historia myśli pedagogicznej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=839 RSS feed for public list historia myśli pedagogicznej Biuletyn Historii Wychowania / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=202325 Człowiek i przyroda w polskiej myśli filozoficznej XVI-XIX wieku : by Dębowski, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11034 Die Erziehungslehre der drei Kappadozier : by Weiss, Karl https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301617 Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie / by Wołoszyn, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56998 Erziehung und Bildung : by Kuhlmann, Carola https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=237563 Główne momenty myśli i badań pedagogicznych / by Kukulski, Zygmunt https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=309283 Historia europejskiej myśli społecznej : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26181 Historia myśli społecznej : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13349 Historia wychowania / by Krasuski, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=234278 Historia wychowania i myśli pedagogicznej : by Krajewski, Mirosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69735 Idea wychowania społecznego w dziejach myśli pedagogicznej : by Rudniański, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313933 Idee wychowania muzycznego w polskiej myśli pedagogicznej / by Pękala, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55584 Myśliciele - o wychowaniu. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26453 Myśliciele - o wychowaniu. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26454 Odrębność myśli pedagogicznej Marii Montessori / by Oprawska, Dominika Bożena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265501 Osoba i zawód nauczyciela w polskiej myśli pedagogicznej do 1939 roku / by Smołalski, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=140749 Pedagogika dziecka : by Śliwerski, Bogusław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=84023 Problemy higieniczno-zdrowotne i edukacja fizyczna w polskiej myśli medycznej i pedagogicznej oraz w praktyce oświatowej od średniowiecza po I wojnę światową / by Ordyłowski, Marek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=181802 Przekraczanie granic wychowania od "pedagogiki dziecka" do antypedagogiki / by Śliwerski, Bogusław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114 Różne oblicza poszukiwań pedagogicznych / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197981 Rozwój polskiej myśli pedagogicznej o edukacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu w latach 1918 - 1993 / by Gamulczak, Franciszek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=109536 Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141597 Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII-XX wieku / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197959 Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVIII-XX wieku / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197994 Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVIII-XX wieku / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12005 Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=121807 Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta i R. Steinera : by Szuksta-Cendrowska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=233395 Wychowanie dzieci do świadomości zagrożeń z powodu dewastacji przyrody i do konieczności jej ochrony / by Wolter, Edyta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=278042 Z dziejów myśli pedagogicznej : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=232894 Z dziejów pracy społecznej i oświatowej / by Radlińska, Helena https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=233130 Z historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=198003 Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej / by Orczyk, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56118 Zarys historii wychowania. by Możdżeń, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=235657 Zarys historii wychowania. by Możdżeń, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=235833 Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108431 Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53415