Koroluk, Łucja.

Bioróżnorodność porostów w wybranych parkach dzielnicy Wola-Warszawa / Łucja Koroluk. - Warszawa, 2009. - 87 s. : il. ; bibliogr., zał.

Promotor: dr inż. Bożena Sosak- Świderska. Maszynopis komputerowy.

Praca magisterska. Seminarium: Biochemia i toksykologia. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.
Porosty.
Warszawa--parki i ogrody.

Powered by Koha