This record has many physical items (102). Click here to view them all.


Od t. 5 (1953) m. wyd.: Warszawa; od t. 9, z. 1 (1957): Poznań; od t. 40, z. 1 (1988): Warszawa ; Poznań; od t. 44, z. 1/2 (1992): Poznań.

Od t. 5 (1953) wyd.: PWN; od t. 44, z. 1/2 (1992): Ars boni et aequi; od t. 55, z. 2 (2003): IH PAN, UAM WPiA, od t. 57, z. 1 (2005): Wydaw. Poznańskie.

Od 1954 w każdym tomie Bibliografia : Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok...

Dostępne również w formie elektronicznej.

Z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa Oświaty.

Tekst pol., fr., niem., streszcz. ang., fr.

Od t. 2 (1949) / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych.

Od t. 5 (1953) / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Prawnych.

Od t. 8, z. 2 (1956) / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych.

Od t. 14, z. 1 (1962) / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Historii Państwa i Prawa.

Od t. 23, z. 1 (1971) / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Komisja Historii Państwa i Prawa.

Od t. 39, z. 2 (1987) / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.

Od t. 46, z. 1/2 (1994) / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

"Bibliografia zawartości Czasopisma Prawno-Historycznego za lata 1948-1967" w: t. 20, z. 2 (1968), s. 209-326.

"Bibliografia zawartości za lata 1948-1998" w: t. 50, z. 2 (1998).

"Bibliografia zawartości za lata 1948-2013" w: t. 65, z. 2 (2013).

This is a serial

There are 2 subscription(s) associated with this title.

At library: Biblioteka UKSW - Dewajtis

Call number: C.558

Subscription from: 01/01/1948 to: 31/12/2012

The 20 latest issues for this subscription:

Issue # Publication date Received date Status Note
2012 Vol. 64 nr 1 31/12/2012 31/12/2012 Arrived
2011 Vol. 63 nr 1-2 31/12/2011 31/12/2011 Arrived
2010 Vol. 62 nr 1-2 31/12/2010 31/12/2010 Arrived
2009 Vol. 61 nr 1-2 31/12/2009 31/12/2009 Arrived
2008 Vol. 60 nr 1-2 31/12/2008 31/12/2008 Arrived
2007 Vol. 59 nr 1-2 31/12/2007 31/12/2007 Arrived
2006 Vol. 58 nr 1-2 31/12/2006 31/12/2006 Arrived
2005 Vol. 57 nr 1-2 31/12/2005 31/12/2005 Arrived
2004 Vol. 56 nr 1-2 31/12/2004 31/12/2004 Arrived
2003 Vol. 55 nr 1-2 31/12/2003 31/12/2003 Arrived
2002 Vol. 54 nr 1-2 31/12/2002 31/12/2002 Arrived
2001 Vol. 53 nr 1-2 31/12/2001 31/12/2001 Arrived
2000 Vol. 52 nr 1/2 31/12/2000 31/12/2000 Arrived
1999 Vol. 51 nr 1/2 31/12/1999 31/12/1999 Arrived
1998 Vol. 50 nr 1-2 31/12/1998 31/12/1998 Arrived W z. 2: Bibliogr. zawartości 1948-1998
1997 Vol. 49 nr 1/2 31/12/1997 31/12/1997 Arrived
1996 Vol. 48 nr 1/2 31/12/1996 31/12/1996 Arrived
1995 Vol. 47 nr 1/2 31/12/1995 31/12/1995 Arrived
1994 Vol. 46 nr 1/2 31/12/1994 31/12/1994 Arrived
1993 Vol. 45 nr 1/2 31/12/1993 31/12/1993 Arrived

At library: Biblioteka_Nauk Prawnych - Wóycickiego

Call number: C.47

Subscription from: 01/01/1953 to: 01/12/2018

The 20 latest issues for this subscription:

Issue # Publication date Received date Status Note
2020 T. 72 z. 2 01/06/2023 11/05/2021 Arrived
2020 T. 72 z. 1 01/12/2022 01/10/2020 Arrived
2019 T. 71 z. 2 01/12/2021 01/10/2020 Arrived
2019 T. 71 z. 1 01/06/2021 22/11/2019 Arrived
2018 T. 70 z. 2 01/06/2020 16/09/2019 Arrived
2018 T. 70 z. 1 01/12/2019 16/09/2019 Arrived
2018 T. 70 z. 1 01/12/2018 29/09/2018 Arrived
2017 T. 69 z. 2 01/06/2018 01/06/2018 Arrived
2017 T. 69 z. 1 01/12/2017 20/03/2018 Arrived
2016 T. 68 z. 1-2 31/12/2016 31/12/2016 Arrived
2015 T. 67 z. 1-2 31/12/2015 31/12/2015 Arrived
2014 T. 66 z. 1-2 31/12/2014 31/12/2014 Arrived
2013 T. 65 z. 1-2 31/12/2013 31/12/2013 Arrived
2012 T. 64 z. 1-2 31/12/2012 31/12/2012 Arrived
2011 T. 63 z. 1-2 31/12/2011 31/12/2011 Arrived
2010 T. 62 z. 1-2 31/12/2010 31/12/2010 Arrived
2009 T. 61 z. 1-2 31/12/2009 31/12/2009 Arrived
2008 T. 60 z. 1-2 31/12/2008 31/12/2008 Arrived
2007 T. 59 z. 1-2 31/12/2007 31/12/2007 Arrived
2006 T. 58 z. 1-2 31/12/2006 31/12/2006 Arrived

More details

Powered by Koha