Nauki przyrodnicze - prace dyplomowe 11.01.2019 https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=549 RSS feed for public list Nauki przyrodnicze - prace dyplomowe 11.01.2019 "Natura 2000" a zrównoważony rozwój / by Rejmer, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264622 Aberracje chromosomalne : by Kozłowska-Nowak, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248661 Administracyjne kary pieniężne jako forma odpowiedzialności za naruszenie wymagań ochrony środowiska / by Lisiewska, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263244 Administracyjne kary pieniężne jako przejaw odpowiedzialności za naruszenie wymagań ochrony środowiska / by Cieplak, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269927 Aeroentomofauna na szlakach komunikacyjnych aglomeracji warszawskiej / by Majewska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266645 Alberta Schweitzera koncepcja ochrony przyrody / by Szymczyk, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254506 Ambiwalentny charakter skutków poznania ludzkiego genomu - refleksja bioetyczna / by Jakowiecka, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254461 Analiza i konstrukcja pojęcia "środowisko" / by Nowakowska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255589 Analiza możliwości obniżenia emisji zanieczyszczeń w wybranym zakładzie przemysłu ceramicznego / by Szczygieł-Szmulska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271370 Analiza możliwości optymalizacji recyklingu samochodów w Polsce / by Bielech-Zielaskowska, Urszula. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271170 Analiza możliwości poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego / by Godlewska, Emilia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271177 Analiza możliwości wykorzystywania biomasy jako odnawialnego źródła energii / by Oleńska, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260081 Analiza wpływu budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej na stan środowiska i zagodpodarowanie przestrzenne w Polsce / by Syta, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264976 Analiza wpływu na stan środowiska procesów recyklingu tworzyw sztucznych / by Szczepaniak, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264600 Analiza wpływu procesu użytkowania ogniw paliwowych na środowisko / by Kołpak, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264412 Analiza wybranych problemów z zakresu zarządzania ochroną środowiska w małym i średnim przedsiębiorstwie / by Starenga, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264408 Antropogeneza w ujęciu Wandy Stęślickiej / by Gańczorz, Stanisław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243614 Antropogeniczne zagrożenia bioróżnorodności ilustracją działań krótkowzrocznych / by Pawlik, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261175 Antropologia Konrada Lorenza / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244969 Antropologiczna problematyka sportu / by Komosa, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256350 Antropologiczna problematyka techniki / by Wojciechowska, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256358 Antropologiczna problematyka w sztukach plastycznych neoawangardy - próba ukazania sytuacji twórcy i odbiorcy współczesnej sztuki / by Myśliwiec, Janusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245308 Antropologiczne uwarunkowania nauki w świetle fenomenu bomby atomowej / by Kulda, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246851 Aspekty aksjologiczne przyrody w ujęciu ekofilozofii / by Mróz, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262303 Aspekty etyczno-moralne w szkolnej edukacji ekologicznej w opinii nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży / by Śledziewska, Edyta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252866 Aspekty moralne relacji człowieka do świata zwierząt / by Dąbrowska, Milena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268348 Awifauna Starachowic dawniej i dziś / by Turek, Patrycja Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270949 Azotowe związki chemiczne konserwujące żywność - normy i zagrożenia dla zdrowia człowieka / by Zarzycka, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271317 Bezpieczeństwo ekologiczne Polski na początku XXI wieku / by Rączkowska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271412 Bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Płońsku / by Sadowska, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271163 Biocentryczne ujęcie kryzysu ekologicznego według Zdzisławy Piątek / by Urbanek, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264786 Biocentryczny model antropologii w świetle polskiej literatury ekofilozoficznej / by Szrajber, Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266878 Biocentryzm i jego rola w kształtowaniu relacji człowiek - przyroda / by Orłow, Lawinia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252198 Bioetyczne aspekty diagnostyki prenatalnej / by Rudnicka, Adrianna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247839 Bioetyczne aspekty śmierci i umierania człowieka / by Wysocka, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247373 Biologiczne i społeczne uwarunkowania ludzkiego doświadczania czasu / by Małecki, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249755 Bioróżnorodność porostów w wybranych parkach dzielnicy Wola-Warszawa / by Koroluk, Łucja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271411 Budowa ciała i sprawność fizyczna dziewcząt w wieku gimnazjalnym i licealnym z Warszawy i Tarczyna / by Małuj, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257570 Budowa ciała, ciśnienie krwi i wyniki w nauce dziewcząt 16-19 letnich z Warszawy i gminy Wołomin / by Knap, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257571 Budowa ciała, właściwości oddechowe i aktywność fizyczna chłopców warszawskich w wieku 14-18 lat / by Zielonka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258560 Budowa i proporcje ciała dziewcząt warszawskich 14-19 - letnich / by Borkowska, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258618 Cele i przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska wyznaczone i podejmowane w działalności produkcyjnej i handlowej firmy ICOPAL S.A / by Jarchańska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271406 Charakterystyka Ekologicznego Programu Dostosowawczego stosowanego w Petrochemii Płock S.A / by Rudzińska, Izabela. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252166 Charakterystyka i ocena stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Wołomin / by Rosłon, Milena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271413 Charakterystyka wyspowych i lądowych populacji gryzoni w Dolinie Środkowej Wisły / by Sompol, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270125 Cybernetyczno-funkcjonalne definicje życia w świetle wartości poznawczej modelowania biologicznego / by Wendrowski, Jeremi. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249935 Cywilizacyjne podstawy kryzysu ekologicznego w ujęciu Stanisława Zięby / by Grebelska, Wioletta Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252733 Człowiek i jego postawa wobec przyrody w ujęciu New Age / by Bzdak, Rafał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243107 Człowiek jako jednostka i zbiorowość według Ericha Fromma / by Filipowicz, Anna Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243238 Determinizm genetyczny - refleksja bioetyczna / by Kowalcze, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254579 Determinizm kulturowy natury biologicznej człowieka w ujęciu Napoleona Wolańskiego / by Główka, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252216 Dobro osoby jako problem i zadanie ekoteologii : by Rutkowski, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262082 Dostęp do informacji o środowisku w prawie polskim / by Olechowska, Emilia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270948 Dynamika zmian w edukacji ekologicznej dorosłych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / by Gregorczyk, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251477 Działalność Kampinoskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody / by Kondratowicz, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264441 Działalność proekologiczna instytucji samorządowych na terenie gminy Wołomin / by Zych, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267293 Działalność Władysława Szafera w dziedzinie ochrony przyrody / by Zaczyńska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247400 Działalność Wojska Polskiego na rzecz ochrony przyrody : by Skorupa, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256401 Działania administracji rządowej w dziedzinie ochrony środowiska wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej / by Sokół, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269138 Działania samorządowe podejmowane na rzecz ochrony środowiska w gminie Grudusk w latach 2000-2007 / by Embros, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271384 Efekt cieplarniany a polityka ograniczania emisji gazów cieplarnianych / by Karpiński, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259883 Eko-społeczna problematyka oligofrenii / by Baroniewska, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249975 Ekofilozofia w idei programu "Zdrowe Miasto" jako czynnik determinujący odpowiedzialny rozwój społeczności ludzkiej / by Metlerska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251539 Ekofilozoficzne konsekwencje etologii / by Grzegorczyk, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251671 Ekofilozoficzne uwarunkowania integralnego rozwoju człowieka w ocenie młodzieży / by Grochowska, Irena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257808 Ekofilozoficzne uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego w świetle polskiego prawa i w opinii funkcjonariuszy policji / by Krysiak, Marian Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255390 Ekofilozoficzne uwarunkowania rozwoju prawa ochrony środowiska / by Kiełczewski, Dariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247571 Ekologia ludzkiej płciowości w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego / by Petruk, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265192 Ekologia w relacji do rodziny jako podstawowej komórki społecznej / by Trochimiak, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253503 Ekologiczna filozofia wisznuizmu bengalskiego / by Furmańczyk, Cezary. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252197 Ekologiczna konieczność powszechnej solidarności / by Zięba, Barbara https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246889 Ekologiczna problematyka środowiska wielkomiejskiego / by Juszczak, Anita. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271039 Ekologiczna promocja społecznej funkcji lasów / by Rudnicka, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270139 Ekologiczne wyzwania cywilizacji technokratycznej / by Orlik, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255588 Ekologiczny kontekst dialektyki oświecenia / by Kuczyńska, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270144 Ekologiczny kontekst nowożytnej próżni aksjologicznej w ujęciu Henryka Skolimowskiego / by Bąk, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256332 Ekologiczny postulat zachowania różnorodności fauny w Polsce / by Kosmala, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268214 Ekologizm jako nowa forma humanizmu / by Szymańska, Mariola. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246772 Ekorozwój w polityce ekologicznej państwa : by Naki, Beata Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252939 Elementy zrównoważonego rozwoju w polityce komunalnej dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy / by Zyśk-Lisica, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258753 Epistemologiczne aspekty modelowania cybernetycznego w biologii / by Żmijewski, Mieczysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249938 Ericha Fromma koncepcja natury ludzkiej / by Wachaczyk, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257628 Ernsta Ulricha von Weizsäckera koncepcja polityki ekologicznej / by Ćwiek, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257626 Etologiczna koncepcja człowieka jako istoty z natury ryzykownej / by Ożóg, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261176 Etologiczna koncepcja moralno-podobnych zachowań zwierząt w ujęciu Konrada Lorenza / by Lewicka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253497 Etyczne aspekty AIDS / by Kominek, Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245758 Etyczne podstawy relacji człowieka do przyrody w ujęciu ks. T. Ślipki / by Zgorzałek, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268331 Etyka środowiskowa w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / by Szczecina, Paweł. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267272 Ewolucja materii, ewolucja środowiska / by Nazimek, Dobiesław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35089 Ewolucja naczelnych według Morrisa Goodmana / by Stanecka-Olaszek, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245610 Ewolucja prawnej ochrony przyrody w Polsce / by Drożdż, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268527 Filozofia a nauki szczegółowe w ujęciu ks. Kazimierza Kłósaka / by Mikucki, Kazimierz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247583 Filozofia zrównoważonego rozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego / by Skowroński, Antoni. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254728 Filozoficzna analiza modeli zrównoważonego rozwoju / by Klimska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269227 Filozoficzne podstawy koncepcji teleologicznych w biologii : by Stopa, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247593 Filozoficzne uprawomocnienie wybranych koncepcji współczesnej etyki środowiskowej / by Klimski, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269219 Filozoficzno-teologiczne uwarunkowania chrześcijańskiej odpowiedzialności za ochronę środowiska / by Skowroński, Antoni. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248204 Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska ze środków Funduszu Spójności / by Żychowska, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269479 Finansowanie ochrony środowiska / by Sokołowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250832 Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska z Funduszu Spójności / by Jedliński, Sławomir. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264994 Finansowanie zadań środowiskowych w gminach na przykładzie gminy Jadów / by Wójcik, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271168 Franciszkański ruch ekologiczny jako inspiracja proekologicznego wychowania w procesie katechizacji w świetle badań własnych / by Rzepka, Bożena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253688 Geografia wydarzeń historiozbawczych w ewangeliach a pielgrzymowanie do Ziemi Świętej na przykładzie Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów / by Wójtowicz, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250137 Gospodarka odpadami jako jedna z form ochrony środowiska przyrodniczego w Mieście Stołecznym Warszawa na przykładzie firmy Remondis Sp. z o.o / by Niedziółka, Emilia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271402 Gospodarka odpadami komunalnymi jako element ochrony środowiska na przykładzie gminy Milanówek / by Kalbarczyk, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264383 Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych / by Huczek, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259854 Gospodarowanie zasobami środowiska : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39587 Grzech ekologiczny w świetle współczesnej myśli teologów polskich / by Sobuniewski, Tadeusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250795 Hansa Jonasa koncepcja kryzysu ekologicznego / by Zwierzchowska, Iwona. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257627 Hansa Jonasa program wychowania proekologicznego / by Paszkowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252177 Henryka Skolimowskiego interpretacja kryzysu ekologicznego / by Pluciński, Maciej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251484 Henryka Skolimowskiego koncepcja kultury ekologicznej / by Dzyr, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253519 Idee ochrony przyrody w twórczości Kluka Krzysztofa / by Bednarska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242223 Identyfikacja mikotoksyn w wybranych produktach żywnościowych przy pomocy testów "VERATOX" / by Łukasik, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268211 Instytucjonalizacja bioetyki : by Kondzielewska, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266755 Instytucjonalizacja bioetyki : by Kondzielewska, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270973 Inżynieria prokreacyjna - nowa, kontrowersyjna dziedzina medycznej działalności człowieka / by Zagrodzka, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247406 Juliana Aleksandrowicza koncepcja ochrony zdrowia człowieka / by Dobrowolski, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242999 Karla Poppera epistemologiczna wykładnia ewolucji biologicznej / by Majewski, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249727 Katechezy ekologiczne szansą kształtowania postaw moralnych w świetle nauczania Jana Pawła II / by Matuszak, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253038 Kierunki nowej polityki ekologicznej w Polsce w zakresie ochrony środowiska / by Tyszewicz, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252877 Klimat i człowiek / by Schönwiese, Christian-Dietrich https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24706 Klonowanie człowieka w europejskich standartach bioetycznych / by Orlik, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256360 Kompetencje gminy wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) / by Rytel, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261481 Koncepcja agresji w etologii K. Lorenza / by Cieślak, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242846 Koncepcja człowieka według prof. dr hab. Władysława Jerzego Henryka Kunickiego-Goldfingera / by Rucińska, Marzena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248622 Koncepcja ekofilozofii w ujęciu profesora Zbigniewa Hulla / by Embros, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252937 Koncepcja ekologii człowieka w ujęciu prof. Napoleona Wolańskiego / by Zawadzka, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271329 Koncepcja ekologii według Tadeusza Ślipki / by Walo, Łukasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267264 Koncepcja ekorozwoju w ujęciu prof. Stefana Kozłowskiego / by Drabczyńska, Iwona. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250440 Koncepcja filozofii ekologicznej w ujęciu Henryka Skolimowskiego / by Kozikowski, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247852 Koncepcja filozofii techniki w ujęciu Andrzeja Kiepasa / by Kurek, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251674 Koncepcja koewolucji biologiczno-kulturowej w ujęciu Konrada Z. Lorenza / by Koziatek, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249961 Koncepcja sieci ekologicznej ECONET - Polska / by Targowska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253517 Koncepcja zrównoważonego rozwoju w gminie Legionowo : by Kiełczewska, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268363 Koncepcji zastosowania bakteriofaga M 13 w wybranych technologiach ochrony środowiska / by Gałuszewski, Krzysztof Tadeusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264606 Konflikt biocentryzmu i antropocentryzmu w etyce środowiskowej / by Salamonik, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250443 Konrada Lorenza teoria destrukcji człowieczeństwa / by Suma, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257619 Konrada Lorenza uzasadnienie identyzmu ewolucyjnego / by Kanabaj, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253496 Kozienicki Park Krajobrazowy im. profesora Ryszarda Zaręby, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji hydrologicznej / by Koszewski, Radosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259858 Lorenzowska koncepcja kultury / by Mijal, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248688 Man and climate in the 20th century / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72029 Manipulacje na genomie ludzkim : by Pełka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244830 Marksistowska koncepcja człowieka w ujęciu Tadeusza M. Jaroszewskiego / by Łakomski, Marian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244952 Mechanizmy detoksykacji metali ciężkich u roślin / by Siemiaszko, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265479 Metodologiczna charakterystyka praw nauk przyrodniczych / by Brzeska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255562 Międzynarodowe zachowania w Europie w obliczu problemów ekologicznych / by Krupa, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250928 Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65882 Międzynarodowy obrót odpadami / by Miernik, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264897 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska / by Dąbrowska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263121 Model zintegrowanej ochrony środowiska na przykładzie pozwoleń zintegrowanych / by Przybysławska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269313 Modele i modelowanie w poznaniu biologicznym : by Stopa, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249929 Moralna ocena inżynierii genetycznej jako formy panowania człowieka nad przyrodą ożywioną / by Świrski, Witold. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249785 Moralno-prawne aspekty ochrony zwierząt / by Rawicz-Galińska, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255565 Moralny aspekt ochrony środowiska naturalnego w dokumentach Kościoła w latach 1961-1991 / by Bieniek, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244641 Moralny obowiązek ochrony środowiska w świetle ekofilozofii prof. Henryka Skolimowskiego / by Jaczyńska, Jadwiga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248583 Możliwości inwestycyjne na obszarach Natura 2000 / by Lewandowski, Paweł. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266831 Natura 2000 jako nowa forma ochrony środowiska przyrodniczego na podstawie województwa mazowieckiego / by Baj, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268290 Niebezpieczne idee we wspólczesnej nauce / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7111 Obraz człowieka w programie niemieckiej Partii Zielonych / by Suszniak, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265010 Obszary Natura 2000 jako nowa forma ochrony w Parku Karjobrazowym "Podlaski Przełom Bugu" / by Kawalec, Anastazja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271361 Ocena jakości wody w Jeziorze Czerniakowskim w okresie marzec-październik 2008 roku / by Paprocki, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270932 Ocena poziomu świadomości wybranych problemów środowiskowych wśród młodzieży warszawskiej na podstawie ankiety fundacji Asahi Glass / by Plenkiewicz, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259893 Ocena rozwoju somatycznego młodzieży warszawskiej gimnazjum nr 42 w oparciu o normy rozwojowe z lat 1996-1999 oraz warunków bytowych rodziny / by Tomczak, Aleksander. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266647 Ocena wpływu ołowiu w bioteście typu Phytotoxkit na kiełkowanie i wzrost pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L) / by Marczak, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270095 Ocena wzrostowej tendencji absorpcji funduszy unijnych w latach 2004-2007 na przykładzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / by Sulej, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265483 Ocena zawartości metali ciężkich w pobliżu składowiska odpadów pohutniczych przy ul. Wóycickiego 11 w Warszawie / by Gońko, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270105 Oceny oddziaływania na środowisko jako środek prewencji w ochronie środowiska / by Sarnowski, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268529 Ochrona klimatu w prawie międzynarodowym / by Czuba, Łucja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269113 Ochrona naturalnego środowiska człowieka jako problem teologiczno-moralny / by Grzesica, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243340 Ochrona naturalnego środowiska człowieka w dokumentach soborowych i posoborowych Kościoła / by Łompierz, Piotr Jan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244977 Ochrona prawa do czystego środowiska w krajach wysokorozwiniętych na przykładzie Niemiec / by Nikończyk, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248320 Ochrona przyrody a kultura / by Kolbuszewski, Jacek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18745 Ochrona przyrody w świetle nauki Kościoła / by Luberda, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244541 Ochrona środowiska - jako zadanie własne samorządu terytorialnego / by Turek, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249415 Ochrona środowiska jako problem moralny w świetle polskiej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska / by Hul, Zbigniew. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242362 Ochrona środowiska kulturowego jako problem etyczny w polskich publikacjach od roku 1970 / by Firmhofer, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243236 Ochrona środowiska morskiego Morza Bałtyckiego w prawie międzynarodowym / by Świda, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252962 Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami (morza przez statki) w polskim prawie wewnętrznym i w prawie międzynarodowym / by Kozłowska-Nowak, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250816 Ochrona środowiska naturalnego w gminie Kobyłka / by Stefaniak, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271349 Ochrona środowiska w mieście Otwock / by Bajer, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271363 Ochrona środowiska w polskim transporcie drogowym / by Gan, Przemysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265658 Ochrona środowiska w prasie codziennej w latach 1970-2005 / by Sochańska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264391 Ochrona środowiska w Węgrowie / by Górska, Agata Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271335 Ochrona terenów otwartych w planowaniu i zagodpodarowaniu przestrzennym jako zadanie samorządu Warszawy / by Ostrowska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268530 Ochrona własności w świetle przepisów określających zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / by Borzewska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269933 Ochrona wynalazków biotechnologicznych w świetle dyrektywy 98/44/WE / by Zimny, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=241608 Odnawialne źródła energii : by Kalinowska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257536 Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie wymagań ochrony środowiska / by Dulczewska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242098 Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska / by Kacperska, Ewelina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242097 Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska / by Piwko, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251109 Odpowiedzialność za szkodę w środowisku w świetle ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie / by Stryjewska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267684 Odzysk i recykling jako forma ochrony środowiska na przykładzie organizacji odzysku ReEko S.A / by Sierzputowska, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270137 Odzysk i recykling odpadów poliolefinowych : by Zawadzka, Kamila. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271196 Opłaty podwyższone jako przejaw odpowiedzialności za korzystanie ze środowiska / by Czajka, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267600 Panowanie człowieka nad przyrodą w ujęciu Biblii / by Żywiec, Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245699 Paradygmat nowej fizyki jako źródło "paradygmatu ekologicznego" u Fritjofa Capry / by Mirowski, Jarosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257556 Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w strategii energetycznej kraju / by Zinowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270944 Perspektywy rozwoju kogeneracji w Polsce : by Polak, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271198 Pewne aspekty metodologiczne modelowania matematycznego w ekologii / by Trzaskowska, Anna Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249927 Planowanie przestrzenne a przepisy o ochronie środowiska / by Liśkiewicz, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256928 Pociąg jako ekologiczny środek transportu publicznego z Góry Kalwarii do Warszawy / by Kulik, Mateusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270945 Podstawy aksjologiczne prawa ochrony środowiska / by Musiałowska, Nina Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252882 Podstawy ekologii inspirowanej duchowością św. Franciszka z Asyżu / by Jank, Tadeusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246841 Podstawy filozoficzne ewolucji polityki ekologicznej : by Haliniak, Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259134 Podstawy filozoficzno-prawne ochrony środowiska morskiego w działaniach międzynarodowych / by Jabłońska, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248678 Podstawy religijne wychowania ekologicznego dzieci w parafii pod wezwaniem św. Andrzej Apostoła w Broku / by Osiadacz, Danuta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248203 Pojęcie "ekologia" we współczesnej polskiej myśli filozoficznej / by Szrajber, Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254466 Pojęcie agresji w ekofilozofii / by Sztandkie, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251338 Pojęcie duchowości ekologicznej w eko-filozofii Henryka Skolimowskiego / by Skrzyńska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271058 Polityka ekologiczna Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki / by Sarnowski, Cezary. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271414 Polityka ekologiczna Polski w ujęciu Stefana Kozłowskiego / by Gójska, Anna Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255590 Polscy botanicy w służbie ochrony przyrody / by Zawadzka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247442 Pomoc publiczna przy przedsięwzięciach związanych z ograniczaniem niskiej emisji / by Trajer, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271172 Postawy moralne człowieka wobec świata stworzonego / by Łuczka, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258540 Postępowanie z odpadami medycznymi w świetle prawa polskiego / by Chmielewski-Rytel, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268566 Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi : by Markowska, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259857 Postulat ekologicznej hermeneutyki Biblii a interpretacja Nowego Testamentu / by Twardziłowski, Tomasz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269765 Postulat ewolucji ekologicznej w świetle praktycznej filozofii przyrody / by Selmaj-Pomaska, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268989 Postulat realizacji zrównoważonego rozwoju w ramach modelu Ecosystem Management / by Pozorońska, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259897 Potrzeba recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji / by Rutkowski, Rafał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264793 Powinność moralna ochrony naturalnego środowiska w świetle polskich publikacji czasu powojennego / by Suchcicka, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246567 Powstanie życia w ujęciu J.D. Bernala : by Długowska, Bożena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249944 Pozakulturowe uwarunkowania płodności człowieka / by Złoty, Przemysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251242 Poziom świadomości niektórych problemów środowiskowych w Warszawie i Iławie / by Podladowska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265676 Pozolenie zintegrowane w prawie ochrony środowiska / by Markowska, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269121 Pozwolenia zintegrowane jako instrument ochrony środowiska / by Rosochacz, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265309 Praktyczna realizacja zrównoważonego rozwoju w gminach na przykładzie miasta Pruszkowa / by Lewandowski, Paweł. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271020 Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym / by Fogel, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268854 Prawne problemy ochrony środowiska w lokalizacji i budowie autostrad w Polsce / by Kwiecień, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242061 Prawo ochrony środowiska w Polsce / by Jastrzębski, Ludwik https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51172 Presja na środowisko jako przystosowanie gatunku ludzkiego do przetrwania / by Ganowicz, Anita. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256424 Prewencyjna polityka ekologiczna Rzeczypospolitej Polskiej / by Dąbrowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259888 Próba oceny procesów samooczyszczania spływu kanalizacji deszczowej w rozlewisku rzeki Bug w Wyszkowie / by Ciuraj, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270098 Problem ekologii we współczesnym świecie oraz w nauczaniu Kościoła : by Szatan, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256092 Problem głównych metali ciężkich, ich obieg w przyrodzie i wpływ na organizm człowieka / by Grunt-Mejer, Iwona. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247869 Problem odpowiedzialności za katastrofę elektrowni jądrowej w Czarnobylu / by Chmielewska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249982 Problem realności gatunku w ujęciu Ernsta Mayra / by Krauze, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247860 Problem wyjaśniania funkcjonalnego w biologii / by Papież, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245805 Problem wyjaśnienia teologicznego w biologii / by Wysocki, Jerzy. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247375 Problem zanieczyszczenia środowiska odpadami komunalnymi i metody jego rozwiązywania : by Fabisz, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252719 Problem zdrowia człowieka w strefach ekologicznego zagrożenia w Polsce / by Sulej-Piskorz, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249962 Problematyka antropologiczna w sporze o energetykę jądrową / by Müller, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248726 Problematyka ekologiczna Sobiborskiego Parku Krajobrazowego / by Polak, Kamila. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270934 Problematyka ekologiczna społeczeństwa technokratycznego / by Kaczorowska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242304 Problematyka ochrony środowiska na przykładzie Gminy Konstancin-Jeziorna / by Domański, Kamil. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268305 Problematyka współczesnych chorób cywilizacyjnych / by Podlewski, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250446 Problemy bioetyczne w pracach ks. prof. T. Ślipki / by Szczawińska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246612 Problemy dotyczące degradacji obszarów mokradłowych w Polsce w zależności od wybarnych czynników antropogenicznych / by Stankiewicz, Martyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270143 Problemy ekologiczne w dystrybucji i transporcie paliw naftowych / by Osińska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271015 Problemy ekologii w prawie Wspólnoty Europejskiej / by Jakimowicz, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247569 Problemy etyczne zawodu pielęgniarki / by Berczak, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247942 Proces lokalizacji inwestycji ochrony środowiska na przykładzie oczyszczalni ścieków / by Leszczyńska, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268542 Program Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy / by Wilczak, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267524 Program ochrony środowiska w Zakładzie LU Polska S.A. w Płońsku / by Płachta, Emilia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271400 Proporcje ciała a sprawność motoryczna dziewcząt warszawskich w wieku od 14 do 19 lat / by Jakubowska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258627 Przeobrażenia kulturowe w kontekście urbanizacji / by Markowska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250590 Przepływ energii przez ekosystem Wisły : by Malkus, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270939 Przepływ energii przez ekosystem Wisły : by Łazowska, Natalia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271025 Przepływ energii przez ekosystem Wisły : by Charzyńska, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271199 Przewidywany wpływ budowy zbiornika wodnego "Kąty-Myscowa" na środowisko przyrodnicze / by Babiasz, Ryszard. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265068 Przyroda jako dzieło Boże w myśli i w działaniu błogosławionego Edmunda Bojanowskiego / by Stec, Irena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255056 Psycho-społeczne i środowiskowe uwarunkowania chorób cywilizacyjnych / by Żuchowska, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254639 Puszcza Piska - koncepcja zagospodarowania terenów dotkniętych huraganem / by Remiszewska, Izabela. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259900 Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy / by Chołuj, Alicja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270136 Realizacja postulatów Agendy 21 w programie zrównoważonego rozwoju w Polsce / by Molak, Dominika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253540 Realizacja zadań gminnych w dziedzinie ochrony środowiska na przykładzie gminy Mykanów w latach 2005-2016 / by Szymonik, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265336 Realizacja zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska na przykładzie gminy Lubliniec w latach 2007-2015 / by Balicka, Ewelina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265824 Recykling papieru / by Decyk, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259894 Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji / by Smoczyńska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265283 Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji w Polsce / by Kur, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266116 Recykling szkła i metali / by Dubiński, Radosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259895 Regionalne zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie Zielonych Płuc Polski / by Rakowska, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254526 Reklama a świadomość ekologiczna Polaków / by Janczyszyn, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252924 Reklama jako sposób promowania idei i zachowań ekologicznych / by Lepianka, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251486 Relacja człowiek-przyroda w uwarunkowaniach nowożytnej koncepcji nauki / by Abdank-Kozubski, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247578 Rodzaje i znaczenie przekazów informacyjnych w społecznościach zwierzęcych / by Bowszys, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250520 Rola atraktorów w matematyce i naukach przyrodniczych / by Florek, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255560 Rola badań systemowych w biologii teoretycznej / by Dydyszko, Angelika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249930 Rola funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu ochrony środowiska / by Piskorski, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242048 Rola leśnictwa w ochronie środowiska naturalnego człowieka / by Kicler, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271362 Rola magii i mitu w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego / by Skwarski, Mariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251512 Rola promocji zdrowia w przeciwdziałaniu kryzysowi ekologicznemu / by Romanowska, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247886 Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań ochrony środowiska / by Gryczyńska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242062 Rola systemu zarządzania środowiskowego w procesie ekologizacji przedsiębiorstwa na przykładzie Kompanii Piwowarskiej S.A / by Filipczak, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265657 Rozkład tkanki tłuszczowej u dziewcząt wcześnie i późno dojrzewających / by Kmieć, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259892 Rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi a ich zastosowanie w Rybniku / by Fojcik, Damian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259856 Rozwój biologiczny dziewcząt w okresie pokwitania i dorastania z domów dziecka i środowisk rodzinnych Warszawy / by Mikulska, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256433 Rozwój energetyki wiatrowej a ochrona środowiska w Polsce / by Włodarska, Emilia Jadwiga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265502 Rozwój fizyczny dzieci po operacji guza mózgu a środowisko rodzinne / by Mikołajczyk, Katarzyna Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265589 Ruch ekologiczny w Polsce jako zjawisko społeczne po roku 1980 / by Kalinowski, Maciej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251434 Safety and health in agriculture : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=68670 Sieć Natura 2000 jako nowa forma ochrony przyrody : by Dzierzbicka, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271368 Sieć obszarów Natura 2000 jako szczególna forma ochrony przyrody / by Sawicka, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266388 Skok pokwitaniowy i budowa ciała dziewcząt z Meridy (Jukatan, Meksyk) jako sposób przystosowania do warunków życia / by Zielińska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254465 Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody angielsko-polski / by Czekierda, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36869 Socjobiologiczna koncepcja agresji według Edwarda O. Wilsona / by Snopko, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249974 Socjobiologiczna koncepcja człowieka / by Puławska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249967 Specyfika natury ludzkiej w kontekście strategii doboru seksualnego ludzi / by Wardecka, Marzena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249750 Spór o antropogeniczne i kosmiczne przyczyny zmiany klimatu / by Fabisiak, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268209 Sprawność fizyczna dzieci wiejskich i miejskich z niskiej grupy społeczno-ekonomicznej na Jukatanie (Meksyk) / by Aftanasiuk, Maryla. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254634 Sprawność motoryczna dziewcząt wcześnie i późno dojrzewających / by Jasionowska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258604 Stan biologiczny noworodków na tle zróżnicowanych czynników środowiska rodzinnego występujących w ramach małego i dużego miasta / by Przytuła, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256352 Stan biologiczny noworodków w zależności od czynników klimatycznych w danym miesiącu urodzenia, długości ciąży oraz wykształcenia i wieku matki / by Leśniewska, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262544 Stan biologiczny noworodków warszawskich, ich środowisko rodzinne a warunki klimatyczne w poszczególnych miesiącach ciąży / by Chwedczuk, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264651 Stan populacji i mozliwości ochrony dymówki Hirundo rustica na terenie Łomianek koło Warszawy / by Ludwiniak, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271009 Stan zdrowia noworodków na terenach o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska / by Brzezińska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264397 Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego / by Sadowski, Ryszard. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257336 Świadomość ekologiczna mieszkańców gminy Czosnów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych / by Roszczyk, Marzena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266753 Świadomość ekologiczna młodzieży szkół ponadpodstawowych wybranych miast Polski / by Rostkowski, Dariusz Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242309 Świadomość ekologiczna problemów środowiskowych młodzieży w Pruszkowie, Komorowie i Warszawie oceniana ankietą Gallupa / by Horowaj, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265608 Świadomość problemów środowiskowych młodzieży klas maturalnych w Warszawie / by Wysokińska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257593 Świętego Franciszka z Asyżu etyka czci dla życia / by Wójcik, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270954 Swoistość biologii wobec redukcjonizmu fizykochemicznego / by Nowakowska, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245575 System demokracji bezpośredniej w gminie Kłoczew w latach 2006-2007 / by Białach, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264049 System ochrony informacji niejawnych / by Gmurczyk, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268477 System organizacyjno-prawny ochrony środowiska w Polsce / by Piskorz, Artur. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253137 System prawny ochrony danych osobowych w Polsce / by Klimek, Eliza. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265853 Systemy zarządzania środowiskiem : by Kurek, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259835 Tadeusza Bielickiego koncepcja natury ludzkiej / by Diłanian, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256419 Teologiczny wymiar odpowiedzialności za ochronę środowiska w nauczaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego / by Szyszka, Jadwiga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252907 Transplantacje : by Penalver, Rafał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244828 Trasy rowerowe w województwie mazowieckim w świetle programu Natura 2000 / by Sułkowska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271308 Udzielanie pomocy publicznej w ochronie środowiska / by Będowska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265425 Ujęcie człowieka ekologicznego w świetle ekofilozofii Henryka Skolimowskiego / by Sitkiewicz, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248613 Uniwersalizm i humanizm ekologiczny w ujęciu Henryka Skolimowskiego / by Nakonowski, Sławomir. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249674 Urban rhythms : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60386 Uwarunkowania dzietności w rodzinach warszawskich robotników wykwalifikowanych / by Bondel, Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242653 Uwarunkowania ekologiczne zmian w ekonomii tradycyjnej w świetle ekofilozofii / by Krajewski, Arkadiusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251476 Uwarunkowania finansowe przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce / by Kukwa, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267224 Uwarunkowania moralności człowieka w ujęciu socjobiologii / by Przeradzki, Adam Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247706 Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / by Jas, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271326 Viktora Frankla koncepcja człowieka / by Dąbrowska, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257620 Walory i ochrona środowiska przyrodniczego w powiecie pułtuskim / by Stolarczyk, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271394 Walory przyrodnicze i turystyczne Gminy Ruciane-Nida i zagrożenia dla środowiska od masowości turystyki / by Mróz, Mariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264433 Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego w Gminie Nadarzyn / by Pietras, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268302 Walory przyrodniczo-krajobrazowe i ochrona środowiska w gminie Wschowa / by Mazurczak, Bogumiła. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271416 Warszawa zagrożeniem Kampinoskiego Parku Narodowego / by Ossowska, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271341 Wartości etyczne w ekologii i ekonomii / by Olbryś, Karina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252185 Warunki dopuszczalności udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska w Unii Europejskiej / by Kania, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=263249 Warunki środowiskowe koegzystencji uzdrowisk i zakładów przemysłowych w Inowrocławiu / by Sochańska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264639 Warunki udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska / by Będowska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261674 Warunki udzielania wsparcia na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska / by Szczepanik, Jarosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267112 Wdrożenie zasad ochrony środowiska w sektorze energetycznym : by Sut, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270955 Wiek dojrzewania, a warunki społeczno bytowe dziewcząt miejskich z Progreso (Jukatan - Meksyk) i Warszawy / by Ingling, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256355 Wiek dojrzewania, budowa ciała i warunki bytowe dziewcząt w rodzinach warszawskich / by Staszyc, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257569 Wielowarstwowość człowieka w ujęciu Władysława J.H. Kunickiego-Goldfingera / by Zdolińska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249708 Właściwości układu oddechowego dzieci z dwóch gimnazjów warszawskich, zlokalizowanych na terenach o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska / by Dyska, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264672 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i jego rola w kreowaniu polityki ekologicznej na terenie byłego województwa zielonogórskiego / by Wysocka, Alicja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250642 Wolfganga Wicklera koncepcja człowieka / by Wrońska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257618 Wpływ allelozwiązków wydzielanych przez niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora DC.) i niecierpka pospolitego (Impatiens noli-tangere L.) na nawiązywanie się mikoryzy arbuskularnej u Platango Lanceolata (L.) / by Kujawa, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271014 Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na działalność organów ochrony środowiska w Polsce / by Kamińska, Justyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268417 Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany zwierciadła wód podziemnych jako element degradacja stosunków wodnych na wybranych obszarach Polski / by Śledziewska, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270090 Wpływ dżdżownic na nicienie glebowe w eksperymencie laboratoryjnym / by Trzasko, Konrad. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265098 Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze na terenie gminy Opoczno / by Piekarski, Sebastian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268333 Wpływ działalności turystyczno-rekreacyjnej na środowisko społeczno-przyrodnicze / by Dulińska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250522 Wpływ edukacji ekologicznej na kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Karniewie / by Walicka, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268306 Wpływ metabolitów wtórnych z niecierpka pospolitego (Impatiens noli-tangere (L.)) na rozwój siewek sałaty kruchej (lodowej) Lactauca sativa (L.) var. capitata / by Strzelecka, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271017 Wpływ miesiąca urodzenia na wysokość i masę ciała, ciśnienie krwi oraz wybrane cechy sprawnościowe dziewcząt warszawskich w wieku 7-9 lat / by Sadowa, Edyta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259776 Wpływ obiektów małej retencji na bioróżnorodność obiektów leśnych / by Proszek, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271399 Wpływ przemysłu i rolnictwa na zużycie, zagrożenie i jakość zasobów wodnych / by Malinowska, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254564 Wpływ różnorodności zespołów dżdżownic na dynamikę liczebności wazonkowców: ekspdryment w mikrokosmosach glebowych / by Karaban, Kamil. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270049 Wpływ środowiska na życie psychiczne człowieka w ujęciu profesora Adama Bieli / by Majewska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252724 Wpływ sterydów anabolicznych na zdrowie człowieka / by Luba, Alicja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268215 Wpływ uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na stan środowiska w gminie Wołomin / by Padamczyk, Daniel. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265111 Wpływ warunków społeczno-bytowych na rozwój fizyczny, umysłowy (operacyjność myślenia) i na wyniki w nauce dziewcząt 9-14 letnich / by Brzeska, Bogusława. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256413 Wpływ WWF Polska - Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody na ochronę środowiska w Polsce / by Białek, Kamil. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261430 Wpływ wykonywanego zawodu na zdrowie pracownika i ochrona środowiska pracy na przykładzie stanowiska personel pokładowy w liniach lotniczych / by Rudnicka, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266749 Wpływ wykonywanego zawodu na zdrowie pracownika i ochrona środowiska pracy na przykładzie stanowiska personel pokładowy w liniach lotniczych / by Rudnicka, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266927 Wpływ wymogów ochrony środowiska naturalnego na rozwój techniki motoryzacyjnej / by Pogoński, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266764 Wpływ zagęszczenia dżdżownic na liczebność i ekologiczną strukturę zespołów skoczogonków : by Karaban, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271405 Wpływ zagęszczenia dżdżownic na zespoły roztoczy: eksperyment w mikrokosmosach glebowych / by Jędrych, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270994 Współczesne dziedzictwo Francisa Bacona / by Barańska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249749 Współczesne problemy etyczne dotyczące kryzysu klimatycznego / by Kaniewska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269223 Współczesne stanowisko Kościoła w kwestii ekologii / by Nowicki, Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251245 Współpraca międzynarodowa w budowie nowego ładu ekologicznego na świecie / by Hetmańczyk, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243484 Współpraca Polski i Niemiec w euroregionie Sprew-Nysa-Bóbr na przykładzie ochrony środowiska / by Kozioł, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254822 Wybrane aspekty diagnostyki genetycznej i genoterapii / by Redłowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252930 Wybrane osiągnięcia inżynierii genetycznej : by Górecka, Ewelina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265488 Wychowanie ekologiczne rodziny / by Kuropatwa, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248302 Wychowanie ekologiczne w ujęciu systemowym w świetle dokumentu "Polska Strategia Edukacji Ekologicznej" / by Romanik, Irena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249111 Wychowanie ekologiczne w ujęciu systemowym w Szkole Podstawowej nr 8 w Ostrołęce w klasach I-III / by Stepnowska, Danuta Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249063 Wychowanie proekologiczne jako forma ekorozwoju społeczeństwa / by Żochowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250002 Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego w świetle "Episteme" / by Napiórkowski, Ryszard. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257001 Występowanie pachnicy dębowej w Dolinie Środkowej Wisły na przykładzie Kępy Kiełpińskiej / by Mizińska, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268208 Występowanie płazów w dolinie środkowej Wisły na przykładzie Kępy Kiełpińskiej / by Karaś, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266659 Zadania ekologicznych organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz ochrony klimatu i ochrony środowiska, na przykładzie Fundacji Aeris Futuro / by Kornas, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270951 Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony środowiska / by Słodownik, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256969 Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony środowiska / by Słodownik, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259105 Zadania moralne człowieka wobec współczesnych problemów ekologicznych w świetle wybranej literatury / by Słodkowska, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254448 Zadania samorządów terytorialnych w zakresie ochrony środowiska na przykładzie gminy Radzymin / by Matejak, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271048 Zagadnienia edukacji ekologicznej w klasach IV i V w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej / by Polakowska, Bożena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249069 Zagadnienia prawne ochrony środowiska naturalnego w rolnictwie / by Zielińska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267533 Zagadnienia prawne projektów dotyczących ochrony środowiska współfinansowanych z Funduszu Spójności / by Świętochowska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=261529 Zagadnienie bioróżnorodności florystycznej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego / by Waś, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262412 Zagadnienie czystych technologii w ochronie środowiska / by Kuczkowska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252194 Zagadnienie ekologii człowieka w ujęciu Napoleona Wolańskiego / by Aszyk, Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244928 Zagadnienie kryzysu ekologicznego i antropologicznego w ujęciu systemowym / by Domasiewicz, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246860 Zagadnienie odpowiedzialności w naukach przyrodniczych według Hansa Jonasa / by Piekarz, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255586 Zagadnienie pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek, narządów ludzkich w świetle ekofilozofii / by Łasak, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251345 Zagadnienie świadomości ekologicznej społeczeństwa niemieckiego w latach 2000-2006 / by Brzozowski-Zabost, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265005 Zagadnienie wzrostu i rozwoju gospodarczego w świetle założeń ekofilozofii / by Dolińska, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252883 Zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego w gminie Piecki / by Klimek, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268358 Zagrożenie prawa człowieka do życia w świetle "Raportu o stanie środowiska województwa warszawskiego na 1996 rok" / by Wielocha, Przemysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251432 Założenia antropologiczno-etyczne ekologii głębokiej w publikacjach ekofilozoficznych w Polsce / by Uchwat, Jan. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252414 Zanieczyszczenia atmosfery i ich wpływ na zdrowie człowieka w ujęciu systemowym / by Sulich, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246880 Zanieczyszczenia litosfery i ich wpływ na zdrowie człowieka w ujęciu systemowym / by Piotrowska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247876 Zanieczyszczenie gleby i stan zdrowia człowieka w świetle prawa ochrony środowiska w Polsce / by Szewczyk, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251540 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych województwa warmińsko-mazurskiego i jego wpływu na florę / by Walas, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253510 Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie / by Wierzbicka, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271397 Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i polityce ochrony środowiska w Polsce / by Tereszczyński, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265880 Zasadność udzielania pomocy publicznej Unii Europejskiej na ochronę środowiska / by Kubiszewska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271160 Zmiana paradygmatu w eko-etyce Henryka Skolimowskiego / by Grześ, Edyta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257587 Zmienność runa leśnego w grądzie wysokim rezerwatu Las Bielański pod wpływem ruchu turystycznego / by Grutkowska, Anita. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265117 Znaczenie ekorozwoju w integracji europejskiej / by Dyk, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254537 Znaczenie obiektów sakralnych dla nietoperzy w Polsce / by Ciurzak, Weronika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271054 Znaczenie różnorodności biologicznej w ochronie biosfery / by Skalska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252210 Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce / by Oprawski, Łukasz Henryk. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264439 Żywność genetycznie modyfikowana ilustracją ryzykownych działań człowieka cywilizacji technicznej / by Charzyńska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257612