biologia - prace dyplomowe https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=727 RSS feed for public list biologia - prace dyplomowe Aberracje chromosomalne : by Kozłowska-Nowak, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248661 Aksjologiczny aspekt cierpienia według antropologii Jana Pawła II / by Kędziora, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256145 Aktualne możliwości medycyny reprodukcyjnej na przykładzie metody zapłodnienia in-vitro : by Ciećwierz, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248623 Alberta Schweitzera koncepcja ochrony przyrody / by Szymczyk, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254506 Ambiwalentny charakter skutków poznania ludzkiego genomu - refleksja bioetyczna / by Jakowiecka, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254461 Analiza i konstrukcja pojęcia "środowisko" / by Nowakowska, Agnieszka https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255589 Antropogeneza w ujęciu Wandy Stęślickiej / by Gańczorz, Stanisław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243614 Antropogeniczne zagrożenia bioróżnorodności ilustracją działań krótkowzrocznych / by Pawlik, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261175 Antropologiczna problematyka muzyki / by Kielich, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256402 Antropologiczna problematyka sportu / by Komosa, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256350 Antropologiczna problematyka tańca / by Mirowska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254538 Antropologiczna problematyka techniki / by Wojciechowska, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256358 Arystotelesowskie uwarunkowania współczesnych poglądów na początek istoty ludzkiej / by Kempka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253334 Aspekty etyczne eksperymentów medycznych wykonywanych na człowieku / by Dudek, Daniel. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255208 Aspekty etyczne manipulacji przedimplantacyjnych w świetle encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae / by Borys, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264982 Aspekty etyczne opieki paliatywnej u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową / by Majewska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256123 Aspekty etyczne stosowania inżynierii genetycznej w terapii genowej / by Jeżewska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256383 Aspekty moralne relacji człowieka do świata zwierząt / by Dąbrowska, Milena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268348 Badania prenatalne jako problem moralno-antropologiczny w świetle współczesnej literatury przedmiotu / by Tworkowski, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266703 Bank krwi pępowinowej : by Taraszkiewicz, Zuzanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258573 Biocentryzm i jego rola w kształtowaniu relacji człowiek - przyroda / by Orłow, Lawinia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252198 Bioetyczna ocena transplantacji w świetle wybranych polskich publikacji naukowych / by Popińska, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253373 Bioetyczne aspekty diagnostyki prenatalnej / by Rudnicka, Adrianna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247839 Bioetyczne aspekty metody "in vitro" w świetle współczesnej literatury biologiczno-teologicznej / by Bielawska, Barbara. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252716 Bioetyczne aspekty śmierci i umierania człowieka / by Wysocka, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247373 Bioetyczne aspekty sztucznej kontroli urodzeń w kontekście odpowiedzialnego rodzicielstwa w oparciu o dokumenty Kościoła i literaturę o tematyce prorodzinnej / by Witwicka, Bernadeta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260280 Bioetyczne uzasadnienie promocji porodu naturalnego / by Pastuszak, Izabella. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252046 Bioetyka "ułatwiania" i bioetyka "granicy" w ujęciu ks. Kazimierza Kloskowskiego / by Wolska, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254464 Bioetyka a etyka lekarska - elementy różnicujące / by Wójcik, Grażyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250661 Biologiczne i społeczne uwarunkowania ludzkiego doświadczania czasu / by Małecki, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249755 Biopolityczne aspekty sztucznej prokreacji w świetle wybranych dokumentów Unii Europejskiej / by Skowrońska, Kinga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266593 Biopolityczne aspekty wykorzystywania komórek macierzystych / by Sitarska, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266621 Broń biologiczna - próba oceny zagrożeń dla środowiska / by Pietryja, Agnieszka Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264384 Budowa ciała i sprawność fizyczna dziewcząt w wieku gimnazjalnym i licealnym z Warszawy i Tarczyna / by Małuj, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257570 Budowa ciała, ciśnienie krwi i wyniki w nauce dziewcząt 16-19 letnich z Warszawy i gminy Wołomin / by Knap, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257571 Budowa ciała, właściwości oddechowe i aktywność fizyczna chłopców warszawskich w wieku 14-18 lat / by Zielonka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258560 Budowa i proporcje ciała dziewcząt warszawskich 14-19 - letnich / by Borkowska, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258618 Budowanie więzi psychicznej między matką a dzieckiem od poczęcia do narodzenia na podstawie dostępnej literatury polskiej / by Skuratowska, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255371 Charakterystyka Ekologicznego Programu Dostosowawczego stosowanego w Petrochemii Płock S.A / by Rudzińska, Izabela. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252166 Charakterystyka i ocena stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Wołomin / by Rosłon, Milena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271413 Chrześcijańska koncepcja człowieka na podstawie pism Stefana Swieżawskiego / by Leśniewska, Maria Urszula. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251690 Chrześcijańska ocena klonowania ludzi / by Galińska, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253749 Cybernetyczno-funkcjonalne definicje życia w świetle wartości poznawczej modelowania biologicznego / by Wendrowski, Jeremi. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249935 Człowiek jako jednostka i zbiorowość według Ericha Fromma / by Filipowicz, Anna Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243238 Determinizm genetyczny - refleksja bioetyczna / by Kowalcze, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254579 Determinizm kulturowy natury biologicznej człowieka w ujęciu Napoleona Wolańskiego / by Główka, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252216 Diagnostyka prenatalna : by Szyszkiewicz, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=241906 Diagnostyka prenatalna w świetle bioetyki / by Wołoszka, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253513 Diagnostyka prenatalna w świetle posoborowych dokumentów Kościoła : by Borowik, Izabella Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263895 Dobro osoby jako problem i zadanie ekoteologii : by Rutkowski, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262082 Dopuszczalność interwencji na komórkach rozrodczych w świetle najnowszych dokumentów Kościoła / by Szafrańska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257187 Dyskusja argumentów za i przeciw uwalnianiu roślin GM do środowiska / by Tyrowicz, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270100 Dyskusja nad godziwością kary śmierci w Polsce / by Obłuska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252108 Dyskusja wokół badań prenatalnych w świetle wybranych artykułów prasowych wydanych w latach 2000-2003 / by Hajduk, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257776 Działalność proekologiczna w Mazowieckim Parku Krajobrazowym / by Chmielewska, Martyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268301 Działalność Władysława Szafera w dziedzinie ochrony przyrody / by Zaczyńska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247400 Działalność Wojska Polskiego na rzecz ochrony przyrody : by Skorupa, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256401 Dziecko upośledzone w rodzinie : by Bogdewicz, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249024 Egoizm jako sprzeniewierzenie się naturze ludzkiej : by Keler, Franciszka Stanisława. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252144 Eko-społeczna problematyka oligofrenii / by Baroniewska, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249975 Ekofilozoficzne konsekwencje etologii / by Grzegorczyk, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251671 Ekofilozoficzne uwarunkowania rozwoju prawa ochrony środowiska / by Kiełczewski, Dariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247571 Ekologia w relacji do rodziny jako podstawowej komórki społecznej / by Trochimiak, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253503 Ekologiczna filozofia wisznuizmu bengalskiego / by Furmańczyk, Cezary. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252197 Ekologiczna problematyka środowiska wielkomiejskiego / by Juszczak, Anita. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271039 Ekologiczne wyzwania cywilizacji technokratycznej / by Orlik, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255588 Ekologiczny kontekst nowożytnej próżni aksjologicznej w ujęciu Henryka Skolimowskiego / by Bąk, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256332 Ekologizm jako nowa forma humanizmu / by Szymańska, Mariola. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246772 Eksperymenty medyczne "in vitro" w świetle moralności chrześcijańskiej / by Szymańska, Serafia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243824 Embrion - osoba ludzka : by Kruk, Ewa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257178 Epistemologiczne aspekty modelowania cybernetycznego w biologii / by Żmijewski, Mieczysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249938 Ericha Fromma koncepcja natury ludzkiej / by Wachaczyk, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257628 Ernsta Ulricha von Weizsäckera koncepcja polityki ekologicznej / by Ćwiek, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257626 Etologiczna koncepcja człowieka jako istoty z natury ryzykownej / by Ożóg, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261176 Etyczna ocena badań biomedycznych w świetle pism Stanisława Olejnika / by Nykołajczuk, Adrianna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258456 Etyczna ocena doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych / by El-Jai, Julita. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262410 Etyczne aspekty aborcji w świetle pism Tadeusza Ślipko / by Kołtek, Lidia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253353 Etyczne aspekty AIDS / by Kominek, Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245758 Etyczne aspekty antykoncepcji w świetle dokumentu Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego: "Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości" / by Laskowska, Eliza. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264685 Etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej w świetle encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae / by Rutkowska, Danuta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264692 Etyczne aspekty indywidualizacji życia jednostki / by Pomacho, Kamila Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266761 Etyczne aspekty ingerencji w genom człowieka / by Gajda, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252113 Etyczne aspekty ingerencji w genom ludzki w literaturze polskiej w latach 1997-2006 / by Kubuj, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264673 Etyczne aspekty klonowania ludzi / by Kunstman, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251716 Etyczne aspekty kryptanazji według encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae" / by Sarnecka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265181 Etyczne aspekty manipulacji na genomie człowieka w publikacjach w języku polskim w latach 1995-2002 / by Kuc, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255604 Etyczne aspekty sztucznej inseminacji w świetle Instrukcji o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania "Donum vitae" / by Garbowska, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249486 Etyczne aspekty sztucznych metod przekazywania życia ludzkiego w świetle instrukcji "Donum vitae" / by Bońkowski, Janusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249023 Etyczne aspekty testowania leków na ludziach / by Frankowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266766 Etyczne aspekty współuzależnienia w rodzinie alkoholowej / by Laszkowska, Karolina Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264415 Etyczne granice pomocy (medycznej) małżonkom przy zapłodnieniu w świetle Instrukcji "Donum vitae" / by Pawelec, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251275 Etyczne podstawy relacji człowieka do przyrody w ujęciu ks. T. Ślipki / by Zgorzałek, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268331 Etyczno prawne aspekty eutanazji pediatrycznej / by Kasprzak, Iwona. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253333 Etyka lekarska w relacji do podstawowych praw człowieka / by Łuczak, Olga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253518 Etyka w inżynierii genetycznej jako wyraz eksternalizmu naukowego / by Czubek, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254613 Eugeniczne zastosowania inżynierii genetycznej w świetle personalizmu chrześcijańskiego / by Kruk, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254608 Eutanazja i jej skutki społeczne w świetle najnowszej literatury medyczno-etycznej / by Kiniorska, Wanda. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251694 Eutanazja jako zaprzeczenie godnej śmierci człowieka w świetle literatury bioetycznej / by Ratajczak, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258491 Eutanazja w aspekcie bioetycznym / by Jaroń, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253775 Eutanazja zagrożeniem wolności człowieka we współczesnym świecie / by Ratajczak, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260214 Ewolucja naczelnych według Morrisa Goodmana / by Stanecka-Olaszek, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245610 Filozofia zrównoważonego rozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego / by Skowroński, Antoni. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254728 Filozoficzne podstawy koncepcji teleologicznych w biologii : by Stopa, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247593 Finansowanie zadań środowiskowych w gminach na przykładzie gminy Jadów / by Wójcik, Marta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271168 Franciszka Bacona koncepcja potęgi człowieka / by Kempka, Jerzy. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253342 Genetyczne uzurpacje stanowienia o wartości osoby ludzkiej na tle tomistycznej koncepcji człowieka / by Kuczyńska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251687 Gerontologia a rodzina w ujęciu Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku / by Krzyżanowska, Anna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252688 Godność przekazywania życia w świetle instrukcji "Donum vitae" / by Nowakowska, Anna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253372 Godność życia człowieka umierającego w świetle encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae" / by Zubala, Arleta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258492 Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych / by Huczek, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259854 Granice ingerencji w genom człowieka w świetle współczesnej literatury bioetycznej / by Podolak, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252145 Grzech ekologiczny w świetle współczesnej myśli teologów polskich / by Sobuniewski, Tadeusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250795 Hansa Jonasa koncepcja kryzysu ekologicznego / by Zwierzchowska, Iwona https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257627 Hansa Jonasa program wychowania proekologicznego / by Paszkowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252177 Henryka Skolimowskiego interpretacja kryzysu ekologicznego / by Pluciński, Maciej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251484 Humanizacja medycyny z punktu widzenia dziecka poczętego / by Małek, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252130 Idea hospicjum według Cicely Saunders / by Ćwiek, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248655 Idee eugeniki we współczesnej bioetyce / by Zatorski, Sławomir. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255365 Idee ochrony przyrody w twórczości Kluka Krzysztofa / by Bednarska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242223 Ingerencje biomedyczne a życie duchowe chrześcijanina na podstawie nauki Jana Pawła II / by Kryszkiewcz, Danuta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252855 Ingerencje biomedyczne w sferze ludzkiej płodności w świetle deklaracji "Donum vitae" Kongregacji Doktryny Wiary / by Biernat, Alicja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249451 Instytucjonalizacja bioetyki : by Kondzielewska, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270973 Instytucjonalizacja bioetyki : by Kondzielewska, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266755 Inżynieria prokreacyjna - nowa, kontrowersyjna dziedzina medycznej działalności człowieka / by Zagrodzka, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247406 Jakość życia jako kryterium manipulacji genetycznych w świetle współczesnej literatury polskiej / by Moszyńska, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253380 Juliana Aleksandrowicza koncepcja ochrony zdrowia człowieka / by Dobrowolski, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242999 Kara śmierci w aspekcie bioetycznym / by Prus, Irmina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257548 Karla Poppera epistemologiczna wykładnia ewolucji biologicznej / by Majewski, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249727 Kierunki nowej polityki ekologicznej w Polsce w zakresie ochrony środowiska / by Tyszewicz, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252877 Klonowanie - na podstawie badań empirycznych uczniów klas maturalnych szkół średnich Stargardu Szczecińskiego / by Nowak, Czesława. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252051 Klonowanie człowieka - aspekty bioetyczne / by Czerwińska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253515 Klonowanie człowieka w europejskich standartach bioetycznych / by Orlik, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256360 Klonowanie jako ingerencja w genom człowieka - społeczny odbiór argumentów entuzjastów i przeciwników / by Rajczak, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265607 Koncepcja agresji w etologii K. Lorenza / by Cieślak, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242846 Koncepcja człowieka według prof. dr hab. Władysława Jerzego Henryka Kunickiego-Goldfingera / by Rucińska, Marzena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248622 Koncepcja ekologii człowieka w ujęciu prof. Napoleona Wolańskiego / by Zawadzka, Agnieszka https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271329 Koncepcja ekorozwoju w ujęciu prof. Stefana Kozłowskiego / by Drabczyńska, Iwona. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250440 Koncepcja genu w ujęciu Richarda Dawkinsa : by Woźniak, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248625 Koncepcja koewolucji biologiczno-kulturowej w ujęciu Konrada Z. Lorenza / by Koziatek, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249961 Koncepcja sieci ekologicznej ECONET - Polska / by Targowska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253517 Koncepcja zrównoważonego rozwoju w gminie Legionowo : by Kiełczewska, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268363 Konflikt biocentryzmu i antropocentryzmu w etyce środowiskowej / by Salamonik, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250443 Konrada Lorenza teoria destrukcji człowieczeństwa / by Suma, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257619 Kozienicki Park Krajobrazowy im. profesora Ryszarda Zaręby, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji hydrologicznej / by Koszewski, Radosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259858 Kryteria etycznej oceny eksperymentów genetycznych na genomie ludzkim / by Jóźwik, Rafał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262135 Kulturowo-etyczne aspekty samobójstwa w świetle literatury przedmiotu / by Kamiński, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256157 Kulturowo-filozoficzne uwarunkowania bioetyki japońskiej / by Olejarz, Sylwia Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270981 Manipulacje na genomie ludzkim : by Pełka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244830 Medyczny i duszpasterski aspekt posługi wobec umierającego człowieka / by Rawicka, Wioletta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257912 Międzynarodowe zachowania w Europie w obliczu problemów ekologicznych / by Krupa, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250928 Modele i modelowanie w poznaniu biologicznym : by Stopa, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249929 Moralna wartość życia ludzkiego w etyce ks. T. Ślipko / by Wojtaś, Izabela. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=240901 Moralne warunki godziwej transplantacji w świetle współczesnej literatury przedmiotu / by Skrzypczak, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255356 Moralny obowiązek ochrony środowiska w świetle ekofilozofii prof. Henryka Skolimowskiego / by Jaczyńska, Jadwiga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248583 Normy etyczne w sytuacjach krytycznych zagrożenia życia dziecka i matki : by Tyszka, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253725 Obraz człowieka w programie niemieckiej Partii Zielonych / by Suszniak, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265010 Obrona godności ludzkiego życia i umierania w świetle nauczania Jana Pawła II o eutanazji / by Wanecka, Olga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258453 Obrona życia dzieci nienarodzonych w świetle dokumentów posoborowych Kościoła / by Tokarek, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257188 Obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci w świetle przemówień Jana Pawła II do pracowników służby zdrowia / by Szumińska, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263304 Obrona życia poczętego w nauczaniu Stolicy Apostolskiej i polskim prawie karnym w ostatnich dwudziestu latach / by Rokowska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260249 Ocena manipulacji genetycznych w świetle postulatów etyki utylitarystycznej / by Dąbrowska, Aneta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258623 Ocena poziomu świadomości wybranych problemów środowiskowych wśród młodzieży warszawskiej na podstawie ankiety fundacji Asahi Glass / by Plenkiewicz, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259893 Ocena rozwoju somatycznego młodzieży warszawskiej gimnazjum nr 42 w oparciu o normy rozwojowe z lat 1996-1999 oraz warunków bytowych rodziny / by Tomczak, Aleksander. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266647 Ocena środków antykoncepcyjnych i niektórych środków regulacji urodzeń w świetle wybranej literatury / by Pietras, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253435 Ocena zagrożeń dla bioróżnorodności w świetle uwolnień roślin GM do środowiska / by Czubak, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264387 Ochrona przyrody w świetle nauki Kościoła / by Luberda, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244541 Ochrona wynalazków biotechnologicznych w świetle dyrektywy 98/44/WE / by Zimny, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=241608 Ochrona życia nienarodzonych na przykładzie działalności The Women's Center w Chicago / by Tirpak, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256132 Odnawialne źródła energii : by Kalinowska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257536 Odpowiedzialność za środowisko naturalne w świetle nauczania Jana Pawła II / by Rudzka, Wioletta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249911 Okres prenatalny i jego wpływ na pierwsze lata życia człowieka w świetle literatury medyczno-psychologicznej / by Urban, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258489 Opieka hospicyjna jako alternatywa dla eutanazji / by Nizińska, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260390 Opieka paliatywna alternatywą dla eutanazji / by Piskorzyńska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255218 Opieka paliatywna w hospicjum, szpitalu i domu chorego - porównanie / by Cymerman, Teresa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258485 Pedabioetyka w ujęciu encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II / by Konieczny, Leszek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250899 Początki i rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej w Polsce / by Goździewska, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257916 Podstawy filozoficzno-prawne ochrony środowiska morskiego w działaniach międzynarodowych / by Jabłońska, Joanna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248678 Polityka ekologiczna Polski w ujęciu Stefana Kozłowskiego / by Gójska, Anna Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255590 Polscy botanicy w służbie ochrony przyrody / by Zawadzka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247442 Postawy moralne człowieka wobec świata stworzonego / by Łuczka, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258540 Postawy prokreacyjne małżonków z konfliktem genetycznym w świetle nauczania Kościoła / by Rutkowska, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263287 Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi : by Markowska, Marta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259857 Postulat realizacji zrównoważonego rozwoju w ramach modelu Ecosystem Management / by Pozorońska, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259897 Powstanie życia w ujęciu J.D. Bernala : by Długowska, Bożena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249944 Pozakulturowe uwarunkowania płodności człowieka / by Złoty, Przemysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251242 Poziom świadomości niektórych problemów środowiskowych w Warszawie i Iławie / by Podladowska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265676 Prawo człowieka do godnej śmierci w kontekście rozważań na temat eutanazji i samobójstwa / by Pasikowska, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250659 Presja na środowisko jako przystosowanie gatunku ludzkiego do przetrwania / by Ganowicz-Bączyk, Anita. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256424 Prewencyjna polityka ekologiczna Rzeczypospolitej Polskiej / by Dąbrowska, Monika https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259888 Próba oceny koncepcji nieśmiertelności człowieka osiąganej poprzez eugenikę pozytywną / by Kacprzak, Agata Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264418 Próba oceny techniki transferu genów w świetle współczesnej filozofii / by Dębska, Agnieszka https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251235 Próba oceny wybranych zagrożeń wynikających z uwalniania roślin GM do środowiska / by Rościnowska, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264615 Problem eutanazji w publikacjach w języku polskim w latach 1995-2001 / by Ochał, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255603 Problem głównych metali ciężkich, ich obieg w przyrodzie i wpływ na organizm człowieka / by Grunt-Mejer, Iwona. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247869 Problem godnej starości w ujęciu Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej / by Sosnowska, Lucyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248638 Problem moralny aborcji w wypadku "ciąży o wysokim ryzyku" w świetle encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae / by Kozłowska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259233 Problem odpowiedzialności za katastrofę elektrowni jądrowej w Czarnobylu / by Chmielewska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249982 Problem realności gatunku w ujęciu Ernsta Mayra / by Krauze, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247860 Problem wyjaśniania funkcjonalnego w biologii / by Papież, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245805 Problem wyjaśnienia teologicznego w biologii / by Wysocki, Jerzy. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247375 Problem zanieczyszczenia środowiska odpadami komunalnymi i metody jego rozwiązywania : by Fabisz, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252719 Problem zdrowia człowieka w strefach ekologicznego zagrożenia w Polsce / by Sulej-Piskorz, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249962 Problematyka antropologiczna w sporze o energetykę jądrową / by Müller, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248726 Problematyka ekologiczna społeczeństwa technokratycznego / by Kaczorowska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242304 Problematyka ochrony środowiska na przykładzie Gminy Konstancin-Jeziorna / by Domański, Kamil. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268305 Problematyka transplantacji w kontekście ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dn. 26.X.1995 roku / by Justat, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248618 Problematyka współczesnych chorób cywilizacyjnych / by Podlewski, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250446 Problemy bioetyczne w pracach ks. prof. T. Ślipki / by Szczawińska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246612 Problemy etyczne leczenia noworodków z niska masą ciała w oparciu o praktykę Oddziału Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szczecinie Zdrojach / by Proszowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256204 Problemy etyczne zawodu pielęgniarki / by Berczak, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247942 Problemy ludzi umierających w polskiej literaturze bioetycznej / by Wieczorek, Barbara. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257911 Promocja godności osoby ludzkiej w kontekście współczesnych zagrożeń bioetycznych w nauczaniu Jana Pawła II / by Pawlikowska, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251026 Proporcje ciała a sprawność motoryczna dziewcząt warszawskich w wieku od 14 do 19 lat / by Jakubowska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258627 Przedłużanie życia ludzkiego w ocenie etyki katolickiej / by Lewandowska, Ewa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258513 Przejawy cywilizacji śmierci a praktyka medyczna / by Kruk, Jarosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257179 Przeobrażenia kulturowe w kontekście urbanizacji / by Markowska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250590 Przepływ energii przez ekosystem Wisły : by Malkus, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270939 Przepływ energii przez ekosystem Wisły : by Łazowska, Natalia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271025 Przepływ energii przez ekosystem Wisły : by Charzyńska, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271199 Przeżywanie śmierci dziecka w rodzinie / by Ziębicka, Mirosława. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249477 Przyczyny desakralizacji śmierci w świecie współczesnym / by Kuriłowicz, Irina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251266 Psychofizyczne następstwa aborcji wśród kobiet w świetle literatury przedmiotu / by Korczyńska, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258424 Realizacja postulatów Agendy 21 w programie zrównoważonego rozwoju w Polsce / by Molak, Dominika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253540 Regionalne zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie Zielonych Płuc Polski / by Rakowska, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254526 Rodzaje i znaczenie przekazów informacyjnych w społecznościach zwierzęcych / by Bowszys, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250520 Rodzaje wykroczeń moralnych w zakresie życia ludzkiego : by Łuszczyńska, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258434 Rodzina zastępcza jako alternatywne rozwiązanie problemów wychowawczych w relacji do domu dziecka w świetle nauki "Familiaris consortio" / by Raczyńska, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268324 Rola badań systemowych w biologii teoretycznej / by Dydyszko, Angelika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249930 Rola Kościoła w Polsce w procesie trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu / by Panasewicz, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254804 Rola pamięci biologicznej w procesie ewolucji / by Pisarska, Urszula. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266746 Rola promocji zdrowia w przeciwdziałaniu kryzysowi ekologicznemu / by Romanowska, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247886 Rola śladów biologicznych w identyfikacji sprawców zbrodni zabójstwa i przestępstwa zgwałcenia / by Karkosa, Marta Barbara. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267728 Rola służby pielęgniarskiej w propagowaniu "kultury życia" / by Araszkiewicz, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257915 Rola układów porfirynowych w ewolucji życia / by Wnuk, Marian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254741 Rozkład tkanki tłuszczowej u dziewcząt wcześnie i późno dojrzewających / by Kmieć, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259892 Rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi a ich zastosowanie w Rybniku / by Fojcik, Damian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259856 Rozwój biologiczny dziewcząt w okresie pokwitania i dorastania z domów dziecka i środowisk rodzinnych Warszawy / by Mikulska, Ewa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256433 Rozwój fizyczny dzieci po operacji guza mózgu a środowisko rodzinne / by Mikołajczyk, Katarzyna Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265589 Ślady biologiczne jako źródło wiedzy o przestępstwie i jego sprawcy / by Piontek, Anna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265409 Socjobiologiczna koncepcja agresji według Edwarda O. Wilsona / by Snopko, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249974 Socjobiologiczna koncepcja człowieka / by Puławska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249967 Specyfika miesięcznika "Zielone Brygady: pismo ekologów" : by Tarłowska, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265463 Specyfika natury ludzkiej w kontekście strategii doboru seksualnego ludzi / by Wardecka, Marzena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249750 Sprawność fizyczna dzieci wiejskich i miejskich z niskiej grupy społeczno-ekonomicznej na Jukatanie (Meksyk) / by Aftanasiuk, Maryla. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254634 Sprawność motoryczna dziewcząt wcześnie i późno dojrzewających / by Jasionowska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258604 Stan biologiczny noworodków na tle zróżnicowanych czynników środowiska rodzinnego występujących w ramach małego i dużego miasta / by Przytuła, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256352 Stan biologiczny noworodków w zależności od czynników klimatycznych w danym miesiącu urodzenia, długości ciąży oraz wykształcenia i wieku matki / by Leśniewska, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262544 Stan biologiczny noworodków warszawskich, ich środowisko rodzinne a warunki klimatyczne w poszczególnych miesiącach ciąży / by Chwedczuk, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264651 Stan zdrowia noworodków na terenach o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska / by Brzezińska, Katarzyna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264397 Stanowisko Petera Singera w sprawie zapłodnienia in vitro / by Sadrak, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256144 Stanowisko świata polskiej medycyny w sprawie zapłodnienia in vitro / by Garbacz, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268263 Status embrionu w świetle bioetyki utylitarystycznej i bioetyki personalistycznej / by Flis, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256161 Status moralno-prawny embrionu ludzkiego w wybranym nauczaniu Kościoła / by Karda, Monika https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258803 Status zwierząt w świetle koncepcji osoby Petera Singera / by Bienias, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270134 Stosunek polskiego społeczeństwa do problemu eutanazji na podstawie wybranej grupy społecznej / by Blachowska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256202 Świadomość ekologiczna młodzieży szkół ponadpodstawowych wybranych miast Polski / by Rostkowski, Dariusz Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242309 Świadomość ekologiczna problemów środowiskowych młodzieży w Pruszkowie, Komorowie i Warszawie oceniana ankietą Gallupa / by Horowaj, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265608 Świętość życia w ujęciu filozofii kultury Alberta Schweitzera / by Dutko, Roman. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250901 Swoistość biologii wobec redukcjonizmu fizykochemicznego / by Nowakowska, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245575 Syndrom poaborcyjny w literaturze medyczno-etycznej / by Jeleniewska, Gabriela. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256783 Tadeusza Bielickiego koncepcja natury ludzkiej / by Diłanian, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256419 Teologiczny wymiar odpowiedzialności za ochronę środowiska w nauczaniu katechizmu Kościoła katolickiego / by Szyszka, Jadwiga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252907 Teologiczny wymiar śmierci a wybrane koncepcje współczesnych nauk humanistycznych / by Kolasa, Irena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258487 Terapia genowa i jej ocena etyczna / by Szadkowski, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265383 Terapia uporczywa i śmierć mózgowa w nauczaniu Kościoła Katolickiego, Kodeksie Etyki Lekarskiej i ustawodawstwie państwowym / by Garus, Rafał Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268338 Transplantacje : by Penalver, Rafał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244828 Udoskonalanie gatunku ludzkiego za pomocą inżynierii genetycznej - próba oceny biologicznej, społecznej i etycznej / by Kruk, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251510 Ujęcia prawa naturalnego a problemy społeczno-etyczne na przestrzeni dziejów / by Lose, Bronisław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250876 Ujęcie człowieka ekologicznego w świetle ekofilozofii Henryka Skolimowskiego / by Sitkiewicz, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248613 Uwarunkowania antropologiczne postępów inżynierii genetycznej / by Howsa, Urszula. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253377 Uwarunkowania dzietności w rodzinach warszawskich robotników wykwalifikowanych / by Bondel, Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242653 Uwarunkowania moralności człowieka w ujęciu socjobiologii / by Przeradzki, Adam Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247706 Uwarunkowania zmienności i szans przetrwania roślin w środowisku naturalnym / by Widłak, Eliza. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265601 Uzależnienie od substancji psychoaktywnych zamachem na godność człowieka w świetle literatury przedmiotu / by Nowacka, Alina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258481 Viktora Frankla koncepcja człowieka / by Dąbrowska, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257620 Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego w Gminie Nadarzyn / by Pietras, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268302 Wartość osoby niepełnosprawnej i jej miejsce w społeczeństwie : by Tyszewicz, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249676 Wiek dojrzewania, budowa ciała i warunki bytowe dziewcząt w rodzinach warszawskich / by Staszyc, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257569 Wielowarstwowość człowieka w ujęciu Władysława J.H. Kunickiego-Goldfingera / by Zdolińska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249708 Właściwości układu oddechowego dzieci z dwóch gimnazjów warszawskich, zlokalizowanych na terenach o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska / by Dyska, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264672 Wolfganga Wicklera koncepcja człowieka / by Wrońska, Agnieszka https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257618 Wpływ antykoncepcji na dokonywanie aborcji według "Familiaris consortio" i "Evangelium vitae" Jana Pawła II / by Turska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270634 Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze na terenie gminy Opoczno / by Piekarski, Sebastian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268333 Wpływ działalności turystyczno-rekreacyjnej na środowisko społeczno-przyrodnicze / by Dulińska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250522 Wpływ miesiąca urodzenia na wysokość i masę ciała, ciśnienie krwi oraz wybrane cechy sprawnościowe dziewcząt warszawskich w wieku 7-9 lat / by Sadowa, Edyta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259776 Wpływ obiektów małej retencji na bioróżnorodność obiektów leśnych / by Proszek, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271399 Wpływ podróży kosmicznej na organizm ludzki - implikacje filozoficzne / by Ludwisiak, Jacek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257562 Wpływ przemysłu i rolnictwa na zużycie, zagrożenie i jakość zasobów wodnych / by Malinowska, Joanna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254564 Wpływ środowiska na życie psychiczne człowieka w ujęciu profesora Adama Bieli / by Majewska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252724 Współczesne działania inżynierii genetycznej w świetle bioetyki / by Rawdanis, Izabela Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253514 Współczesne dziedzictwo Francisa Bacona / by Barańska, Katarzyna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249749 Współpraca międzynarodowa w budowie nowego ładu ekologicznego na świecie / by Hetmańczyk, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243484 Wybrane aspekty diagnostyki genetycznej i genoterapii / by Redłowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252930 Wychowanie ekologiczne rodziny / by Kuropatwa, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248302 Wychowanie ekologiczne w ujęciu systemowym w świetle dokumentu "Polska Strategia Edukacji Ekologicznej" / by Romanik, Irena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249111 Wychowanie ekologiczne w ujęciu systemowym w Szkole Podstawowej nr 8 w Ostrołęce w klasach I-III / by Stepnowska, Danuta Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249063 Wychowanie proekologiczne jako forma ekorozwoju społeczeństwa / by Żochowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250002 Zadania moralne człowieka wobec współczesnych problemów ekologicznych w świetle wybranej literatury / by Słodkowska, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254448 Zadania samorządów terytorialnych w zakresie ochrony środowiska na przykładzie gminy Radzymin / by Matejak, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271048 Zagadnienia edukacji ekologicznej w klasach IV i V w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej / by Polakowska, Bożena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249069 Zagadnienie animacji według Tadeusza Ślipko / by Pieszko, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256175 Zagadnienie ekologii człowieka w ujęciu Napoleona Wolańskiego / by Aszyk, Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244928 Zagadnienie godnej śmierci człowieka : by Świeżyński, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250042 Zagadnienie kryzysu ekologicznego i antropologicznego w ujęciu systemowym / by Domasiewicz, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246860 Zagadnienie odpowiedzialności w naukach przyrodniczych według Hansa Jonasa / by Piekarz, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255586 Zagadnienie pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek, narządów ludzkich w świetle ekofilozofii / by Łasak, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251345 Zagrożenie diagnostyki prenatalnej jako problem moralno-psychologiczny w świetle literatury przedmiotu / by Sławińska, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=241840 Zagrożenie prawa człowieka do życia w świetle "Raportu o stanie środowiska województwa warszawskiego na 1996 rok" / by Wielocha, Przemysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251432 Zakupoholizm - jako forma uzależnienia / by Kruszewska, Żaneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264640 Zanieczyszczenia atmosfery i ich wpływ na zdrowie człowieka w ujęciu systemowym / by Sulich, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246880 Zanieczyszczenia litosfery i ich wpływ na zdrowie człowieka w ujęciu systemowym / by Piotrowska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247876 Zarządzanie i ochrona wód rzeki Wisły na odcinku warszawskim / by Prokopowicz, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271353 Zasady i problemy bioetyki na podstawie analizy zjawiska eutanazji w stanie Oregon w USA / by Witek, Małgorzata W. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261196 Znaczenie ekorozwoju w integracji europejskiej / by Dyk, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254537 Znaczenie różnorodności biologicznej w ochronie biosfery / by Skalska, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252210 Żywność ekologiczna czy genetycznie modyfikowana : by Bąbel, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265064 Żywność genetycznie modyfikowana ilustracją ryzykownych działań człowieka cywilizacji technicznej / by Charzyńska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257612