Edukacja w średniowieczu https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=842 RSS feed for public list Edukacja w średniowieczu A companion to ancient education / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=321257 Czasy katedr - czasy uniwersytetów : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26424 Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich. by Karbowiak, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=321781 Dzieje wychowania i szkół w Polsce. by Karbowiak, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=321793 Edukacja i kultura w Europie Zachodniej : by Riché, Pierre https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=153547 Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu / by Ratajczak, Krzysztof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69966 Filozoficzna formacja uniwersytecka w Polsce średniowiecznej / by Markowski, Mieczysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=314868 Gramatyka między metafizyką a poezją / by Domański, Juliusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=314867 Literatura polska : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60639 Nauczanie w dawnych wiekach : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11430 Nauk przemożnych perła / by Kiryk, Feliks https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304251 Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce / by Bartoszewicz, Agnieszka https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=99112 Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97005 Staropolski etos wychowania / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115581 Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich w okresie średniowiecza / by Kaczmarek, Krzysztof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36114 Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu / by Zdanek, Maciej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66627 Wczesne chrześcijaństwo i grecka Paideia / by Jaeger, Werner Wilhelm https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19032 What is new in the New Universities? : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=290474 Zakres i metody nauczania septem artes na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku / by Ożóg, Krzysztof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=314872