Godlewska, Bernadeta.

Hip hop subkultura lat dziewięćdziesiątych w Polsce : kontestacja czy moda / Bernadeta Godlewska. - Warszawa, 2003. - 115 k. : fot. ; bibliogr.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz. Maszynopis komputerowy.

Praca magisterska. Seminarium: Socjologia pracy i organizacji. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych.
Hip hop. Subkultura młodzieżowa. Młodzież--kultura--20 w.

Powered by Koha