bibliografia atk/uksw https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=1091 RSS feed for public list bibliografia atk/uksw "Bądźcie wierni wezwaniu do troski o kulturę" : by Bartnicki, Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=275559 185 rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskigo : by Urbański, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148949 Abyśmy się stali synami Bożymi : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148710 Andrzej Tomaszewski in memoriam : by Święcka, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=280530 Ars boni et aequi : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124286 Bene merenti laus : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=177003 Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 1945-1995 / by Mikołajczyk, Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9770 Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 1996-2000 / by Mikołajczyk, Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124374 Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 2001-2006 oraz suplement do bibliografii za lata 1945-2000 / by Mikołajczyk, Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96059 Bibliografia Historii Kościoła w Polsce za Lata ... / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42316 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1944-1970. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42088 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1944-1970. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42310 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1944-1970. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42311 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1971-1972 / by Stopniak, Franciszek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42312 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1973-1974 / by Banaszak, Marian https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42313 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1975-1977. by Żmuda, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42314 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1975-1977. by Żmuda, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42315 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1980-1981. by Żmuda, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42090 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1980-1981. by Żmuda, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42091 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1982-1984. by Żmuda, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9096 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1982-1984. by Żmuda, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9097 Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1982-1984. by Żmuda, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9098 Bibliografia katechetyczna 1996-2000 / by Czekalski, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44733 Bibliografia katechetyczna 2001-2010 / by Czekalski, Ryszard https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155405 Bibliografia małżeństwa i rodziny 1945-1989 / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148987 Bibliografia prac członków Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 1907-1985 / by Nowak, Kazimierz Andrzej https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=140886 Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Janusza Stanisława Pasierba / by Mandziuk, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115015 Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Mariana Banaszaka / by Mandziuk, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115025 Bibliografia prac Marka Dulinicza / by Ościłowski, Jarosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=280549 Bibliografia zawartości Saeculum Christianum za lata 1994-2007 / by Mandziuk, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115024 Bibliografia zawartości STV za lata 16 (1978) - 23 (1985) / by Połomski, Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=343454 Cnoty teologiczne fundamentalnymi wartościami moralnego życia chrześcijanina w oparciu o dorobek naukowy ks. prof. Stanisława Olejnika / by Borysowska, Agnieszka https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267386 Confitemini domino, quoniam bonus : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=112 Czasopisma misyjne w polskich bibliotekach / by Dusza, Tadeusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=285225 Debaty UKSWordzkie. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=275598 Debaty UKSWordzkie. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71455 Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42819 Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42820 Duchowość polska : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44843 Duchowość współczesnego Kościoła : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44844 Dwadzieścia lat nauk o rodzinie : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6059 Działalność naukowa wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w latach 1954-1966 / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=359799 Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie : by Mandziuk, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=176074 Filozofia a nauki przyrodnicze : by Dzwonkowska, Dominika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171130 Filozofia i teologia w życiu człowieka / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32400 Funkcja kerygmatyczna Kościoła w świetle Vaticanum II : by Lewek, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254740 Grody średniowiecznego Mazowsza : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=74944 Homo creator et receptor artium : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129333 Humanistyczny profil ochrony środowiska : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=51163 Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSw w 15-leciu: 1992-2007 / by Lewek, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4551 Iura et negotia : by Dziekoński, Stanisław Krzysztof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=196998 Katechetyk i wychowawca : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=286643 Kazimierz Kloskowski : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64923 Kazimierz Kloskowski (1953-1999) : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64803 Kierunki badań aktualnych oraz byłych pracowników Sekcji Teologii Duchowości w Warszawie / by Tatar, Marek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=276329 Kierunki badań Sekcji Teologii Duchowości / by Tatar, Marek https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=276330 Konserwacja zapobiegawcza środowiska. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15024 Korzenie UKSW : by Bartnicki, Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=272122 Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=202230 Krzysztof Skubiszewski doktorem honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59744 Ks. Antoni Boszko (1942-2001) / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110904 Ks. prof. dr hab. Emil Stanula (1935-1999) : by Myszor, Wincenty https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22831 Ksiądz rektor Jan Łach - kapłan i biblista : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54415 Ksiądz rektor Remigiusz Sobański : by Sobański, Remigiusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67230 Ksiądz rektor Wincenty Kwiatkowski : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=102203 Ksiądz Stanisław Czerwik - profesor liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w Instytucie Liturgicznm w Krakowie / by Koperek, Stefan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313170 Księga pamiątkowa Wydziału Prawa Kanonicznego ATK/UKSW 1954-2004 / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64777 Księga pamiątkowa z okazji 60-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=166549 Księga pamiątkowa z okazji 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=290340 Literatura, kultura religijna, polskość : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37948 Logopedia : by Słoń-Nowaczek, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49457 Lumen Gentium : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=201922 Lux ex Silesia : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=160879 Materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce : by Gościmski, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=345031 Materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce : by Sawicki, Jakub https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=336750 Materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=335736 Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodnicznych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=351935 Między ideą a rzeczywistością : by Tomaszewska, Wiesława. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44628 Miłość jest z Boga : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11155 Misje i religie : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73565 Misjologia i religioznawstwo na ATK/UKSW (1969-2019) : by Różański, Jarosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=333566 Niejedno ma imię... : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169487 O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=277234 O twórczości literackiej Piotra Müldnera-Nieckowskiego / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=284429 Obraz studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : by Korczyński, Tomasz Michał https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=181275 Obserwator : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=205764 Ocalić prawdę o rodzinie : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27204 Ostatni wywiad z ks. Antonim Lewkiem założycielem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na WT UKSW w Warszawie / by Lewek, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=239468 Pierwsze dni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96372 Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej / by Lewek, Antoni https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48345 Polska bibliografia biblijna adnotowana za lata 1964-68 : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2851 Polska bibliografia biblijna za lata 1931-1965. by Grzybek, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3017 Polska bibliografia biblijna za lata 1931-1965. by Grzybek, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3026 Polska bibliografia nauk kościelnych za lata 1972-1973 / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63586 Polska bibliografia nauk kościelnych za lata 1974-1976. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63614 Polska bibliografia nauk kościelnych za lata 1974-1976. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63615 Polska bibliografia nauk kościelnych za lata 1977-1979. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64804 Polska bibliografia nauk kościelnych za lata 1977-1979. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64844 Polska bibliografia nauk kościelnych za rok 1971 : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63570 Polska bibliografia prawa kanonicznego : by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=88648 Polska bibliografia teologiczna o Duchu Świętym (1966-1986) / by Urbański, Stanisław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148934 Polska bibliografia teologiczna za lata 1940-1948 / by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=175120 Polska Bibliografia Teologii i Prawa Kanonicznego za Lata ... / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144630 Polska bibliografia teologii i prawa kanonicznego za rok 1969 / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95560 Polska bibliografia teologii i prawa kanonicznego za rok 1970 : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131007 Posoborowe publikacje teologiczne w Polsce : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=88391 Praca naukowa Wydziału Prawa Kanonicznego w latach 1954-1964 / by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=283019 Prace dyplomowe o kardynale Stefanie Wyszyńskim zrealizowane w ATK/UKSW oraz książki jemu poświęcone, wydane przez ATK/UKSW / by Szuppe, Paweł https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350772 Prymas Tysiąclecia w słowie pisanym : by Romaniuk, Marian Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=278143 Prymas Tysiąclecia w słowie pisanym : by Romaniuk, Marian Piotr https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=280020 Publications theologiques postconciliaires en Pologne : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145335 Seminaria bielańskie : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=178352 Servire Deo et hominibus / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=115161 Sesje naukowe kanonistów / by Pieronek, Tadeusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=336855 Skład Osobowy w Roku Akademickim ... / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=202083 Słownik biograficzny duchowieństwa represjonowanego w Polsce w latach 1945-1989 - problemy metodologiczne : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26576 Słownik haseł przedmiotowych Biblioteki UKSW z dziedziny nauk kościelnych / by Stefański, Wojciech https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=151711 Słownik polskich teologów katolickich = https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5422 Słownik polskich teologów katolickich 2004-2013. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=316974 Socjologia moralności : by Mariański, Janusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14681 Socjologia religii i religijności : by Baniak, Józef https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=299151 Społeczeństwo, historia, sztuka : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=322941 Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w roku akad. 1965/66 / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355126 Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w roku akad. 1966/67 / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355128 Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) w publicystyce polskiej w Roku Prymasowskim 2001 / by Skorupa, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257867 Stefan Pawlicki jeden z prekursorów nauki polskiej / by Mylik, Mirosław https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64793 Sympozja biblistów polskich (1959-2011) - retrospekcja i bilans / by Sękuła, Krzysztof https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=283382 Teologia duchowości : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35279 Teologia liturgiczna w ujęciu ks. Adama Duraka (1949-2005) / by Kawczyk, Tomasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=273752 Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355095 Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355097 Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355098 Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355099 Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355100 Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355101 Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355103 Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : by Bar, Joachim Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=355105 Utworzenie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i pierwsze lata funkcjonowania / by Zbarachewicz, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=278362 Veritatem facientes in caritate : by Stefan Wyszyński https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71141 Veritati serviens : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=111769 W kierunku Boga : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=89360 W pokornej służbie prawdzie i miłości : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97800 W poszukiwaniu prawdy : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=314153 Wiadomości UKSW / https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=205570 Wielki Kanclerz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie / by Bartnicki, Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=350793 Wykaz dokumentów prawno-liturgicznych z lat 1940-1968 / by Michałek, Michał Roman https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=335117 XX lat Akademii Teologii Katolickiej : https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6155 Zastosowania informatyki na Akademii Teologii Katolickiej - projekt ramowy systemu : by Wolny, Klaudiusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247282