INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - PRACE DYPLOMOWE https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=1089 RSS feed for public list INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - PRACE DYPLOMOWE Analiza możliwości optymalizacji recyklingu samochodów w Polsce / by Bielech-Zielaskowska, Urszula. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271170 Analiza możliwości poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego / by Godlewska, Emilia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271177 Aspekty aksjologiczne przyrody w ujęciu ekofilozofii / by Mróz, Sylwia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262303 Aspekty etyczne manipulacji przedimplantacyjnych w świetle encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae / by Borys, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264982 Aspekty etyczne stosowania inżynierii genetycznej w terapii genowej / by Jeżewska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256383 Aspekty etyczno-moralne w szkolnej edukacji ekologicznej w opinii nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży / by Śledziewska, Edyta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252866 Aspekty moralne relacji człowieka do świata zwierząt / by Dąbrowska, Milena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268348 Azotowe związki chemiczne konserwujące żywność - normy i zagrożenia dla zdrowia człowieka / by Zarzycka, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271317 Bezpieczeństwo ekologiczne Polski na początku XXI wieku / by Rączkowska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271412 Biocentryczne ujęcie kryzysu ekologicznego według Zdzisławy Piątek / by Urbanek, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264786 Biocentryczny model antropologii w świetle polskiej literatury ekofilozoficznej / by Szrajber, Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266878 Bioróżnorodność porostów w wybranych parkach dzielnicy Wola-Warszawa / by Koroluk, Łucja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271411 Charakterystyka i ocena stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Wołomin / by Rosłon, Milena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271413 Cywilizacyjne podstawy kryzysu ekologicznego w ujęciu Stanisława Zięby / by Grebelska, Wioletta Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252733 Człowiek i jego postawa wobec przyrody w ujęciu New Age / by Bzdak, Rafał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243107 Determinizm kulturowy natury biologicznej człowieka w ujęciu Napoleona Wolańskiego / by Główka, Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252216 Dobro osoby jako problem i zadanie ekoteologii : by Rutkowski, Krzysztof. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262082 Dopuszczalność interwencji na komórkach rozrodczych w świetle najnowszych dokumentów Kościoła / by Szafrańska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257187 Dynamika zmian w edukacji ekologicznej dorosłych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / by Gregorczyk, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251477 Dyskusja wokół problemu inżynierii genetycznej w świetle nieteologicznej literatury polskiej / by Ortonowski, Witold. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=245658 Działalność proekologiczna instytucji samorządowych na terenie gminy Wołomin / by Zych, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267293 Działalność proekologiczna w Mazowieckim Parku Krajobrazowym / by Chmielewska, Martyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268301 Ekofilozofia w idei programu "Zdrowe Miasto" jako czynnik determinujący odpowiedzialny rozwój społeczności ludzkiej / by Metlerska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251539 Ekofilozoficzne konsekwencje etologii / by Grzegorczyk, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251671 Ekofilozoficzne uwarunkowania integralnego rozwoju człowieka w ocenie młodzieży / by Grochowska, Irena https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257808 Ekofilozoficzne uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego w świetle polskiego prawa i w opinii funkcjonariuszy policji / by Krysiak, Marian Piotr. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255390 Ekofilozoficzne uwarunkowania rozwoju prawa ochrony środowiska / by Kiełczewski, Dariusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247571 Ekologia w relacji do rodziny jako podstawowej komórki społecznej / by Trochimiak, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253503 Ekologiczna filozofia wisznuizmu bengalskiego / by Furmańczyk, Cezary. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252197 Ekologiczna konieczność powszechnej solidarności / by Zięba, Barbara https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246889 Ekologiczna problematyka środowiska wielkomiejskiego / by Juszczak, Anita. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271039 Ekologiczna promocja społecznej funkcji lasów / by Rudnicka, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270139 Ekologiczne wyzwania cywilizacji technokratycznej / by Orlik, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255588 Ekologiczny kontekst dialektyki oświecenia / by Kuczyńska, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270144 Ekologiczny kontekst nowożytnej próżni aksjologicznej w ujęciu Henryka Skolimowskiego / by Bąk, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256332 Ekologiczny wymiar dobra wspólnego w wypowiedziach papieży przełomu XX i XXI wieku : by Zagończyk, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=288566 Ekorozwój w polityce ekologicznej państwa : by Naki, Beata Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252939 Eksperymenty medyczne "in vitro" w świetle moralności chrześcijańskiej / by Szymańska, Serafia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243824 Elementy zrównoważonego rozwoju w polityce komunalnej dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy / by Zyśk-Lisica, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258753 Ernsta Ulricha von Weizsäckera koncepcja polityki ekologicznej / by Ćwiek, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257626 Etyczne aspekty aborcji w świetle pism Tadeusza Ślipko / by Kołtek, Lidia. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253353 Etyczne aspekty ingerencji w genom człowieka / by Gajda, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252113 Etyczne aspekty ingerencji w genom ludzki w literaturze polskiej w latach 1997-2006 / by Kubuj, Elżbieta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264673 Etyczne aspekty manipulacji na genomie człowieka w publikacjach w języku polskim w latach 1995-2002 / by Kuc, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255604 Etyczne aspekty sekwencjonowania genomu człowieka / by Patrzykąt, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251294 Etyczne podstawy relacji człowieka do przyrody w ujęciu ks. T. Ślipki / by Zgorzałek, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268331 Etyka środowiskowa w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / by Szczecina, Paweł. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267272 Etyka w inżynierii genetycznej jako wyraz eksternalizmu naukowego / by Czubek, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254613 Eugeniczne zastosowania inżynierii genetycznej w świetle personalizmu chrześcijańskiego / by Kruk, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254608 Filozofia zrównoważonego rozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego / by Skowroński, Antoni. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254728 Filozoficzna analiza modeli zrównoważonego rozwoju / by Klimska, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269227 Filozoficzne uprawomocnienie wybranych koncepcji współczesnej etyki środowiskowej / by Klimski, Marcin. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269219 Finansowanie zadań środowiskowych w gminach na przykładzie gminy Jadów / by Wójcik, Marta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271168 Franciszkański ruch ekologiczny jako inspiracja proekologicznego wychowania w procesie katechizacji w świetle badań własnych / by Rzepka, Bożena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253688 Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych / by Huczek, Michał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259854 Granice ingerencji w genom człowieka w świetle współczesnej literatury bioetycznej / by Podolak, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252145 Grzech ekologiczny w świetle współczesnej myśli teologów polskich / by Sobuniewski, Tadeusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250795 Hansa Jonasa koncepcja kryzysu ekologicznego / by Zwierzchowska, Iwona https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257627 Henryka Skolimowskiego interpretacja kryzysu ekologicznego / by Pluciński, Maciej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251484 Henryka Skolimowskiego koncepcja kultury ekologicznej / by Dzyr, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253519 Idee eugeniki we współczesnej bioetyce / by Zatorski, Sławomir. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255365 Identyfikacja mikotoksyn w wybranych produktach żywnościowych przy pomocy testów "VERATOX" / by Łukasik, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268211 Instytucjonalizacja bioetyki : by Kondzielewska, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266755 Instytucjonalizacja bioetyki : by Kondzielewska, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270973 Inżynieria genetyczna narzędziem świadomego kreowania gatunku ludzkiego / by Michalak, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256397 Inżynieria prokreacyjna - nowa, kontrowersyjna dziedzina medycznej działalności człowieka / by Zagrodzka, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247406 Jakość życia jako kryterium manipulacji genetycznych w świetle współczesnej literatury polskiej / by Moszyńska, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253380 Katechezy ekologiczne szansą kształtowania postaw moralnych w świetle nauczania Jana Pawła II / by Matuszak, Jolanta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253038 Kierunki nowej polityki ekologicznej w Polsce w zakresie ochrony środowiska / by Tyszewicz, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252877 Koncepcja ekofilozofii w ujęciu profesora Zbigniewa Hulla / by Embros, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252937 Koncepcja ekologii człowieka w ujęciu prof. Napoleona Wolańskiego / by Zawadzka, Agnieszka https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271329 Koncepcja ekologii według Tadeusza Ślipki / by Walo, Łukasz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=267264 Koncepcja ekorozwoju w ujęciu prof. Stefana Kozłowskiego / by Drabczyńska, Iwona. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250440 Koncepcja filozofii ekologicznej w ujęciu Henryka Skolimowskiego / by Kozikowski, Dariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247852 Koncepcja sieci ekologicznej ECONET - Polska / by Targowska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253517 Koncepcja zrównoważonego rozwoju w gminie Legionowo : by Kiełczewska, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268363 Koncepcji zastosowania bakteriofaga M 13 w wybranych technologiach ochrony środowiska / by Gałuszewski, Krzysztof Tadeusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264606 Kryteria etycznej oceny eksperymentów genetycznych na genomie ludzkim / by Jóźwik, Rafał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262135 Manipulacje na genomie ludzkim : by Pełka, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244830 Mechanizmy detoksykacji metali ciężkich u roślin / by Siemiaszko, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265479 Międzynarodowe zachowania w Europie w obliczu problemów ekologicznych / by Krupa, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250928 Moda na ekologię a zmiana stylu życia i sposobu myślenia mieszkańców Warszawy / by Malinowska, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270941 Moralna ocena inżynierii genetycznej jako formy panowania człowieka nad przyrodą ożywioną / by Świrski, Witold. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249785 Moralno-prawne aspekty ochrony zwierząt / by Rawicz-Galińska, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255565 Moralny obowiązek ochrony środowiska w świetle ekofilozofii prof. Henryka Skolimowskiego / by Jaczyńska, Jadwiga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248583 Obraz człowieka w programie niemieckiej Partii Zielonych / by Suszniak, Dorota. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265010 Ocena jakości wody w Jeziorze Czerniakowskim w okresie marzec-październik 2008 roku / by Paprocki, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270932 Ocena manipulacji genetycznych w świetle postulatów etyki utylitarystycznej / by Dąbrowska, Aneta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258623 Ocena poziomu świadomości wybranych problemów środowiskowych wśród młodzieży warszawskiej na podstawie ankiety fundacji Asahi Glass / by Plenkiewicz, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259893 Ocena wpływu ołowiu w bioteście typu Phytotoxkit na kiełkowanie i wzrost pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L) / by Marczak, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270095 Ocena zawartości metali ciężkich w pobliżu składowiska odpadów pohutniczych przy ul. Wóycickiego 11 w Warszawie / by Gońko, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270105 Ochrona środowiska jako problem moralny w świetle polskiej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska / by Hul, Zbigniew. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242362 Ochrona środowiska morskiego Morza Bałtyckiego w prawie międzynarodowym / by Świda, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252962 Odzysk i recykling odpadów poliolefinowych : by Zawadzka, Kamila. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271196 Paradygmat nowej fizyki jako źródło "paradygmatu ekologicznego" u Fritjofa Capry / by Mirowski, Jarosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257556 Pewne aspekty metodologiczne modelowania matematycznego w ekologii / by Trzaskowska, Anna Maria. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249927 Podstawy aksjologiczne prawa ochrony środowiska / by Musiałowska, Nina Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252882 Podstawy ekologii inspirowanej duchowością św. Franciszka z Asyżu / by Jank, Tadeusz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246841 Podstawy filozoficzne ewolucji polityki ekologicznej : by Haliniak, Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259134 Podstawy filozoficzno-prawne ochrony środowiska morskiego w działaniach międzynarodowych / by Jabłońska, Joanna https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248678 Podstawy religijne wychowania ekologicznego dzieci w parafii pod wezwaniem św. Andrzej Apostoła w Broku / by Osiadacz, Danuta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248203 Pojęcie "ekologia" we współczesnej polskiej myśli filozoficznej / by Szrajber, Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254466 Pojęcie agresji w ekofilozofii / by Sztandkie, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251338 Pojęcie duchowości ekologicznej w eko-filozofii Henryka Skolimowskiego / by Skrzyńska, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271058 Polityka ekologiczna miasta i gminy Ożarów Mazowiecki / by Sarnowski, Cezary. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271414 Polityka ekologiczna Polski w ujęciu Stefana Kozłowskiego / by Gójska, Anna Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255590 Postawy moralne człowieka wobec świata stworzonego / by Łuczka, Beata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258540 Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi : by Markowska, Marta https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259857 Postulat ekologicznej hermeneutyki Biblii a interpretacja Nowego Testamentu / by Twardziłowski, Tomasz https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269765 Postulat ewolucji ekologicznej w świetle praktycznej filozofii przyrody / by Selmaj-Pomaska, Paulina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268989 Potrzeba recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji / by Rutkowski, Rafał. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264793 Praktyczna realizacja zrównoważonego rozwoju w gminach na przykładzie miasta Pruszkowa / by Lewandowski, Paweł. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271020 Prewencyjna polityka ekologiczna Rzeczypospolitej Polskiej / by Dąbrowska, Monika https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259888 Próba oceny inżynierii genetycznej w świetle teologii moralnej / by Ułas, Aleksander M. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250037 Próba oceny koncepcji nieśmiertelności człowieka osiąganej poprzez eugenikę pozytywną / by Kacprzak, Agata Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264418 Próba oceny procesów samooczyszczania spływu kanalizacji deszczowej w rozlewisku rzeki Bug w Wyszkowie / by Ciuraj, Marta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270098 Próba oceny techniki transferu genów w świetle współczesnej filozofii / by Dębska, Agnieszka https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251235 Problem ekologii we współczesnym świecie oraz w nauczaniu Kościoła : by Szatan, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256092 Problem zanieczyszczenia środowiska odpadami komunalnymi i metody jego rozwiązywania : by Fabisz, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252719 Problem zdrowia człowieka w strefach ekologicznego zagrożenia w Polsce / by Sulej-Piskorz, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249962 Problematyka ekologiczna Sobiborskiego Parku Krajobrazowego / by Polak, Kamila. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270934 Problematyka ekologiczna społeczeństwa technokratycznego / by Kaczorowska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242304 Problematyka ochrony środowiska na przykładzie Gminy Konstancin-Jeziorna / by Domański, Kamil. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268305 Problemy ekologii w prawie Wspólnoty Europejskiej / by Jakimowicz, Magdalena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247569 Przypadek w procesie ewolucji a inżynieria genetyczna / by Fick-Podlasin, Weronika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=256356 Puszcza Piska - koncepcja zagospodarowania terenów dotkniętych huraganem / by Remiszewska, Izabela. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259900 Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy / by Chołuj, Alicja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270136 Realizacja postulatów Agendy 21 w programie zrównoważonego rozwoju w Polsce / by Molak, Dominika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253540 Recykling papieru / by Decyk, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259894 Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji w Polsce / by Kur, Robert. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266116 Recykling szkła i metali / by Dubiński, Radosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259895 Reklama a świadomość ekologiczna Polaków / by Janczyszyn, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252924 Reklama jako sposób promowania idei i zachowań ekologicznych / by Lepianka, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251486 Rola magii i mitu w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego / by Skwarski, Mariusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251512 Rola promocji zdrowia w przeciwdziałaniu kryzysowi ekologicznemu / by Romanowska, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247886 Rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi a ich zastosowanie w Rybniku / by Fojcik, Damian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259856 Ruch ekologiczny w Polsce jako zjawisko społeczne po roku 1980 / by Kalinowski, Maciej. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251434 Sozotechnika czy ekoinżynieria? - przesłanki wyboru strategii postępowania wobec systemów ekologicznych w warunkach narastającej antropopresji / by Lewandowski, Konrad. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254795 Stan populacji i mozliwości ochrony dymówki Hirundo rustica na terenie Łomianek koło Warszawy / by Ludwiniak, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271009 Świadomość ekologiczna mieszkańców gminy Czosnów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych / by Roszczyk, Marzena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266753 Świętego Franciszka z Asyżu etyka czci dla życia / by Wójcik, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270954 System organizacyjno-prawny ochrony środowiska w Polsce / by Piskorz, Artur https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253137 Teologiczny wymiar odpowiedzialności za ochronę środowiska w nauczaniu katechizmu Kościoła katolickiego / by Szyszka, Jadwiga. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252907 Udoskonalanie gatunku ludzkiego za pomocą inżynierii genetycznej - próba oceny biologicznej, społecznej i etycznej / by Kruk, Joanna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251510 Ujęcie człowieka ekologicznego w świetle ekofilozofii Henryka Skolimowskiego / by Sitkiewicz, Renata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248613 Uniwersalizm i humanizm ekologiczny w ujęciu Henryka Skolimowskiego / by Nakonowski, Sławomir. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249674 Uwarunkowania ekologiczne zmian w ekonomii tradycyjnej w świetle ekofilozofii / by Krajewski, Arkadiusz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251476 Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego w Gminie Nadarzyn / by Pietras, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268302 Wartości etyczne w ekologii i ekonomii / by Olbryś, Karina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252185 Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze na terenie gminy Opoczno / by Piekarski, Sebastian. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268333 Wpływ działalności turystyczno-rekreacyjnej na środowisko społeczno-przyrodnicze / by Dulińska, Anna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250522 Wpływ edukacji ekologicznej na kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Karniewie / by Walicka, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268306 Wpływ obiektów małej retencji na bioróżnorodność obiektów leśnych / by Proszek, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271399 Wpływ różnorodności zespołów dżdżownic na dynamikę liczebności wazonkowców: ekspdryment w mikrokosmosach glebowych / by Karaban, Kamil. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270049 Wpływ środowiska na życie psychiczne człowieka w ujęciu profesora Adama Bieli / by Majewska, Katarzyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252724 Wpływ sterydów anabolicznych na zdrowie człowieka / by Luba, Alicja. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268215 Wpływ zagęszczenia dżdżownic na liczebność i ekologiczną strukturę zespołów skoczogonków : by Karaban, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271405 Wpływ zagęszczenia dżdżownic na zespoły roztoczy: eksperyment w mikrokosmosach glebowych / by Jędrych, Karolina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=270994 Współczesne działania inżynierii genetycznej w świetle bioetyki / by Rawdanis, Izabela Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253514 Współczesne problemy etyczne dotyczące kryzysu klimatycznego / by Kaniewska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269223 Współczesne stanowisko Kościoła w kwestii ekologii / by Nowacki, Marek. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251245 Współpraca międzynarodowa w budowie nowego ładu ekologicznego na świecie / by Hetmańczyk, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=243484 Wybrane aspekty diagnostyki genetycznej i genoterapii / by Redłowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252930 Wybrane osiągnięcia inżynierii genetycznej : by Górecka, Ewelina. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265488 Wychowanie ekologiczne rodziny / by Kuropatwa, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248302 Wychowanie ekologiczne w ujęciu systemowym w świetle dokumentu "Polska Strategia Edukacji Ekologicznej" / by Romanik, Irena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249111 Wychowanie ekologiczne w ujęciu systemowym w Szkole Podstawowej nr 8 w Ostrołęce w klasach I-III / by Stepnowska, Danuta Krystyna. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249063 Wychowanie proekologiczne jako forma ekorozwoju społeczeństwa / by Żochowska, Monika. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=250002 Zadania moralne człowieka wobec współczesnych problemów ekologicznych w świetle wybranej literatury / by Słodkowska, Aleksandra. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254448 Zadania samorządów terytorialnych w zakresie ochrony środowiska na przykładzie gminy Radzymin / by Matejak, Adam. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271048 Zagadnienia edukacji ekologicznej w klasach IV i V w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej / by Polakowska, Bożena. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=249069 Zagadnienie czystych technologii w ochronie środowiska / by Kuczkowska, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252194 Zagadnienie ekologii człowieka w ujęciu Napoleona Wolańskiego / by Aszyk, Mirosław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=244928 Zagadnienie kryzysu ekologicznego i antropologicznego w ujęciu systemowym / by Domasiewicz, Agnieszka. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246860 Zagadnienie pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek, narządów ludzkich w świetle ekofilozofii / by Łasak, Agata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251345 Zagadnienie świadomości ekologicznej społeczeństwa niemieckiego w latach 2000-2006 / by Brzozowski-Zabost, Grzegorz. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265005 Zagadnienie wzrostu i rozwoju gospodarczego w świetle założeń ekofilozofii / by Dolińska, Aneta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252883 Zagrożenie prawa człowieka do życia w świetle "Raportu o stanie środowiska województwa warszawskiego na 1996 rok" / by Wielocha, Przemysław. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251432 Założenia antropologiczno-etyczne ekologii głębokiej w publikacjach ekofilozoficznych w Polsce / by Uchwat, Jan https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252414 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych województwa warmińsko-mazurskiego i jego wpływu na florę / by Walas, Małgorzata. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253510 Zmiana paradygmatu w eko-etyce Henryka Skolimowskiego / by Grześ, Edyta. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257587 Zmienność runa leśnego w grądzie wysokim rezerwatu Las Bielański pod wpływem ruchu turystycznego / by Grutkowska, Anita. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=265117 Znaczenie ekorozwoju w integracji europejskiej / by Dyk, Ewa. https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254537 Znaczenie różnorodności biologicznej w ochronie biosfery / by Skalska, Małgorzata https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252210