Filozofia - prace dyplomowe Subscribe to this list

| Select titles to:
Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby / Urszula Wolska.

by Wolska, Urszula (filozofia) | Andrzejuk, Artur, (1965- ) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2014Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Historia filozofii starożynej i średniowiecznej. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1659] (1).
Wizja człowieka w dziełach Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Joanna Maria Struczyk.

by Struczyk, Joanna Maria | Porębski, Stanisław Andrzej, (1939- ) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Historia filozofii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1091] (1).
Włodzimierza Sołowjowa (1853-1900) próba przewartościowania stosunku Kościoła prawosławnego do katolicyzmu / mgr lic. Veranika Harbuzova.

by Harbuzova, Veranika | Salij, Jacek, (1942- ) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2012Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Teologia dogmatyczna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1531] (1).
Wola i ludzkie działania w tekstach św. Tomasza z Akwinu / Jacek Ruszczyński.

by Ruszczyński, Jacek, (1954- ) | Gogacz, Mieczysław, (1926- ) [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1993Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Historia filozofii średniowiecznej. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.178] (1).
Wolność jako istotna kategoria "filozofii spotkania" Antoniego Kępińskiego / mgr Teresa Stankiewicz.

by Stankiewicz, Teresa | Klimski, Tadeusz, (1948-2013) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Historia filozofii nowożytnej i współczesnej. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.972] (1).
Współczesne problemy etyczne dotyczące kryzysu klimatycznego / Małgorzata Kaniewska.

by Kaniewska, Małgorzata | Dołęga, Józef Marceli, (1940-2014) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Instytut Filozofii.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2012Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Filozofii. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1472] (1).
Wymiar religijny człowieka w myśli Leszka Kołakowskiego / Mariusz Chłopik.

by Chłopik, Mariusz | Kulisz, Józef, (1943- ) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2006Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Teologia fundamentalna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.911] (1).
Zagadnienia dyskusyjne w poglądach na poznanie Boga : sytuacja w polskim piśmiennictwie filozoficznym z lat 1945-1994 / Janusz Węgrzecki.

by Węgrzecki, Janusz | Bejze, Bohdan, (1929-2005) [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1997Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozoficzne poznanie Boga. Akademia Teologii Katolickiej (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.271] (1).
Zagadnienie ewolucji i stwarzania w kosmologii Kazimierza Waisa / Anna Krajska.

by Krajska, Anna | Andrzejuk, Artur, (1965- ) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2016Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Historia filozofii starożynej i średniowiecznej. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1862] (1).
Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych / Jarosław Maciej Janowski.

by Janowski, Jarosław Maciej | Lemańska, Anna, (1953- ) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2015Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia przyrody. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1764] (1).
Zagadnienie nieautentycznosci i degeneracji w filozofii Martina Heideggera / Kamil Sipowicz.

by Sipowicz, Kamil, (1953- ) | Półtawski, Andrzej, (1923- ) [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1989Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Teoria poznania. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.128] (1).
Zagadnienie odpowiedzialności człowieka za przyrodę u wybranych przedstawicieli ekofilozofii / Artur Pawłowski.

by Pawłowski, Artur | Dołęga, Józef Marceli, (1940-2014) [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1999Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia ekologii. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.363] (1).
Zagadnienie pierwszych przyczyn rzeczy w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do "Metafizyki" Arystotelesa / Andrzej Marek Nowik.

by Nowik, Andrzej Marek | Gogacz, Mieczysław, (1926- ) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Historia filozofii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.444] (1).
Zagadnienie słowa serca w pismach św. Tomasza z Akwinu / Lech Szyndler.

by Szyndler, Lech | Klimski, Tadeusz, (1948-2013) [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1997Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Historia filozofii średniowiecznej. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.270] (1).
Zagadnienie teocentrycznych podstaw etyki środowiskowej / Mariusz Ciszek.

by Ciszek, Mariusz, (1973- ) | Dołęga, Józef Marceli, (1940-2014) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2005Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Antropologia filozoficzna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.772] (1).
Zarys filozofii religijnej Dominique Dubarle'a / ks. Maciej Bała.

by Bała, Maciej, (1966- ) | Kloskowski, Kazimierz, (1953-1999) [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1997Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Historia i filozofia nauki. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.285] (1).
Zastosowanie logiki pytań do filozofii Boga świętego Tomasza z Akwinu / Paweł Świeczka.

by Świeczka, Paweł | Świętorzecka, Kordula [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2015Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Logika. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1810] (1).
Zastosowanie Walzerowskiej metody interpretacji do uzgadniania praw człowieka z zasadami działalności gospodarczej / Robert Sroka.

by Sroka, Robert | Moń, Ryszard, (1951- ) [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2014Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Etyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1641] (1).
 <<    1  ...  5  6  7  >  >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha