Normal view MARC view

Polska Akademia Umiejętności (1990- ). (Nazwa ciała zbiorowego)

Preferred form: Polska Akademia Umiejętności (1990- ).
Used for/see from:
 • PAU.
 • Academia Litterarum Polonica.
 • Academia Scientiarum et Litterarum Polona.
 • Academia Polona Scientiarum et Litterarum.
 • Academia Polona Litterarum et Scientiarum.
 • Polish Academy of Arts and Sciences.
 • Poola Kunstide ja Teaduste Akadeemia.
 • Polska Akademia Umiejętności.
 • Accademia Polacca delle Scienze e delle Lettere.
 • Polʹsʹka akademìa nauk ì mistectv.
 • Polʹskaâ Akadèmìâ Mastactva.
 • Académie polonaise des sciences et des lettres.

Akademia Umiejętności w Krakowie powstała z przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Funkcjonowała w l. 1872-1919. Od 1919 (z przerwą w czasie wojny) nazwa - Polska Akademia Umiejętności. 1952 zakończyła działalność. Jej kontynuatorką była Polska Akademia Nauk. W 1990 reaktywowana Polska Akademia Umiejętności.

Kp. Modus vivendi / vlj. Raimo Pullat. - Tallinn, 2002.

Kp. Sfida di Giovanni Paolo II per l'uomo del XXI secolo / coordinatori scientifici: Marko Jačov e Franciszek Ziejka. - Lecce ; Cracovia, 2013.

Studia Politologica Ucraino-Polona / Ìnstitut Deržavi ì Prava ìmenì V. M. Korec'kogo Nacìonal'noï Akademìi Nauk, Ukraïni Pol's'ka Akademìa Nauk ì Mistectv. - Vip. 3 (2013)-.

Spadčyna Vâlìkaga Knâstva Lìtoǔskaga ǔ belaruskaj move / Lešèk Bèdnarčuk, [ustupnae slova Irydy Grèk-Pabìs i Vìtaǔta Kìpelâ ; pod rèdakcyâj Ûryâ Garbìnskaga ; Belaruskì Instytut Navukì j Mastactva, Pol'skaâ Akadèmìâ Mastactva, Unìvèrsìtèt Maryi Kûry-Skladoǔskaj]. - N'û Ërk, 2014.

Kp. Conférences présentées à l'occasion de la 73-ème Session de l'Union Académique Internationale / [red. Elżbieta Fiałek]. - Cracovie, 1999. (Académie Polonaise des Sciences et des Lettres)

Polska Akademia Umiejętności pau.krakow.pl/

Powered by Koha