Normal view MARC view

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Warszawa). (Nazwa ciała zbiorowego)

Preferred form: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (Warszawa).
Used for/see from:
  • Pilecki Institute.
  • Instytut Pileckiego.
  • Instytut Pileckiego w Warszawie.
  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.
  • Instytut Solidarności i Męstwa.
  • Witold Pilecki Institute of Solidarity and Valor.

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego powstał w myśl Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, Dz.U. 2017 poz. 2303. W 2018 na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 1567, zlikwidowano jednostkę podrzędną Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, której zadania przejął Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Instytycja służy upamiętnianiu, dokumentowaniu i badaniu historii XX w., ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich.

Kp. Nieoficjalny : autobiografia Rafała Lemkina / pod red. Donny -Lee Frieze. - Warszawa, 2018 S. tyt. (Instytut Pileckiego)

Instytutu Pileckiego, 20.12.2018 https://instytutpileckiego.pl/pl/onas/idea/

Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX / Instytut Pileckiego. - T. 1 (2017). Wyd.: (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego)

pl.wikipedia, 7.02.2019 https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Solidarno%C5%9Bci_i_M%C4%99stwa

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 1567, 12.02.2019 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001567

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, Dz.U. 2017 poz. 2303, 12.02.2019 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002303

Statut Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, 12.02.2019 https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/statut/

German occupation in the Radom District / concept of the volume: Tomasz Stefanek, Leszek Zaborowski. - Warszawa, 2018. Wydawca (Witold Pilecki Institute of Solidarity and Valor)

Instytut Pileckiego 2018/19 / opracowanie tekstów Magdalena Gołębiewska, Agata Krysińska, Magdalena Sieradzka. - Warszawa, 2019.

Powered by Koha