Economics and finance

Binemann-Zdanowicz, Dawid (1949- ).
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP / Dawid Binemann-Zdanowicz. - Warszawa : | Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ; | Ośrodek Wydawniczy Augustana, 2020. - 426 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788360273586 | 9788388682223
Boruszewski, Jarosław.
Kulturowy wymiar modelowania ekonomicznego : perspektywa humanistyczna / Jarosław Boruszewski, Łukasz Hardt, Robert Mróz, Krzysztof Nowak-Posadzy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - 324 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366470330
Kata, Ryszard.
Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych : wybrane zagadnienia / Ryszard Kata, Krzysztof Nowak, Małgorzata Leszczyńska, Anna Kowal, Bogusława Sebastianka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 321, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379968442
Nauki społeczne w dobie innowacji / redakcja naukowa Stanisław Krysiński, Agnieszka Wikarczyk, Justyna Żylińska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019. - 596 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376271774
Przemiany modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej / pod redakcją naukową Paweła Graty. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 442 strony : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9788379968503
Studenckie prace naukowe : Wydział Zamiejscowy w Płońsku / pod redakcją Stefana Koryckiego i Stanisława Krysińskiego. - Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021. - 156, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788362250455
Studenckie prace naukowe / pod redakcją Renaty Runiewicz i Iwony Przychockiej. - Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2020. - 170 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788362250448
Studenckie prace naukowe / pod redakcją Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Agnieszki Wikarczyk i Krzysztofa Gawkowskiego. - Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 494 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788362250417
Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa / pod redakcją Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego. - Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2019. - 874 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788362250424 | 9781565812314

Philosophy

De solipsismo / redakcja Jerzy Dadaczyński, Adam Olszewski, Zbigniew Wolak. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2020. - 242 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788374389297 | 9788374389303
Dyk, Wiesław (1952- ).
Protobiologiczny fenomen życia : świat gniazda / Wiesław Dyk. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2020. - 131 stron : ilustracje ; 2020.

ISBN: 9788378678243
Jonkisz, Adam (1953- ).
Pytania i odpowiedzi : ujęcie teoriomnogościowe / Adam Jonkisz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020. - 296, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788376144801
Kowalczyk-Marcjan, Małgorzata.
Połączyła nas literatura : polsko-czeskie spotkania literackie / Małgorzata Kowalczyk, Petr Poslední, Jiří Studený ; tłumaczenie tekstów z języka czeskiego: Gabriela Maria Gańczarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2019. - 172, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788360273517
Leszczyński, Rafał Marcin (1972- ).
Mikołaj Rej i wychowanie dla cnoty w "Żywocie człowieka poczciwego" : studium filozoficzno-teologiczne / Rafał Marcin Leszczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2020. - 332 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788360273593
Po człowieku? : między kryzysem a nadzieją / redakcja: Markus Lipowicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. - 338, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788376143750
Tischner, Józef (1931-2000).
Filosofia del dramma / Józef Tischner ; Traduzione e note: Tadeusz Sierotowicz ; redazione filosofico-liturgistica: Aneta E. Adamczyk. - Lecce : Pensa MultiMedia, 2019. - 323, [3] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788867606009

History

Bąkała, Krzysztof (1962- ).
Z pieśnią ku Niepodległej / Krzysztof Bąkała, Tadeusz Skoczek ; wstęp Jan Sęk. - Warszawa : | Lublin : Muzeum Niepodległości ; | Wydawnictwo Polihymnia, 2019. - 133, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 x 23 cm.

ISBN: 9788378476375 | 9788365439888
Banach, Ryszard (1942- ).
Ks. Piotr Halak, tarnowski Jan Vianney / ks. Ryszard Banach. - Tarnów : [wydawca nieznany], 2017. - 89 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN:
Biedroń, Maciej (1992- ).
W miłości Boga / Maciej Biedroń ; teksty wspomnień Jerzy Szymik, Andrzej Michalik, Bogdan Stelmach, Tomasz Śpiewak, Halina Podolańska-Nabożny. - Tarnów : Biblos, 2020. - 177 stron, [1] karta tablic kolorowa : ilustracja ; 21 cm.

ISBN: 9788377937402
Brejza, Krzysztof (1993- ).
Ksiądz Franciszek Pisula 1918-1993 / Krzysztof Brejza. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2019. - 169 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380990814
Drygier, Mariusz (1986- ).
Integracyjna działalność rządców kościelnych na Śląsku w latach 1945-1992 / Mariusz Drygier. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2020. - 540, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788365860620
Gańska, Małgorzata (1973- ).
Mazurek Dąbrowskiego : od powstania do współczesności / Małgorzata Gańska, Przemysław Rey. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020. - 47, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 29 cm.

ISBN: 9788376666853
Guzowski, Jan (1955-2020).
Paweł VI piewcą świętości / Jan Guzowski. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Teologii, 2020. - 378 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788364129575
Homa, Tomasz (1958- ).
Rzeczpospolita : wybrane zagadnienia myśli obywatelskiej Piotra Skargi SI / Tomasz Homa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020. - 224 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376144825
In principio: mit początku w kulturze średniowiecznej Europy : tom dedykowany pamięci prof. Jacka Wiesiołowskiego : materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej / pod redakcją Jacka Kowalskiego i Witolda Miedziaka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : | Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2020. - 398 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376544779 | 9788377682609
Kogut, Mieczysław Michał (1955- ).
Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 25 / Mieczysław Kogut. - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2020. - 314 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788366545076
Konstytucja Republiki Indii = The constitution of India / tłumaczenie z języka angielskiego Jan Winczorek ; wstęp Janusz Karp. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : | Biblioteka Sejmowa, 2020. - 418 stron ; 20 cm.

ISBN: 9788376666945
Kotarski, Hubert.
Podobni czy różni? : kapitał społeczno-kulturowy studentów z Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii / Hubert Kotarski. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 320, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 23 cm.

ISBN: 9788379966646
Lec, Zdzisław (1951- ).
Jezuici na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim do 1776 roku / Zdzisław Lec. - Wrocław : Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego, 2020. - 307 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788363642969
Łabuda, Piotr (1972- ).
W ojczyźnie Jezusa : mały przewodnik po Ziemi Świętej / Piotr Łabuda ; autor fotografii: Piotr Łabuda. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2018. - 125 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788377935521
Mierzwa, Janusz (1978- ).
Konstytucja Marcowa 1921 roku = The March 1921 Constitution / Janusz Mierzwa ; redakcja naukowa / edited by Dariusz Kupisz ; tłumaczenie / translation Jan Weinsberg. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2021. - 199, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 x 23 cm.

ISBN: 9788376666983
Olearczyk, Teresa Ewa.
Oświata na ziemi niepołomickiej / Teresa Olearczyk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2020. - 345 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788376144818
Olga Leopoldyna Stawecka - siostra Maria Eligia (1896-1933) : legionistka i zakonnica / redakcja informatora wystawy Tadeusz Skoczek ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. - Bochnia ; | Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2019. - 71, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21x23 cm.

ISBN: 9788365439673
Piotrowska, Joanna (1975- ).
Zabytek Zadbany AD 2020 / tekst: Joanna Piotrowska ; Narodowy Instytut Dziedzictwa. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020. - 159, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 27 cm.

ISBN: 9788366160620
Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959- ).
"Psy Pana", czyli Rzecz o dominikanach z opolskiej Górki / Anna Pobóg-Lenartowicz ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2020. - 167 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788365860651
Przemiany modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej / pod redakcją naukową Paweła Graty. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 442 strony : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9788379968503
Przymierze dwóch serc : praca zbiorowa / pod redakcją Mariana Kowalczyka ; Ireneusz Kamionka, Janusz Królikowski, Jacek Salij, Eugeniusz Ziemann, Lucjan Balter, Monika Waluś. - Ząbki : | Zakopane : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla ; | Sekretariat Fatimski, 2016. - 118, [2] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788379190362
Rastawicka, Anna.
Maryjne drogi wolności prymasa tysiąclecia : czytania majowe / Anna Rastawicka. - Częstochowa : Fundacja Czas to Miłość, 2018. - 137, [3] strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788363576097
Skakowska, Oktawia.
Krótka historia t-shirtu : od bielizny do manifestu popkultury / Oktawia Skakowska, Jarosław Kinal. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 126 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379968480
Skoczek, Tadeusz (1955- ).
Polska kolęda patriotyczna / Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2020. - 169, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 21 x 23 cm.

ISBN: 9788365439918
Święty Józef w duchowości Karmelu : XXI Dni Duchowości Karmelitańskiej, 10-11 maja 2018 / pod redakcją Jerzego Wiesława Gogoli ; autorzy Tadeusz Florek, Marcin Godawa, Jerzy Wiesław Gogola, Piotr Nyk, Krzysztof Pawłowski, Adam Rybicki, Lidia Wrona, Marian Zawada, Wojciech Zyzak. - Kraków : Karmelitański Instytut Duchowości : | Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2019. - 157 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788376045269
Szczygielski, Krzysztof.
Prawa antyczne w piśmiennictwie polskim w latach 1900-1945 / Krzysztof Szczygielski. - Białystok : Temida 2 : | przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2020. - 311 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788365696731
Tabaczek-Bejster, Iwona.
Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (1989-2012) / Iwona Tabaczek-Bejster, Grzegorz Konieczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 254, [3] strony : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9788379968473
Twórcy państwowości polskiej : Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos / redakcja Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości : | X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, 2020. - 613, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

ISBN: 9788366640252
Ulryk Zwingli : teolog, humanista, reformator / redakcja naukowa Rafał Marcin Leszczyński, Ewa Jóźwiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2020. - 176 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788360273609
Unie międzypaństwowe, parlamentaryzm, samorządność : studia z dziejów ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów / redakcja naukowa Wacław Uruszczak, Zdzisław Noga, Michał Zwierzykowski, Krzysztof Fokt. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020. - 511, [1] strona, [16] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788376666211
Unwanted hero : on János Esterházy : in the spirit of Central European dialogue / editors: Arkadiusz Adamczyk, Zoltán Zilizi ; translation into English by Lucia Faltin. - [Koliñany] : Živé Podzoborie - Élö Zoboralja - Living Zabor Region, 2017. - 179 stron ; 21 cm.

ISBN:
Wejman, Grzegorz (1961- ).
Biskup Otton z Bambergu w przestrzeni pomorskiego Kościoła / Grzegorz Wejman. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021. - 260 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788379724482
Wirydarz staropolski i oświeceniowy / pod redakcją Romana Magrysia, Jolanty Kowal, Grzegorza Trościńskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 689, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379968237
Zalewski, Piotr M.
Praca i pasja - Piotr M. Zalewski : informator wystawy / pod redakcją Tadeusza Skoczka ; autor tekstów: Piotr M. Zalewski ; organizatorzy Muzeum Niepodległości, Galeria Brama Bielańska. - Warszawa : Muzeum Niepodległości : | Galeria Brama Bielańska, 2020. - 101, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 21 x 23 cm.

ISBN: 9788365439871

Computer and information sciences

Majchrowska, Justyna.
Pragmalingwistyczna analiza portali internetowych / Justyna Majchrowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 311, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788379968343
Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa / pod redakcją Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego. - Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2019. - 874 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788362250424 | 9781565812314

Linguistics

De solipsismo / redakcja Jerzy Dadaczyński, Adam Olszewski, Zbigniew Wolak. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2020. - 242 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788374389297 | 9788374389303
Kommunikativnye aspekty grammatiki i teksta. 2 / pod redakcją Doroty Chudyk, Anny Stasienko. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 304 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788379968206
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. T. 4 / redakcja Marcin Grygiel, Marta Rzepecka = Specialist communication in education, translation and linguistics. Vol. 4 / edited by Marcin Grygiel, Marta Rzepecka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 238 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788379968213
Majchrowska, Justyna.
Pragmalingwistyczna analiza portali internetowych / Justyna Majchrowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 311, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788379968343
Tekst, dyskurs, komunikacja : podejście teoretyczne, analityczne i kontrastywne = Text, Diskurs, Komminikation : theoretische, analytische und kontrastive Ansätze / redakcja tomu Agnieszka Buk, Anna Hanus, Agnieszka Mac, Dorota Miller, Marta Smykała, Iwona Szwed. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 764 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788379968367

Literary studies

Bąkała, Krzysztof (1962- ).
Z pieśnią ku Niepodległej / Krzysztof Bąkała, Tadeusz Skoczek ; wstęp Jan Sęk. - Warszawa : | Lublin : Muzeum Niepodległości ; | Wydawnictwo Polihymnia, 2019. - 133, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 x 23 cm.

ISBN: 9788378476375 | 9788365439888
Gańska, Małgorzata (1973- ).
Mazurek Dąbrowskiego : od powstania do współczesności / Małgorzata Gańska, Przemysław Rey. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2020. - 47, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 29 cm.

ISBN: 9788376666853
Kowalczyk-Marcjan, Małgorzata.
Połączyła nas literatura : polsko-czeskie spotkania literackie / Małgorzata Kowalczyk, Petr Poslední, Jiří Studený ; tłumaczenie tekstów z języka czeskiego: Gabriela Maria Gańczarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2019. - 172, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788360273517
Leszczyński, Rafał Marcin (1972- ).
Mikołaj Rej i wychowanie dla cnoty w "Żywocie człowieka poczciwego" : studium filozoficzno-teologiczne / Rafał Marcin Leszczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2020. - 332 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788360273593
Skoczek, Tadeusz (1955- ).
Polska kolęda patriotyczna / Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2020. - 169, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 21 x 23 cm.

ISBN: 9788365439918
Szczygielski, Krzysztof.
Prawa antyczne w piśmiennictwie polskim w latach 1900-1945 / Krzysztof Szczygielski. - Białystok : Temida 2 : | przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2020. - 311 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788365696731
Tischner, Józef (1931-2000).
Filosofia del dramma / Józef Tischner ; Traduzione e note: Tadeusz Sierotowicz ; redazione filosofico-liturgistica: Aneta E. Adamczyk. - Lecce : Pensa MultiMedia, 2019. - 323, [3] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788867606009
Wirydarz staropolski i oświeceniowy / pod redakcją Romana Magrysia, Jolanty Kowal, Grzegorza Trościńskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 689, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379968237

Mathematics

De solipsismo / redakcja Jerzy Dadaczyński, Adam Olszewski, Zbigniew Wolak. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2020. - 242 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788374389297 | 9788374389303
Pusz, Piotr.
Elementy metod numerycznych / Piotr Pusz, Mirosława Zima. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 199, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788379968251

Biological Sciences

Czerniakowski, Zbigniew W. (1957- ).
Korniki Polski : przegląd gatunków / Zbigniew W. Czerniakowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. - 182, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788379968602
Dyk, Wiesław (1952- ).
Protobiologiczny fenomen życia : świat gniazda / Wiesław Dyk. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2020. - 131 stron : ilustracje ; 2020.

ISBN: 9788378678243
Postęp w naukach o żywieniu człowieka / redakcja naukowa Grażyna Jaworska, Czesław Puchalski, Teresa Witczak, Grażyna Gajdek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 123 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379968374
Współczesne kierunki badań w naukach o zdrowiu / pod redakcją Lidii Perenc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 561, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788379968145

Medical Sciences

Postęp w naukach o żywieniu człowieka / redakcja naukowa Grażyna Jaworska, Czesław Puchalski, Teresa Witczak, Grażyna Gajdek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 123 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379968374
Współczesne kierunki badań w naukach o zdrowiu / pod redakcją Lidii Perenc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 561, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788379968145

Communication and Media Studies

Franciszek 1936- ).
Otwieranie drzwi : rozmowy o Kościele i świecie / papież Franciszek, Dominique Wolton ; przekład Marek Chojnacki. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2018. - 425, [6] stron ; 21 cm.

ISBN: 9788327715456
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. T. 4 / redakcja Marcin Grygiel, Marta Rzepecka = Specialist communication in education, translation and linguistics. Vol. 4 / edited by Marcin Grygiel, Marta Rzepecka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 238 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788379968213
Majchrowska, Justyna.
Pragmalingwistyczna analiza portali internetowych / Justyna Majchrowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 311, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788379968343
Tekst, dyskurs, komunikacja : podejście teoretyczne, analityczne i kontrastywne = Text, Diskurs, Komminikation : theoretische, analytische und kontrastive Ansätze / redakcja tomu Agnieszka Buk, Anna Hanus, Agnieszka Mac, Dorota Miller, Marta Smykała, Iwona Szwed. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. - 764 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788379968367

Culture and Religion Studies

Araszczuk, Stanisław (1958- ).
Świętowanie niedzieli w rodzinie katolickiej / Stanisław Araszczuk. - Wrocław : | Legnica : Papieski Wydział Teologiczny ; | Diecezjalne Centrum Edukacyjne, 2020. - 142 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788366545120 | 9788364013720
Bąkała, Krzysztof (1962- ).
Z pieśnią ku Niepodległej / Krzysztof Bąkała, Tadeusz Skoczek ; wstęp Jan Sęk. - Warszawa : | Lublin : Muzeum Niepodległości ; | Wydawnictwo Polihymnia, 2019. - 133, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 x 23 cm.

ISBN: 9788378476375 | 9788365439888
Banach, Ryszard (1942- ).
Ks. Piotr Halak, tarnowski Jan Vianney / ks. Ryszard Banach. - Tarnów : [wydawca nieznany], 2017. - 89 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN:
Biedroń, Maciej (1992- ).
W miłości Boga / Maciej Biedroń ; teksty wspomnień Jerzy Szymik, Andrzej Michalik, Bogdan Stelmach, Tomasz Śpiewak, Halina Podolańska-Nabożny. - Tarnów : Biblos, 2020. - 177 stron, [1] karta tablic kolorowa : ilustracja ; 21 cm.

ISBN: 9788377937402
Boruszewski, Jarosław.
Kulturowy wymiar modelowania ekonomicznego : perspektywa humanistyczna / Jarosław Boruszewski, Łukasz Hardt, Robert Mróz, Krzysztof Nowak-Posadzy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - 324 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366470330
Brejza, Krzysztof (1993- ).