Ateneum Kapłańskie : miesięcznik wychodzący pod kierunkiem profesorów Włocławskiego Seminaryum Duchownego poświęcony Pismu św., Teologii Dogmatycznej, Apologetyce, Teologii Moralnej i Ascetycznej, Prawu Kanonicznemu, Liturgice, Filozofii, Historii, Naukom Społecznym, Pedagogii i Sztuce Chrześcijańskiej. - Włocławek : Seminaryum Duchowne, 1909-1950, 1957-. - 25 cm. - Dwumies., R. 49, T. 54, z. 1 = 288 (stycz.-luty 1957)- - 10 razy w roku, 1909-1950 - R. 1, t. 1, z. 1 (stycz. 1909)-R. 42, t. 53, z. 2=287 (1950); R.49, t. 54, z. 1=288 (1957)-.

W R.49, z.1 = 288 (stycz.-luty 1957)- R. 76-T. 103, z. 3=454 (list.-grudz. 1984) podtyt. : czasopismo teologiczne założone w 1909 r.; od R. 77-T. 104, z. 1-2=455-456 (1985) brak k. tyt. i podtyt. Od R. 38 (1946) format: 19 cm. R. 51, T. 58, z. 1-3=300-302 (1959) tyt. okł.: 1909-1959 [Tom jubileuszowy]. R. 77, T. 104, z. 1-2=455-456 (1985) tyt.: Jubileusz 75 lecia. Od R. 82, T. 114, z. 1=485 (1990) wyd.: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne. R. 84, T. 119, z. 1=500 (1992) tyt.: 500 zeszyt jubileuszowy.

W zeszytach bibliografia. Bibliografia w l. 1909-1932, od paźdz. 1932-1939 zm. tyt.: Bibliografia religijna. Polska bibliografia teologiczno-moralna od 1946 r. Obca bibliografia filozoficzno-teologiczno od początku wojny w: R. 39, T. 46 (1947), s. 98-104. Powojenna bibliogr. Maryjna w: R. 49, T. 54, z. 1=288 (1957). Powojenna bibliogr. teologiczna w: R. 49, T. 54, z. 2=289 (1957) - R. 50, T. 56, 3=296 (1958). Bibliogr. socjologicznej problematyki rodziny w polskiej publicystyce powojennej (1945-1969 paźdz.) w: R. 62, T. 75, z. 1=369 (1970) i R. 63, T. 76, z. 2=373 (1971). Bibliogr. problematyki liturgicznej w: R. 64, T. 78, z. 3=380 (1972).

Ś. P. Wincenty Teofil Chościak Popiel - Arcybiskup Metropolita Warszawski, s. 8* w: R. 4, T. 8 (1912). Dod. "Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską", s. 8 w: T. 127 (1996).

Numeracja roczników uwzględnia też lata, w których czas. się nie ukazywało. Od T. 126 (1996), z. 1=521: brak numeracji roczników. Od t. 12 (1914) dodatkowa numeracja ciągła zeszytów z. 1=241. Wych. 2 tomy w roku, każdy z własną numeracją zeszytów. W R. 25-31, T. 43 (1939) informacja o przerwie wydawniczej trwającej 6 lat, od stycznia 1919 r. do grudnia 1925 r. W R. 31-38, T.45 (sierp./wrzes. 1946), z. 1/2=247: informacja o wznowieniu pisma, po siedmioletniej przerwie. W latach 1951-1956 pismo nie ukazywało się. Błędne oznaczenie rocznika: od nr 2=406 jest R. 69 zamiast R. 68 (1976) i dalej jest R. 70[!], T. 88 (1977) zamiast R. 69. Błędna numeracja tomu w z. 3=598 i z. 1/2=599/600: jest T. 152 (2008) zamiast T. 151 i jest T. 153 (2009) zamiast T. 152. Nieregularne wyd.: R. 6, T. 12 (1914), r. wyd. 1916 ; R. 9-10, T. 14, z. 83-96 (1917-1918) ; R. 11, T. 16, z. 104-110 (1919-1925) ; R. 25-31, T. 43, z. 1=241 - 5=245 (1939).
Tekst pol., tytuły artykułów w spisach treści tez w j. fr.

W l. 1932-1939 red. S. Wyszyński.

W 1972 : bibliografia za lata 1957-1971 ; w 1987 bibliografia "Ateneum Kapłańskiego" za lata 1909-1983. Wykaz treści Ateneum Kapłańskiego za l. 1909-1939, s. 177 w: R. 39-T. 47, z. 2, s. 220-224 (1947)-R. 42-T. 52, z. 4=284 (1950). Religijna książka polska w ostatnim 50-leciu (od 1909 r.) w: z. 1-3=300-302 (1959), s. 468-480 ; z. 2=304 (1959), s. 307-315.

1689-0531 = Ateneum Kapłańskie = Ateneum kapł.
Teologia--czasopisma.
Prasa katolicka--Polska--1900-1945.
Prasa katolicka--Polska--1945-.

Powered by Koha