Archaeology

Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery / pod redakcją Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. - Biskupin : | Wrocław : Muzeum Archeologiczne ; | Polska Akademia Nauk. Oddział, 2016. - 495, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

ISBN: 9788392784692 | 9788394271428
Waszkowiak, Jakub (1974- ).
Siloe : historia, archeologia, teologia / Jacek Jakub Waszkowiak OFM. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2020. - 342, [6] stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788378292999

Economics and finance

Berkel, Hans-Georg.
Father to son : the mediation of family firm succession conflict / by Hans-Georg Berkel. - Wiesbaden : Springer Gabler, 2019. - XV, [1], 151, [7] stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9783658243432 | 9783658243449
Carbajo Núñez, Martín (1958- ).
Wolna i braterska ekonomia : perspektywa franciszkańska / Martín Carbajo Núñez OFM ; przekład z języka angielskiego na język polski Katarzyna Parzych-Blakiewicz. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2019. - 175, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788362872466
Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 : aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne / pod redakcją Tomasza Osińskiego i Mariusza Mazura ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. - Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. - 671, [1] s. ; 25 cm.

ISBN: 9788380982413
Leżoń, Kamil.
Otwarta bankowość w świetle wymogów dyrektywy PSD2 : wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora FinTech / Kamil Leżoń ; Komisja Nadzoru Finansowego. - Warszawa : wydana nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 2019. - 87 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788366322035
Malewska, Alicja.
Ekonomia polityczna ratingu kredytowego / Alicja Malewska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. - 284, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376143910
Śliwka, Piotr
Metody prognozowania gospodarczego z pakietem R / Piotr Śliwka, Anna Świstowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. - 266 stron : ilustracje (w tym kolorowe), errata ; 25 cm.

ISBN: 9788380906662 | 9788380906679
Śliwka, Piotr
Metody prognozowania gospodarczego z pakietem R / Piotr Śliwka, Anna Świstowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. - 266 stron : ilustracje (w tym kolorowe), errata ; 25 cm.

ISBN: 9788380906662 | 9788380906679
Technologiczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa / redakcja naukowa Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 127 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379967070
Teoria efektywności a sektor usług / redakcja naukowa Anna Iwacewicz-Orłowska, Joanna Omieciuch. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2017. - 164 strony : ilustracje ; 23 cm.

ISBN:

Philosophy

Bremer, Józef (1953- ).
Ludwiga Wittgensteina teoria odwzorowania : w filozofii, mechanice, muzyce i architekturze / Józef Bremer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. - 215 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376143996
Carbajo Núñez, Martín (1958- ).
Siostra Matka Ziemia : franciszkańskie korzenie Laudatio Si' / Martín Carbajo Núñez OFM ; tłumaczenie Katarzyna Parzych-Blakiewicz. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2019. - 179, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788362872442
Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych / redakcja: Magdalena Kozak, Celina Kisiel-Dorohinicka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. - 256 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788376144450
Duchliński, Piotr (1978- ).
Etyka a problem nihilizmu / Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019. - 259 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788376144306
Grabińska, Teresa.
O filozofii Karola Wojtyły i nauczaniu Jana Pawła II w kontekście ochrony osoby i wspólnoty / Teresa Grabińska. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe : | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron", 2019. - 200 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788374387996 | 9788374388009
Kaźmierczak, Paweł (1970- ).
Neoarystotelesowska filozofia edukacji w ujęciu Alasdaira MacIntyre'a / Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. - 238, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788376144245
Kotlarski, Henryk (1949-2008).
A model-theoretic approach to proof theory / Henryk Kotlarski author ; edited by: Zofia Adamowicz, Teresa Bigorajska and Konrad Zdanowski. - Cham : Springer, 2019. - XVIII, 109 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9783030289218 | 9783030289201
Skarbek, Władysław W.
Filozofia dla prawników / Władysław W. Skarbek. - Warszawa : Władysław W. Skarbek, 2019. - 437, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788395626807
Wojtanowska, Weronika.
Filozofia moralna Thomasa Nagela a współczesna etyka cnót / Weronika Wojtanowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2019. - 284 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788374388399 | 9788374388405

History

Polonica XVI wieku w zbiorach Biblioteki Raczyńskich : katalog / Dorota Gołębiewska. - Poznań : Biblioteka Raczyńskich, 2019. - 258, [5] stron, [28] stron tablic kolorowych ; 25 cm.

ISBN: 9788394944452
Abramow-Newerly, Jarosław (1933- ).
Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach / Jarosław Abramow-Newerly ; współpraca naukowa, przypisy, uzupełnienie wspomnień, wybór i opis zdjęć Irena Frączek. - Gdańsk : | Sopot : Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego ; | Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. - 459, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm +

ISBN: 9788378656029
Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej : PRL w latach 1970-1975 / redakcja Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019. - 456 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788380986510
Angerman, Karol (1900-?).
Piaszczyste drogi Karpatczyków : fotografie kpt. Karola Angermana z lat 1940-1944 = Along the sandy trails with the Carpathian Riflemen : photographs by capt. Karol Angerman, 1940-1944 / red./ed.: Tomasz Stempowski. - Warszawa : Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 226, [5] stron : ilustracje ; 22 cm.

ISBN: 9788380987319
Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście : pisma Oddziału SW Trójmiasto i Grupy SW Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni / przedmowa Roman Zwiercan ; wstęp Artur Adamski. - Gdynia : | Warszawa : Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna ; | Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 509, [1] s. : il. ; 30 cm.

ISBN: 9788380981362 | 9788362631070
Antykomunizm Polaków w XX wieku / redakcja naukowa Piotr Kardela i Karol Sacewicz. - Białystok ; | Olsztyn ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2019. - 862, [1] strona ; 22 cm.

ISBN: 9788380986923
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2 cz. 2, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / zespół redakcyjny Eugenia Maresch [i 9 pozostałych] ; Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : | Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, 2019. - Strony [553]-1063, [1], [24] strony tablic : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380986596 | 9788380986619
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, cz. 1, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / zespół redakcyjny Eugenia Maresch [i 9 pozostałych] ; Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : | Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, 2019. - 552 strony ; 25 cm.

ISBN: 9788380986596 | 9788380986602
Arszyński, Marian (1929- ).
Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim / Marian Arszyński ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2016. - 405 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

ISBN: 9788360518656
Białuński, Grzegorz (1967-2018).
Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu / Grzegorz Białuński. - Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Pruthenia, 2019. - 181 stron, [1] karta tablic luzem : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788394443177
Carbajo Núñez, Martín (1958- ).
Siostra Matka Ziemia : franciszkańskie korzenie Laudatio Si' / Martín Carbajo Núñez OFM ; tłumaczenie Katarzyna Parzych-Blakiewicz. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2019. - 179, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788362872442
Cenckiewicz, Sławomir (1971- ).
Anna Walentynowicz 1929-2010 / Sławomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 306, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

ISBN: 9788393888818 | 9788380982352
Chmielewski, Witold Jan.
Likwidowanie szkolnictwa katolickiego w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku / Witold Jan Chmielewski. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. - 276 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376143781
Chojnowski, Lech.
Bezpieczeństwo człowieka i społeczeństw w procesie dziejowym / Lech Chojnowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. - 485, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788374672924
Christian-Muslim relations : a bibliographical history. Vol. 7, Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600) / edited by David Thomas and John Chesworth with John Azumah, Stanisław Grodź, Andrew Newman, Douglas Pratt. - Leiden ; | Boston : Brill, 2015. - X, [2], 963 strony ; 24 cm.

ISBN: 9789004298484 | 9789004297203
Christian-Muslim relations : a bibliographical history. Vol. 12, Asia, Africa and the Americas (1700-1800) / edited by David Thomas and John Chesworth (i 14 pozostałych). - Leiden ; | Boston : Brill, 2018. - XIX, [1], 912 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9789004384163 | 9789004375437
Czytanie narracji : o figurach narracyjnych w literaturze (nie tylko) polskiej XX i XXI wieku / pod redakcją Jolanty Pasterskiej i Michała Żmudy. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 263, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788379967032
Diodorus.
De Agathocle et Antigono Monophthalmo : (Bibliotheca Historica XIX) = O Agatoklesie i Antygonie Jednookim : (Biblioteka Historyczna XIX) / Diodorus Siculus ; redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład Tomasz Polański ; komentarz Leszek Mrozewicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. - 205, [1] strona, [3] karty map złożonych ; 24 cm.

ISBN: 9788323235545
Diodorus.
De Dionysio Maiore Syracusanorum tyranno : (Bibliotheca Historica XIV) = O Dionizjuszu Starszym, tyranie Syrakuz : (Biblioteka Historyczna XIV) / Diodorus Siculus ; redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład i komentarz Ireneusz Ptaszek ; konsultacja historyczna Leszek Mrozewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. - 221, [1] strona, [3] karty tablic kolorowych złożonych ; 24 cm.

ISBN: 9788323235170
Diodorus.
De regum anno : (Bibliotheca Historica XX) = Rok królów : (Biblioteka Historyczna XX) / Diodorus Siculus ; redakcja naukowa Sylwester Dworacki ; przekład i wstęp Tomasz Polański ; komentarz Leszek Mrozewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. - 206, [1] strona, [3] karty tablic złożonych : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788323235736
Działalność poselska Gustawa Morcinka, czyli Katalog ludzkiej biedy / dokumenty w opracowaniu Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Lucyny Sadzikowskiej. - Szczecin ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2019. - 247, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380987142
Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 : aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne / pod redakcją Tomasza Osińskiego i Mariusza Mazura ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. - Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. - 671, [1] s. ; 25 cm.

ISBN: 9788380982413
Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie / redakcja Antoni Buchała. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : | Instytut Pamięci Narodowej, 2019. - 325, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788365591982 | 9788380987791
Dzieła utracone - dzieła odzyskane = Looted art - recovered artworks / opracowanie merytoryczne = content: Wydział ds. Restytucji Dóbr Kultury, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych = Division for Looted Art, Departament of Cultural Heritage Abroad and Wartime Losses. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2019. - [230] stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 27 cm +

ISBN: 9788362622627
E fructu arbor cognoscitur... : w sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza / pod redakcją Krystyny Krawiec-Złotkowskiej i Tadeusza Ceynowy. - Słupsk : | Koszalin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku ; | Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, 2019. - 242 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788395161520 | 9788374673037
Eisler, Jerzy (1952- ).
The "Polish Months" : communist-ruled Poland in crisis / Jerzy Eisler ; translated by Jerzy Giebułtowski ; The Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation. - Warsaw : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. - 246, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380987852
Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery / pod redakcją Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. - Biskupin : | Wrocław : Muzeum Archeologiczne ; | Polska Akademia Nauk. Oddział, 2016. - 495, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

ISBN: 9788392784692 | 9788394271428
Faryś, Janusz (1939- ).
Między Moskwą a Berlinem : wizja polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 / Janusz Faryś. - Szczecin ; | [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi, 2019. - 390 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380986824
Frank, Hans (1900-1946).
Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka / tłumaczenie Wiktor Grotowicz ; wstęp i opracowanie Paweł Kosiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 168 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788380987159
Gajda, Zdzisław (1930- ).
Medale medyczne Małgorzaty Kot / Zdzisław Gajda. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historji Medycyny, 2018. - [4], 157 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN:
Gałęzowski, Marek (1972- ).
My idziemy w zórz świtanie... : sylwetki oficerów Legionów Polskich poległych i zmarłych w walce o niepodległość w latach 1914-1916 / Marek Gałęzowski ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : | Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, 2019. - 303, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380986855
Gańczak, Filip (1981- ).
Profesor Jan Sehn 1909-1965 : prawnik, sędzia śledczy, łowca nazistów / tekst Filip Gańczak ; wybór ilustracji i podpisy Piotr Litka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. - Warszawa : | Kraków : Instytut Pamięci Narodowej ; | Instytut Ekspertyz Sądowych, 2019. - 200 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.

ISBN: 9788380987401
Głowiński, Tomasz (1967- ).
Bitewnym szlakiem września 1939 roku : polskie bitwy i boje w obronie Rzeczypospolitej / Tomasz Głowiński, Rafał Igielski, Mieczysław Lebel ; mapy i grafiki opracował Mieczysław Lebel. - Warszawa ; | Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 293, [2] strony : ilustracje (głównie kolorowe) ; 31 cm.

ISBN: 9788380986985
Grabińska, Teresa.
O filozofii Karola Wojtyły i nauczaniu Jana Pawła II w kontekście ochrony osoby i wspólnoty / Teresa Grabińska. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe : | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron", 2019. - 200 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788374387996 | 9788374388009
Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia / pod redakcją Małgorzaty Dąbrowskiej. - Łódź : | Warszawa : Uniwersytet Łódzki ; | Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 214, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380986572
Jałta : rzeczywistość, mit i pamięć / pod redakcją Sławomira Łukasiewicza. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 406, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788380986794
Janusz, Małgorzata
Szkoła w Wysokiej koło Wadowic (1894-2019) / Małgorzata Janusz, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 169, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379967155
Jarecka, Urszula.
Niezamierzone konsekwencje rozwoju technologii w kulturze wizualnej / Urszula Jarecka. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2018. - 295, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788376831695
Józef Piłsudski - idee, tradycje, nawiązania / pod redakcją Sebastiana Pilarskiego. - Łódź ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2019. - 591, [1] strona ; 22 cm.

ISBN: 9788380987746
Kania, Marcin (1970-2015).
Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939 : struktury, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy / Marcin Kania. - Katowice : | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach ; | Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 461 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380987043
Kaźmierczak, Paweł (1970- ).
Neoarystotelesowska filozofia edukacji w ujęciu Alasdaira MacIntyre'a / Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. - 238, [1] strona ; 24 cm.

ISBN: 9788376144245
Kołodziej, Rafał
Polski Związek Bokserski 1923-1939 / Rafał Kołodziej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. - 179 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379967056
Kontrwywiad II RP : (1914) 1918-1945 (1948). T. 6 / pod redakcją Jacka Biernackiego i Bogusława Kubisza. - Warszawa : | Emów : Wydawnictwo Bellona ; | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Emowie, 2019. - 303 strony : ilustracje, errata ; 24 cm.

ISBN: 9788395303838
Koteluk, Daniel.
Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945-1989 w świetle dokumentów proweniencji państwowej / Daniel Koteluk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Poznaniu. - Poznań ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. - 138, [1] s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788380981669
Kowalczyk, Agnieszka
Józef Piłsudski pisarz / Agnieszka Kowalczyk. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : | Instytut Pamięci Narodowej, 2019. - 599, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788380987807 | 9788365591975
Królikowska, Anna (1966- ).
Kształcenie nauczycieli dla jezuickich szkół średnich w Polsce od XVI do XVIII wieku / Anna Królikowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. - 391 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376144016
Księża dla władzy groźni : duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989) / pod redakcją Rafała Łatki ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 560 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380987760
Kubicki, Mateusz.
Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim 1939-1940 / Mateusz Kubicki ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku. - Gdańsk ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 423, [1] strona, [32] strony tablic : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380987470
Lenda novi aevi : nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie : nowe odkrycia, najnowsze badania / redakcja: Janusz Nowiński. - Ląd ; | Poznań ; | Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2019. - 272 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788361451211
Lenda novi aevi : nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie : nowe odkrycia, najnowsze badania / redakcja: Janusz Nowiński. - Ląd ; | Poznań ; | Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2019. - 272 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788361451211
Macintyre, Ben (1963- ).
SAS: rogue heroes : the authorized wartime history / Ben Macintyre. - London : Viking an imprint of Penguin Books, 2016. - XVI, [2], 359 stron, [32] strony tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9780241186633 | 9780241186626
Maria Kazimiera 1641-1716).
Listy Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich w Oławie. T. 1, Listy do synów z lat 1696-1704 = Lìsty Maryì Kazìmìry z Arhìva Sabeskìh u Alave. T. 1, Lìsty da synoǔ za 1696-1704 gg. / opracowanie i redakcja naukowa Anna Leyk i Jan Jerzy Sowa ; sporządzanie odpisów i przekład: Anna Leyk, Monika Malinowska, Anna Zujkiewicz. - Warszawa : | Mińsk : | [Fryburg] : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; | Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku. ; | Fundacja Lanckorońskich, 2019. - 402 strony, [1] karta tablic złożona luzem : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9788366104242
Markowska, Anna (1962- ).
Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem? / Anna Markowska. - Kraków : TAiWPN Universitas, 2019. - 512, [3] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788324235841 | 9788324264032
Marzec i po marcu : wpływ kryzysu marca '68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej / pod redakcją Przemysława Benkena i Tadeusza Pawła Rutkowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Szczecin ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 334 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788380986305
Matyjas, Remigiusz (1965- ).
Wyznania ratuszowych duchów / Remigiusz Matyjas ; rysunki Jacek Przybylski i Rafał Czwichocki. - Grójec : Urząd Gminy i Miasta, 2019. - 239 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788395619205
Mikuła, Maciej.
Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale magdeburgense) w Polsce XIV - pocz. XVI w. : studium o ewolucji i adaptacji prawa / Maciej Mikuła. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 383, [1] strona, [10] stron tablic kolorowych, [4] strony złożone : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788323343806
Moch, Włodzimierz.
Postawy nieoczywiste : lingwistyczno-kulturowe studium wartości i zachowań w tekstach polskiej popkultury / Włodzimierz Moch ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2019. - 187 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788365466655
Molendowski, Leszek (1984- ).
Zakony męskie diecezji chełmińskiej i ich losy w czasie II wojny światowej / Leszek Molendowski ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku. - Gdańsk ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 214, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788380981638
Muszyński, Wojciech Jerzy (1972- ).
Białe Legiony przeciwko bolszewikom : polskie formacje wojskowe w Rosji 1918-1920 / Wojciech Jerzy Muszyński. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej : | Wojskowe Biuro Historyczne : | Muzeum Wojska Polskiego, 2019. - 479 stron : ilustracje ; 31 cm.

ISBN: 9788380987845
Nauczyciele : szkice portretów uczonych i nauczycieli / redakcja Anna Królikowska, Joanna Falkowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. - 305 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376143637
Nie tylko "Po Prostu" : prasa w dobie odwilży 1955-1958 / pod redakcją Michała Przeperskiego i Pawła Sasanki. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 551 stron ; 25 cm.

ISBN: 9788380987494
Nieć, Mateusz (1957- ).
Archeologia polityki i komunikowania : peregrynacje / Mateusz Nieć. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. - 347 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788376144429
Nodl, Martin.
Średniowiecze w nas / Martin Nodl ; przekład z języka czeskiego Elżbieta Baron ; weryfikacja przekładu i redakcja naukowa Beata Możejko. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. - 301 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788378658481
Nowak, Andrzej (1960- ).
Dzieje Polski. T. 4, 1468-1572 : Trudny złoty wiek / Andrzej Nowak ; fotografie Adam Bujak, Paweł Stachnik ; mapy Marcin J. Sobiech. - Kraków : Biały Kruk, 2019. - 455, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788375532777
Obszar zachodni Zrzeszenia WiN 1945 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 448 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788380987425
Od Maximis undique pressi do Totus Tuus Poloniae populus : metropolie mohylewska i wileńska w latach 1798-1992 / redakcja Jarosław Wasilewski. - Białystok ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, 2019. - 237, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 21 cm.

ISBN: 9788380987487
Odessa, muzyka, literatura : ukraińsko-polski transfer kulturowy : studia / redakcja naukowa Natalia Maliutina, Weronika Biegluk-Leś ; wstęp i układ Jarosław Ławski. - Białystok ; | Odessa : Temida 2 - Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : | przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. - 264 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788365696465
Ogińska, Maria (1857-1945).
Moje pamiętniki / Maria księżna Ogińska ; opracował, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Nowicki. - Poznań : Biblioteka Raczyńskich, 2019. - 154, [10] stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788394944421
Operacja "Zorza" : wizyta papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 roku w dokumentach Służby Bezpieczeństwa / wybór i opracowanie: Anna Badura, Grzegorz Kołek, Tomasz Marszałek, Agnieszka Przewłoka. - Katowice ; | Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2019. - 448 stron : ilustracje ; 25 cm +

ISBN: 9788380985780
Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku / pod redakcją Tomasza Kozłowskiego, Jana Olaszka i Grzegorza Wołka. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. - 264 strony ; 24 cm.

ISBN: 9788380986046
Orłowska, Beata A.
Kresy Wschodnie II RP we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców ziemi lubuskiej / Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski ; Akademia im. Jakuba z Paradyża. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2019. - 193 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788365466662