atk https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=800 RSS feed for public list atk 25 lat - jubileusz Chóru Akademii Teologii Katolickiej : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=179602 Biskup Karl Lehmann Doktor honoris causa ATK : by Lehmann, Karl https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110957 Doktorat honoris causa Prof. dra Józefa Isensee : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=77236 Duchowość przełomu wieków / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21038 Dwadzieścia lat nauk o rodzinie : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6059 Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Studiów nad Rodziną ATK 1975-1998 / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122603 Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie : by Mandziuk, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=176074 Europa : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13396 Kazimierz Kloskowski (1953-1999) : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64803 Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=121213 Kościół, socjologia, statystyka : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71226 Ks. prof. dr hab. Emil Stanula (1935-1999) : by Myszor, Wincenty https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22831 Miscellanea patristica in memoriam Joannis Czuj / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=89250 Missionis causa : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7670 Nowy uniwersytet dla Warszawy : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=179105 Ocalić prawdę o rodzinie : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27204 Pierwsze dni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96372 Słownik biograficzny duchowieństwa represjonowanego w Polsce w latach 1945-1989 - problemy metodologiczne : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26576 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z działalności uczelni w roku akademickim 1999-2000 / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26306 Statut Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2045 Warszawskie studia biblijne : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=89034