Nauki przyrodnicze - prace dyplomowe 11.01.2019 Subscribe to this list

| Select titles to:
"Natura 2000" a zrównoważony rozwój / Marcin Rejmer.

by Rejmer, Marcin | Gałuszko, Konrad [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Podstawy ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 152392] (1).
Aberracje chromosomalne : implikacje bioetyczne oraz prawne / Dorota Kozłowska-Nowak.

by Kozłowska-Nowak, Dorota | Kloskowski, Kazimierz [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1997Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 116541] (1).
Administracyjne kary pieniężne jako forma odpowiedzialności za naruszenie wymagań ochrony środowiska / Joanna Lisiewska.

by Lisiewska, Joanna | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2006Dissertation note: Praca dyplomowa. Seminarium: Prawo cywilne. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 151552] (1).
Administracyjne kary pieniężne jako przejaw odpowiedzialności za naruszenie wymagań ochrony środowiska / Joanna Cieplak.

by Cieplak, Joanna | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca licencjacka. Seminarium: Nauka administracji i ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 156833] (1).
Aeroentomofauna na szlakach komunikacyjnych aglomeracji warszawskiej / Małgorzata Majewska.

by Majewska, Małgorzata | Makulec, Grzegorz [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Zoologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157141] (1).
Alberta Schweitzera koncepcja ochrony przyrody / Justyna Szymczyk.

by Szymczyk, Justyna | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2002Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 142225] (1).
Ambiwalentny charakter skutków poznania ludzkiego genomu - refleksja bioetyczna / Marta Jakowiecka.

by Jakowiecka, Marta | Macewicz, Jerzy [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2002Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 142180] (1).
Analiza i konstrukcja pojęcia "środowisko" / Agnieszka Nowakowska.

by Nowakowska, Agnieszka | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2002Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 143251] (1).
Analiza możliwości obniżenia emisji zanieczyszczeń w wybranym zakładzie przemysłu ceramicznego / Anna Szczygieł-Szmulska.

by Szczygieł-Szmulska, Anna | Biernat, Krzysztof [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Technologie stosowane w ochronie środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158979] (1).
Analiza możliwości optymalizacji recyklingu samochodów w Polsce / Urszula Bielech-Zielaskowska.

by Bielech-Zielaskowska, Urszula | Biernat, Krzysztof [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Technologie stosowane w ochronie środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158666] (1).
Analiza możliwości poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego / Emilia Godlewska.

by Godlewska, Emilia | Biernat, Krzysztof [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Technologie stosowane w ochronie środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158673] (1).
Analiza możliwości wykorzystywania biomasy jako odnawialnego źródła energii / Ewa Oleńska.

by Oleńska, Ewa | Biernat, Krzysztof [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Technologie stosowane w ochronie środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157063] (1).
Analiza wpływu budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej na stan środowiska i zagodpodarowanie przestrzenne w Polsce / Anna Syta.

by Syta, Anna | Biernat, Krzysztof [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Technologie stosowane w ochronie środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157193] (1).
Analiza wpływu na stan środowiska procesów recyklingu tworzyw sztucznych / Aleksandra Szczepaniak.

by Szczepaniak, Aleksandra | Biernat, Krzysztof [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Technologie stosowane w ochronie środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157207] (1).
Analiza wpływu procesu użytkowania ogniw paliwowych na środowisko / Aneta Kołpak.

by Kołpak, Aneta | Biernat, Krzysztof [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Technologie stosowane w ochronie środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 152331] (1).
Analiza wybranych problemów z zakresu zarządzania ochroną środowiska w małym i średnim przedsiębiorstwie / Dorota Starenga.

by Starenga, Dorota | Biernat, Krzysztof [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Technologie stosowane w ochronie środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 152327] (1).
Antropogeneza w ujęciu Wandy Stęślickiej / ks. Stanisław Gańczorz.

by Gańczorz, Stanisław | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa ; Katowice, 1987Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej (Warszawa). Punkt Konsultacyjny w Katowicach. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 114568] (1).
Antropogeniczne zagrożenia bioróżnorodności ilustracją działań krótkowzrocznych / Marta Pawlik.

by Pawlik, Marta | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004/2005Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 148573] (1).
Antropologia Konrada Lorenza / Zbigniew Łepko.

by Łepko, Zbigniew | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1988Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.077] (1).
Antropologiczna problematyka sportu / Marta Komosa.

by Komosa, Marta | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2003Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 144013] (1).
Antropologiczna problematyka techniki / Marta Wojciechowska.

by Wojciechowska, Marta | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2003Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 144021] (1).
Antropologiczna problematyka w sztukach plastycznych neoawangardy - próba ukazania sytuacji twórcy i odbiorcy współczesnej sztuki / Janusz Myśliwiec.

by Myśliwiec, Janusz | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1988Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 111167] (1).
Antropologiczne uwarunkowania nauki w świetle fenomenu bomby atomowej / Dariusz Kulda.

by Kulda, Dariusz | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Warszawa], 1994/1995Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 115471] (1).
Aspekty aksjologiczne przyrody w ujęciu ekofilozofii / Sylwia Mróz.

by Mróz, Sylwia | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2006Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.846] (1).
Aspekty etyczno-moralne w szkolnej edukacji ekologicznej w opinii nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży / Edyta Śledziewska.

by Śledziewska, Edyta | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Antropologia chrześcijańska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 140834] (1).
Aspekty moralne relacji człowieka do świata zwierząt / Milena Dąbrowska.

by Dąbrowska, Milena | Niemiec, Henryk [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka środowiskowa. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 155809] (1).
Awifauna Starachowic dawniej i dziś / Patrycja Małgorzata Turek.

by Turek, Patrycja Małgorzata | Makulec, Grzegorz [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Zoologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158546] (1).
Azotowe związki chemiczne konserwujące żywność - normy i zagrożenia dla zdrowia człowieka / Monika Zarzycka.

by Zarzycka, Monika | Sosak- Świderska, Bożena [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Biochemia i toksykologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158926] (1).
Bezpieczeństwo ekologiczne Polski na początku XXI wieku / Agnieszka Rączkowska.

by Rączkowska, Agnieszka | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Ekologii i Bioetyki.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Sozologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Ekologii i Bioetyki. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 159021] (1).
Bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Płońsku / Joanna Sadowska.

by Sadowska, Joanna | Karski, Leszek [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ochrona środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158659] (1).
Biocentryczne ujęcie kryzysu ekologicznego według Zdzisławy Piątek / Katarzyna Urbanek.

by Urbanek, Katarzyna | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Kulturowe zachowania przystosowawcze. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157202] (1).
Biocentryczny model antropologii w świetle polskiej literatury ekofilozoficznej / Krystyna Szrajber.

by Szrajber, Krystyna | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Kulturowe zachowania przystosowawcze. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.978] (1).
Biocentryzm i jego rola w kształtowaniu relacji człowiek - przyroda / Lawinia Orłow.

by Orłow, Lawinia | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 119987] (1).
Bioetyczne aspekty diagnostyki prenatalnej / Adrianna Rudnicka.

by Rudnicka, Adrianna | Kloskowski, Kazimierz [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1996Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 115789] (1).
Bioetyczne aspekty śmierci i umierania człowieka / Jolanta Wysocka.

by Wysocka, Jolanta | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1987Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 114807] (1).
Biologiczne i społeczne uwarunkowania ludzkiego doświadczania czasu / Tomasz Małecki.

by Małecki, Tomasz | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1998Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117597] (1).
Bioróżnorodność porostów w wybranych parkach dzielnicy Wola-Warszawa / Łucja Koroluk.

by Koroluk, Łucja | Sosak- Świderska, Bożena [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Biochemia i toksykologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 159020] (1).
Budowa ciała i sprawność fizyczna dziewcząt w wieku gimnazjalnym i licealnym z Warszawy i Tarczyna / Małgorzata Małuj.

by Małuj, Małgorzata | Siniarska- Wolańska, Anna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2003Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 145168] (1).
Budowa ciała, ciśnienie krwi i wyniki w nauce dziewcząt 16-19 letnich z Warszawy i gminy Wołomin / Katarzyna Knap.

by Knap, Katarzyna | Siniarska- Wolańska, Anna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2003Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 145169] (1).
Budowa ciała, właściwości oddechowe i aktywność fizyczna chłopców warszawskich w wieku 14-18 lat / Anna Zielonka.

by Zielonka, Anna | Siniarska- Wolańska, Anna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńśkiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńśkiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 146095] (1).
Budowa i proporcje ciała dziewcząt warszawskich 14-19 - letnich / Jolanta Borkowska.

by Borkowska, Jolanta | Siniarska- Wolańska, Anna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 146153] (1).
Cele i przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska wyznaczone i podejmowane w działalności produkcyjnej i handlowej firmy ICOPAL S.A / Anna Jarchańska.

by Jarchańska, Anna | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 159015] (1).
Charakterystyka Ekologicznego Programu Dostosowawczego stosowanego w Petrochemii Płock S.A / Izabela Rudzińska.

by Rudzińska, Izabela | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 119954] (1).
Charakterystyka i ocena stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Wołomin / Milena Rosłon.

by Rosłon, Milena | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 159022] (1).
Charakterystyka wyspowych i lądowych populacji gryzoni w Dolinie Środkowej Wisły / Marta Sompol.

by Sompol, Marta | Makulec, Grzegorz [Promotor] | Romanowski, Jerzy [Promotor] | Dudek, Dorota [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Zoologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157319] (1).
Cybernetyczno-funkcjonalne definicje życia w świetle wartości poznawczej modelowania biologicznego / Jeremi Wendrowski.

by Wendrowski, Jeremi | Kłósak, Kazimierz [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1975Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia przyrody. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117777] (1).
Cywilizacyjne podstawy kryzysu ekologicznego w ujęciu Stanisława Zięby / Wioletta Monika Grebelska.

by Grebelska, Wioletta Monika | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 140941] (1).
Człowiek i jego postawa wobec przyrody w ujęciu New Age / Rafał Bzdak.

by Bzdak, Rafał | Podrez, Ewa [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1993Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 112671] (1).
Człowiek jako jednostka i zbiorowość według Ericha Fromma / Anna Elżbieta Filipowicz.

by Filipowicz, Anna Elżbieta | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1988Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 111170] (1).
Determinizm genetyczny - refleksja bioetyczna / Magdalena Kowalcze.

by Kowalcze, Magdalena | Macewicz, Jerzy [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2002Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 142298] (1).
Determinizm kulturowy natury biologicznej człowieka w ujęciu Napoleona Wolańskiego / Maria Główka.

by Główka, Maria | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Kozubski, Andrzej [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 140005] (1).
Dobro osoby jako problem i zadanie ekoteologii : studium teologiczno-moralne / Krzysztof Rutkowski.

by Rutkowski, Krzysztof | Zabielski, Józef [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2006Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Teologia moralna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 149449] (1).
Dostęp do informacji o środowisku w prawie polskim / Emilia Olechowska.

by Olechowska, Emilia | Karski, Leszek [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Prawo i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158545] (1).
Dynamika zmian w edukacji ekologicznej dorosłych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / Agata Gregorczyk.

by Gregorczyk, Agata | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 119278] (1).
Działalność Kampinoskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody / Aneta Kondratowicz.

by Kondratowicz, Aneta | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 152360] (1).
Działalność proekologiczna instytucji samorządowych na terenie gminy Wołomin / Grzegorz Zych.

by Zych, Grzegorz | Grott, Edward [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Edukacja ekologiczna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 154620] (1).
Działalność Władysława Szafera w dziedzinie ochrony przyrody / Monika Zaczyńska.

by Zaczyńska, Monika | Sandner, Henryk [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1987Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 114789] (1).
Działalność Wojska Polskiego na rzecz ochrony przyrody : analiza dokumentacji stanu środowiska poligonu Świętoszów / Michał Skorupa.

by Skorupa, Michał | Dołęga, Józef. Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Warszawa], 2003Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 144064] (1).
Działania administracji rządowej w dziedzinie ochrony środowiska wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej / Sylwia Sokół.

by Sokół, Sylwia | Lipowicz, Irena [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Postępowanie administracyjne. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 156419] (2).
Działania samorządowe podejmowane na rzecz ochrony środowiska w gminie Grudusk w latach 2000-2007 / Justyna Embros.

by Embros, Justyna | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158993] (1).
Efekt cieplarniany a polityka ograniczania emisji gazów cieplarnianych / Tomasz Karpiński.

by Karpiński, Tomasz | Gałuszko, Konrad [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2005Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Podstawy ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 147385] (1).
Eko-społeczna problematyka oligofrenii / Renata Baroniewska.

by Baroniewska, Renata | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1998Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117811] (1).
Ekofilozofia w idei programu "Zdrowe Miasto" jako czynnik determinujący odpowiedzialny rozwój społeczności ludzkiej / Katarzyna Metlerska.

by Metlerska, Katarzyna | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 119340] (1).
Ekofilozoficzne konsekwencje etologii / Agata Grzegorczyk.

by Grzegorczyk, Agata | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 119476] (1).
Ekofilozoficzne uwarunkowania integralnego rozwoju człowieka w ocenie młodzieży / Irena Grochowska.

by Grochowska, Irena | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Antropologia chrześcijańska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.674] (1).
Ekofilozoficzne uwarunkowania ochrony środowiska przyrodniczego w świetle polskiego prawa i w opinii funkcjonariuszy policji / Marian Piotr Krysiak.

by Krysiak, Marian Piotr | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Filozofii.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2002Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Filozofii. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.574] (1).
Ekofilozoficzne uwarunkowania rozwoju prawa ochrony środowiska / Dariusz Kiełczewski.

by Kiełczewski, Dariusz | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1996Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia ekologii. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.239] (1).
Ekologia ludzkiej płciowości w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego / Krzysztof Petruk.

by Petruk, Krzysztof | Wolski, Jan [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Łódź ; Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Teologia moralna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 152782] (1).
Ekologia w relacji do rodziny jako podstawowej komórki społecznej / Agnieszka Trochimiak.

by Trochimiak, Agnieszka | Kornas, Stefan [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 141186] (1).
Ekologiczna filozofia wisznuizmu bengalskiego / Cezary Furmańczyk.

by Furmańczyk, Cezary | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 119986] (1).
Ekologiczna konieczność powszechnej solidarności / Barbara Zięba.

by Zięba, Barbara | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Warszawa], 1994/95Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 115401] (1).
Ekologiczna problematyka środowiska wielkomiejskiego / Anita Juszczak.

by Juszczak, Anita | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Antropologia ekologiczna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158636] (1).
Ekologiczna promocja społecznej funkcji lasów / Magdalena Rudnicka.

by Rudnicka, Magdalena | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Kulturowe zachowania przystosowawcze. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157333] (1).
Ekologiczne wyzwania cywilizacji technokratycznej / Anna Orlik.

by Orlik, Anna | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2002Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 143250] (1).
Ekologiczny kontekst dialektyki oświecenia / Agata Kuczyńska.

by Kuczyńska, Agata | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Kulturowe zachowania przystosowawcze. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157338] (1).
Ekologiczny kontekst nowożytnej próżni aksjologicznej w ujęciu Henryka Skolimowskiego / Małgorzata Bąk.

by Bąk, Małgorzata | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2003Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 143995] (1).
Ekologiczny postulat zachowania różnorodności fauny w Polsce / Anna Kosmala.

by Kosmala, Anna | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ochrona środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157032] (1).
Ekologizm jako nowa forma humanizmu / Mariola Szymańska.

by Szymańska, Mariola | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1995Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 115423] (1).
Ekorozwój w polityce ekologicznej państwa : analiza dokumentu / Beata Magdalena Naki.

by Naki, Beata Magdalena | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 140907] (1).
Elementy zrównoważonego rozwoju w polityce komunalnej dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy / Paulina Zyśk-Lisica.

by Zyśk-Lisica, Paulina | Dylus, Aniela [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka gospodarcza i polityka gospodarcza. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 146288] (1).
Epistemologiczne aspekty modelowania cybernetycznego w biologii / Mieczysław Żmijewski.

by Żmijewski, Mieczysław | Kłósak, Kazimierz [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1978Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia przyrody. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117780] (1).
Ericha Fromma koncepcja natury ludzkiej / Katarzyna Wachaczyk.

by Wachaczyk, Katarzyna | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 145226] (1).
Ernsta Ulricha von Weizsäckera koncepcja polityki ekologicznej / Beata Ćwiek.

by Ćwiek, Beata | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 145224] (1).
Etologiczna koncepcja człowieka jako istoty z natury ryzykownej / Agnieszka Ożóg.

by Ożóg, Agnieszka | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004/2005Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 148574] (1).
Etologiczna koncepcja moralno-podobnych zachowań zwierząt w ujęciu Konrada Lorenza / Anna Lewicka.

by Lewicka, Anna | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Abdank- Kozubski, Andrzej [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 141194] (1).
Etyczne aspekty AIDS / Mirosław Kominek.

by Kominek, Mirosław | Bołoz, Wojciech [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Instytut Studiów nad Rodziną.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1995Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Instytut Studiów nad Rodziną. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 115343] (1).
Etyczne podstawy relacji człowieka do przyrody w ujęciu ks. T. Ślipki / Katarzyna Zgorzałek.

by Zgorzałek, Katarzyna | Niemiec, Henryk [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 155792] (1).
Etyka środowiskowa w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / Paweł Szczecina.

by Szczecina, Paweł | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia przyrody. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 155815] (1).
Ewolucja materii, ewolucja środowiska / Dobiesław Nazimek.

by Nazimek, Dobiesław, (1945- ) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [Wydawca].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001Availability: No items available Checked out (1).
Ewolucja naczelnych według Morrisa Goodmana / Katarzyna Stanecka-Olaszek.

by Stanecka-Olaszek, Katarzyna | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1988Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 111556] (2).
Ewolucja prawnej ochrony przyrody w Polsce / Katarzyna Drożdż.

by Drożdż, Katarzyna | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca licencjacka. Seminarium: Prawo ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 156008] (1).
Filozofia a nauki szczegółowe w ujęciu ks. Kazimierza Kłósaka / Kazimierz Mikucki CR.

by Mikucki, Kazimierz | Morawiec, Edmund [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1996Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia bytu. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.251] (1).
Filozofia zrównoważonego rozwoju w ujęciu Stefana Kozłowskiego / Antoni Skowroński.

by Skowroński, Antoni | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Filozofii.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2002Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Filozofii. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.543] (1).
Filozoficzna analiza modeli zrównoważonego rozwoju / Agnieszka Klimska.

by Klimska, Agnieszka | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Filozofii.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2012Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Filozofii. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1471] (1).
Filozoficzne podstawy koncepcji teleologicznych w biologii : (krytyczny przegląd stanowisk) / Adam Stopa.

by Stopa, Adam | Kloskowski, Kazimierz [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1996Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia przyrody. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.261] (1).
Filozoficzne uprawomocnienie wybranych koncepcji współczesnej etyki środowiskowej / Marcin Klimski.

by Klimski, Marcin | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Filozofii.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2012Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Filozofii. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: D.1473] (1).
Filozoficzno-teologiczne uwarunkowania chrześcijańskiej odpowiedzialności za ochronę środowiska / Antoni Skowroński.

by Skowroński, Antoni | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa ; Ełk, 1997Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Antropologia chrześcijańska. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 116139] (1).
Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska ze środków Funduszu Spójności / Sylwia Żychowska.

by Żychowska, Sylwia | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca licencjacka. Seminarium: Nauka administracji i ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 156535] (2).
Finansowanie ochrony środowiska / Monika Sokołowska.

by Sokołowska, Monika | Cieślak, Zbigniew [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Prawa Kanonicznego.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1998Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Prawo administracyjne. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Prawa Kanonicznego. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 118641] (1).
Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska z Funduszu Spójności / Sławomir Jedliński.

by Jedliński, Sławomir | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2006Dissertation note: Praca licencjacka. Seminarium: Prawo cywilne. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 152670] (1).
Finansowanie zadań środowiskowych w gminach na przykładzie gminy Jadów / Marta Wójcik.

by Wójcik, Marta | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158664] (1).
Franciszkański ruch ekologiczny jako inspiracja proekologicznego wychowania w procesie katechizacji w świetle badań własnych / Bożena Rzepka.

by Rzepka, Bożena | Makurat, Franciszek [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Teologia praktyczna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 141514] (1).
Geografia wydarzeń historiozbawczych w ewangeliach a pielgrzymowanie do Ziemi Świętej na przykładzie Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów / Stanisław Wójtowicz SAC.

by Wójtowicz, Stanisław | Chrostowski, Waldemar [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1999Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Biblistyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117961] (1).
Gospodarka odpadami jako jedna z form ochrony środowiska przyrodniczego w Mieście Stołecznym Warszawa na przykładzie firmy Remondis Sp. z o.o / Emilia Niedziółka.

by Niedziółka, Emilia | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 159011] (1).
Gospodarka odpadami komunalnymi jako element ochrony środowiska na przykładzie gminy Milanówek / Anna Kalbarczyk.

by Kalbarczyk, Anna | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 152302] (1).
Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych / Michał Huczek.

by Huczek, Michał | Gałuszko, Konrad [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2005Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Podstawy ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 147356] (1).
Gospodarowanie zasobami środowiska : podstawy ekonomiki ochrony środowiska : praca zbiorowa / Małgorzata Deszczka [et al.] ; pod red. Marka Wąsowicza.

by Deszczka-Tarnowska, Małgorzata | Wąsowicz, Marek [Red.] | Politechnika Warszawska. Oficyna Wydawnicza [Wydawca].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011Availability: Items available for loan: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 343350] (1).
Grzech ekologiczny w świetle współczesnej myśli teologów polskich / Tadeusz Sobuniewski.

by Sobuniewski, Tadeusz | Góralczyk, Paweł [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1999Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Teologia moralna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 118604] (1).
Hansa Jonasa koncepcja kryzysu ekologicznego / Iwona Zwierzchowska.

by Zwierzchowska, Iwona | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 145225] (1).
Hansa Jonasa program wychowania proekologicznego / Monika Paszkowska.

by Paszkowska, Monika | Kozubski, Andrzej [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 119965] (1).
Henryka Skolimowskiego interpretacja kryzysu ekologicznego / Maciej Pluciński.

by Pluciński, Maciej | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 119285] (1).
Henryka Skolimowskiego koncepcja kultury ekologicznej / Marta Dzyr.

by Dzyr, Marta | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Abdank Kozubski, Andrzej [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 141591] (1).
Idee ochrony przyrody w twórczości Kluka Krzysztofa / Katarzyna Bednarska.

by Bednarska, Katarzyna | Sandner, Henryk [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1988/89Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 111521] (1).
Identyfikacja mikotoksyn w wybranych produktach żywnościowych przy pomocy testów "VERATOX" / Beata Łukasik.

by Łukasik, Beata | Sosak- Świderska, Bożena [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Biochemia i toksykologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157037] (1).
Instytucjonalizacja bioetyki : założenia, struktura i funkcje komisji bioetycznych / Karolina Kondzielewska.

by Kondzielewska, Karolina | Bołoz, Wojciech [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Instytut Filozofii. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157093] (1).
Instytucjonalizacja bioetyki : założenia, struktura i funkcje komisji bioetycznych / Karolina Kondzielewska.

by Kondzielewska, Karolina | Bołoz, Wojciech [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Instytut Filozofii. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158570] (1).
Inżynieria prokreacyjna - nowa, kontrowersyjna dziedzina medycznej działalności człowieka / Marta Zagrodzka.

by Zagrodzka, Marta | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1988Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 111238] (1).
Juliana Aleksandrowicza koncepcja ochrony zdrowia człowieka / Dariusz Dobrowolski.

by Dobrowolski, Dariusz | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1989Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 111567] (1).
Karla Poppera epistemologiczna wykładnia ewolucji biologicznej / Robert Majewski.

by Majewski, Robert | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1998Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117569] (1).
Katechezy ekologiczne szansą kształtowania postaw moralnych w świetle nauczania Jana Pawła II / Jolanta Matuszak.

by Matuszak, Jolanta | Kujawin, Włodzimierz [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa ; Łódź, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Katechetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 140786] (1).
Kierunki nowej polityki ekologicznej w Polsce w zakresie ochrony środowiska / Robert Tyszewicz.

by Tyszewicz, Robert | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 140845] (1).
Klimat i człowiek / Christian-Dietrich Schönwiese ; przeł. Elżbieta i Józef Kaźmierczakowie.

by Schönwiese, Christian-Dietrich, (1940- ) | Kaźmierczak, Elżbieta (tłumacz) [Tł.] | Kaźmierczak, Józef (biolog) [Tł.] | Prószyński i S-ka (1990-2008) [Wydawca].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997Other title: Klima im Wandel : Tatsachen, Irrtümer, Risiken.Availability: Items available for loan: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 216166] (1).
Klonowanie człowieka w europejskich standartach bioetycznych / ks. Michał Orlik.

by Orlik, Michał | Macewicz, Jerzy [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2003Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 144023] (1).
Kompetencje gminy wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) / Małgorzata Rytel.

by Rytel, Małgorzata | Szpor, Grażyna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2005Dissertation note: Praca licencjacka. Seminarium: Postępowanie administracyjne. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 148875] (1).
Koncepcja agresji w etologii K. Lorenza / Jolanta Cieślak.

by Cieślak, Jolanta | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1991Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 112070] (1).
Koncepcja człowieka według prof. dr hab. Władysława Jerzego Henryka Kunickiego-Goldfingera / Marzena Rucińska.

by Rucińska, Marzena | Kloskowski, Kazimierz [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1997Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 116502] (1).
Koncepcja ekofilozofii w ujęciu profesora Zbigniewa Hulla / Grzegorz Embros.

by Embros, Grzegorz | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Toruń, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 140905] (1).
Koncepcja ekologii człowieka w ujęciu prof. Napoleona Wolańskiego / Agnieszka Zawadzka.

by Zawadzka, Agnieszka | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Sozologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158938] (1).
Koncepcja ekologii według Tadeusza Ślipki / Łukasz Walo.

by Walo, Łukasz | Niemiec, Henryk [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka środowiskowa. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 154634] (1).
Koncepcja ekorozwoju w ujęciu prof. Stefana Kozłowskiego / Iwona Drabczyńska.

by Drabczyńska, Iwona | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1999Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia ekologii. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 118260] (1).
Koncepcja filozofii ekologicznej w ujęciu Henryka Skolimowskiego / Dariusz Kozikowski.

by Kozikowski, Dariusz | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1996Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia ekologii. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 115802] (1).
Koncepcja filozofii techniki w ujęciu Andrzeja Kiepasa / Beata Kurek.

by Kurek, Beata | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2000Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 119479] (1).
Koncepcja koewolucji biologiczno-kulturowej w ujęciu Konrada Z. Lorenza / Monika Koziatek.

by Koziatek, Monika | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1999Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117797] (1).
Koncepcja sieci ekologicznej ECONET - Polska / Katarzyna Targowska.

by Targowska, Katarzyna | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Psychologii.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia ekologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Instytut Psychologii. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 141589] (1).
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w gminie Legionowo : realizacja i perspektywy / Beata Kiełczewska.

by Kiełczewska, Beata | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 155825] (1).
Koncepcji zastosowania bakteriofaga M 13 w wybranych technologiach ochrony środowiska / Krzysztof Tadeusz Gałuszewski.

by Gałuszewski, Krzysztof Tadeusz | Sosak- Świderska, Bożena [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Biochemia i toksykologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157203] (1).
Konflikt biocentryzmu i antropocentryzmu w etyce środowiskowej / Jolanta Salamonik.

by Salamonik, Jolanta | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1999Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 118263] (1).
Konrada Lorenza teoria destrukcji człowieczeństwa / Katarzyna Suma.

by Suma, Katarzyna | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2004Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 145217] (1).
Konrada Lorenza uzasadnienie identyzmu ewolucyjnego / Małgorzata Kanabaj.

by Kanabaj, Małgorzata | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Abdank- Kozubski, Andrzej [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 141549] (1).
Kozienicki Park Krajobrazowy im. profesora Ryszarda Zaręby, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji hydrologicznej / Radosław Koszewski.

by Koszewski, Radosław | Gałuszko, Konrad [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2005Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Podstawy ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 147360] (1).
Lorenzowska koncepcja kultury / Paulina Mijal.

by Mijal, Paulina | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1997Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 116570] (1).
Man and climate in the 20th century / ed. by Jerzy L. Pyka [et al.].

by Pyka, Jerzy Ludwik, (1937- ) [Red.] | Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo [Wydawca].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003Availability: Items available for loan: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 253084] (1).
Manipulacje na genomie ludzkim : wybrane zagadnienia bioetyczne / Anna Pełka.

by Pełka, Anna | Kloskowski, Kazimierz [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1994Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 115009] (1).
Marksistowska koncepcja człowieka w ujęciu Tadeusza M. Jaroszewskiego / Marian Łakomski.

by Łakomski, Marian | Hałaczek, Bernard [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1984Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 114044] (1).
Mechanizmy detoksykacji metali ciężkich u roślin / Magdalena Siemiaszko.

by Siemiaszko, Magdalena | Sosak- Świderska, Bożena [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Biochemia i toksykologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 153187] (1).
Metodologiczna charakterystyka praw nauk przyrodniczych / Agnieszka Brzeska.

by Brzeska, Agnieszka | Bombik, Mieczysław [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Warszawa], 2002Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ogólna metodologia nauk. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 143224] (1).
Międzynarodowe zachowania w Europie w obliczu problemów ekologicznych / Anna Krupa.

by Krupa, Anna | Otok, Stanisław [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1999Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Geopolityka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 118737] (1).
Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T. 3, Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym / Matthias Kramer, Heinz Strebel, Ludgarda Buzek (red.) ; [tł. na jęz. pol.: Zespół Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem pod kierunkiem Ludgardy Buzek, Benity Dmytruszyńskiej, Marii Urbaniec].

by Kramer, Matthias, (1959- ) [Red.] | Strebel, Heinz [Red.] | Buzek, Ludgarda [Red.] | Dmytruszyńska, Benita [Tł.] | Urbaniec, Maria [Tł.] | Wydawnictwo C.H. Beck [Wydawca].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Warszawa : C.H. Beck, cop. 2005Other title: Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym | Internationales Umweltmanagement. Bd. 3, Operatives Umweltmanagement im internationalen und interdisziplinären Kontext.Availability: Items available for loan: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 248650] (1). Items available on the spot only: Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji [Call number: (X.7) 5551] (1).
Międzynarodowy obrót odpadami / Dariusz Miernik.

by Miernik, Dariusz | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2006Dissertation note: Praca licencjacka. Seminarium: Ochrona środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 152655] (1).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska / Magdalena Dąbrowska.

by Dąbrowska, Magdalena | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Prawo cywilne. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 154466] (1).
Model zintegrowanej ochrony środowiska na przykładzie pozwoleń zintegrowanych / Anna Przybysławska.

by Przybysławska, Anna | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca licencjacka. Seminarium: Prawo cywilne. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 156534] (1).
Modele i modelowanie w poznaniu biologicznym : (o niektórych problemach filozofii biologii) / Adam Stopa.

by Stopa, Adam | Kłósak, Kazimierz [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1976Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Filozofia przyrody. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117771] (1).
Moralna ocena inżynierii genetycznej jako formy panowania człowieka nad przyrodą ożywioną / Witold Świrski.

by Świrski, Witold | Bortkiewicz, Paweł [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1998Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Teologia moralna. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117627] (1).
Moralno-prawne aspekty ochrony zwierząt / Paulina Rawicz-Galińska.

by Rawicz-Galińska, Paulina | Wroczyński, Krzysztof [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2002Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 143227] (1).
Moralny aspekt ochrony środowiska naturalnego w dokumentach Kościoła w latach 1961-1991 / Grzegorz Bieniek.

by Bieniek, Grzegorz | Świątczak, Andrzej [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Łódź ; Warszawa, 1994Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Teologia moralna. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117398] (2).
Moralny obowiązek ochrony środowiska w świetle ekofilozofii prof. Henryka Skolimowskiego / Jadwiga Jaczyńska.

by Jaczyńska, Jadwiga | Mroczkowski, Ireneusz [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1997Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Teologia moralna. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 116460] (1).
Możliwości inwestycyjne na obszarach Natura 2000 / Paweł Lewandowski.

by Lewandowski, Paweł | Majchrzak, Bartosz [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca licencjacka. Seminarium: Nauka administracji i ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158779] (1).
Natura 2000 jako nowa forma ochrony środowiska przyrodniczego na podstawie województwa mazowieckiego / Anna Baj.

by Baj, Anna | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 155751] (1).
Niebezpieczne idee we wspólczesnej nauce / red. John Brockman ; przekł. Agnieszka Nowak ; [przedm. Steven Pinker ; posł. Richard Dawkins].

by Brockman, John, (1941- ) [Red.] | Nowak-Młynikowska, Agnieszka [Tł.] | Pinker, Steven, (1954- ) [Przedm.] | Dawkins, Richard, (1941- ) [Posł.] | Smak Słowa [Wydawca] | Wydawnictwo Academica [Wydawca].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Sopot : Warszawa : Smak Słowa ; Wydawnictwo Academica - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2008Other title: What is your dangerous idea.Availability: No items available Checked out (1).
Obraz człowieka w programie niemieckiej Partii Zielonych / Dorota Suszniak.

by Suszniak, Dorota | Łepko, Zbigniew [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Antropologia ekologiczna. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157177] (1).
Obszary Natura 2000 jako nowa forma ochrony w Parku Karjobrazowym "Podlaski Przełom Bugu" / Anastazja Kawalec.

by Kawalec, Anastazja | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158970] (1).
Ocena jakości wody w Jeziorze Czerniakowskim w okresie marzec-październik 2008 roku / Robert Paprocki.

by Paprocki, Robert | Sosak- Świderska, Bożena [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2009Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Biochemia i toksykologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158528] (1).
Ocena poziomu świadomości wybranych problemów środowiskowych wśród młodzieży warszawskiej na podstawie ankiety fundacji Asahi Glass / Paulina Plenkiewicz.

by Plenkiewicz, Paulina | Siniarska- Wolańska, Anna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2005Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 147395] (1).
Ocena rozwoju somatycznego młodzieży warszawskiej gimnazjum nr 42 w oparciu o normy rozwojowe z lat 1996-1999 oraz warunków bytowych rodziny / Aleksander Tomczak.

by Tomczak, Aleksander | Siniarska- Wolańska, Anna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157138] (1).
Ocena wpływu ołowiu w bioteście typu Phytotoxkit na kiełkowanie i wzrost pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L) / Agnieszka Marczak.

by Marczak, Agnieszka | Sosak- Świderska, Bożena [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Biochemia i toksykologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157292] (1).
Ocena wzrostowej tendencji absorpcji funduszy unijnych w latach 2004-2007 na przykładzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Agnieszka Sulej.

by Sulej, Agnieszka | Macewicz, Jerzy [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ochrona środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 153191] (1).
Ocena zawartości metali ciężkich w pobliżu składowiska odpadów pohutniczych przy ul. Wóycickiego 11 w Warszawie / Katarzyna Gońko.

by Gońko, Katarzyna | Sosak- Świderska, Bożena [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Biochemia i toksykologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 157282] (1).
Oceny oddziaływania na środowisko jako środek prewencji w ochronie środowiska / Tomasz Sarnowski.

by Sarnowski, Tomasz | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Prawo ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 156006] (1).
Ochrona klimatu w prawie międzynarodowym / Łucja Czuba.

by Czuba, Łucja | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Nauka administracji i ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 156444] (1).
Ochrona naturalnego środowiska człowieka jako problem teologiczno-moralny / ks. Jan Grzesica.

by Grzesica, Jan | Olejnik, Stanisław [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1977Dissertation note: Praca doktorska. Seminarium: Teologia moralna. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 105707] (1).
Ochrona naturalnego środowiska człowieka w dokumentach soborowych i posoborowych Kościoła / Piotr Jan Łompierz.

by Łompierz, Piotr Jan | Pasternak, Stanisław Ferdynand [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Prawa Kanonicznego.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1990Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Historia Prawa Kościoła Powszechnego. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Prawa Kanonicznego. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 111857] (1).
Ochrona prawa do czystego środowiska w krajach wysokorozwiniętych na przykładzie Niemiec / Andrzej Nikończyk.

by Nikończyk, Andrzej | Skorowski, Henryk [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1997Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Chrześcijańskie nauki społeczne. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 116268] (1).
Ochrona przyrody a kultura / Jacek Kolbuszewski.

by Kolbuszewski, Jacek, (1938- ) | Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej [Wydawca].

Edition: Wyd. 2 popr.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1992Availability: Items available for loan: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 190605] (1).
Ochrona przyrody w świetle nauki Kościoła / Ewa Luberda.

by Luberda, Ewa | Sandner, Henryk [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1988Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 111173] (1).
Ochrona środowiska - jako zadanie własne samorządu terytorialnego / Renata Turek.

by Turek, Renata | Cieślak, Zbigniew [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Prawa Kanonicznego.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1998Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Prawo administracyjne. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Prawa Kanonicznego. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 117261] (1).
Ochrona środowiska jako problem moralny w świetle polskiej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska / Zbigniew Hul SDB.

by Hul, Zbigniew | Skorowski, Henryk [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Teologiczny.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1993Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Teologia moralna. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Teologiczny. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 112504] (1).
Ochrona środowiska kulturowego jako problem etyczny w polskich publikacjach od roku 1970 / Agnieszka Firmhofer.

by Firmhofer, Agnieszka | Juros, Helmut [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1988Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka społeczna. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 111082] (1).
Ochrona środowiska morskiego Morza Bałtyckiego w prawie międzynarodowym / Agnieszka Świda.

by Świda, Agnieszka | Mik, Cezary [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa Kanonicznego.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2001Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Prawo Międzynarodowe i Europejskie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa Kanonicznego. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 140704] (1).
Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami (morza przez statki) w polskim prawie wewnętrznym i w prawie międzynarodowym / Dorota Kozłowska-Nowak.

by Kozłowska-Nowak, Dorota | Cieślak, Zbigniew [Promotor] | Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Nauk Prawnych - Prawa i Prawa Kanonicznego.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 1999Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Prawo administracyjne. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa. Wydział Nauk Prawnych - Prawa i Prawa Kanonicznego. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 118625] (1).
Ochrona środowiska naturalnego w gminie Kobyłka / Monika Stefaniak.

by Stefaniak, Monika | Niemiec, Henryk [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka środowiskowa. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158958] (1).
Ochrona środowiska w mieście Otwock / Monika Bajer.

by Bajer, Monika | Niemiec, Henryk [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka środowiskowa. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158972] (1).
Ochrona środowiska w polskim transporcie drogowym / Przemysław Gan.

by Gan, Przemysław | Skowroński, Antoni [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 153332] (1).
Ochrona środowiska w prasie codziennej w latach 1970-2005 / Katarzyna Sochańska.

by Sochańska, Katarzyna | Grüm, Leszek [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2007Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Technologie stosowane w ochronie środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 152310] (1).
Ochrona środowiska w Węgrowie / Agata Anna Górska.

by Górska, Agata Anna | Niemiec, Henryk [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Etyka środowiskowa. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 158944] (1).
Ochrona terenów otwartych w planowaniu i zagodpodarowaniu przestrzennym jako zadanie samorządu Warszawy / Anna Ostrowska.

by Ostrowska, Anna | Majchrzak, Bartosz [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Nauka administracji i ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 156005] (1).
Ochrona własności w świetle przepisów określających zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Anna Borzewska.

by Borzewska, Anna | Majchrzak, Bartosz [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2008Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Nauka administracji i ochrony środowiska. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 156839] (1).
Ochrona wynalazków biotechnologicznych w świetle dyrektywy 98/44/WE / Tomasz Zimny.

by Zimny, Tomasz | Mik, Cezary [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2006Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Prawo międzynarodowe i europejskie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 150615] (1).
Odnawialne źródła energii : możliwości i zastosowanie / Małgorzata Kalinowska.

by Kalinowska, Małgorzata | Dołęga, Józef Marceli [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2003Dissertation note: Praca magisterska. Seminarium: Ekologia człowieka i bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 145134] (1).
Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie wymagań ochrony środowiska / Agnieszka Dulczewska.

by Dulczewska, Agnieszka | Bukowska, Joanna [Promotor] | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Warszawa, 2006Dissertation note: Praca dyplomowa. Seminarium: Prawo cywilne. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Prawa i Administracji. Availability: Items available on the spot only: Biblioteka Główna UKSW - Dewajtis [Call number: 151031] (1).