Niepodległość : czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej : wydawnictwo Instytutu Badania Najnowszej Historji Polski. - Warszawa : Instytu Badania Najnowszej Historji Polski, 1929-1939, 1948-. - 25 cm. - Rocznik 1978- - Nieregularne, 1948-1976 6 razy w roku, 1933-1939 2 razy w roku, 1929-1932 - T. 1, z. 1 (1929)-T. 20, z. 2 = 55 (wrzes./paźdz. 1939); t. 1 (1948)-.

Od t.16 (1937) podtytuł: czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. W latach 1940-1947 czasopismo nie ukazywało się. Miejsca wydania: od 1948 Londyn, od 1962 Londyn - Nowy Jork, od 1997 Nowy Jork - Warszawa, od 2002 Warszawa. Od 2020 miejsce wydania: Warszawa, Londyn, Nowy Jork.

Bibliografia przy artykułach.

Od 1992 powrót do pierwotnej numeracji z równoczesnym kontynuowaniem "po wznowieniu": T. 45 = po wznowieniu t. 25. Tomy ukazywały się: co roku T. 1-4 (1948-1952), nieregularnie z dużymi przerwami: T. 5 (1955), T. 6 (1958), T. 7 (1962), T. 8 (1972), T. 9 (1974), T. 10 (1976). Od T. 11 (1978) rocznik.
Tekst i streszczenia w języku polskim i angielskim.

Od t.14 (1936) / Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. Od t. 1 (1948) / Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski w Londynie. Od t. 11 (1978) / Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Od t. 52 (2002) / Towarzystwo Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą. Od 2006 / Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski. Od 2010 / Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury. Od 2020 tylko / Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski.

Bibliografia zawartości tomów po wznowieniu 1-20 w t. 20 (1987) s. 241-262.

0272-0280 = Niepodległość

Polska--historia--czasopisma.
Polska--historia--autonomia i ruchy niepodległościowe--czasopisma.

Powered by Koha