Pedagogika - czasopisma Subscribe to this list

| Select titles to:
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli / Akademia im. J. Długosza w Częstochowie - Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.

by Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" (Częstochowa) [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa). Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej [Instytucja sprawcza] | Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" [Instytucja sprawcza] | Akademia "Ignatianum". Instytut Nauk o Wychowaniu [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa) [Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" : Akademia im. Jana Długosza, 2006-2021Other title: Elementary Education in Theory and Practice | EETP | Kwartalnik EETP | Elementary Education in Theory & Practice.Online access: Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.7392] (6).
Edukacja Filozoficzna / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.

by Uniwersytet Warszawski. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych | Uniwersytet Warszawski | Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Warszawa : COMSNP, 1986-Online access: Od nr 54 (2012) Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Wóycickiego [Call number: C.3506] (62).
Edukacja Humanistyczna / [red. nacz.: Marian Sinica].

by Sinica, Marian [Red.] | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego (Zielona Góra). Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego | Uniwersytet Zielonogórski. Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego | Uniwersytet Zielonogórski.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Zielona Góra : "Edycja", 1998-Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.4204] (6).
Edukacja Ustawiczna Dorosłych : kwartalnik naukowo-metodyczny / Instytut Technologii Eksploatacji. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Krajowy Urząd Pracy, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządania. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

by Instytut Technologii Eksploatacji (Radom) [Instytucja sprawcza, Wydawca] | Stowarzyszenie Oświatowców Polskich [Instytucja sprawcza] | Polska. Krajowy Urząd Pracy [Instytucja sprawcza] | Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego [Instytucja sprawcza] | Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego [Instytucja sprawcza] | Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (Łódź) [Instytucja sprawcza] | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej [Instytucja sprawcza] | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii (Olsztyn) [Instytucja sprawcza] | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki (Częstochowa) [Instytucja sprawcza] | Kujawska Szkoła Wyższa (Włocławek) [Instytucja sprawcza] | Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (Bydgoszcz) [Instytucja sprawcza] | Instytut Technologii Eksploatacji (Radom). Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki [Wydawca] | Instytut Technologii Eksploatacji (Radom) [Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Radom : ITeE, 1999-Other title: Polish Journal of Continuing Education.Online access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Wóycickiego [Call number: C 001] (12), Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.4370] (11).
Edukacja w Dyskursie / Akademia Pomorska w Słupsku.

by Akademia Pomorska (Słupsk) | Akademia Pomorska (Słupsk). Wydawnictwo Naukowe [Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2012-Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.1391] (7).
Edukacja. Teologia i Dialog / Wydział Teologiczny, Wydział Studiów Edukacyjnych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

by Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Teologiczny | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: series Publisher: Poznań : Wydział Teologiczny UAM, 2004-Other title: Education. Theology and Dialogue.Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.4192] (13).
Enfance : psychologie - pédagogie - neuro-psychiatrie - sociologie / publiée avec le concours du C.N.R.S.

by Centre national de la recherche scientifique | Centre national du livre.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Paris : Presses universitaires de France, 1948-Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.1396] (32).
ESPE : pismo dla każdego - młodzieży - o życiu wewnętrznym / [red. i wyd. przez Duszpasterza Powołań i Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Szkół Pobożnych (Pijarów) w Krakowie].

by Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Szkół Pobożnych (Kraków) | Ordo Clericarum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Kuria Prowincjalna (Kraków) | Ordo Clericarum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Prowincja Polska.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Kraków : WSD, 1993-2012Online access: Click here to access online Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.5553] (5).
European Journal of Legal Education / The European Law Faculties Association ; editor-in-chief Julian Lonbay.

by Lonbay, Julian [Red.] | European Law Faculties Association | University College London Press [Wydawca] | Routledge [Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: London : UCL Press, 2004-2007Other title: EJLE.Online access: Od 2009 Availability: Items available on the spot only: Biblioteka_Nauk Prawnych - Wóycickiego [Call number: C.64] (3).
EVANGELISCHE ERZIEHER : ZEITSCHRIFT FÜR PÄDAGOGIK UND THEOLOGIE.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Frankfurt am Main : Verlag Diesterweg, 1980Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.1661] (12).
Folia Orientalia / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Orientalistyczna.

by Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Orientalistyczna [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Kraków : PAN. Komisja Orientalistyczna, 1960-Online access: Click here to access online Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.1724] (29).
Forum Pedagogiczne / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych.

by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Nauk Pedagogicznych [Instytucja sprawcza] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydawnictwo [Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011-Other title: Forum Pedagogiczne UKSW.Online access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.5957] (22), Biblioteka UKSW - Wóycickiego [Call number: C.085] (10).
Gawędy Żołnierskie : czasopismo poświęcone zagadnieniom wychowania w Polskich Siłach Zbrojnych / Wydział Prac Kulturalno-Oświatowych Ministerstwa Obrony Narodowej.

by Polska. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Ministerstwo Obrony Narodowej. Biuro Opieki nad Żołnierzem. Wydział Prac Kulturalno-Oświatowych.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Londyn : Polish Army Education Bureau, 1944-1945Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.1937] (1).
Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku. Wydział Humanistyczny.

by Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Gdańsk). Wydział Humanistyczny | Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Gdańsk) [Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Gdańsk : WSP, 1966-1970Other title: Prace Pedagogiczno - Psychologiczne.Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.7311] (1).
GIMNAZJUM : ORGAN SEKCJI SZKOLNICTWA ŚREDNIEGO ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO : [RED. NACZ. STEFAN DRZEWIECKI, RED. ODPOW. WANDA DUTKIEWICZÓWNA].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Warszawa : Wydaw. w imieniu ZNP Stanisław Machowski= Warszawskie Zakłady Graficzne, 1933-1937Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.7523] (1).
Glottodidactica : an international journal of applied linguistics / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

by Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Lingwistyki Stosowanej [Instytucja sprawcza] | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Katedra Glottodydaktyki i Translatoryki [Instytucja sprawcza] | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe [Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Poznań : UAM, 1966-Online access: Click here to access online Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.5069] (10).
Głos Nauczyciela / Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej.

by Polish American Congress. Commision of Education.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Chicago : Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej, 1986-2015Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: AK.2372] (6).
Godność i Pamięć : czasopismo społeczno-historyczne Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego.

by Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Warszawa : Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego, 2008-2011Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.2912] (1).
Heteroglossia : studia kulturoznawczo-filologiczne / Instytut Kulturoznawstwa i Katedra Lingwistyki Stosowanej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ; [red. nacz. Walenty Piłat].

by Piłat, Walenty, (1946- ) [Red.] | Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz). Instytut Kulturoznawstwa | Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz). Katedra Lingwistyki Stosowanej | Wyższa Szkoła Gospodarki (Bydgoszcz). Wydawnictwo Uczelniane [Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2011-Online access: Click here to access online Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.7598] (1).
Horyzonty Wychowania / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie. Wydział Pedagogiczny ; redaktor naczelny Wit Pasierbek.

by Pasierbek, Wit, (1961- ) [Redaktor] | Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum". Instytut Nauk o Wychowaniu [Instytucja sprawcza] | Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum". Wydział Pedagogiczny [Instytucja sprawcza] | Akademia "Ignatianum". Instytut Nauk o Wychowaniu [Instytucja sprawcza] | Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" [Wydawca].

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2002-Other title: Horizons of Education.Online access: Click here to access online Availability: Items available on the spot only: Biblioteka UKSW - Dewajtis [Call number: C.4163] (16), Biblioteka UKSW - Wóycickiego [Call number: C 004] (13).
 <<    1  2  3  4  5  ...  10    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha