Ład Boży : tygodnik dla rodzin katolickich / Włocławska Kuria Diecezjalna. - Włocławek : Kuria Diecezjalna, 1945-1997. - 30 cm. - Tyg. - R.1(1945)-1997, nr 26=762.

Informacja o pierwszym num. z BN-online. W latach 1953 - 1981 czasopismo zawieszone. Od R.53:1998, nr 1=763 (4 I) czasopismo wychodzi jako edycja włocławska "Niedzieli" (wyd. W, Włocławek), przejmując od nr 2=764 jej oznaczenie rocznika (R.41:1998) i zachowując równolegle własną (poprzednią) numerację ciągłą. Od 1993 roku podtyt.: dwutygodnik dla rodzin katolickich.

0860-5114 = Ład Boży
Kościół katolicki--Polska--czasopisma. Kościół i problemy społeczne--Kościół katolicki--czasopisma.

Powered by Koha