Normal view MARC view

Entry Nazwa ciała zbiorowego

Used in 2905 records as formal heading and 2 records as subject heading

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 23707

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: WA 392

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20200626002534.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 990922n||a| nnaabn |a ana |c

010 ## - LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER

 • LC control number: n 99073547

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: KR U/bs
 • Transcribing agency: KR U/bs
 • Modifying agency: WR O/PC
 • Modifying agency: WAU/WIsynat
 • Modifying agency: POZN U/AnK
 • Modifying agency: WA M/AR
 • Modifying agency: WA U/DUN3MBA
 • Modifying agency: POZN U/AnK
 • Modifying agency: PZ 001/MM
 • Modifying agency: PZ 001/JG
 • Modifying agency: PZ 001/JG
 • Modifying agency: WA 51/EP
 • Modifying agency: POZN U/KK
 • Modifying agency: PZ 001/MaG
 • Modifying agency: WA U/MNi
 • Modifying agency: WA U/96ak
 • Modifying agency: PZ 001/LP
 • Modifying agency: KR U/04KUL
 • Modifying agency: WR O/GW
 • Modifying agency: KR PAU/BK
 • Modifying agency: WA 51/EP
 • Modifying agency: LUBL KUL/KS
 • Modifying agency: WR O/GW
 • Modifying agency: KR 307/KM
 • Modifying agency: WR O/GW

110 2# - HEADING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Subordinate unit: Wydawnictwo.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Ossolineum Publishing House.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Polska Akademia Nauk.
 • Subordinate unit: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Subordinate unit: Wydawnictwo.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Wydawnictwo ZNiO.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Wydawnictwo Zakładu imienia Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład Narodowy Ossolińskich - Ossolineum.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Ossolineum.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Nacionalʹnyj Institut im. Ossolinʹskih - Izd. Polʹskoj Akademii Nauk.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Subordinate unit: Dział Wydawniczy.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Subordinate unit: Drukarnia.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Dział Wydawniczy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Narod. im. Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu im. Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Narodowa im. Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Dr. i nakł. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: K. K. Schulbücherverlage des Ossolińskischen Nationalistitutes.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Księgarnia Ossolineum.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Ossolineum Polish Academy of Sciences Press.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Nar. im. Ossolińskich pod zarządem Józefa Ziembińskiego.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Nar. imienia Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Wydawnictwo Ossolineum.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Typographia Bibliothecae Ossolinianae.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Wydawnictwo Zakładu Nar. imienia Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Officina Instituti Ossolinsciani.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Wytłocznia Narodowa Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Ossoliński National Institute.
 • Subordinate unit: Publishing House.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład imienia Ossolińskich - Wydaw.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Narodowego Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Adama Wierzbickiego.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich pod zarządem Juliusza Birkenmaiera.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Inst. narod. imienia Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Institut National Ossoliński - Maison d'Édition de l'Académie Polonaise des Sciences.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakladu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Karola Jasińskiego.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Wydawnictwo Zakładu Nar. im. Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Narodowego Zakładu Imienia Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakladu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Franciszka Kadleca.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu N. im. Ossolińskich pod zarządem Juliusza Birkenmaiera.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Narod. im. Ossolińskich pod zarządem uprzyw. dzierżawcy Aleksandra Vogla.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakł. Nar. im. Ossolińskich.

410 2# - SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME

 • Corporate name or jurisdiction name as entry element: Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Kazimierza Figwera.

665 ## - HISTORY REFERENCE

 • History reference: Działalność edytorską w Dziale Wydawniczym ZNiO zapoczątkowano w 1828. W 1926 Dział Wydawniczy przekształcono w Wydawnictwo. Podczas II wojny światowej działalność wydawnicza została zawieszona, a po wojnie wraz z całością Zakładu przeniesiona do Wrocławia. W l. 1953-1995 Biblioteka i Wydawnictwo ZNiO podporządkowane były PAN.

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: NEP - 1997

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Katalog Biblioteki Narodowej za lata 1979-1996. - Wrocław [etc., 1997].

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Metamorfozy "Legendy" i w "Legendzie" Wyspiańskiego / Ostap Ortwin. - Lwów, 1937.
 • Information found: (Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Polish Journal of Soil Science / Polish Academy of Sciences. Committee of Soil Science and Agricultural Chemistry. - Vol. 1, nr. 1 (1968)-.
 • Information found: (Od 1984 wyd. Ossolineeum Polish Academy of Sciences Press)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Kp. Nowe melanotyczne aberacje u Arctiidae [...] / Czesław Marjan Bieżanko. - Lwów, 1924.
 • Information found: (z Drukarni Zakładu Nar. im. Ossolińskich pod zarządem Józefa Ziembińskiego)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Kp. O organizację pracy nad melodjami ludowemi / Adolf Chybiński. - Lwów, 1922.
 • Information found: Wydawca: (Drukarnia Zakładu Nar. imienia Ossolińskich)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Kp. Pompeii Trogi fragmenta [...] edidit Augustus Bielowski. - Leopoli, 1853.
 • Information found: (Typographia Bibliothecae Ossolinianae)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Linguae palaeoslovenicae specimia quaedam e monumentis ab A. Vostokov et Fr. Miklosich collectis in usum studiosorum / edidit Aemilianus Ogonowski. - Leopoli, 1871.
 • Information found: (Officina Instituti Ossolinsciani)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Historya woyny moskiewskiéy aż do opanowania Smoleńska / przez Stanisława Żółkiewskiego. - Lwów, 1833.
 • Information found: (Wytłocznia Narodowa Ossolińskich)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Kp. Catalogue of ancient coins in the Ossoliński National Institute. Pt. 6 / Adam Degler. - Wrocław, 2016.
 • Information found: Wyd. (Ossoliński National Institute - Publishing House)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Kp. Kalisia Ptolemeuszowa / napisał Bronisław Biliński. - Warszawa, 1955.
 • Information found: Wyd. (Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Wybór poezji / K. I. Gałczyński. - Wyd. 2. - Wrocław ; Warszawa, 1970.
 • Information found: (Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw.)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Do matek : głos obywatela, dobrze krajowi życzącego / H. Ł. - Lwów, 1848.
 • Information found: (z drukarni Inst. narod. imienia Ossolińskich)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Książka do nabożeństwa ułożona według nauki Kościoła świętego rzymsko-katolickiego : szczególniej dla użytku mlodzieży wiejskiej. - Lwów, 1850.
 • Information found: (w Drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do roku 1696 : wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego / Henry Leeming. - Wrocław, 1976.
 • Information found: Wyd.

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Geografja / Konstanty Bzowski. - Lwów, 1936.
 • Information found: S. tyt. (Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich); s. red. (Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Adama Wierzbickiego)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Kp. Mowy Leszka Dunina Borkowskiego. - We Lwowie, 1897.
 • Information found: (Z Drukarni Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich pod zarządem Juliusza Birkenmaiera)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Kp. Bibliografia historii polskiej za rok 1949 / oprac. Jan Baumgart. - Wrocław, 1954.
 • Information found: (Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Guide à travers la bibliothèque de l'Institut National Ossoliński de l'Académie Polonaise des Sciences à Wrocław / Karol Heintsch. - Wrocław, 1967.
 • Information found: (Institut National Ossoliński - Maison d'Édition de l'Académie Polonaise des Sciences.)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Krzyżacy i pogrom ich pod Grunwaldem dnia 15 lipca roku 1410 / opowiedział Jan Friedberg. - Lwów, 1910
 • Information found: (Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Karola Jasińskiego)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących. - Lwów, 1923.
 • Information found: Wyd. (Wydawnictwo Zakładu Nar. im. Ossolińskich)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Pamiętnik Wincentego Pola do literatury polskiéj XIX wieku w dwudziestu prelekcyach mianych w radnéj sali miasta Lwowa / stenografowanych pod dyrekcją Lubina Olewińskiego. - Lwów, 1866.
 • Information found: (W Drukarni Narodowego Zakładu Imienia Ossolińskich)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Psałterz floriański / Mieczysław Gębarowicz. - Lwów, 1939.
 • Information found: S. red.: (z drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Franciszka Kadleca)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: W Dąbrowie Górniczej : obraz sceniczny w jednym akcie / przez Józefa Maskoffa. - Lwów, 1900. (z drukarni Zakładu N. im. Ossolińskich pod zarządem Juliusza Birkenmaiera).

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Kilka uwag o lwowskim teatrze / napisał Karol Cieszewski. - Lwów, 1865.
 • Information found: (w drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich pod zarządem uprzyw. dzierżawcy Aleksandra Vogla)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Ustawy Towarzystwa Ś. Wincentego a Paulo. - Lwów, 1859.
 • Information found: (w Drukarni Zakł. Nar. im. Ossolińskich)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Lwów, [ca 1930].
 • Information found: (z Drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie pod zarządem Kazimierza Figwera)

Powered by Koha