Archiv für die Civilistische Praxis / J. C. Gensler, C. J. A. Mittermaier, C. W. Schweitzer. - Heidelberg : Mohr und Winter, 1818-. - 20 cm. - 6 x rocz., 1963- - 3 x rocz., 1820-1962 (?) - Bd. 1, H. 1 (1818)-.

Od 1878-1880 m.wyd.: Tübingen. Od 1881-1904 m. wyd.: Freiburg. Od 1905 m. wyd.: Tübingen. Od 1822 liczne zmiany red. Opisn na podst.: Bibliographie der Zeitschriften des Deutschen Sprachgebietes Bis 1900 Bd.1.

Od 1868-1906 wychodzi jako nowa seria wprowadzając podwójną numerację tomów (zachowuje ciągłość i numeruje od początku). Od 1923 wychodzi jako nowa seria i numeruje tomy od 1=121. Od 1963 (?) kontynuacja numeracji tomów z l.1820-1942/43 (?). Od Bd. 100, 1906-1922 tylko jedna numeracja tomów od początków czasopisma.


Tekst niem. Pismo gotyckie.

0003-8997 = Archiv für die civilistische Praxis = Arch. civ. Prax.
Postępowanie cywilne--Niemcy--czasopisma. Prawo--Niemcy--czasopisma.

Powered by Koha