Lists

Log in to create new lists.
List name Contents Type  
Nauki przyrodnicze - książki 11.01.2019 2969 items Public  
Nauki przyrodnicze - prace dyplomowe 11.01.2019 419 items Public  
Pedagogika - czasopisma 200 items Public  
Pedagogika - książki 4406 items Public  
Polityka społeczna 438 items Public  
polityka społeczna - full 20 items Public  
Polska bibliografia literacka 3 items Public  
Polska bibliografia literacka za lata 9 items Public  
Praca socjalna 38 items Public  
praca socjalna - full 20 items Public  
Pracownia Metod Diagnostycznych, Instytut Psychologii UKSW 585 items Public  
prawo medyczne (od r.2000) 27 items Public  
prl a jugosławia 3 items Public  
Psychiatria od 2000 r. 257 items Public  
Psychologia od 2000 r. 2879 items Public  
Socjologia od 2000 r. 2077 items Public  
Sztuka - czasopisma zagraniczne 54 items Public  
sztuka-historia 16 items Public  
Zarządzanie jakością powietrza - czasopisma 63 items Public  
Zarządzanie Jakością powietrza - inne 48 items Public  
 <<    1  2  3  4    >>

Powered by Koha