Misjologia prace doktorskie https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=648 RSS feed for public list Misjologia prace doktorskie Obrzędy afrykańskich kultów synkretycznych : by Kowalak, Władysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244171 Idea misyjna w pismach reformatorów oraz teologów okresu ortodoksji reformacyjnej / by Kurek, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244213 Wkład księdza biskupa K.J. Kowalskiego w ruch misyjny w Polsce / by Andrzejak, Ambroży https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242159 Doświadczenie Boga u ludów Bantu w ujęciu teologów Szkoły Kinshaskiej / by Urban, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247055 Religijne aspekty tradycyjnych wierzeń i obrzędów ludu Arapesz w Papui Nowej Gwinei / by Bęben, Wojciech. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242130 Działalność misyjna Kościoła katolickiego w prowincji Enga w Papui Nowej Gwinei (1947-1987) / by Kruczek, Zdzisław Zygmunt https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244218 Treści misyjne w katechizacji drugiego programu szczegółowego w zakresie klas III-VIII / by Chołyk, Helena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246842 Ewangelizacja misyjna i rozwój w teilhardowskiej wizji rekapitulacji wszystkiego w Chrystusie / by Czajkowski, Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247568 Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w kongijskiej krainie Grand Niari : by Piotrowski, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248512 Wspólnototwórczy wymiar tradycyjnych religii północnokameruńskich ludów kirdyjskich / by Zielenda, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249175 Dojrzewanie północnokameruńskiej prowincji kościelnej Garua w latach 1946-1996 / by Różański, Jarosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249426 Przestrzeń i czas w wierzeniach Jukateków okresu późnoklasycznego / by Fąs, Ludwik. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249559 Teologia misji w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1998) / by Kluj, Wojciech https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250691 Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacji misyjnej Indian Guarani na przykładzie redukcji jezuickich w prowincji paragwajskiej w latach 1604-1767 / by Brzozowski, Janusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253267 Le concept Bantu du salut et son impact sur les pratiques chrétiennes : by Sędzik, Jerzy. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254313 Adam Kozłowiecki TJ - życie i dzieło : by Kadłubowska, Irena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254730 Feliks Zapłata SVD (1914-1982) : by Sokołowski, Piotr Artur https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255397 Wkład polskich misjonarzy i misjonarek w rozwój Kościoła katolickiego w Senegalu / by Midura, Marian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262285 Kościelne wspólnoty podstawowe według dokumentów AMECEA (Stowarzyszenie Konferencji Episkopatów Afryki Wschodniej) / by Zyśk, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262338 Rola hausańskich przekładów biblijnych w ewangelizacji Północnej Nigerii / by Michalak, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266994 Działalność polskich misjonarzy i misjonarek w Tanzanii / by Lis, Norbert https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266891 Formy współpracy misyjnej w okresie II Rzeczypospolitej : by Lendzion, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268223 Działalność księży pallotynów w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga (1973-2003) / by Jasiński, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269398 Zaangażowanie polskiego duchowieństwa na rzecz Polonii na terenie Anglii i Walii po II wojnie światowej / by Kołodziejski, Leon https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269039 Ewangelizacja Japonii a synkretyzm religijny / by Macek, Wiesław M. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269275 Hlavní teologické ideje českých misijních katolických časopisů v letech 1900-1950 / by Šlégr, Jiři. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268946 Główne idee teologiczne polskiego czasopiśmiennictwa misyjnego po II wojnie światowej : by Wrzos, Marcin https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269015 Ewangelizacja inkulturacyjna Baka w Kamerunie Wschodnim / by Misiorowski, Mariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269033 Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej grupy etnicznej Baganda na przykładzie diecezji Kasana-Luweero / by Dąbrowski, Bogusław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269058 Synkretyczny kult Bwiti jako problem duszpasterski Kościoła w Gabonie / by Woźniak, Łukasz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268882 Personalistyczny wymiar misjologii w nauczaniu Jana Pawła II / by Będziński, Maciej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269327 Ewangelizacja inkulturacyjna Indian Yanomami w południowej Wenezueli / by Jankowski, Henryk Marian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269728 Fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w służbie ewangelizacji / by Michalski, Bogdan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269739 Recepcja idei misyjnej w diecezji płockiej w latach 1908-2015 / by Adamiak, Grzegorz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=283380