Ekonomia środowiska https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=1121 RSS feed for public list Ekonomia środowiska Adaptacyjne zarządzanie środowiskiem : by Bródka, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=329075 Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego / by Becla, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110059 Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych / by Trzcińska, Diana. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306716 Budżetowanie w ochronie środowiska / by Filipiak, Beata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120776 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=78305 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42940 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65047 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=99552 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=99559 Ekologia społeczna / by Kiełczewski, Dariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36868 Ekologiczna reforma podatkowa : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=77347 Ekologiczne koszty zewnętrzne : by Graczyk, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=77396 Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii / by Czaja, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126441 Ekonomia a rozwój zrównoważony. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32981 Ekonomia a rozwój zrównoważony. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32982 Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / by Żylicz, Tomasz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57585 Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7616 Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=161435 Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149439 Environmental safety : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350130 Gospodarka a środowisko przyrodnicze / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50328 Gospodarka a środowisko przyrodnicze / by Kozłowski, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=140129 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie : by Jaśkiewicz, Paweł https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=195029 Green technology : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151056 Idee i materia : by Godelier, Maurice https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150029 Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76021 Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko : by Nyka, Maciej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=278280 Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju : by Kiełczewski, Dariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=362280 Konsekwencje wdrażania dyrektyw ekologicznych Unii Europejskiej dla konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce / by Berbeka, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=113238 Liberalizacja handlu międzynarodowego a środowisko przyrodnicze : by Kuna-Marszałek, Anetta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=279206 Ocena oddziaływania na środowisko : by Krystek, Jacek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=324397 Ochrona środowiska w praktyce gminy / by Rakoczy, Bartosz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=346746 Opakowania a środowisko : by Żakowska, Hanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282053 Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=276524 Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=85485 Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=287810 Proekologiczne odnawialne źródła energii : by Lewandowski, Witold M. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282057 Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej : by Przewoźniak, Maciej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=331023 Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią / by Macias, Andrzej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=290224 Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska / by Piontek, Franciszek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=161516 Rachunek kosztów w ochronie środowiska / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=191046 Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76060 Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) : by Szyrski, Mariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=198542 Środowisko a zdrowie : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76050 Środowisko przyrodnicze a zdrowie człowieka / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=114866 Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=181309 Strategie zrównoważonej konsumpcji w Unii Europejskiej / by Michaliszyn, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=160760 Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej / by Famielec, Józefa https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22921 The Oxford handbook of environmental ethics / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=337212 Wpływ inicjatyw środowiskowych na konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce / by Fura, Barbara. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=333227 Wpływ zanieczyszczeń powietrza na choroby układu oddechowego = by Sidor, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=347914 Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska / by Graczyk, Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=143820 Wskaźniki ekorozwoju / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36877 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76062 Zarys problemów ekonomiki środowiska / by Manteuffel Szoege, Henryk. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69883 Zasada zrównoważonego rozwoju : by Marczak, Łukasz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345750 Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=196719