Normal view MARC view

Biblioteka Jagiellońska. (Nazwa ciała zbiorowego)

Preferred form: Biblioteka Jagiellońska.
Used for/see from:
  • Jagiellonian Library.
  • BJ.
  • Bibljoteka Jagiellońska.
  • Bibliotheca Jagellonica.

Historia księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej jest ściśle związana z losami Uniwersytetu założonego w Krakowie przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364. Darami społeczeństwa rosły w ciągu wieków zbiory tej najstarszej biblioteki uniwersyteckiej w Polsce. W XV wieku przy poszczególnych kolegiach i bursach gromadzono rękopiśmienne kodeksy do wykładów i ćwiczeń. Największy ich zbiór posiadało Collegium Maius, będące główną siedzibą Uniwersytetu. Zbiory biblioteki mieściły się w tym gmachu od XV wieku do 1940. Od 1563 książki i rękopisy znakowano kartuszem renesansowym zawierającym między innymi wstęgi z napisem: Librariae Collegii Maioris Cracoviensis. Po środku w owalnym polu widniał herb Uniwersytetu - dwa skrzyżowane berła, które do dziś figurują na ekslibrisach Biblioteki Jagiellońskiej. Pierwszy katalog rękopisów z roku 1777 był zatytułowany "Repertorium manuscriptorum Bibliothecae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis". Na wniosek H. Kołłątaja wizytatora Szkoły Głównej Koronnej oraz senatu, połączono księgozbiory wszystkich kolegiów i burs akademickich oraz senatu i czterech bibliotek pojezuickich. W l. 1784-1803 na wniosek Uniwersytetu przeprowadzono skontrum zbiorów, którego rezultatem było liczbowe zestawienie pt.: "Repertorium Bibliothecae Scholae Regni Principis Studii Generalis Cracoviensis [...]". Katalog książkowy 1785 był zatytułowany: "Ordo mnemonicus codicum typis cusorum in Biblotheca Principis Scholae Regni Cracoviensis paestantium. Nazwa Biblioteka Jagiellońska utrwaliła się w drugiej połowie XIX w. W okresie okupacji niemieckiej funkcjonowała biblioteka jako Staatsbibliothek Krakau, udostępniając zbiory jedynie Niemcom. Budowę nowego gmachu ukończono w 1939, zbiory przeniesiono w 1940 do nowego, gdzie są przechowywane do dziś.

Przewodnik po Bibliotece Jagiellońskiej / oprac. Irena Bar. - Kraków, 1964.

Katalog wystawy stu pięćdziesięciu ilustrowanych druków XV-go wieku / Bibljoteka Jagiellońska. - Kraków, 1935.

Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 1- / Universitas Jagellonica. Bibliotheca Jagellonica, Academia Scientiarum Polona. Institutum Philosophiae et Sociologiae. - Wratislaviae, 1980-.

Leihkarte Nr ... berechtigt auch zum Besuch der Lesesäle / Staats-Bibliothek Krakau. - [Kraków], 1940.

Powered by Koha