archeologia https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=736 RSS feed for public list archeologia "Łączka" : by Wichowska, Karolina https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=180227 50 years of research on ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains region : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=176720 Alma Matris [!] Varsoviensis : by Kozłowski, Stefan Karol https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=180850 Ancient churches of Rome from the fourth to the seventh century : by Brandenburg, Hugo https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=80248 Antiquarian studies in Poland : by Kolendo, Jerzy https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136440 Archaeologia et historia : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25842 Archaeological and historical aspects of West-European societies : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55699 Archaeology : by Renfrew, Colin https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=279873 Archeologia biblijna / by Fritz, Volkmar https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3571 Archeologia chrześcijańska zachodniej części imperium rzymskiego / by Filarska, Barbara https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16592 Archeologia i pradzieje Polski / by Gardawski, Aleksander https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129457 Archeologia klasyczna w Polsce : by Majewski, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=277571 Archeologia lotnicza w Polsce : by Kobyliński, Zbigniew https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=139841 Archeologia Palestyny : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2827 Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej : by Buko, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66426 Archeologia sądowa w teorii i praktyce / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=193874 Archeologia średniowieczna : by Tabaczyński, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154085 Archeologia w teorii i w praktyce : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24719 Archeologia. Górny Śląsk / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175281 Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=170553 Baltijos regiono istorija ir kultūra : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103752 Belgian archaeology in a European setting. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55561 Belgian archaeology in a European setting. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55562 Co się stało w 966 roku? / by Urbańczyk, Przemysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95808 Dialogue with the data: the archaeology of complex societies and its context in the '90s / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108445 Dowody wydobyte z ziemi : by Grupa, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49513 Drinking against death : by Nebelsick, Louis Daniel. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=179124 Dziedzictwo kulturowe Mazowsza : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142356 Dziesięć dni Europy : by Gebert, Konstanty https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54536 Early christianity in central and east Europe / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12221 Encyclopedia of archaeology. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=99670 Encyclopedia of archaeology. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=99697 Encyclopedia of archaeology. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102353 Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=181773 Et in Arcadia ego : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95467 Ethnogenesis - an evolutionary approach and the originis of Biblical Israel / by Bieniada, Michał Edward https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=166548 Europa wczesnego średniowiecza V-XIII wiek / by Miśkiewiczowa, Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102838 Formy kultu bóstw domowych na terenie Europy w starożytności / by Makiewicz, Tadeusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9160 Grody średniowiecznego Mazowsza : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74944 Grodziska Warmii i Mazur. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158208 Grodziska Warmii i Mazur. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=228312 Großbootshaus - Zentrum und Herrschaft : by Grimm, Oliver. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100868 Hereditatem cognoscere : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53034 Historia archeologii polskiej : by Abramowicz, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21115 Historia starożytnych Greków. by Wipszycka, Ewa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167342 Historia starożytnych Greków. by Bravo, Benedetto https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107284 Holoceńskie zmiany klimatu w dorzeczu dolnego Nilu w świetle danych geoarcheologicznych z Oazy Fajum (Egipt) = by Welc, Fabian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=200891 Kamień, brąz, żelazo : by Czopek, Sylwester https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=142692 Konserwacja zapobiegawcza środowiska. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158417 Konserwacja zapobiegawcza środowiska. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15024 Konserwacja zapobiegawcza środowiska. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1953 Konserwacja zapobiegawcza środowiska. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=239483 Konserwacja zapobiegawcza środowiska. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=275718 Krajobraz archeologiczny : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64734 Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26820 Les premiers monuments chrétiens de la France. 1, Sud-Est et Corse / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108421 Les premiers monuments chrétiens de la France. 2, Sud-Ouest et Centre / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108422 Les premiers monuments chrétiens de la France. 3, Ouest, Nord et Est / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108423 Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=275720 Magia ochronna Słowian : by Wawrzeniuk, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=178355 Materiały do bibliografii archeologii śródziemnomorskiej w Polsce 1951-1960 / by Kołkówna, Stanisława. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16589 Medieval Arctic Norway / by Urbańczyk, Przemysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25539 Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33929 Metodyka ratowniczych badań archeologicznych / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33925 Mieszko Pierwszy Tajemniczy / by Urbańczyk, Przemysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=181250 Nie tylko piramidy... : by Michałowski, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5867 Nie-Słowianie o początkach Słowian / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=82248 Od Nilu do Eufratu : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4948 Opowieści o archeologii / by Garbacz, Krzysztof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=82134 Origins of Central Europe / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122254 Oxford handbook of the archaeology of ritual and religion / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146576 Polish Contributions in New World Archaeology : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=133652 Polish Contributions in New World Archaeology : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134232 Polish Lands at the Turn of the First and the Second Millennia / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122240 Pomiędzy Kanaanem a Izraelem : by Bieniada, Michał Edward https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62835 Prähistorie und Nationalsozialismus : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45069 Preventive conservation of the human environment. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=275719 Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu / by Szulta, Wojciech https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=113778 Przewodnik archeologiczny po Polsce / by Malinowska-Sypek, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129122 Przy słowiańskim stole czyli kulinaria wczesnego średniowiecza / by Krasna-Korycińska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126302 Quo vadis archaeologia? : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64736 Sacred space : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=280450 Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.) : by Czebreszuk, Janusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=77538 Skarby tysiąca lat / by Święch, Zbigniew https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137612 Słowiański rodowód / by Jasienica, Paweł https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=104621 Starożytna Palestyna w badaniach polskich / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72345 Studia z archeologii Azji Przedniej i Starożytnego Wschodu : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12848 Sztuka egipska / by Lipińska, Jadwiga https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154264 Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu / by Śliwa, Joachim https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11280 Technika / by Barszcz, Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20313 Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego / by Kobyliński, Zbigniew https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29483 Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych / by Kobyliński, Zbigniew https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=179468 The neighbours of Poland in the 10th century / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24668 The neighbours of Poland in the 11th century / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122256 The new encyclopedia of archaeological excavations in the Holy Land. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107842 The new encyclopedia of archaeological excavations in the Holy Land. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107843 The new encyclopedia of archaeological excavations in the Holy Land. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=107844 Trudne początki Polski / by Urbańczyk, Przemysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97329 Trzy światy średniowiecza / by Kiarszys, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=179480 Understanding the past : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=176292 Upper palaeolithic and mesolithic in Europe : by Kozłowski, Janusz Krzysztof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=181776 V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19151 Vorgeschichtliche Kunst in Europa / by Behn, Friedrich https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28675 Władza i polityka we wczesnym średniowieczu / by Urbańczyk, Przemysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22958 Własność dziedzictwa kulturowego : by Kobyliński, Zbigniew https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40689 Wörterbuch Archäologie / by Gorys, Andrea. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=103505 Wstęp do archeologii / by Ławecka, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46353 Wstęp do archeologii historycznej w Polsce / by Kajzer, Leszek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7786 Wykład prawa dla archeologów / by Zeidler, Kamil https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110283 Wykrywacze metali a archeologia / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64733 Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42552 Z osiągnięć polskiej archeologii śródziemnomorskiej : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=608 Zanim Polska została Polską / by Urbańczyk, Przemysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=179399 Zarys kultury i archeologii Europy w okresie wczesnego średniowiecza / by Miśkiewiczowa, Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=112949 Zdobywcy północnego Atlantyku / by Urbańczyk, Przemysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72618 Źródła historyczne wydobywane z ziemi / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97001 Zróżnicowanie regionalne budownictwa wiejskiego Warmii i Mazur / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144975