Chowanna : czasopismo pedagogiczne poświęcone naukowym zagadnieniom wychowania / pod redakcją Z. Mysłakowskiego. - Kraków : [wydawca nieznany], 1929-2018. - 23 cm. - Półrocznik, 1993-2018 - Kwartalnik, 1929-1932 10 numerów w roku, 1934-1960 Kwartalnik, 1961-1990 - T. 1, nr 1 (1929)-T. 11, nr 6 (1946) ; R. 1, z. 1 (1957)- R. 50=63, t. 2 (2007) ; 2008, T. 1=30-2018, T. 2=51.

Od R. 2, z. 1 (1930) podtytuł: kwartalnik poświęcony naukowym zagadnieniom wychowania : wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. Od R. 2, z. 1 (1930) zmiana miejsca wydania: Katowice. Red.: od R. 3 (1931) M. Ziemnowicz, od R. 5 (1934) Henryk Rowid, Mieczysław Ziemnowicz, od R. 10 (1945) Józef Pieter ; od 1979 częste zmiany redaktorów. Od R. 5, z. 1 (1934) podtytuł: miesięcznik poświęcony współczesnym prądom w wychowaniu i nauczaniu. Od R. 10 (1945) podtytuł: czasopismo poświęcone współczesnym zagadnieniom wychowania i humanistyki. Od R. 12, z. 1/2 (1957) podtytuł: czasopismo pedagogiczne. Od 2013, t. 2 na stronie redakcyjnej podtytuł: [czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego]. Od 2015 podtytuł: [czasopismo naukowe Pionu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego]. Od 2019 czasopismo dostępne tylko w wersji elektronicznej - informacja od wydawcy, e-mail z dn. 8 lutego 2021.

R. 10 wyszedł w 1939 i 1945; przerwa wydawnicza w l. 1947-1956 i 1991-1992. Od 1957 r. nowa numeracja roczników i ciągła nawiązująca do lat poprzednich ; od 2008 bez numeracji roczników.
Tekst w języku polskim, francuskim. Streszczenie angielskie, francuskie, niemieckie.

Od 1993 / Uniwersytet Śląski.

0137-706X = Chowanna
Pedagogika--studia i nauczanie--czasopisma.
Prasa pedagogiczna--Polska--20 w.
Prasa pedagogiczna--Polska--1990-.

Powered by Koha