanowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019. - 663 strony, [48] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788306035506
Čerevko, Georgìj Vladislavovič.
Czynniki kształtowania decyzji finansowych konsumentów w teorii i praktyce / Heorhiy Cherevko. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 161, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.

ISBN: 9788379969852
Chojnacka, Małgorzata
Organizacja przyszłości / Małgorzata Chojnacka ; Akademia im. Jakuba z Paradyża. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2021. - 147 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366703445
Ciołek, Renata (1972- ).
The monetary system in the kingdom of Ballaeus / Renata Ciołek ; language editing and English translation : Iwona Zych. - Warsaw : Centre for Research on the Antiquity of Southeastern Europe. University of Warsaw, 2021. - 118 stron : ilustracje ; 31 cm + 1 CD-ROM.

ISBN: 9788395822216
Czakon, Wojciech.
Krótkowzroczność strategiczna menedżerów / Wojciech Czakon. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. - 210 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788323349389 | 9788323371847
Galor, Oded (1953- ).
Podróż ludzkości : o pochodzeniu bogactwa i nierówności / Oded Galor ; przełożył Tomasz Bieroń. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2022. - 349, [1] strona : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788382025712
Hickel, Jason (1982- ).
Mniej znaczy lepiej : o tym, jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat / Jason Hickel ; przekład Jerzy Paweł Listwan. - Kraków : Karakter, 2022. - 380, [4] strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788367016148
Majzel, Anna.
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście internacjonalizacji gospodarki polskiej / Anna Majzel ; Akademia im. Jakuba z Paradyża. - Gorzów Wielkoplski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2020. - 233 strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788366703421
Malczyńska-Biały, Mira.
Polityka konsumencka Unii Europejskiej po 2002 roku / Mira Malczyńska-Biały. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 413, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379969814
Maliszewska-Nienartowicz, Justyna (1976- ).
Zasada proporcjonalności jako podstawa oceny legalności ograniczeń swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Justyna Maliszewska-Nienartowicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. - 358, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788323143529
Nauka o organizacji : ujęcie dynamiczne / redakcja naukowa Anna Adamik. - Warszawa : Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, 2021. - 525 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366402669
Nowak-Piechota, Aneta.
Podatek od wyjścia / Aneta Nowak-Piechota. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 267, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788381422352 | 9788381422369
Pačkalov, Aleksandr Vladimirovič.
Finansowe dynastie : architekci globalizmu / Aleksander W. Paczkałow, przekład Paweł Ziemiński. - Wrocław ; | Bielany Wrocławskie : Wektory, 2021. - 238 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788365842510
Polish-Hungarian cooperation for energy security in the context of energy transition and economy competitiveness / edited by Mariusz Ruszel, Anna Witkowska. - Rzeszów : Ignacy Lukasiewicz Institute for Energy Policy, 2022. - 142 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788395851728 | 9788395851735
Serwański, Tomasz.
Marketing kulturowy : społeczno-kulturowe aspekty komunikacji marek w Polsce / Tomasz Serwański. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021. - 349 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788320824698
Stawicki, Józef.
Profil decydenta wobec ryzyka i niepewności / Józef Stawicki, Helena Gaspars-Wieloch, Marzena Filipowicz-Chomko, Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. - 100 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788323145035
Szuszakiewicz-Idziaszek, Agnieszka.
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim / Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2022. - 130 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366703674
Urban, Dariusz.
Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce : pomyśleć kapitalizm od nowa / Dariusz Urban. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. - 270, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788381427432 | 9788381427449
Wywiad biznesowy : praktyczne wprowadzenie / pod redakcją Aleksandry Bielskiej i Pawła Smółki ; autorzy Aleksandra Bielska, Sebastian Błażkiewicz, Marcin Gałczyński, Maciej Jankielewicz, Paweł Smółka, Agnieszka Socha, Kazimierz Turaliński. - Warszawa : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2021. - 236 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366402676
Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej / redakcja naukowa: Ewelina Dziwak, Anna Robak, Zuzanna Sielska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - 304 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.

ISBN: 9788381804783

Philosophy

Buda, Stanisław (1958- ).
Początek i koniec Wszystkiego / Stanisław Buda. - Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2022. - 275, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788365765437
Budyn-Kulik, Magdalena.
Aksjologiczne podstawy kryminalizacji w społeczeństwie ponowoczesnym / Magdalena Budyn-Kulik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. - 484 strony ; 25 cm.

ISBN: 9788322795958
Cassirer, Ernst (1874-1945).
Esej o człowieku : wprowadzenie do filozofii ludzkiej kultury / Ernst Cassirer ; przełożyła Anna Staniewska. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017. - 337 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788365680112
Cassirer, Ernst (1874-1945).
Język i mit : przyczynek do zagadnienia imion bogów / Ernst Cassirer ; wstęp, przekład i opracowanie Przemysław Parszutowicz. - Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2021. - 104 strony ; 23 cm.

ISBN: 9788366315778
Chałas, Krystyna (1952- ).
Cierpienie dzieci i młodzieży : aspekty aksjologiczne i dydaktyczne / Krystyna Chałas ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. - 154 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788380613324
Chojnacka, Marta Agata.
Świadomość, fenomen, wyobrażenie : teoria wyobraźni we wczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a / Marta Agata Chojnacka. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021. - 268 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788323146469 | 9788323146476
Chrost, Sławomir (1967- ).
Podstawy pedagogii osoby / Sławomir Chrost. - Warszawa : Difin, 2022. - 161 stron ; 20 cm.

ISBN: 9788382700749
Czajkowska, Maria
Sprawiedliwość jako wartość w przywództwie organizacyjnym : od filozofii do zarządzania / Maria Czajkowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. - 123 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788381428347 | 9788381428354
Czapiga-Klag, Małgorzata.
Po-widoki pustki : o sposobach konceptualizowania pustki w kulturze współczesnej / Małgorzata Czapiga. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017. - 260 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788324231065
Człowiek - mądrość a głupota. T. 1, Aspekt humanistyczno-etnologiczny / redakcja: Rafał Beszterda, Anna N. Kmieć, Krzysztof Krzemiński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. - 215 stron : ilustracje kolorowe ; 23 cm.

ISBN: 9788323143291
Czyżewski, Hubert (1990- ).
Kołakowski i poszukiwanie pewności / Hubert Czyżewski. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. - 297, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788324044498
Dąbkowska-Kujko, Justyna (1971- ).
Lingua Erazma z Rotterdamu : cztery studia / Justyna Dąbkowska Kujko. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022. - 247, [2] strony, [1] karta tablic : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788373069961
Dobieszewski, Janusz (1955- ).
Filozofia religii : wykład / Janusz Dobieszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. - 365 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788323552871 | 9788323552956 | 9788323553038 | 9788323553113
Dylematy wolności we współczesnym Kościele oraz Europie : wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI / redakcja Paweł Kiejkowski ; tłumaczenie na język angielski: Małgorzata Wiertlewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2021. - 138, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366399501
Erasmus Roterodamus (1467-1536).
Diatryba albo Rozprawa o wolnej woli / Erazm z Rotterdamu ; przekład, wstęp i opracowanie krytyczne Krzysztof Jacek Bekieszczuk. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 2022. - XVIII, 191, [2] strony ; 22 cm.

ISBN: 9788366545342
Filipiuk, Łukasz.
Duchowa adopcja dziecka poczętego / Łukasz Filipiuk OSPPE. - Kraków : Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt, 2020. - 208 stron ; 20 cm.

ISBN: 9788366050785
Glinkowski, Witold P. (1956- ).
Wokół antropologii fundamentalnej Michaela Landmanna / Witold P. Glinkowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022. - 185 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788382208092 | 9788382208108
Gregory, Brad S. (1963- ).
Niezamierzona reformacja : od rewolucji religijnej do świeckiego społeczeństwa / Brad S. Gregory ; przekład Anna Dzierzgowska ; redakcja naukowa Maciej Ptaszyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. - XXII, 518 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788301213657
Greloff, Jakub.
Pamięć jako kategoria polityczna w filozofii Paula Ricoeura / Jakub Greloff ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. - 327, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788382293630
Grzybek, Grzegorz (1971- ).
Etos w cieniu erosa : samowychowanie erotyczne a zadowolenie = Ethos in the shadow of eros. Erotic self- upbringing and satisfaction / Grzegorz Gzybek, Szymon Siwek. - Lwów ; | Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022. - 192 strony : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9788379969470
Hejmej, Andrzej (1970- ).
Skryptoralność : literatura w dobie społeczeństwa medialnego / Andrzej Hejmej. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022. - 315 stron, [1] karta tablic złożona ; 21 cm.

ISBN: 9788324238514 | 9788324266524
Horodecka, Magdalena.
Pośrednicy : współczesny reportaż literacki wobec Innego / Magdalena Horodecka. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2020. - 301, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788324236091 | 9788324264391
Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwesytetu Pedagogicznego, 2022. - 255 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788380848153 | 9788380848160
Janik, Justyna.
Gra jako obiekt oporny : performatywność w relacji gracza i gry cyfrowej / Justyna Janik. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. - 232, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788323350583 | 9788323372851
Janka, Tadeusz (1969- ).
Zagadnienie śmierci w polskiej filozofii tomistycznej po II wojnie światowej : studium historyczno - krytyczne / Filemon Tadeusz Janka OFM. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2021. - 262, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366399525
Kamińska, Sonia.
Spirits in the material world : Aristotle's philosophy of mind, in particular his doctrine of nous poiêtikos / Sonia Kamińska-Tarkowska. - Kraków : Jagiellonian University Press, 2022. - 214, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788323350576 | 9788323372844
Konteksty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego - jedność w różnorodności / redakcja naukowa: Mariusz Kubiak, Marian Marcinkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny : | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2021. - 295 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788366541818
Krupecka, Iwona (1980- ).
Kartezjusz i Kanibale : z historii jednej idei / Iwona Krupecka. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2021. - 333, [5] stron ; 24 cm.

ISBN: 9788374535625
Logika w pigułce / opracowanie merytoryczne Krzysztof A. Wieczorek. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - 193 strony : ilustracje ; 19 cm.

ISBN: 9788382356519 | 9788382356526
Loux, Michael J. (1942- ).
Substancja i atrybut : studium z ontologii / Michael J. Loux ; przełożył Tomasz Sieczkowski. - Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2022. - 252 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788366315433
Lynch, Michael Patrick (1966- ).
Prawda i życie : dlaczego prawda jest ważna / Michael Patrick Lynch ; w tłumaczeniu Dawida Misztala. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. - 491 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788381426558 | 9788381426565
Łukomski, Piotr.
Pandemonium jako model polityki : Hannah Arendt o idei działania / Piotr Łukomski ; Instytut Politologii. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2022. - 307, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788382091908
Marchewka, Katarzyna.
Wartości w psychoterapii wrażliwej kulturowo : perspektywa poznawczo-behawioralna / Katarzyna Marchewka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2021. - 258 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376145150
Marczyńska, Julia (1981- ).
Epistula Privata : przyczynek do badania niewysławialnego w mowie pisanej / Julia Marczyńska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021. - 225 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788324237487 | 9788324265824
Miłosierdzie dla Innego / redakcja Agnieszka Cybal-Michalska, Andrzej Pryba, Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2019. - 154 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788366399167
Müller, Gerhard Ludwig (1947- ).
Jedność wiary : odpowiedzialność Rzymu za Kościół powszechny / Gerhard Müller ; przełożył Kamil Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2021. - 302, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788366859715
Niziński, Rafał S. (1965- ).
Doświadczenie mistyczne w doktrynie Świętego Jana od Krzyża : analiza filozoficzna / Rafał Sergiusz Niziński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2021. - 191, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366399440
Okopień, Krzysztof (1956-2017).
Wykłady z ontologii kultury i inne pisma filozoficzne / Krzysztof Okopień. - Warszawa : IBL, 2021. - 577, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788366898011
Patočka, Jan (1907-1977).
Sokrates : wykłady z filozofii antycznej / Jan Patočka ; tłumaczenie Krzysztof Urbaniec, Jan Bajger. - Warszawa : Teologia Polityczna, 2022. - 257 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788367065047
Piwowarczyk, Marek (1976- ).
Arystotelesowski substancjalizm w ontologii Romana Ingardena : z dodaniem rozpraw Romana Ingardena Uwagi do problemu idealizm - realizm oraz O formalnej budowie przedmiotu indywidualnego / Marek Piwowarczyk ; z języka niemieckiego przełożył Witold Płotka, przekład przejrzał i poprawił Marek Piwowarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2021. - 325 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788376831961
Płoszczyniec, Antoni (1990- ).
Asceza i człowiek : studium antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga / Antoni Płoszczyniec. - Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021. - 320 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788381385022 | 9788381385039
Pochylając się nad bożym stworzeniem / pod redakacją naukową Dariusza J. Gwiazdowicza. - Gołuchów : Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2021. - 259, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366764088
Pomian, Krzysztof (1934- ).
Porządek czasu / Krzysztof Pomian ; przełożył Tomasz Stróżyński. - Gdańsk : słowo/obraz terytoria : | Fundacja Terytoria Książki, 2021. - 372, [4] strony ; 25 cm.

ISBN: 9788379082209 | 9788374535427
Poniedziałek, Jacek.
Etnosymboliczna teoria narodu Anthony'ego D. Smitha / Jacek Poniedziałek. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021. - 478 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788323146766 | 9788323146773
Riemen, Rob (1962- ).
Walczyć z tą epoką : o faszyzmie i humanizmie / Rob Riemen ; przekład Alicja Oczko. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2020. - 142, [1] strona ; 20 cm.

ISBN: 9788324236220 | 9788324265336
Scheffler, Samuel (1951- ).
Śmierć i życie po śmierci : kiedy umrę, ludzkość będzie trwać / Samuel Scheffler ; w tłumaczeniu Dawida Misztala. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. - 402 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788381422239 | 9788381422246
Strauss, Leo (1899-1973).
Dialog sokratyczny Ksenofonta : komentarz do "Ekonomika" / Leo Strauss ; tłumaczenie Bartosz Kuźniarz. - Warszawa : Teologia Polityczna, 2021. - 173 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788367065078
Strzyżyński, Przemysław (1969- ).
Problem trafu moralnego w kontekście zasady kontroli : analizy filozoficzno-etyczne / Przemysław Strzyżyński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2021. - 356, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366399488
Szczerbiński, Waldemar (1964- ).
Rekonstrukcjonistyczna desakralizacja judaizmu / Waldemar Szczerbiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2021. - 206, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788366399433
Szmidt, Krzysztof J.
Myślenie pytajne : teoria i kształcenie / Krzysztof J. Szmidt, Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. - 289 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788382200973 | 9788382200980
Szmidt, Olga (1989- ).
Autentyczność : stan krytyczny : problem autentyczności w kulturze XXI wieku / Olga Szmidt. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019. - 344, [4] strony, [10] stron tablic kolorowych : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788324235858 | 9788324264223
Szulakiewicz, Marek (1959- ).
"Uczyń nas otwartymi" : studia z filozofii otwartości / Marek Szulakiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021. - 517 stron ; 20 cm.

ISBN: 9788323146827 | 9788323146834
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).
Dzienniki. T. 2, Lata 1960-1968 / Władysław Tatarkiewicz ; z rękopisów odczytali i przepisali, wstępem i biografią filozofa poprzedzili Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak. - Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2021. - 838 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366315013
Tillich, Paul (1886-1965).
Moje poszukiwania absolutów / Paul Tillich ; w tłumaczeniu Marcina Leszczyńskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 115 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788380886742 | 9788380886759
Tillich, Paul (1886-1965).
Teologia kultury / Paul Tillich ; przekład Jacek Aleksander Prokopski, Nadija Łomanowa-Barańska ; przedmowa Marcin Hintz ; wstęp i komentarze Jacek Aleksander Prokopski. - Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2020. - 255 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788365031105
Tomasz z Akwinu 1225-1274).
Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych / Święty Tomasz z Akwinu ; z języka łacińskiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Adam Rosłan ; wprowadzenie Jacek Grzybowski. - Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2022. - 306 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788366315204
Tomczyk, Barbara
Podmiotowość rozszerzonych systemów poznawczych / Barbara Tomczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. - 239 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788322795927