Filozofia - książki https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=614 RSS feed for public list Filozofia - książki "Credibile ut intelligibile" : by Arosio, Marco. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3296 17 września 1939 : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3733 A natural history of human morality / by Tomasello, Michael https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1451 Absolut i absurd : by Bańka, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2586 Afirmacja Boga i życie moralne w ujęciu Jerzego Mirewicza / by Szczyrba, Sławomir https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3557 Aktualność dróg do Boga w filozofii Jean-Dominique Roberta / by Szczotka, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1756 Aktualność piękna : by Gadamer, Hans-Georg https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3084 Alternatywne strategie życia na różnych poziomach organizacji / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3605 Antropologia bez dogmatów - teoria społeczna bez iluzji / by Kempny, Marian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2671 Antropologia filozoficzna / by Dogiel, Gerard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2739 Apologia przypadkowości : by Marquard, Odo https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3085 Argumenty za istnieniem Boga / by Hick, John https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3380 Aristotele : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1923 Art and human values / by Rader, Melvin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=569 Ateny i Jerozolima / by Šestov, Lev https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1578 Autobiografia filozoficzna / by Jaspers, Karl https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=758 Bitwa o Polskę / by Jackowski, Jan Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=551 Bóg i nauka / by Guitton, Jean https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2455 Bóg i stawanie się : by Piwowarczyk, Marek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1906 Bóg nam nic nie jest dłużny : by Kołakowski, Leszek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2562 Bóg w stworzeniu / by Moltmann, Jürgen https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4046 Bóg, wolność i zło / by Plantinga, Alvin https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3126 Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim : by Markowski, Mieczysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3350 Bycie i czas / by Heidegger, Martin https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1732 Byt ludzki : by Ostasz, Lech https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3760 Co to wszystko znaczy? : by Nagel, Thomas https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=693 Contemporary Jewish philosophies / by Kaufman, William E. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2996 Czas i metoda : by Bańka, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=759 Człowiek - wychowanie - kultura : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1324 Człowiek a świat wartości / by Siemianowski, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=595 Człowiek i jego pytania / by Frossard, André https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3418 Człowiek i religia : by Zdybicka, Zofia Józefa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1929 Człowiek jest osobą : by Galarowicz, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2149 Człowiek szukający etyki : by Jadczak, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1332 Człowiek w medialnym labiryncie / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1982 Człowiek, wolność, Bóg / by Pannenberg, Wolfhart https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4040 Cztery eseje o wolności / by Berlin, Isaiah https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2139 Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań / by Kołakowski, Leszek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3245 Czy filozofia współczesna może człowieka doprowadzić do obłędu? / by Krajski, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2052 Czy istnieje świadomość? / by Piłat, Robert https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1665 Czym jest to, co zwiemy nauką? : by Chalmers, Alan Francis https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1661 Dawny ustrój i rewolucja / by Tocqueville, Alexis de https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2340 De la création des valeurs à une catharsis du politique : by Iyakaremye, Dismas https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2423 Der Begriff "transzendental" bei Karl Rahner : by Knoepffler, Nikolaus https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2458 Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung / by Jaspers, Karl https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3149 Die griechische Philosophie bis Platon / by Hoffmann, Ernst https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3290 Die mathematischen Modelle der Kausalität : by Wiśniewski, Janusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45 Dio e il mistero del male nel pensiero di J. Maritain / by Trivellone, Giovanni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2374 Divine love and wisdom / by Swedenborg, Emanuel https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2759 Dokąd zmierza współczesna humanistyka? / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1736 Dostoevskij : by Brzoza, Halina https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1375 Droga filozoficznego myślenia / by Ostasz, Lech https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=671 Dwa bieguny : by Kuhn, Thomas S. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=80 Dwa typy wiary / by Buber, Martin https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3449 Dwa źródła moralności i religii / by Bergson, Henri https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1467 Dwie kultury / by Snow, Charles Percy https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2880 Dyscypliny i metody filozofii / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1247 Dziedzictwo człowieka z Neandertalu : by Ditfurth, Hoimar von https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3989 Dziedzictwo logicznego empiryzmu : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3806 Dzieje filozofii starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza / by Sparty, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2251 Dziesięć błędów filozoficznych / by Adler, Mortimer Jerome https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3323 Edukacja aksjologiczna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2577 Edukacja aksjologiczna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4065 Egzystencjalno-analityczna koncepcja autotranscendencji i jej teologicznopastoralne aplikacje / by Wolicki, Marian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1470 Ekologia głęboka : by Devall, Bill https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3283 Ekologia humanistyczna / by Kula, Marcin https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2879 Eschatologia i mesjanizm : by Krasicki, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3754 Eseje logiczno-filozoficzne / by Hintikka, Jaakko https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1741 Esperienza trascendentale / by Lotz, Johannes B. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1383 Estetyka granicy / by Gołaszewska, Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4104 Etica sociale e filosofia della politica in Rosmini / by Botto, Evandro https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=625 Etyka : by Keller, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=88028 Etyka / by Twardowski, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3282 Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte / by Legutko, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2667 Etyka i nieskończony : by Lévinas, Emmanuel https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=230 Etyka jako odpowiedzialność : by Mycek, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1569 Etyka państwa i prawa / by Höffe, Otfried https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=361 Etyka w szkole : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3189 Etyka współdziałania : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1286 Europejska filozofia prawa / by Szyszkowska, Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1557 Ewolucja i stworzenie / by McMullin, Ernan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=660 Fascynacja złem : by Gołaszewska, Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2612 Fenomenologia amerykańska : by Baran, Bogdan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=582 Fenomenologia amerykańska : by Baran, Bogdan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3561 Fenomenologia percepcji : by Merleau-Ponty, Maurice https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1666 Figure del sapere / by Melchiorre, Virgilio https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2771 Filozofia : by Zachariasz, Andrzej Leszek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2616 Filozofia : by Teichman, Jenny. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3074 Filozofia : by Hankinson, Jim https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3122 Filozofia : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3814 Filozofia / by Popkin, Richard Henry https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2742 Filozofia biogenezy = by Kucia, Thaddaeus https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3592 Filozofia Boga : by Elders, Leo J. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=341 Filozofia Boga : by Kowalczyk, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=598 Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii : by Niemczuk, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4270 Filozofia ewolucyjna Konrada Zachariasa Lorenza : by Fiut, Ignacy Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2614 Filozofia głupoty : by Dobrowolski, Jacek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3570 Filozofia i sztuka u Nietzschego : by Benisz, Henryk https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4067 Filozofia i wartości : by Wolniewicz, Bogusław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1711 Filozofia jako ćwiczenie duchowe / by Hadot, Pierre https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=318 Filozofia jako ścisła nauka / by Husserl, Edmund https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76 Filozofia jako sztuka myślenia : by Wodziński, Cezary https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=997 Filozofia języka / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=584 Filozofia medycyny : by Wulff, Henrik Ramsing https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2197 Filozofia moralna Jana Burydana : by Korolec, Jerzy Bartłomiej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1638 Filozofia percepcji / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3865 Filozofia polityki : by Murawski, Krzysztof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2299 Filozofia polityki, filozofia prawa, filozofia twórczości / by Szyszkowska, Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2238 Filozofia polska - Zadruga / by Wacyk, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2069 Filozofia polska wieków średnich / by Palacz, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1752 Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50 Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu / by Walicki, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4054 Filozofia przyrody / by Wciórka, Ludwik https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1460 Filozofia sztuki : by Mróz, Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=543 Filozofia transcendentalna a dialektyka / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4132 Filozofia umysłu / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3866 Filozofia w Niemczech 1831-1933 / by Schnädelbach, Herbert https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=202 Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku / by Darowski, Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4085 Filozofia współczesna w zarysie / by Mackiewicz, Witold https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2537 Filozofia zła : by Mukoid, Ewa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1540 Filozofia żyjąca : by Skolimowski, Henryk https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3270 Filozoficzna interpretacja koncepcji religii Mircei Eliadego / by Pawlak, Zdzisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3679 Filozoficzne podstawy protobiologii / by Ługowski, Włodzimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4231 Filozoficzne problemy rozwoju współczesnych nauk matematyczno-przyrodniczych : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2276 Filozoficzne wyzwania chrześcijaństwa / by Blondel, Maurice https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4286 Freud / by Rosińska, Zofia https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=909 From the Stone Age to Christianity : by Albright, William Foxwell https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2945 Galen : by Bednarczyk, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4269 Gdzie jest Bóg? : by Polak, Tomasz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3439 Geschichte und Gedächtnis / by Le Goff, Jacques https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1260 Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3839 God and subjectivity / by Galgan, Gerald J. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2460 Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? : by Mariański, Janusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1090 Godzina upojenia : by Reeves, Hubert https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=278 Granice racjonalności : by Życiński, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=360 Grunder för en kontextuell teologi : by Kurtén, Tage https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3936 Heidegger i problem zła / by Wodziński, Cezary https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1830 Historia filozofii polskiej. by Wąsik, Wiktor https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3737 Historia i wyobraźnia : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=197 Historia naturalna zmysłów / by Ackerman, Diane https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2258 Historische Vernunft, politische Wahrheit / by Rustemeyer, Dirk. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=895 Humanizm i scholastyka : by Czerkawski, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=380 I fondamenti dell'aritmetica e della geometria in Platone / by Hösle, Vittorio https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1859 I fraintendimenti della ragione : by Corvi, Roberta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=619 Idea godności w kulturze i etyce / by Środa, Magdalena https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1502 Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej : by Gawor, Leszek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3802 Il sapere e le lettere in Bernardino Tomitano / by Girardi, Maria Teresa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3816 Immagine attuale dell'uomo e cristianesimo / by Molteni, Gioacchino. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2364 Inność jako źródło etyczności : by Rozmarynowska, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1992 Inny, lecz nigdy Obcy / by Émile, brat z Taizé https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1121 Inteligencja a system wartości : by Czerniawska, Mirosława. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3896 Introduction à une phénoménologie de la vie / by Barbaras, Renaud https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1782 Istnienie i tajemnica / by Swieżawski, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1349 Jacques Maritain - prekursor soborowego humanizmu : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1020 Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1146 Jak słowa łączą się ze światem : by Kmita, Jerzy https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4249 Jana z Janduno koncepcja intelektu / by Jung, Elżbieta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1363 Jean Duns Scot ou la révolution subtile / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3491 Jedność filozofii i wielość języków : by Rosnerowa, Hanna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1731 Jezuici a kultura polska : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1087 John Stuart Mill philosopher of the suppressed man / by Debaleh, Martin Ibrahim https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2427 Katolicyzm wczesnośredniowieczny : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2903 Każdego dnia : by Beňo, Ján Augustín https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2491 Kiedy powstałem? : by Ford, Norman M. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4263 Kimże jest człowiek? : by Grygiel, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3725 Komu potrzebny jest Bóg / by Kushner, Harold S. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2057 Koncepcja natury ludzkiej w filozofii Davida Hume'a / by Żuczek, Maciej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264981 Kosmos i filozofia / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3382 Kosmos, Bóg, Czas / by Mitrowski, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1300 Kryzys i filozofia / by Ochocki, Aleksander https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=363 Ku absolutnej ucieczce : by Tarnowski, Karol https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1478 L'uomo fra piacere, intelligenza e Bene : by Migliori, Maurizio. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1389 La dottrina delle categorie in Aristotele : by Trendelenburg, Friedrich Adolf https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1858 La dottrina non scritta di Platone : by Gaiser, Konrad https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3818 La durée pure chez Henri Bergson : by Parré, Jacques. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2326 La dynamique sociale en termes d'action chez Maurice Blondel. : by Ekouma-Asseko, Dieudonné https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=857 La religion civile chez Jean Jacques Rousseau et la mentalité laïciste / by Kana, Aster https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=816 Le "Proslogion" de s. Anselme : by Gilbert, Paul P. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3155 Liberalizm po komunizmie / by Szacki, Jerzy https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2151 Logika / by Regner, Leopold https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3631 Logika i filozofia : by Bocheński, Józef Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=373 Logika i metafilozofia / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4309 Logika religii / by Bocheński, Józef Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14 Mądrość buduje państwo : by Gogacz, Mieczysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=784 Mądrość i złudzenia filozofii / by Piaget, Jean https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1730 Mały leksykon filozofów / by Andrzejewski, Bolesław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2551 Matka Ziemia w przyjaznym Kosmosie : by Ryszkiewicz, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2611 Mechanizm rozumu, siedlisko duszy : by Churchland, Paul Montgomery https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=810 Mefistofeles i androgyn / by Eliade, Mircea https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3422 Metafizyczność języka / by Szołtysek, Adolf Ernest https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=337 Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej : by Morawiec, Edmund https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=75150 Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : by Jan Paweł https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2691 Mieć czy być? / by Fromm, Erich https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3421 Między czasem minionym a przyszłym : by Arendt, Hannah https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2190 Między ewolucją a kreacją / by Kloskowski, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4084 Między logiką a etyką : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4130 Między samotnością a wspólnotą : by Kłoczowski, Jan Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1673 Mikrofalowe promieniowanie tła jako experimentum crucis w kosmologii? / by Sierotowicz, Tadeusz M. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3104 Modele nauki : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1797 Modele teorii empirycznych / by Kałuszyńska, Elżbieta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2606 Moral enlightenment : by Ching, Julia https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2014 Moralność myślenia / by Heller, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1078 Mówienie i poznawanie : by Austin, John Langshaw https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1739 Myślenie według wartości / by Tischner, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=999 Myśli ; oraz by Pascal, Blaise https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282 Na obrzeżach sacrum : by Grabowski, Marian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3413 Na ścieżkach prawdy : by Galarowicz, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=228 Należeć do wszechświata : by Capra, Fritjof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3968 Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis : by Siegmund, Georg https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3672 Nauczanie filozofii w Polsce w XV-XVIII wieku : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1640 Nauka w oczach filozofa / by Kemeny, John G. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1637 Nauka w świetle współczesnej filozofii / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=338 Nic jak Bóg : by Bolewski, Jacek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=327 Noetyczny wymiar osobowości : by Popielski, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4317 Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku : by Szczucki, Lech https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2116 Nowa fizyka i nowa teologia / by Heller, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3645 Nowa nauka polityki / by Voegelin, Eric https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60 Nowy umysł cesarza : by Penrose, Roger https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4164 Nurty filozofii współczesnej / by Opara, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2094 O Bogu, który nawiedza myśl / by Lévinas, Emmanuel https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2303 O mądrości - o głupocie / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3851 O miłości - o nienawiści / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3057 O miłości nadprzyrodzonej - De caritate / by Tomasz z Akwinu https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3239 O naturze ludzkiej / by Nemesius https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1698 O nauce, rozumowaniu i wartościach : by Szaniawski, Klemens https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1534 O nieśmiertelności duszy / by Pomponazzi, Pietro https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=534 O pocieszeniu jakie daje filozofia / by Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4245 O podstawach ontologii ; by Hartmann, Nicolai https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2610 O poznawaniu drugiego człowieka / by Węgrzecki, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=396 O problema da intersubjectividade em Maurice Nédoncelle : by Lucunde, Mário https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2430 O samotności - o spotkaniu / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4123 O świetle umysłów i jego obrazie = by Magni, Valeriano https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2272 O wiecznym pokoju : by Kant, Immanuel https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1828 O życiu - o śmierci / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3058 Oblicza dialogu : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=442 Obraz, który nas zniewala : by Bińczyk, Ewa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1361 Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa / by Albright, William Foxwell https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2944 Od ontologii do etyki : by Jarnuszkiewicz, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4126 Od scholastyki do ontologii : by Aduszkiewicz, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4271 Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania : by Zembrzuski, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3024 Odzyskać świat realny / by Krąpiec, Mieczysław Albert https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2695 On perfection / by Tatarkiewicz, Władysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2148 Ontologia : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2006 Opatrzność Boża i magia / by Tomasz z Akwinu https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3568 Opinia o filmie video : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2531 Oralność i piśmienność : by Ong, Walter J. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=441 Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne / by Wojtyła, Karol https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2240 Osoba ludzka w doktrynie i praktyce europejskich wspólnot gospodarczych / by Chodorowski, Jerzy https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1649 Oświecenie chrześcijańskie : by Janeczek, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2573 Painting and the structure of consciousness : by Półtawski, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3762 Panorama polskiej myśli filozoficznej / by Borzym, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1001 Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów / by Becker, Carl Lotus https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3759 Paul Ricoeur: le depassement de la subjectivité : by Rwabilinda, Jean-Marie. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=836 Paulus und das Judentum : by Laato, Timo. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4058 Perspektywy myśli humanistycznej : by Stankiewicz, Lech. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1311 Philosophische probleme in der sowjetischen / by Budilova, Elena Aleksandrovna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3303 Philosophy of biology / by Sober, Elliott https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3028 Pisma o prawdzie i stanach rzeczy / by Borkowski, Ludwik https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3788 Pisma z teologii mistycznej / by Leibniz, Gottfried Wilhelm https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1577 Pisma. by Philo Judaeus https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1721 Pismo filozofii / by Derrida, Jacques https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2079 Platon / by Leśniak, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=908 Podmiotowość człowieka a psychologia historyczna / by Spendel, Zbigniew. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3079 Podróże do piekieł i inne eseje / by Miciński, Bolesław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2363 Podstawowe pojęcia etyki / by Pawlica, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3860 Podstawy filozofii chrześcijańskiej / by Chojnacki, Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2927 Podstawy logiki / by Batóg, Tadeusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3073 Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego / by Kowalczyk, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3781 Pogranicza epistemologii / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=295 Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza / by Koziara, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1627 Pojęcie potencjalności i aktualności w interpretacji bytu / by Ostasz, Lech https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1715 Polska filozofia pokoju : by Kuderowicz, Zbigniew https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1495 Polskie zjazdy filozoficzne : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4162 Pomogę ci znaleźć Pana Boga / by Szwarc, Julia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=787 Porfirio negli ultimi cinquant'anni : by Girgenti, Giuseppe https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2777 Posibilidades de una antropología del "Hombre religioso" / by Arberas, María Areitio https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=815 Postawy studentów wobec życia i wybór wartości / by Sopuch, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4264 Powołani do odpowiedzialności : by Galarowicz, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=749 Powstanie filozofii analitycznej w Polsce : by Jadczak, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3229 Poznanie : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655 Poznanie i modelowanie / by Grabińska, Teresa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3550 Prawa przyrody : by Mazierski, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1172 Prawda i metoda : by Gadamer, Hans-Georg https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=751 Prawda i racjonalność naukowa / by Grobler, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1668 Prawda i stany rzeczy / by Biłat, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3787 Prawda w filozofii / by Allen, Barry https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2224 Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej / by Furet, François https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2591 Prawo : by Opałek, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3451 Problem absolutu w filozofii Arystotelesa / by Dłubacz, Włodzimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1532 Problem Boga w filozofii religii : by Duméry, Henry https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2050 Problem człowieka / by Buber, Martin https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4282 Problem człowieka / by Buber, Martin https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4283 Problem filozofii dziejów : by Moskal, Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1558 Problemy religii / by Scheler, Max https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3845 Przestrzeń i nieskończoność : by Dembek, Jacek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2103 Psychology as religion : by Vitz, Paul C. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=430 Psychology of future orientation / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2679 Pytanie o Boga... : by Napadło, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1974 Pytanie o Nieuwarunkowane : by Tillich, Paul https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3438 Questions de la modernité / by Cottier, Georges Marie Martin https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1362 Reformation och filosofi i Enevald Svenonius' teologi / by Cleve, Fredric. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3908 Religia i religioznawstwo / by Zdybicka, Zofia Józefa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=549 Religia w obrębie samego rozumu / by Kant, Immanuel https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1576 Religious action : by Wahlström, Bertel https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3934 Represantation and reality / by Putnam, Hilary https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2480 Right and wrong / by Fried, Charles https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=473 Rodzaje determinacji a rozwój nauki / by Such, Jan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16 Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=342 Rozstanie z filozofią pierwszych zasad : by Marquard, Odo https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4253 Rozważania o filozofii a recentiori : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3524 Rozważania o sprawiedliwości w świetle filozofii prawa / by Tokarczyk, Roman Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1285 Science in society / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4320 Sekty : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2662 Self-Transcendence and Human History in Wolfhart Pannenberg / by Onah, Godfrey Igwebuike. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2378 Seneka / by Grimal, Pierre https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3238 Sens życia i inne eseje / by Bocheński, Józef Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2071 Skryte podstawy rozumienia : by Pawliszyn, Aleksandra https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1659 Słomiane psy : by Gray, John https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3649 Słownik filozofii / by Julia, Didier https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=718 Służba poczętemu życiu służbą człowieczeństwu / by Morciniec, Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1318 Służebnica mądrości i miłości : by Moskal, Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3100 Śmierć i perspektywa nadziei : by Siemianowski, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32 Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2194 Solidarność wyzwala / by Styczeń, Tadeusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2677 Speculative intellect as the principle of knowledge in Aristotle : by Suwedi, Ignatius M. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2415 Spór o Ingardena : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2641 Spotkania z filozofią / by Sikora, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3420 Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu / by Kalka, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3140 Średniowieczna filozofia arabska / by Mrozek-Dumanowska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1767 Sto dowodów na istnienie Boga / by Kraszewski, Zbigniew https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3381 Studi di filosofia trascendentale / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1382 Style myśli naukowej w początkach nowożytnej Europy / by Crombie, Alistair Cameron https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3222 Subjektivität im nachmetaphysischen Zeitalter : by Schulz, Walter https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1242 Świat bez ateistów, miłość bez kłamstwa / by Cieniawa, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1714 Świat ludzkiej nadziei : by Tischner, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2297 Świat moich wartości / by Święcicka, Hanna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=587 Świat poręczenia moralnego : by Bańka, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3521 Świat przeżywany : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1831 Świat Zofii / by Gaarder, Jostein https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3223 Świętość : by Otto, Rudolf https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=594 Swoistość chrześcijaństwa w odniesieniu do innych religii u Mircei Eliadego / by Olszewski, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3207 Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu : by Stopka, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3711 Sztuka : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=164 Sztuka i piękno w średniowieczu / by Eco, Umberto https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2655 Sztuka rozumowania w świetle logiki / by Marciszewski, Witold https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2143 Sztuka, emocje, wartości / by Dziemidok, Bohdan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=748 Tao fizyki : by Capra, Fritjof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1751 Technology as a human affair / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3915 Tekst jako uobecnienie : by Domański, Juliusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15 Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4233 Teoria sprawiedliwości / by Rawls, John https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2361 Teoria wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego w świetle założeń pedagogiki filozoficznej / by Gajdamowicz, Halina https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110 Teoria, model, rzeczywistość / by Grabińska, Teresa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=575 Tertium non datur? : by Amsterdamski, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2076 The phenomenological analysis and exposition of the problem of human communication / by Eboh, Patrick Chibuzo https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2346 The philosophical problem of human nature and the sense of history in Giambattista Vico's "New science" / by Sasa, Michael Sunday https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=811 The truth of religious language in the analytic philosophy of Ian T. Ramsey and P.M. van Buren / by Nwachukwu, Simon Ajaegbu Olariche https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=856 Tło filozoficzne nauki polskiej : by Borzym, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4289 Tolerancja i pluralizm / by Gross, Feliks https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=77 Topics in logic, philosophy and foundations of mathematics, and computer science : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2231 Traktat o czasie : by Bańka, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3520 Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej / by Dec, Ignacy https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20 Transcendencja człowieka w przyrodzie / by Dec, Ignacy https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1509 Transcendentalizm Husserla a filozofia dialogu / by Święcicka, Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1710 U drzwi Godot : by Sochoń, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3232 U progu ery postwestfalskiej : by Kubiak, Hieronim https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=626 U źródeł nowożytnej etyki : by Swieżawski, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=308 U źródeł tożsamości kultury europejskiej / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3803 Understanding differently : by Niba, Suh Michael. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2391 Uniwersalizm i tradycja w kulturze. by Roguska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2140 Urodziłeś się, by kochać / by Styczeń, Tadeusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1188 Usprawiedliwienie Wszechświata / by Heller, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3324 Uszlachetnianie demokracji : by Pangle, Thomas L. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3332 Uwagi o religii i etyce / by Wittgenstein, Ludwig https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4049 Viera vĕlkých vedcov / by Hlinka, Anton https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3102 Vom reinen Denken zur Sprachvernunft : by Żak, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3834 W kręgu wartości / by Stróżewski, Władysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268 W kręgu filozofii Romana Ingardena : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4083 W łupinie orzecha czyli Filozofia bez przesady / by Chudy, Wojciech https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=231 W poszukiwaniu istoty religii / by Galarowicz, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1656 W poszukiwaniu lepszego świata : by Dobrosielski, Marian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=330 W poszukiwaniu wartości / by Ostrowska, Krystyna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2570 W stronę edukacyjnego dyskursu nowoczesności / by Rusakowska, Daniela. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4050 Wahrheit - ein Problem? / by Händel, Alfred https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302 Wahrheit und Wissenschaft : by Steiner, Rudolf https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303 Wartość jako przeżycie : by Borowski, Henryk https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=214 Wartości chrześcijańskie nabywane pod Kalwarią : by Glemp, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=379 Wartości i ich przemiany : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147 Wartości katolików a typ środowiska miejskiego : by Ryczan, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3203 Wartości w kulturze polskiej / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1303 Was heisst: "Dies und das muss anthropologisch betrachtet werden"? : by Köhler, Theodor Wolfram. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=733 Wątpliwości metodologiczne / by Koj, Leon https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1283 Wiara i wolność : by Chafuen, Alejandro Antonio https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3858 Więcej niż mit : by Kłoczowski, Jan Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2554 Wieczność, czas, kosmos / by Heller, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3618 Wieczny pokój / by Kant, Immanuel https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=208 Wieczory z Palladą : by Cetwiński, Olgierd https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3072 Wizja ateizmu Etienne Gilsona / by Sochoń, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2711 Władysław Tatarkiewicz - bibliografia / by Krajewski, Janusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=296 Władza a natura ludzka : by Plessner, Helmuth https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2360 Władza, wolność, prawo : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3753 Wobec kryzysu kultury : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1672 Wokół rozumienia : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=462 Wolność - łaska - los : by Guardini, Romano https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4315 Wolność i wartość : by Gałkowski, Jerzy W. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1504 Wprowadzenie do etyki / by Styczeń, Tadeusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1459 Wprowadzenie do filozofii / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=324 Wprowadzenie do filozofii / by Nielsen, Kai https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3582 Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina / by Kowalczyk, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3208 Wprowadzenie do logiki i do metodologii nauk dedukcyjnych / by Tarski, Alfred https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4247 Wspólny świat religii / by Polak, Tomasz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3446 Współczesne metody myślenia / by Bocheński, Józef Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=357 Wszechświat i wiedza / by Zabierowski, Mirosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3548 Wszechświat u schyłku stulecia / by Heller, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2301 Wybór tekstów źródłowych z dziejów etyki / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=279 Wykłady z filozofii prawa / by Tokarczyk, Roman Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4304 Wywod prawdy chrześcijańskiej ze stanowiska filozofii, dogmatu i historyi. by Nicolas, Jean Jacques Auguste https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3 Wyznania / by Augustyn https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3554 Z filozoficznej problematyki badań nad rozwojem / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1194 Zadania filozofii we współczesnej kulturze / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=520 Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki : by Heller, Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91 Zagadnienia i kierunki filozofii : by Ajdukiewicz, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261 Zagadnienie godności człowieka / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2572 Zagadnienie sztucznego poronienia : by Milcarek, Paweł https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=740 Zapiski o odpowiedzialności / by Pietras, Henryk https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1840 Zarys filozofii greckiej / by Krokiewicz, Adam https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32429 Zarys filozofii prawa / by Szyszkowska, Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2672 Zarys historii filozofii / by Bocheński, Józef Maria https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1562 Zarys historii filozofii greckiej / by Dąmbska, Izydora https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1669 Zarys koncepcji filozofii "niższego" i "wyższego" człowieka : by Migoń, Mieczysław Paweł. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2990 Zbawca nauki / by Jaki, Stanley L. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2666 Złota nić / by Griffiths, Bede https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1109 Zmierzch światopoglądu naukowego / by Skolimowski, Henryk https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136 Znaczenie pojęć filozoficzno-politycznych w De civitate Dei Św. Augustyna / by Wnętrzak, Teresa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2846 Znikąd donikąd / by Kunicki-Goldfinger, Władysław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1337 Zniknięcie dwunastego wielbłąda : by Winczorek, Jan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=112126 Związek przyczynowy a logika przyczynowości / by Kiczuk, Stanisław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4025 Życie jako wyzwanie : by Grzegorczyk, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=911