Jeżewska, Katarzyna.

Aspekty etyczne stosowania inżynierii genetycznej w terapii genowej / Katarzyna Jeżewska. - Warszawa, 2003. - 70 k.; bibliogr.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Macewicz. Maszynopis komputerowy.

Praca magisterska. Seminarium: Bioetyka. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.
Inżynieria genetyczna--etyka.

Powered by Koha