Ambroży (święty ; około 337-397).

Wyjaśnienie symbolu ; O tajemnicach ; O sakramentach / św. Ambroży z Mediolanu ; przekł., wstęp i oprac. Ludwik Gładyszewski. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2004. - 111, [2] s. ; 24 cm. - Źródła Myśli Teologicznej ; 31 .

Bibliogr. s. 105-107. Indeks.

8373183043
Ambroży (święty ; około 337-397) --nauczania. Sakramenty--nauczanie Ojców Kościoła. Apostolski symbol wiary--nauczanie Ojców Kościoła.
Literatura wczesnochrześcijańska--autorzy łacińscy--tłumaczenia polskie.

238:265:276+235.3"03"A/Z

Powered by Koha