Nauki o rodzinie - doktoraty_03.2021 https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=898 RSS feed for public list Nauki o rodzinie - doktoraty_03.2021 Akomodacyjne procesy w rodzinie w obliczu starzenia się rodziców : by Łysik, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269291 Aksjologiczne uwarunkowania konfliktów w systemie rodzinnym pomiędzy dorastającymi dziećmi i osobami dla nich znaczącymi / by Trylińska-Tekielska, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254737 Bezdzietność jako problem współczesnej polskiej rodziny i jej skutki / by Kurzyńska, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271124 Bezradność wyuczona i cechy osobowości kobiet doświadczających przemocy małżeńskiej / by Fabiszewska, Grażyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255380 Czcij ojca twego i matkę twoją w tradycji biblijnej / by Grajewski, Jan Lucjan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242147 Czynniki warunkujące kształtowanie postaw młodzieży wobec seksualności człowieka / by Komorowska-Pudło, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257806 Dar miłości i płodności podstawą jedności małżeństwa sakramentalnego / by Marek, Elżbieta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269738 Decyzja nieodwołalna na przykładzie małżeństwa sakramentalnego : by Rujner, Agata Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=320671 Dezintegracja współczesnej rodziny na Slowacji / by Kollár, Roman. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269295 Duchowe macierzyństwo jako powołanie kobiety : by Steć, Hanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271418 Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka / by Bączek, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270312 Dynamika okazywania uczuć a powodzenie małżeństwa / by Linek, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256469 Èglise - famille de Dieu: Enjeux et défis ecclésiologiques en Afrique contemporaine à la Lumière de l'enseignement du pape Jean Paul II / by Tanke, Cherles Vianney. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269708 El matrimonio como "comunidad de vida y amor" : by Kruszewski, Jerzy. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248558 Etos rodziny chrześcijańskiej na tle prądów umysłowych okresu przedtrydenckiego / by Kłys, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244021 Ewolucja uprawnień i obowiązków wspólnoty życia jako przedmiotu zgody małżeńskiej od 1917 roku / by Stawniak, Henryk https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246515 Formacja do dojrzałości chrześcijańskiej w Ruchu Rodzin Nazaretańskich / by Strzelecka, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268180 Formacja przedmałżeńska w archidiecezji białostockiej : by Chwiećko, Jerzy https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=320693 Formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie : by Pobuta, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269293 Formy wsparcia rodziny we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-prawnych : by Olejnik, Iwona https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269288 Godność prokreacji ludzkiej w kontekście technik reprodukcyjnych : by Czujek, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268941 Il matrimonio come "communio personarum" nel magistero attuale / by Kania, Marek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262375 Instytucjonalna ochrona rodziny w Polsce : by Czuba, Wiesław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266937 Istotne obowiązki małżeńskie w świadomości chrześcijan rozwiedzionych na przykładzie wybranych parafii archidiecezji warmińskiej : by Zieliński, Jacek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253433 Istotne obowiązki małżeńskie w świadomości młodzieży na przykładzie wybranych klas maturalnych Archidiecezji Warmińskiej / by Tunkiewicz, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248514 Jakość relacji małżeńskich matek wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym / by Michałowska, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254733 Kanoniczne postępowanie apelacyjne w sprawach o nieważność małżeństwa w świetle odnowionego prawa procesowego / by Ciesielski, Stefan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242842 Katecheza młodzieży wobec kryzysu moralności w kontekście przygotowania do małżeństwa / by Puchalska, Ewelina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269771 Katolickie ośrodki adopcyjno-opiekuńcze jako wyraz troski Kościoła o dobro dziecka osieroconego : by Kotynia, Ryszard. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266895 Kobieta i macierzyństwo w środowisku przestępstwa i kary w Zakładzie Karnym dla kobiet w Grudziądzu w latach 1989-1992 / by Lewandowski, Grzegorz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244553 Kościół jako Rodzina Boża : by Abramek, Rufin Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242154 Kryteria dojrzałej osobowości w rodzinie według Kardynała Stefana Wyszyńskiego : by Roszewski, Mariusz A. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255393 Kryzys małżeński jako wyzwanie dla duszpasterstwa : by Tykarski, Sławomir https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269354 Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie : by Kawecki, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268974 Macierzyństwo Boga w Starym Testamencie / by Walewski, Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257837 Małżeńskie powołanie mężczyzny i niewiasty apostolskim darem i zadaniem w nauczaniu Jana Pawła II / by Chorzyńska, Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271158 Małżeństwo i rodzina w rozumieniu młodzieży katechizowanej na Białorusi / by Siołkowski, Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257800 Małżeństwo we współczesnych umowach Stolicy Apostolskiej z państwami / by Adamczewski, Witold https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248859 Matka jako podmiot wychowania w edukacji domowej : by Zakrzewska, Marzena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269013 Mesjańska rodzina Jezusa w Ewangelii wg św. Marka / by Stroczyński, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269766 Miejsce i rola rodziny chrześcijańskiej w Kościele według przekazu wybranych tygodników katolickich / by Wedziuk, Mariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267365 Model duchowości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnych ruchach rodzinnych w Polsce / by Włodarczyk, Krzysztof Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259121 Model małżeństwa i rodziny w opinii wybranych klas maturalnych diecezji siedleckiej : by Klementowicz, Sławomir. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253558 Model małżeństwa i rodziny w środowisku polonijnym na przykładzie Hamburga / by Koszałka, Grażyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257330 Model narzeczeństwa i małżeństwa w świadomości młodzieży akademickiej : by Mikuła, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242146 Model rodziny w programie i praktyce działalności Ruchu "Światło-Życie Domowego Kościoła" : by Żołyniak, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269692 Model wychowania religijnego w rodzinie pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych i rolników indywidualnych : by Goliński, Edward https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256483 Moralny sens "mowy ciała" w życiu małżeńskim w świetle katechez środowych Jana Pawła II "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" / by Kreczmańska, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269760 Nauczycielska, kapłańska i pasterska misja rodziny w nauczaniu Jana Pawła II / by Dowal, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267000 Nauka Jana Pawła II o urzeczywistnianiu się Kościoła w sakramencie małżeństwa. by Szymczak, Jarosław Szymon https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246711 Nauka św. Jana Chryzostoma o małżeństwie / by Celmerowski, Władysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242765 Niektóre elementy osobowości matek samotnych a ich postawy rodzicielskie i reakcje przystosowawcze dzieci / by Jeżewska, Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253275 Niezdolność do wypełniania obowiązków małżeńskich spowodowana schorzeniami psychicznymi : by Kosowicz, Stanisław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244152 Obraz duchowości małżeńskiej w oparciu o czasopismo "L'Anneau d'Or" : by Domagalski, Kazimierz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243006 Obraz ojca we współczesnej rodzinie polskiej : by Bańdur, Zofia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269025 Obrona ważności małżeństwa a poszukiwanie prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego na podstawie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych w Trybunale Diecezji Łódzkiej w latach 1920-2006 / by Bartczak, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268190 Obrzędy sakramentu małżeństwa w aspekcie podstawowych rzeczywistości liturgii / by Wołoszka, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252018 Ocena teologiczna doktryny o małżeństwie i rodziny zawartej w polskojęzycznej literaturze Świadków Jehowy / by Jaroś, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=273767 Ochrona prawa rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci w prawie kanonicznym i w prawie państw członkowskich Unii Europejskiej : by Zdunek, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269742 Ochrona uprawnień rodziny w prawodawstwie kościelnym i PRL po II Wojnie Światowej / by Kiełbus, Mieczysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243973 Oddziaływanie moralne ks. Władysława Korniłowicza na tle teorii kierowania wychowawczego : by Niszczota, Emilia Janina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248554 Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej / by Słyk, Jerzy. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267011 Ojcostwo i macierzyństwo jako kryterium moralności chrześcijańskich w świetle nauczania Jana Pawła II / by Czarna, Grażyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266894 Pastoralne aspekty paschalnych obrzędów domowych współczesnej rodziny polskiej / by Wysocki, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247378 Pastoralno-liturgiczne funkcje rodziny w polskiej literaturze posoborowej / by Skalski, Edmund https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252666 Patologiczna zazdrość a niezdolność do zawarcia małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej / by Gałczyński, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269353 Pedagogia Chrystusa w myśli teologicznej Bernarda Sesboue / by Mbida, Franck H. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269428 Płeć psychologiczna a style radzenia sobie ze stresem u kobiet - ofiar przemocy ze strony partnera / by Kluczyńska, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256473 Podstawy teologiczno-antropologiczne katechezy rodzinnej : by Stala, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249176 Pojednanie rodzin wyzwaniem duszpasterskim dla kościoła katolickiego w Rwandzie po wojnie domowej (1990-1994) / by Habimana, Pascal Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=320690 Pokoleniowa transmisja postaw rodzicielskich : by Steckiewicz, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246725 Polityka rodzinna w Polsce w latach 1989-2001 / by Orłowski, Dariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254332 Polityka rodzinna w Polsce w latach 1997-2007 : by Simka, Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268205 Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II / by Szczerek, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260879 Postawy i zachowania religijno-moralne współczesnych imigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych : by Jurjewicz, Hubert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269081 Postawy wobec nierozerwalności małżeństwa w opinii wybranych kategorii ludności Żnina : by Len, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244457 Prakseologiczne implikacje teologii rodziny w Diecezji Chełmińskiej i Pelplińskiej / by Kozłowski, Bogdan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269691 Prawa dziecka a świadczenia rodzinne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii / by Kawińska, Martyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262335 Problem małżeństw mieszanych w Kościołach wschodnich obrządku bizantyjskiego : by Próchniak, Marian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246049 Problematyka małżeństwa i rodziny w świetle instrukcji Erga migrantes caritas Christi / by Olszewska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269717 Problematyka rodzinna w Księdze Syracydesa / by Goliński, Rafał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269554 Program mieszkaniowy "Rodzina na swoim" jako element polityki prorodzinnej państwa : by Frączek, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269388 Program przysposobienia do życia w rodzinie jako przedmiot dialogu z młodzieżą / by Sławiński, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246396 Promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa budowaniem "Nowej kultury ludzkiego życia" (Ev 6) w świetle nauczania Jana Pawła II / by Bassa, Bożena https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271127 Przemoc wobec dziecka w rodzinie w polskim prawie karnym / by Kałdon, Barbara Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269194 Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w kontekście aktualnych przemian społeczno-obyczajowych w Polsce : by Zakrzewski, Grzegorz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269481 Przygotowanie dziecka do pierwszej Komunii świętej w świetle dokumentów Kościoła w Niemczech i w Polsce po Soborze Watykańskim II / by Borek, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269577 Przygotowanie i obrzędy sakramentu małżeństwa w polskich czasopismach teologicznych w latach 1963-2003 / by Stachlewski, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262340 Psychologiczna analiza postaw prorodzinnych rodziców i ich dzieci : by Szymczyk, Leokadia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258407 Psychologiczna i społeczna charakterystyka kandydatów na rodziców adopcyjnych / by Milewska, Ewa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253487 Psychologiczne wyznaczniki troski o zdrowie u rodziców małych dzieci / by Rosińska, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269616 Psychospołeczne uwarunkowania jakości związku małżeńskiego i radzenia sobie w sytuacji rozłąki : by Polcyn-Radomska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=283369 Psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec metod regulacji poczęć / by Jasiński, Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247573 Recepcja nauki Soboru Watykańskiego II i posoborowego ustawodawstwa powszechnego w przedmiocie małżeństwa i rodziny w uchwałach synodów polskich : by Rojek, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252668 Rodzina jako pierwsze i podstawowe środowisko katechetyczne dziecka w nauczaniu Jana Pawła II / by Idem, Łukasz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256475 Rodzina jako podmiot ewangelizacji w nauczaniu ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego / by Twardawa, Marian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266933 Rodzina jako wspólnota w ujęciu Jana Pawła II / by Slivková, Mária https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260851 Rodzina w świetle badań małżeństw zawartych w parafii OO. cystersów w Nowej Hucie-Mogile / by Jackiewicz, Bolesław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243655 Rodzina w tradycyjnych strukturach społeczno-religijnych Papui Nowej Gwinei / by Wardal, Sylwana Kalina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257323 Rodzina zastępcza jako forma ochrony praw dziecka / by Jopek, Artur. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268115 Rodzinne i religijne uwarunkowania postaw wobec norm moralnych i prawnych w perspektywie pasterskiego przesłania Jana Pawła II podczas V Pielgrzymki do Polski / by Eliasz, Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266999 Rola i znaczenie macierzyństwa w życiu kobiety : by Tataj-Puzyna, Urszula. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269737 Rola pojednania sakramentalnego w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich : by Zieliński, Rafał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268879 Rola pracy w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty osób w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu / by Wójcik, Jakub. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247317 Rola telewizji w przemianach rodziny w oparciu o literaturę przedmiotu i analizę wybranych programów telewizyjnych po roku 1989 / by Morawski, Karol. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268176 Rola wychowawcy w rozwoju akceptującej postawy rodziców wobec dziecka niewidomego - studium indywidualych przypadków / by Magner, Marian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245032 Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej : by Zakrzewski, Paweł https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269012 Rozwój świadomości ekumenicznej w eklezjologii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej / by Borkowski, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271417 Ruch "Dzieła Rodzin" z Schönstatt jako współczesna próba pastoralnej odnowy rodziny / by Bławat, Anastazy Ludwik https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242157 Sakramentalność małżeństwa w nauce kanonistycznej od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II / by Kurkus, Wacław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244215 Społeczne, kulturowe i religijne uwarunkowania chasydyzmu w Leżajsku / by Kotuła, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269084 Społeczno-religijne uwarunkowania kryzysu małżeństwa na podstawie akt Sądu Metropolitalnego Warszawskiego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w pięcioleciu 1974-1978 / by Łucyk, Mieczysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244987 Społeczno-religijne uwarunkowania postaw nupturientów wobec wybranych norm katolickiej etyki małżeńskiej : by Paszkowski, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245826 Środowiska społeczne wobec zjawiska przemocy domowej : by Błaszczuk, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266986 Środowisko rodzinne a poziom inteligencji emocjonalnej / by Knopp, Katarzyna A. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260864 Stanowisko kościoła wobec małżeństw mieszanych / by Jaworski, Stanisław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243654 Subkulturowa dewiacja w kontekście aksjologii domu rodzinnego : by Łukaszewski, Bartosz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269202 Świętość sakramentu małżeństwa wobec konsekwencji grzechu pierworodnego w nauczaniu św. Augustyna z Hippony / by Broszkowski, Krzysztof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268187 System rodziny pochodzenia, poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych oraz odporność psychiczna a integracja osobowa i dojrzałość do małżeństwa u małżonków / by Sztajerwald, Tomasz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=318436 Sytuacja prawna dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej w polskim i kościelnym porządku prawnym / by Imielska, Barbara https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=273792 Tematyka rodzinna w polskiej katechezie w latach 1958-1972 : by Piwowarski, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245962 Teresa Strzembosz i jej dzieło poradnictwa rodzinnego w Polsce / by Perzanowska, Benedykta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260859 The human person as an efficient cause in the Christian anthropology of Karol Wojtyła / by Kupczak, Jarosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250759 Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych z perspektywy młodych dorosłych : by Lipska, Anna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269730 Uwarunkowania inteligencji społecznej : by Włodarczyk-Dudka, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268127 Uzależnienie od Internetu jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kanonicznego / by Mierzejewski, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271425 Wartości osobowe, społeczne i ostateczne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych : by Chrzanowska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269082 Wierność małżeńska w ujęciu Jana Pawła II / by Czuba, Krystyna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242918 Więź małżeńska w wypowiedziach wybranych kategorii mieszkańców Olsztyna / by Żołnierkiewicz, Julian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247527 Więź międzypokoleniowa a redystrybucja dochodów w starzejących się społeczeństwach : by Luty-Michalak, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269300 Wkład Kościoła katolickiego w odrodzenie małżeństwa i rodziny w Rosji po "pieriestrojce" na przykładzie diecezji Matki Bożej z siedzibą w Moskwie / by Bober, Jan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269547 Władza rodzicielska a prawo małoletniego do samodzielnej decyzji o przyjęciu chrztu / by Mucha, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=285291 Wpływ aspiracji na wychowanie chrześcijańskie młodzieży w rodzinie : by Materliński, Jarosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269035 Wpływ sakramentów na kształtowanie wspólnoty rodzinnej w nauczaniu Jana Pawła II / by Słowik, Mariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244781 Współpraca policji z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie : by Szkodziński, Marian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271082 Wychowanie młodzieży do spotkania z Bogiem : by Placha, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245964 Wychowanie religijne w rodzinach litewskich i polskich w parafii Puńsk / by Krupiński, Marian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244552 Wychowanie w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II / by Chudzik, Marianna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269441 Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej w latach 1983-1994 / by Krajczyński, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250762 Wyroki Trybunału Łomżyńskiego w sprawach rozpoznawanych w kolejnych instancjach z tytułu symulacji oraz przymusu i bojaźni w latach 1945-2005 / by Prusiński, Zbigniew Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269574 Zaufanie i nadzór w rodzinie a rozwój osobowości w okresie dorastania / by Kiliszek, Ewa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255394 Zdolność do wypełnienia obowiązków małżeńskich w świetle współczesnego prawa kościelnego posoborowego stosowanego w wyrokach rotalnych / by Tondera, Jan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242137 Zjawisko przemocy w rodzinie : by Olak, Antoni. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262310 Znaczenie cnoty czystości w przygotowaniu do małżeństwa : by Kępa, Sebastian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254325 Znaczenie dialogu dla małżeńskiej komunii osób : by Powąska, Jarosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269619 Znaczenie naturalnego planowania rodziny w tworzeniu więzi małżeńskiej : by Pryba, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253270 Znaczenie postaw rodzicielskich w kształtowaniu wizji przyszłej rodziny : by Cieślik, Andrzej Robert https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249562 Znaczenie rodziny chrześcijańskiej na tle koncepcji narodu w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966) / by Struzik, Zdzisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257819 Związek dominujących stylów przywiązania, jakości komunikacji małżeńskiej oraz cech osobowości z wybranymi aspektami współimprowizacji muzycznej / by Pałosz-Dickaty, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269393