Filozofia - prace dyplomowe https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=616 RSS feed for public list Filozofia - prace dyplomowe "Inność" jako źródło etyczności : by Dominik, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269545 Analiza filozoficzna ewolucji paradygmatu w nauce (na przykładzie intoksykacji nawykowej) / by Ługowska, Danuta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254334 Antropologiczne aspekty filozofii techniki Tadeusza Kotarbińskiego i Stanisława Lema / by Kolwas, Szymon. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269694 Antropologiczne podstawy koncepcji doświadczenia mistycznego w pismach Mieczysława Gogacza / by Majewska, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269729 Antropologiczny charakter pytań o Boga w poszukiwaniach Karola Ludwika Konińskiego / by Marias, Edyta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256477 Antyscjentyzm we współczesnej filozofii anglo-amerykańskiej / by Polowczyk, Paweł Łukasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255510 Archeiczna droga do nieśmiertelności : by Jastrzębski, Marek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271147 Aspekty aksjologiczne przyrody w ujęciu ekofilozofii / by Mróz, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262303 Aspekty filozofii przyrody w filozofii indyjskiej : by Ciechanowski, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258402 Awerroesa wiedza o Bogu a jej źródła / by Kaczmarek, Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269407 Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych / by Sosnowski, Miłosz Iwo https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269533 Biocentryczny model antropologii w świetle polskiej literatury ekofilozoficznej / by Szrajber, Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266878 Chrześcijaństwo jako filozofia : by Kowalska, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269590 Czas i ortodoksja : by Feliga, Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269397 Doświadczenie estetyczne w myśli Włodzimierza Sołowjowa / by Weremowicz, Natalia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268986 Dowody na istnienie Boga - anachronizm czy konieczność? : by Babiński, Jarosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257798 Ekofilozoficzne uwarunkowania integralnego rozwoju człowieka w ocenie młodzieży / by Grochowska, Irena https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257808 Ekofilozoficzne uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego w świetle polskiego prawa i w opinii funkcjonariuszy policji / by Krysiak, Marian Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255390 Ekofilozoficzne uwarunkowania trwałego i zrównoważonego rozwoju / by Sarzała, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255509 Elementy augustyńskie w kartezjańskiej filozofii Boga / by Baczewski, Grzegorz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261587 Elementy filozofii społecznej Henri Bergsona / by Bąk, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257805 Elementy życia filozoficznego w monastycyzmie wczesnochrześcijańskim od jego początków do VI wieku / by Kazimierczak-Kucharska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269311 Epikeia w prawie kościelnym / by Auguścik, Mariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=273754 Epistemologiczny status koncepcji Wielkiego Wybuchu i jej filozoficzne implikacje / by Bugajak, Grzegorz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250068 Etyczne aspekty lojalności osoby ludzkiej wobec społeczności politycznych / by Bartczak, Julia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269057 Etyczne implikacje biopolityki / by Kamińska, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=276252 Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem / by Piekarski, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266637 Fenomen, logos, eidos : by Lisak, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244521 Filozofia a nauki szczegółowe w ujęciu ks. Kazimierza Kłósaka / by Mikucki, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247583 Filozofia moralna Tomasza z Akwinu na tle etyki Arystotelesa / by Andrzejuk, Izabella. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262277 Filozofia społeczna średniowiecznych filozofów arabskich jako synteza myśli greckiej i tradycji muzułmańskiej / by Wasilewska-Zembrzuska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271157 Filozofia techniki i bezpieczeństwa człowieka na przełomie XX i XXI wieku / by Tryboń, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269426 Filozofia w malarstwie Rafaela Santiego / by Banasiak, Milena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268982 Filozoficzna analiza modeli zrównoważonego rozwoju / by Klimska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269227 Filozoficzna teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu / by Milcarek, Paweł https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244558 Filozoficzne aspekty osobliwości modeli kosmologicznych / by Życiński, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247540 Filozoficzne implikacje komputacyjnego ujęcia percepcji : by Weker, Maria Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261580 Filozoficzne podstawy koncepcji teleologicznych w biologii : by Stopa, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247593 Filozoficzne podstawy ustawodawstwa regulującego pobieranie narządów ze zwłok ludzkich / by Meller, Jacek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254310 Filozoficzne uprawomocnienie wybranych koncepcji współczesnej etyki środowiskowej / by Klimski, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269219 Funkcja dyskursu w ustanawianiu standardów bioetycznych w demokracji deliberatywnej / by Smoderek, Karolina Julia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269566 Główne problemy refleksji filozoficzno-teologicznej Jakuba z Paradyża i ich związek z "devotio moderna" / by Stoś, Jarosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247597 Idea dialogu religijnego w nauczaniu Aleksandra Mienia / by Podhajski, Maksym https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269026 Idea ochrony przyrody : by Latawiec, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268987 Ideał nadczłowieka w nietzscheańskiej koncepcji wychowania / by Belica, Wioletta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261581 Implikacje filozoficzne naukowego ujęcia zagadnienia pochodzenia mowy ludzkiej / by Dołęga, Józef Marceli https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243005 Jan Jakub Rousseau jako przedstawiciel racjonalizmu Oświecenia francuskiego / by Zawadzka, Sylwia Estera. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262309 Językowa formuła punktu wyjścia metafizyki w tekstach świętego Tomasza z Akwinu / by Cyciura, Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247591 Kapłaństwo w nauczaniu teologicznym ojca Marie-Dominique Philippe'a OP (1912-2006) / by Politycki, Patryk Dominik. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268945 Koherencja w filozofii Boga Richarda Swinburne'a / by Wątróbski, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269578 Koncepcja duszy w Pismach Tertuliana / by Filipowicz, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258411 Koncepcja filozofii i kultury w mysli Heinricha Rickerta / by Smoleń-Starowieyska, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268185 Koncepcja implikatury konwersacyjnej H. P. Grice'a, a zasady prakseologiczne T. Kotarbińskiego, czyli Rozmowa jako dobra robota / by Magner, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260862 Koncepcja syntez w filozofii transcendentalnej Kanta : by Wajs, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247068 Koncepcja uwarunkowań i ich rola w powstaniu i formułowaniu i rozwiązywaniu problemów filozoficznych / by Cywiński, Bogdan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242873 Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu / by Zembrzuski, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271437 Krytyka współczesnych interpretacji Heglowskiej koncepcji uznania / by Łękarski, Jarosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269341 Kulturowo-filozoficzne uwarunkowania postaw wobec transplantacji organów w społeczeństwie japońskim / by Olejarz, Sylwia Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269695 L'art, chemin d'eternite pour l'homme : by Buchholz, Jaroslaw. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254301 L'Esistenza in quanto dramma dell'identità umana nel pensiero di Józef Tischner : by Płaza, Witold. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266996 Les voies d'acces a la verite dans la philosophie praqtique d'Aristote / by Górniak, Jacek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252017 Lowańskie modyfikacje tomizmu tradycyjnego w pracach ks. Piotra Chojnackiego / by Listkowska, Bożena https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271442 Lwa Szestowa krytyka Europejskiej filozofii racjonalistycznej / by Terlikowski, Tomasz Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255508 Mateusza z Krakowa wizja człowieka na tle jego poglądów filozoficznych i teologicznych w teodycei "Rationale operum divinorum" / by Szyszkowska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260865 Metafizyczne ujęcie duszy w Komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa / by Muszyńska, Renata Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248548 Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu : by Wojcieszek, Krzysztof Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247584 Między nihilizmem a katolicyzmem : by Lewandowska, Bogusława. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254330 Mit jako czynnik kulturotwórczy w poglądach Leszka Kołakowskiego / by Karaś, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269062 Neoplatońskie rozumienie symbolu z perspektywy ontologii obrazu Hansa-Georga Gadamera / by Brzostowska, Maria Luiza https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269517 Niebezpieczeństwa totalitaryzmu w demokratycznym społeczeństwie według Herberta Marcuse / by Malicki, Jan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260900 O przekładzie filozoficznym i o filozofii przekładu / by Rosnerowa, Hanna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246188 Onotyczny status komórki zwierzęcej w świetle pogladów Arystotelesa / by Wyżewski, Zbigniew. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268868 Ontyczna struktura przyrody w ujęciu Czesława Białobrzeskiego / by Przybylski, Tadeusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246066 Pamięć jako kategoria polityczna w filozofii Paula Ricoeura / by Greloff, Jakub. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=283353 Podstawy metanauki Tadeusza Czeżowskiego / by Szewc, Bolesław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244557 Pojęcie i teoria etyki w systemie filozoficznym Józefa Kremera / by Kowalski, Edmund https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244197 Pojęcie sumienia według św. Bonawentury, a według św. Tomasza z Akwinu : by Stawiarz, Józef. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269229 Porównanie pojęć argumentacji i dowodzenia na gruncie pragmatyki logicznej / by Budzyńska, Katarzyna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254333 Porządek natury według świętego Tomasza z Akwinu / by Prokopowicz, Mariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246045 Postulat ewolucji ekologicznej w świetle praktycznej filozofii przyrody / by Selmaj-Pomaska, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268989 Poznanie boskie na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu : by Gałaj, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250359 Prawda, prawo, autorytet : by Kornacka, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268234 Próba przezwyciężenia kryzysu kultury XIX wieku w twórczości Stanisława Brzozowskiego / by Liberski, Arkadiusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269684 Próba systematyzacji literackiej i doktrynalnej spuścizny naukowej Jakuba z Paradyża (1380-1464) / by Porębski, Stanisław Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246024 Problem jednolitości poglądów filozoficznych Stefana Pawlickiego w jego nie badanych skryptach uniwersyteckich oraz próba zarysowania pełnej biografii / by Mylik, Mirosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252015 Problem jedności filozofii klasycznej w polskiej literaturze filozoficznej XX wieku / by Borys, Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256474 Problem naruszenia tożsamości osobowej w kontekście współczesnej transplantologii / by Ochotny, Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=283384 Problem tożsamości osoby w świetle filozofii M. A. Krąpca i R. Swinburne'a / by Pedryc-Ostapowicz, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=276253 Proces narodzin nowoczesnej tożsamości i nastania czasu świeckiego w myśli Charlesa Taylora : by Kazimierczuk, Michał Łukasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=276251 Przyjaźń jako forma miłości w myśli św. Tomasza z Akwinu / by Hanusek, Marian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260848 Przywracanie podmiotowości ofiarom Zagłady : by Ruszkowska, Sonia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269214 Pytanie o "Nieuwarunkowane" w filozofii religii Paula Tillicha / by Napadło, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269380 Racjonalność podmiotowego aspektu w T. S. Kuhna opisie rozwoju nauki / by Kukowski, Jarosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248861 Realizacja postulatu zgodności rozumu i wiary w Summa Theologiae Tomasza z Akwinu / by Solecka-Karczewska, Iwona. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268875 Relacja człowiek-przyroda w uwarunkowaniach nowożytnej koncepcji nauki / by Abdank-Kozubski, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247578 Relacja wiary i kultury w kontekście podstawowych idei teologicznych Orygenesa / by Kluz, Waldemar. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269476 Relacje osobowe i osoba jako podmiot tych relacji we współczesnej filozofii realistycznej / by Bromski, Paweł https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252014 Religia bez Boga? : by Pałubicki, Łukasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269615 Religia jako fundament życia człowieka w nauczaniu ojca Protojereja Aleksandra Mienia / by Ułas, Aleksander M. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268198 Religia naturalna w filozofii Johna Henry'ego Newmana / by Deleżuch, Renata Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268236 Rola informacji w poszukiwaniu zunifikowanego obrazu świata w Mieczysława Lubańskiego informacyjnym modelu rzeczywistości / by Matan, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268867 Rola nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej w ujęciu K. Kłósaka i S. Kamińskiego / by Dzwonkowska, Dominika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266624 Rola pracy w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty osób w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu / by Wójcik, Jakub. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247317 Rola przyczyn w powstawaniu i niszczeniu w traktacie Arystotelesa "De generatione et corruptione" / by Pokulniewicz, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254336 Semantyczne założenia teorii bytu w filozofii Jana Wersora / by Płotka, Magdalena https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271121 Spór między Tomaszem z Akwinu i Janem Peckhamem o jedność formy substancjalnej w człowieku : by Lipski, Dawid https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269007 Stanowisko Etienne Gilsona w sporze o filozofię chrześcijańską i jego znaczenie dla myśli XX wieku / by Szałata, Kazimierz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246605 Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego / by Sadowski, Ryszard Feliks https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257336 Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody / by Dołęga, Józef Marceli https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248663 Struktura metafizyki bytu jako nauki : by Mularczyk, Władysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248553 Tadeusza Wojciechowskiego ewolucyjna koncepcja śmierci człowieka / by Świeżyński, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255507 Teologia odkupienia kosmicznego w perspektywie trynitarnej / by Wiśniewski, Krzysztof Zenon https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268020 Teologia wobec matematycznego twierdzenia Gödla / by Cybuch, Łukasz Jan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269319 Teologiczne idee bazyliki Sagrada Familia Antoniego Gaudiego drogą do poznania transcendencji / by Berko, Mariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269028 Tomizm tradycyjny i jego modyfikacje w pracach ks. Stanisława Adamczyka / by Klimska, Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257338 Transcendentalizm Kanta a logiczne podstwy współczesnych koncepcji nauki / by Bakuła, Sebastian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271439 Twórczość Leszka Kołakowskiego jako preambula fidei dla współczesnego człowieka / by Florkiewicz-Kowalczyk, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269773 Wielość religii wolą Boga : by Walas, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266626 Wierność wydarzeniu jako warunek dobroci działania podmiotu według Alaina Badiou / by Kłosowicz, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269480 Witold Rubczyński jako filozof i historiograf filozofii / by Popowski, Henryk. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260871 Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby / by Wolska, Urszula https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268874 Wizja człowieka w dziełach Andrzeja Frycza Modrzewskiego / by Struczyk, Joanna Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268152 Włodzimierza Sołowjowa (1853-1900) próba przewartościowania stosunku Kościoła prawosławnego do katolicyzmu / by Harbuzova, Veranika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269063 Wola i ludzkie działania w tekstach św. Tomasza z Akwinu / by Ruszczyński, Jacek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244555 Wolność jako istotna kategoria "filozofii spotkania" Antoniego Kępińskiego / by Stankiewicz, Teresa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266979 Współczesne problemy etyczne dotyczące kryzysu klimatycznego / by Kaniewska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269223 Wymiar religijny człowieka w myśli Leszka Kołakowskiego / by Chłopik, Mariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262369 Zagadnienia dyskusyjne w poglądach na poznanie Boga : by Węgrzecki, Janusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248507 Zagadnienie ewolucji i stwarzania w kosmologii Kazimierza Waisa / by Krajska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269768 Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych / by Janowski, Jarosław Maciej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269376 Zagadnienie nieautentycznosci i degeneracji w filozofii Martina Heideggera / by Sipowicz, Kamil https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246337 Zagadnienie odpowiedzialności człowieka za przyrodę u wybranych przedstawicieli ekofilozofii / by Pawłowski, Artur. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250067 Zagadnienie pierwszych przyczyn rzeczy w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do "Metafizyki" Arystotelesa / by Nowik, Andrzej Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252664 Zagadnienie słowa serca w pismach św. Tomasza z Akwinu / by Szyndler, Lech. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248506 Zagadnienie teocentrycznych podstaw etyki środowiskowej / by Ciszek, Mariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260868 Zarys filozofii religijnej Dominique Dubarle'a / by Bała, Maciej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248552 Zastosowanie logiki pytań do filozofii Boga świętego Tomasza z Akwinu / by Świeczka, Paweł. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269715 Zastosowanie Walzerowskiej metody interpretacji do uzgadniania praw człowieka z zasadami działalności gospodarczej / by Sroka, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268900