Filologia

Bednarski, Kazimierz (1948- ).
Chciałbym dziś mówić tak ciepło i prosto... / Kazimierz Bednarski. - Koszalin : [Wydawnictwo Ojców Franciszkanów], 2017. - [56] strony : ilustracje kolorowe ; 31 cm.

ISBN: 9788377661444
Cali, Dennis D. (1959- ).
Mapping media ecology : introduction to the field / Dennis D. Cali. - New York : Peter Lang, 2017. - XXI, 256 stron ; 23 cm.

ISBN: 9781433137839 | 9781433127632 | 9781453918715 | 9781433137822
Chodźko, Bożena.
Tradycja i współczesność od etyki do socjotechniki : studia o literaturze staropolskiej / Bożena Chodźko ; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych Wschód-Zachód. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski, 2018. - 226, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376572581
Deformacje rzeczywistości / pod redakcją Arkadiusza Lubonia, Moniki Karpińskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 209, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379964987
Drzewucki, Janusz (1958- ).
Lekcje u Różewicza : (teksty krytycznoliterackie i osobiste) / Janusz Drzewucki. - Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, 2018. - 366, [6] stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788365502957
Finland Suomi 100 : language, culture, history / Ulla Tuomarla, Iwona Piechnik, Bernadett Bíró (eds.). - Kraków : | Helsinki : Jagiellonian Library ; | University of Helsinki, 2017. - 512 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788394971625 | 9788394971632
Garbol, Tomasz (1973- ).
Czesław Miłosz : los / Tomasz Garbol. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 199, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788380888944 | 9788380888951
Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln : interdisziplinäre Perspektiven. Bd. 2 / herausgegeben von Krystyna Mihułka, Małgorzata Sieradzka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 262 strony : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379965243
Julian Tuwim : tradycja, recepcja, perspektywy badawcze / pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha. - Białystok : Instytut Filologii Polskiej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, 2017. - 376, [8] stron : ilustracje ; 20 cm.

ISBN:
Kornacka-Sareło, Katarzyna.
Motywy kabalistyczno-frankistowskie w Dziadach Adama Mickiewicza / Katarzyna Kornacka-Sareło. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2016. - 188, [1] s. ; 24 cm.

ISBN: 9788365287243
Lawenda, Tomasz.
Fraszki miłosne Jana Kochanowskiego : paradygmat elegijny / Tomasz Lawenda. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 168 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788322790885
Literatura a religia - wyzwania postsekularności / redakcja Tomasz Garbol ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. - 270 s. ; 21 cm.

ISBN: 9788380613522
Miciński, Tadeusz (1873-1918).
Pisma rozproszone. T. 1, Eseje i publicystyka 1896-1908 / Tadeusz Miciński ; redakcja naukowa edycji Marcin Bajko i Jarosław Ławski ; wstęp, opracowanie tekstów i przypisy Marcin Bajko i Wojciech Gutowski ; w tomie wykorzystano ozdobniki z epoki autorstwa Franciszka Siedleckiego. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2017. - 576 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788376572970
Młodzież polska na obczyźnie - zadania edukacyjne / red. Dorota Praszałowicz, Joanna Kulpińska ; Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. - 457 s., [6] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788376761930
Niżyńska, Joanna.
Królestwo małoznaczącości : Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer / Joanna Niżyńska ; przekład autoryzowany z języka angielskiego Agnieszka Pokojska. - Kraków : Universitas, 2018. - 320, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788324222919 | 9788324233144
Noworolska, Barbara.
Kultura literacka Podlasia : szkice / Barbara Noworolska ; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód", Stowarzyszenie Naukowe "Oikoumene". - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2017. - 345 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788376572345
Pawlina, Krzysztof (1959- ).
Zegarowi wykradam minuty / Krzysztof Pawlina. - Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2018. - 94 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788372579034
Poe-Land : studia i szkice / pod redakcją Kazimierza Maciąga, Oksany Weretiuk, Elżbiety Rokosz-Piejko i Grety Jagiełły. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 271 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788379965144
Profesor Alina Kowalczykowa : doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 11 kwietnia 2018 roku / redakcja tomu Joanna Godlewska, Anna Janicka, Jarosław Ławski ; Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2018. - 101 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 21 cm.

ISBN: 9788376572031
Profesor Halina Krukowska doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 11 kwietnia 2018 roku / redakcja tomu Joanna Godlewska, Anna Janicka, Jarosław Ławski. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski, 2018. - 101 stron : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788376572987
Puchała-Ladzińska, Karolina.
Translating medical texts / Karolina Puchała-Ladzińska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 147 stron : ilustracje ; 30 cm.

ISBN: 9788379964888
Sękowski, Józef Julian (1800-1858).
Fantastyczne podróże Barona Brambeusa / Józef Sękowski ; przekład Witalis Olechowski, wstęp Jarosław Ławski i Joanna Dziedzic ; redakcja tomu, opracowanie tekstów Małgorzata Burzak-Janik i Jarosław Ławski ; Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2017. - 313 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376572178
Sokólska, Urszula.
O, mowo polska, ty ziele rodzime... : wokół refleksji nad kształtem polszczyzny / Urszula Sokólska. - Białystok : Uniwersytet. Wydział Filologiczny : | Wydawnictwo Prymat, 2017. - 337 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788376572185
Steffen, Wiktor (1903-1997).
Moja droga przez życie / Wiktor Steffen ; do druku przygotował, opatrzył przedmową i przypisami oraz uzupełnił dodatkowymi ilustracjami Tadeusz Batóg. - Poznań : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2018. - 234, [1] strona : ilustracje, errata ; 25 cm.

ISBN: 9788365579270

Filozofia

Anderwald, Andrzej (1964- ).
Zur Vernünftigkeit des Glaubens : Überlegungen zum Dialog zwischen (Fundamental-) Theologie und Naturwissenschaften / Andrzej Anderwald. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2017. - 167 stron ; 20 cm.

ISBN: 9788365860057
Cali, Dennis D. (1959- ).
Mapping media ecology : introduction to the field / Dennis D. Cali. - New York : Peter Lang, 2017. - XXI, 256 stron ; 23 cm.

ISBN: 9781433137839 | 9781433127632 | 9781453918715 | 9781433137822
Chojnacki, Grzegorz (1967- ).
Relacyjność osoby ludzkiej : studium antropologiczno-teologiczne pism Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża) / Grzegorz Chojnacki ; [recenzenci: Paweł Bortkiewicz, Czesław Parzyszek]. - Poznań : Pallottinum, 2015. - 311 s. : err. ; 24 cm.

ISBN: 9788370147587
Domeracki, Piotr.
Horyzonty i perspektywy monoseologii : filozoficzne studium samotności / Piotr Domeracki. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. - 425 stron ; 23 cm.

ISBN: 9788323137856
Duraj, Jarosław Marek (1973- ).
Being in-between: the role of metaxy in the philosophy of Eric Voegelin / Jarosław Marek Duraj S.J. ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Filosofia. - Roma : [wydawca nieznany], 2017. - 184 strony ; 24 cm.

ISBN:
Gusin, Michał.
Symptomy psychoanalizy : Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii / Michał Gusin. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018. - [2], 427, [3] strony : ilustracje ; 21 cm.

ISBN: 9788324226979 | 9788324229123
Kołakowski, Leszek (1927-2009).
Listy 1957-2007 / Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki ; do druku podał, komentarzem i aneksami opatrzył Andrzej Walicki ; z rękopisów przepisał i opracował Henryk Citko. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2018. - 387, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788376831596
Logos : filozofia słowa : szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury / pod redakcją naukową Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha. - Białystok : Instytut Filologii Polskiej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, 2017. - 277, [7] stron : ilustracje ; 20 cm.

ISBN: 9788386064465
Majcherek, Janusz A. (1955- ).
Człowiek, przyroda, moralność / Janusz A. Majcherek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018. - 198, [1] strona ; 21 cm.

ISBN: 9788376389295
Niżyńska, Joanna.
Królestwo małoznaczącości : Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer / Joanna Niżyńska ; przekład autoryzowany z języka angielskiego Agnieszka Pokojska. - Kraków : Universitas, 2018. - 320, [2] strony ; 24 cm.

ISBN: 9788324222919 | 9788324233144
Parisi, Pierluigi (1975- ).
Heidegger alla radice dimenticata dell'Occidente : per una fenomenologia della cultura in età globale / Pierluigi Parisi ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Filosofia. - Roma : [wydawca nieznany], 2017. - 142 strony ; 24 cm.

ISBN:
Pexidr, Karel (1929- ).
Relativist philosophy / Karel Pexidr. - Pilsen : published by the University of West Bohemian in Pilsen, 2016. - 180 stron ; 22 cm.

ISBN: 9788026106142 | 9788026106135
Pinheiro, Francisco Antonio Agnelo Jacinto.
The scientific mentality and secularity in the philosophy of Charles Taylor / Francisco Antonio Agnelo Jacinto Pinheiro ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Filosofia. - Roma : [wydawca nieznany], 2016. - 301 stron ; 24 cm.

ISBN:

Informacja naukowa

20/10 : "Spotkania z Arcydziełem" w Bibliotece Raczyńskich / pod redakcją Agnieszki Baszko. - Poznań : Biblioteka Raczyńskich, 2018. - 156 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788394323349
Kolesár, Zdeno (1960- ).
Historia projektowania graficznego / Zdeno Kolesár, Jacek Mrowczyk ; przekład tekstu słowackiego Joanna Goszczyńska. - Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2018. - 357, [2] strony : ilustracje (głównie kolorowe) ; 26 cm.

ISBN: 9788365271761
Nauka o informacji / pod redakcją Wiesława Babika ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016. - 711, [1] s. : il. ; 25 cm.

ISBN: 9788364203824
Rusińska-Giertych, Halina.
Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia / Halina Rusińska-Giertych. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - 388, [1] strona, [1] karta tablica złożona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788322935934

Kulturoznawstwo

CATL - Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej w Polsce : przewodnik / [przygot. materiału do publ. Agnieszka Kudełka, Małgorzata Kudosz, Ewa Sularz ; oprac. red. Marta Drobnik, Anna Morawska]. - Warszawa : Ośrodek Karta : | Fundacja Ośrodka Karta, 2014. - 331, [1] s. : il. ; 19 cm.

ISBN: 9788361283973
Codzienność rytuału : magia w życiu społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej / pod redakcją Adriana Mianeckiego. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. - 262 stron : ilustracje ( w tym kolorowe) ; 21 cm.

ISBN: 9788323139836
Człowiek w obliczu wielkich pytań : kino Krzysztofa Zanussiego / redakcja naukowa Joanna Kazimiera Wawrzynów, Wawrzyniec Zbigniew Wojtyra. - Wrocław : Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów Prowincji Świętej Jadwigi, 2018. - 214 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788395062100
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998 / redakcja Joanna Kiliszek. - Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie : | Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2017. - 403, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 31 cm.

ISBN: 9788365455611
Finland Suomi 100 : language, culture, history / Ulla Tuomarla, Iwona Piechnik, Bernadett Bíró (eds.). - Kraków : | Helsinki : Jagiellonian Library ; | University of Helsinki, 2017. - 512 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788394971625 | 9788394971632
Od konfliktu do współistnienia i współpracy. T. 2, Sąsiedzi w historiografii, edukacji i kulturze / redakcja naukowa Teresa Maresz i Katarzyna Grysińska-Jarmuła. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. - 304 strony : ilustracje (głównie kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788380181557
Ossowska, Maria (1896-1974).
Norme morali : tentativo di sistematizzazione / Maria Ossowska ; a cura di Alberto Pirni ; traduzione dal polacco di Serafina Santoliquido, rivista e integrata da Anna Czajka e Gerardo Cunico. - Sesto San Giovanni : Mimesis, 2017. - 272, [2] strony ; 21 cm.

ISBN: 9788857546292
Rusińska-Giertych, Halina.
Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia / Halina Rusińska-Giertych. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - 388, [1] strona, [1] karta tablica złożona : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788322935934
W kręgu magii, baśni i poezji mojej małej ojczyzny : Międzynarodowy Polsko-Ukraiński projekt edukacyjny / pod redakcją Zygmunta Tomasza Gajowniczka i Maryny Wasiliewej. - Latowicz : Parafia Matki Bożej Różańcowej w Wielgolasie, 2015. - 202 s. ; 25 cm.

ISBN: 9788393112357
Zając, Izabela
Historia zabytkowych albumów do przechowywania fotografii / Izabela Zając. - Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2017. - 287, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788365455758
Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 6, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku / redakcja naukowa Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski, 2018. - 447 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

ISBN: 9788376572079

Media

Cali, Dennis D. (1959- ).
Mapping media ecology : introduction to the field / Dennis D. Cali. - New York : Peter Lang, 2017. - XXI, 256 stron ; 23 cm.

ISBN: 9781433137839 | 9781433127632 | 9781453918715 | 9781433137822
Czarny-Drożdżejko, Elżbieta.
Sprostowanie prasowe : we współczesnym orzecznictwie i doktrynie prawniczej / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2017. - 158 stron ; 21 cm.

ISBN: 9788374386296 | 9788374386302
Geografia wyborcza Polski : interpretacje postaw i zachowań obywateli / redakcja naukowa Tomasz Koziełło, Dominik Szczepański. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 339 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379965205
Kalisiak-Mędelska, Magdalena.
Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym : między Matrixem a Realem / Magdalena Kalisiak-Mędelska, Paweł A. Nowak, Piotr Król. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 125, [3] strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788380888913 | 9788380888920
Karczewska, Anna Maria.
New journalism as a window onto the 1960s counterculture / Anna Maria Karczewska ; University of Białystok, Faculty of Philology. - Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwa, 2017. - 263 strony ; 21 cm.

ISBN: 9788376572666
Majorek, Marta.
Anarchizm 2.0 : ideologia i praktyka w dobie nowych mediów / Marta Majorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : | na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - 306 s. : il. ; 24 cm.

ISBN: 9788365208651 | 9788365208835
Mielczarek, Tomasz.
Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości / Tomasz Mielczarek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018. - 260 stron ; 24 cm.

ISBN: 9788324234028 | 9788324233304
Miłosierdzie, komunikacja, zdrowie : wokół życia i działalności św. Hannibala Marii di Francia / redakcja Robert Nęcek, Wojciech Misztal. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe, 2018. - 189, [1] strona ; 20 cm.

ISBN: 9788374386531 | 9788374386548
Teologia i film : perspektywy badawcze / redakcja naukowa Bartosz Wieczorek. - [Kraków] : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2017. - 141, [3] s. ; 21 cm.

ISBN: 9788365432438

Medycyna

Evans, Daryl.
Health promotion and public health for nursing students / Daryl Evans, Dina Coutsaftiki, C. Patricia Fathers. - Thousand Oaks, California : | London : Sage Publications ; | Learning Matters, 2017. - VIII, 168 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9781473977853 | 9781473977846
Evans, Daryl.
Health promotion and public health for nursing students / Daryl Evans, Dina Coutsaftiki, C. Patricia Fathers. - Thousand Oaks, California : | London : Sage Publications ; | Learning Matters, 2017. - VIII, 168 stron : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9781473977853 | 9781473977846
Lewis, Sharon Mantik.
Medical surgical nursing : assessment and management of clinical problems / Sharon L. Lewis, Linda Bucher, Margaret McLean Heitkemper, Mariann M. Harding ; section editors Jeffrey Kwong, Dottie Roberts. - St. Louis : Elsevier, 2017. - XXX, [2], 1670 s., I-65 : il. kolor. ; 29 cm.

ISBN: 9780323328524 | 9780323355933
Lewis, Sharon Mantik.
Medical surgical nursing : assessment and management of clinical problems / Sharon L. Lewis, Linda Bucher, Margaret McLean Heitkemper, Mariann M. Harding ; section editors Jeffrey Kwong, Dottie Roberts. - St. Louis : Elsevier, 2017. - XXX, [2], 1670 s., I-65 : il. kolor. ; 29 cm.

ISBN: 9780323328524 | 9780323355933
Puchała-Ladzińska, Karolina.
Translating medical texts / Karolina Puchała-Ladzińska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 147 stron : ilustracje ; 30 cm.

ISBN: 9788379964888
Sharma, Suresh K.
Textbook of biochemistry & biophysics for nurses : as per the syllabus of Indian Nursing Council / Suresh K. Sharma ; foreword Raj Kumar. - New Delhi ; | London ; | Philadelphia ; | Panama : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2014. - XVIII, 290 stron : ilustracje kolorowe ; 23 cm.

ISBN: 9789350907320
Sharma, Suresh K.
Textbook of biochemistry & biophysics for nurses : as per the syllabus of Indian Nursing Council / Suresh K. Sharma ; foreword Raj Kumar. - New Delhi ; | London ; | Philadelphia ; | Panama : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2014. - XVIII, 290 stron : ilustracje kolorowe ; 23 cm.

ISBN: 9789350907320

Nauki biologiczne

Chylarecki, Przemysław.
Trendy liczebności ptaków w Polsce / autorzy: Przemysław Chylarecki, Tomasz Chodkiewicz, Grzegorz Neubauer, Arkadiusz Sikora, Włodzimierz Meissner, Bartłomiej Woźniak, Przemysław Wylegała, Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski, Jacek Betleja, Szymon Bzoma, Zdzisław Cenian, Andrzej Górski, Michał Korniluk, Jadwiga Moczarska, Dorota Ochocińska, Sławomir Rubacha, Maria Wieloch, Monika Zielińska, Piotr Zieliński oraz Lechosław Kuczyński ; Inspekcja Ochrony Środowiska. - Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2018. - 471 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

ISBN: 9788395088100
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Janiny Ciechanowicz-McLean, Jana Olszewskiego ; autorzy Janina Ciechanowicz-McLean [i 21 pozostałych]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - 313 stron : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788379965175
Szczygielski, Kornel.
Balonoplastyka w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych = Balloon sinuplasty in chronic rhinosonusitis treatment / Kornel Szczygielski ; Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2018. - 161, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

ISBN: 9788394847722

Nauki historyczne

20/10 : "Spotkania z Arcydziełem" w Bibliotece Raczyńskich / pod redakcją Agnieszki Baszko. - Poznań : Biblioteka Raczyńskich, 2018. - 156 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788394323349
Halina Korn-Żuławska (1902-1978) : katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu / Joanna Krasnodębska ; redakcja naukowa Ewa Bobrowska ; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - 500 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.

ISBN: 9788323139034
500 lat Reformacji w Polsce / zespół autorski : Dariusz Bruncz [i 12 pozostałych] ; redakcja Paweł Ciecieląg, Ewa Jóźwiak, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny : | Kościół Ewangelicko-Augsburski : | Kościół Ewangelicko-Reformowany, 2017. - 219, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 22 cm.

ISBN: 9788370276676
70 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / redakcja katalogu Zuzanna Tomaś-Krynicka. - Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2018. - 187, [5] stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

ISBN: 9788365455888
Barok na Broumovsku ze śląskiej perspektywy : historia i współczesność / pod redakcją Arkadiusza Wojtyły i Małgorzaty Wyrzykowskiej. - Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. - 313 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 31 cm.

ISBN: 9788394151829
Bosch : the 5th centenary exhibition / edited by Pilar Silva Maroto ; Museo Nacional del Prado ; [translations Paul Edson i 10 pozostałych]. - London : Thames & Hudson, 2017. - 396, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm.

ISBN: 9780500970799
Bystrzak, Tadeusz (1954- ).
Teodor Marian Talowski / Tadeusz Bystrzak ; wprowadzenie Zbigniew Beiersdorf, Jan Kurek, Zdzisława Tołłoczko ; tłumaczenie na język angielski Jacek Kołątaj. - Kraków : [Wydawnictwo Attyka], 2017. - 423, [9] stron : ilustracje kolorowe ; 31 cm.

ISBN: 9788365644343
CATL - Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej w Polsce : przewodnik / [przygot. materiału do publ. Agnieszka Kudełka, Małgorzata Kudosz, Ewa Sularz ; oprac. red. Marta Drobnik, Anna Morawska]. - Warszawa : Ośrodek Karta : | Fundacja Ośrodka Karta, 2014. - 331, [1] s. : il. ; 19 cm.

ISBN: 9788361283973
Coming out : najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2017 / kurator wystawy Paweł Nowak ; tłumaczenie Maria Witkowska, Anna Banout. - Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2017. - 255, [4] strony : ilustracje ; 28 cm.

ISBN: 9788365455697
Dal Santo, Stefano (1968- ).
Il clero nella Diocesi di Padova attraverso le visite pastorali post-tridentine (1563-1594). 1 / Stefano Dal Santo ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia Ecclesiastica. - Padova : [wydawca nieznany], 2016. - XXXIV, 673, [2] strony ; 24 cm.

ISBN:
Dal Santo, Stefano (1968- ).
Il clero nella Diocesi di Padova attraverso le visite pastorali post-tridentine (1563-1594). 2 / Stefano Dal Santo ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia Ecclesiastica. - Padova : [wydawca nieznany], 2016. - Strony [5], 678-1147, [2] ; 24 cm +

ISBN:
Dane Lokando, Richard (1971- ).
Le Saint-Siège et l'Etat Indépendant du Congo (1885-1908) : l'organisation des missions catholiques entre profits, conflits et compromis / Richard Dane Lokando ; Pontificia Università Gregoriana. Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa. - Roma : [wydawca nieznany], 2016. - 137 stron ; 24 cm.

ISBN:
Dyck, Heinrich (1850-1912).
Dziennik żuławski : Tagebuch / Heinrich Dyck ; [tłumaczenie Małgorzata Rysicka]. - Sztum : | Nowy Dwór Gdański : Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina ; | [s.n.], 2015. - 182, [1] s. : il. ; 21 cm.

ISBN: 9788394157319
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998 / redakcja Joanna Kiliszek. - Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie : | Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2017. - 403, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 31 cm.

ISBN: 9788365455611
Dżurkowa-Kossowska, Irena.
Artystyczna rekonkwista : sztuka w międzywojennej Polsce i Europie / Irena Kossowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - 570, [1] strona : ilustracje ; 28 cm.

ISBN: 9788323139157
Fair book : aktywność = activity / redakcja naukowa Katarzyna Kasia, Magda Kochanowska ; tłumaczenia Ewa Kanigowska-Gedroyć, Soren Gauger. - Warszawa : Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych, 2017. - 264 strony : ilustracje ; 23 cm.

ISBN: 9788365455659
Finland Suomi 100 : language, culture, history / Ulla Tuomarla, Iwona Piechnik, Bernadett Bíró (eds.). - Kraków : | Helsinki : Jagiellonian Library ; | University of Helsinki, 2017. - 512 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.

ISBN: 9788394971625 | 9788394971632
Fitzneale, Richard (ca 1130-1198).
Dialog o szachownicy czyli O Urzędzie Skarbu w średniowiecznej Anglii / Richard Fitz Nigel ; edycja Sławomir Sojak ; tłumaczenie Rafał Toczko, Genowefa Malicka. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. - XXXV, [1], 155, [1] strona ; 23 cm.

ISBN: 9788323140184 | 9788323140146
Gierowski, Stefan (1925- ).
Dorota Grynczel : twórczość / pod redakcją Rafała Kowalskiego ; teksty Stefan Gierowski, Bożena Kowalska, Zbigniew Taranienko ; tłumaczenie Katarzyna Zając. - Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2017. - 263, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 34 cm.

ISBN: 9788365455543
Górecki, Piotr (1975- ).
Parafie i kościoły diecezji gliwickiej = Parishes and churches of the Diocese of Gliwice / Piotr Górecki. - Gliwice ; | Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2017. - 306 stron, [68] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

ISBN: 9788365860019 | 9788373425873
Goss, Jared.
French art deco / Jared Goss. - New York : | New Haven : The Metropolitan Museum of Art ; | distributed by Yale University Press, 2014. - IX, [1], 270 stron : ilustracje kolorowe ; 28 cm.

ISBN: 9781588395252 | 9780300204308
Graeber, David (1961- ).
Dług : pierwsze pięć tysięcy lat / David Graeber ; tłumaczenie Bartosz Kuźniarz. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. - 637, [2] strony : ilustracje ; 25 cm.

ISBN: 9788365853196